Privacy2020-02-03T14:07:50+02:00

Privacy- en cookiebeleid

De Praktizijn neemt de privacy van haar leden serieus en gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Wij beseffen dat privacy en beveiliging van persoonlijke informatie belangrijk is.

De Praktizijn heeft dit Privacy- en Cookiebeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en de procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en op andere wijzen verwerken van (persoons)gegevens die de Praktizijn verkrijgt van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van www.praktizijn.nl.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en via de website is de Praktizijns-Sociëteit (hierna: “De Praktizijn”), gevestigd te Amsterdam met bezoekadres Parnassusweg 220 (1076 AV) Amsterdam.
Dit document ‘Privacy- en Cookiebeleid’ is van toepassing op alle Digitale Diensten van de bibliotheek van De Praktizijn. Onder ‘Digitale Diensten’ wordt in dit Privacybeleid verstaan: alle elektronische en digitale (zoek- en vind-) diensten die de bibliotheek van De Praktizijn aanbiedt, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de op de website van de bibliotheek opgesomde diensten, inclusief de mobiele versies daarvan, en alle digitale applicaties.

Om gebruik te kunnen maken van de Digitale Diensten wordt via de website een account voor u als lid aangemaakt. Dit account bevat enkele (persoons-)gegevens van u (e-mailadres en wachtwoord). Deze gegevens kunnen (deels) gewijzigd worden door de beheerder van De Praktizijn. Met het account krijgt u toegang tot dat deel van de Digitale Diensten waarvoor registratie vereist is. Bovenstaande gegevens (e-mailadres, wachtwoord) en de lidmaatschapsgegevens heeft De Praktizijn nodig om de Digitale Diensten te kunnen uitvoeren en de accounts te kunnen beheren.

De Praktizijn maakt gebruik van cookies (zie ook artikel 4) en andere technologieën om een indruk te krijgen van de activiteiten binnen www.praktizijn.nl en overige Digitale Diensten en u een optimale zoekervaring te kunnen bieden.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website en de Digitale Diensten optimaal te laten functioneren en te beveiligen, verzamelt De Praktizijn mogelijk automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website en overige Digitale Diensten. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, de identiteit van de gebruikte provider, het door u gebruikte type browser en computersysteem, uw accountnummer, de door u bezochte pagina’s en eventuele aanwezige cookies. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

De Praktizijn verzamelt (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het verbeteren van de dienstverlening door De Praktizijn;
2. Het kunnen uitvoeren van de Digitale Diensten;
3. Het beheren en beveiligen van de accounts en de Digitale Diensten;
4. Het controleren van de technische functionaliteit van www.praktizijn.nlp;
5. U (per e-mail) informeren en op de hoogte houden van nieuws over De Praktizijn en de Digitale Diensten.

Zonder de verwerking van de genoemde (persoons)gegevens kan De Praktizijn de Digitale Diensten niet uitvoeren. IP-adressen worden verzameld om misbruik te voorkomen en ter beveiliging van de Digitale Diensten. Gegevens worden mogelijk ook gebruikt voor statistische doeleinden, welke ook inzichtelijk zijn voor leveranciers van De Praktizijn of overige derden, uiteraard uitsluitend geanonimiseerd, het betreft (uitsluitend) ‘gekwantificeerde gegevens’, en geen data over individuele zoekvragen.
De Praktizijn houdt u geregeld per e-mail op de hoogte met nieuws over de Digitale Diensten dat wellicht interessant voor u is. Wilt u deze e-mails niet (meer) ontvangen, dan kunt u zich afmelden via beheerder@praktizijn.nl of via de afmeldlink in de e-mails die u van De Praktizijn ontvangt.

Voor de Digitale Diensten maakt De Praktizijn gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Voor het gebruik van sommige cookies heeft u als gebruiker van de website vooraf toestemming gegeven. Voor andere ‘functionele cookies’, die voor het juist functioneren of leveren van de Digitale Diensten strikt noodzakelijk zijn, hoeft u geen toestemming te geven. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Mocht u gebruik maken van meerdere browsers en/of meerdere soorten apparatuur, dan dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. De Praktizijn gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Functionele cookies

De Praktizijn maakt gebruik van functionele cookies. Dankzij deze cookies kunt u zich registreren en inloggen en worden de juiste (zoek-)instellingen onthouden.

Google Analytics

Om de website optimaal te kunnen laten functioneren, maakt De Praktizijn gebruik van Google Analytics van Google Inc. De door Google Analytics gebruikte informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Praktizijn heeft daar geen invloed op.

Tracking cookies

De Praktizijn gebruikt geen ‘tracking cookies’.
U hebt altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u uw browser zo instellen dat cookies automatisch verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kunt u echter wellicht niet alle mogelijkheden van de Digitale Diensten benutten.

Als u op de website een internetlink volgt naar de website van een derde om de gewenste content te bekijken, verlaat u daarmee de Digitale Diensten en gaat u naar de website van die derde (met name uitgevers, overheidsinstellingen en academische instellingen). Op het gebruik van die website van een derde zijn dit ‘Privacy- en Cookiebeleid’ uitdrukkelijk niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. De Praktizijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden.

De Praktizijn kan voor de uitvoering en exploitatie van de eigen Digitale Diensten gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden krijgen mogelijk toegang tot uw (persoons)gegevens, echter uitsluitend ter uitvoering van de Digitale Diensten. De Praktizijn zal deze derden verplichten om uw persoonsgegevens niet openbaar te maken of te verwerken, behalve voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de Digitale Diensten.

De Praktizijn verwerkt uw (persoons)gegevens uitsluitend binnen de EU.

Iedere gebruiker heeft het recht om De Praktizijn inzage te vragen in de (wijze van) verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Onder verwerking wordt onder meer verstaan iedere handeling of combinatie van handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, bewaren, ter beschikking stellen, raadplegen en/of samenbrengen van persoonsgegevens. De Praktizijn zal op uw verzoek (via beheerder@praktizijn.nl) inzage geven in uw persoonsgegevens en zal deze op uw verzoek voor zover noodzakelijk verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, als blijkt dat uw persoonsgegevens niet correct of niet ter zake doende zijn voor het doeleinde van de verwerking. Wij vragen u vriendelijk om uw medewerking in deze.

De Praktizijn neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen (bijvoorbeeld door versleuteling toe te passen). De Praktizijn codeert informatie met behulp van secure socket layer technologie (SSL). Verder neemt De Praktizijn de redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte (persoons)gegevens juist, volledig en recent zijn. Het voorgaande is mede afhankelijk van de juiste informatievoorziening door de gebruikers.

Het kan voorkomen dat het privacybeleid van De Praktizijn wordt uitgebreid of gewijzigd. Omdat dergelijke wijzigingen in dit document opgenomen zullen worden, is het handig dit privacy statement regelmatig te raadplegen.
Uiteraard gaat De Praktizijn zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Mocht u nog vragen hebben over het Privacy- en Cookiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen: Praktizijn, Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam of per e-mail, beheerder@praktizijn.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Privacy- en Cookiebeleid De Praktizijn, april 2018

GIO Toeslagenaffaire

De Praktizijns-Sociëteit en Recht.nl organiseren sinds 2020 GIO-bijeenkomsten (Gestructureerd Intercollegiaal Overleg) voor de advocatuur. In februari 2023 starten we met GIO-groepen voor advocaten die zich veel bezighouden met de toeslagenaffaire. Door verspreid over het komende jaar 8 uur deel te nemen in een GIO-groep Toeslagenaffaire Lees meer

25 januari | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant