Home|Ondersteuning sociale advocatuur
Ondersteuning sociale advocatuur2022-04-04T09:24:19+02:00

Ondersteuning sociale advocatuur

Grote advocatenkantoren hebben de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren in een project om de sociale advocatuur te steunen. De Praktizijn vervult immers een belangrijke rol in de informatievoorziening aan en ondersteuning van de gehele advocatuur. Dit initiatief heeft geresulteerd in een reeks aan ideeën om deze steun vorm te geven. Hierbij is grotendeels aansluiting gevonden bij het bestaande beleidsplan van de Praktizijn. Na de opstart van het project sluiten ook andere kantoren zich aan als subsidie-verstrekker. Deelname staat natuurlijk open voor ieder kantoor dat op deze manier wil bijdragen.

Criteria voor deelname

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit (zie ook deze pagina). De contributie bedraagt in 2022 € 213,99 excl. BTW.
Lopende projecten

Inmiddels worden deze projecten aangeboden. 

 • GIO
 • Gratis aanvragen juridische informatie 
 • 50% korting op cursussen 
 • € 300 korting op cursussen
 • Intervisie
Subsidiërende kantoren

Vanuit de commerciële advocatenkantoren in Nederland is herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, op een manier die recht doet aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij voor staat. Met dat doel voor ogen is de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren. Onderstaande kantoren ondersteunen dit project financieel en inhoudelijk.

 • AKD
 • Allen & Overy
 • De Brauw
 • Van Campen Liem
 • Clifford Chance
 • Van Doorne
 • Freshfields
 • HVG
 • Houthoff
 • Lexence
 • Loyens & Loeff
 • Nauta Dutilh
 • Nysingh
 • Simmons & Simmons
 • Stibbe

Kort verslag van de Algemene ledenvergadering

Op 29 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest: De jaarrekening 2021 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd. De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. Richard de Lees meer

30 juni | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant