Mini-symposium Toezicht en Praktizijnsdiner 24 november2022-10-06T09:44:15+02:00

Mini-symposium en Praktizijnsdiner

Eindelijk, na drie jaar kunnen we weer het traditionele Praktizijnsdiner en Mini-symposium organiseren. Het symposium heeft als onderwerp “Versterking toezicht op de advocatuur: hoe dan?” Aansluitend vindt het traditionele Praktizijnsdiner plaats. Locatie is The Grand, de datum is 24 november 2022.

Mini-symposium “Versterking toezicht op de advocatuur: hoe dan?”

Van oudsher organiseert de advocatuur haar eigen toezicht. Zijn het incidenten (een sjoemelende notaris, een neef-als-advocaat) of is het de tijdgeest (‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, echt?) die maken dat het toezicht op de advocatuur volgens de Minister van Justitie en Veiligheid Franc Weerwind moet worden ‘versterkt’?

Lokale dekens hebben zich uitgesproken tegen eerdere voorstellen tot wijziging. De Tweede Kamer spreekt binnenkort over het nieuwe voorstel vanuit het ministerie. De onafhankelijke rol van de advocatuur en het belang van die onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid staat niet ter discussie. Maar is die onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd in de beoogde structuur? Wordt er niet te veel op basis van incidenten geacteerd? Of vreest de advocatuur vooral het onbekende?

Sprekers zullen deze middag vanuit verschillende invalshoeken deze kwestie belichten en met elkaar, en het publiek (een afvaardiging van de ruim zesduizend advocaten die de Amsterdamse Balie rijk is, en ook deelnemers uit de zittende en staande magistratuur), in debat gaan.

Praktizijnsdiner

Het traditionele Praktizijnsdiner is de plek bij uitstek waar de leden van de Praktizijn elkaar kunnen ontmoeten. We keren na vier jaar terug naar The Grand op de Oudezijds Voorburgwal.

Deelname

Deelname aan het mini-symposium levert u 2 PO-punten op. Leden betalen slechts € 100,– en door een subsidie vanuit het fonds ter ondersteuning van de sociale advocatuur betalen sociaal advocaten de helft van dit bedrag. Deelname aan de maaltijd kost hetzelfde en, zoals altijd, kost gecombineerde deelname ook maar € 100,– (sociaal advocaten dus € 50,–).
Aanmelden kan via deze pagina.

Kort verslag ALV 28 juni 2023

Op 28 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest: De jaarrekening 2022 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd. De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. Jolien van Woudenberg en Arnout Stroeve Lees meer

29 juni | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant