Praktizijnsacademie2022-04-01T13:16:08+02:00

Praktizijnsacademie

De Praktizijnsacademie is een opleidingsinstituut voor onderwijs en kennisoverdracht voor leden van de Sociëteit.  De Praktizijn initieert cursussen met ledenkorting en leden kunnen reguliere cursussen met korting bijwonen in de rechtbank. Bovendien bieden verschillende opleiders via de Praktizijn reguliere webinars aan waarop een ledenkorting van toepassing is. 

In samenwerking met erkende opleidingsdienstverleners organiseert de Praktizijnssociëteit juridische cursussen. Deze cursussen hebben betrekking op actuele onderwerpen of beroepsvaardigheden. De puntentoekenning wordt door de aanbieder verzorgd.  Vanzelfsprekend  krijgen leden van de Praktizijnssociëteit de cursussen met korting aangeboden.

De Academie voor de Rechtspraktijk, OSR, SDU Opleidingen & Events en de VU Law Academy bieden cursussen aan met kortingen voor de leden van de Praktizijn. Recent is dit aanbod uitgebreid met meerdaagse opleidingen en leergangen. Daarnaast faciliteert de Praktizijn reguliere cursussen in de rechtbank. De opleidingsinstituten mogen de Praktizijnsbibliotheek, een vergaderzaal of de advocatenkamer als collegezaal gebruiken voor hun eigen cursus of seminar.

Tot slot heeft de Praktizijnsacademie een uitgebreid aanbod van reguliere webinars waarop een ledenkorting van toepassing is. Naast dit ruime aanbod werkt de Praktizijn samen met de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) waarbij leden van de Praktizijn met korting een jaarabonnement op webinars afsluiten.

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

Met de dienst Groups verdiepen advocaten hun kennis, inzicht en vaardigheden. In tweemaandelijkse overleggen worden aan de hand van actuele jurisprudentie  juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk besproken. De bijeenkomsten vinden deels plaats in de Praktizijnsbibliotheek, op de rechtbank of worden via Teams georganiseerd. De Praktizijns-Sociëteit werkt hiervoor samen met Recht.nl. Inmiddels nemen vanuit het hele land advocaten deel aan de onlinevergaderingen. Met de overleggen wordt voldaan aan de Verordening Kwaliteitstoetsen/Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO).

Cursus Wwft voor de sociale advocatuur

Reguliere Wwft-cursussen sluiten doorgaans onvoldoende aan bij de praktijk van sociaal advocaten. De Praktizijnsacademie heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in een cursus voor de sociale advocatuur aan bod zouden moeten komen. Aanvullend hebben we overlegd met de VSAN en OSR over de lijst. Inmiddels is  OSR Lees meer

22 maart | 2022|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant