Mini-symposium en Praktizijnsdiner 9 november 20232023-10-30T11:06:21+02:00

Mini-symposium en Praktizijnsdiner

Het traditionele Praktizijnsdiner en Mini-symposium worden ook dit jaar gehouden in The Grand, de datum is 9 november 2023. Het symposium heeft als onderwerp “De advocaat in een spagaat – Beroepsethische dilemma’s anno 2023” Aansluitend vindt het traditionele Praktizijnsdiner plaats.

Mini-symposium

Het recht ontwikkelt mee met veranderingen in de samenleving. Geldt dit ook voor de ideeën over wat een behoorlijk advocaat betaamt?

Zowel advocatenkantoren als individuele advocaten komen regelmatig in aanraking met maatschappelijke en politiek sensitieve thema’s. Niet zelden leidt dit tot – soms stevige – reacties in de samenleving. Dit roept de vraag op in hoeverre een advocaat diens handelen mag laten beïnvloeden door eigen ideeën, rekening moet houden met de maatschappelijke perceptie en hoe dat zich dan verhoudt tot de rechtstatelijke rol van de advocaat. Mag/moet je als advocaat bijstand weigeren aan de agressor in een gewapend conflict tussen staten/groeperingen? Of aan (staats)bedrijven uit staten waar een andere opvatting heerst over mensenrechten of aan bedrijven met een bedenkelijke reputatie? Of heeft iedereen recht op verdediging? Mag je als advocaat, in die hoedanigheid de A12 blokkeren? En is dit anders als de advocaat dit op persoonlijke titel doet? Of moet een advocaat zich altijd onthouden van enig (mogelijk) strafbaar gedrag? En hoe zit het met – vaak jongere – advocaten die er weinig voor voelen mee te werken aan de verdediging in klimaatzaken waar bedrijven worden aangesproken op hun bijdrage aan de opwarming van de aarde? Maakt het bij dit alles nog uit of de advocaat in professionele hoedanigheid handelt, of privé?

Voornoemde thema’s hebben ook hun uitwerking op de rechterlijke macht, die zich geconfronteerd ziet met door bredere maatschappelijke belangen gedreven procedures, waarin van rechters gevraagd wordt een oordeel te vellen over zaken die grote maatschappelijke en ook politieke invloed (kunnen) hebben. Voor wat voor dilemma’s zien zij zich gesteld, en hoe daarmee om te gaan?

Op donderdag 9 november zullen sprekers, afkomstig uit verschillende invalshoeken, hun visie geven op de dilemma’s die het voorgaande met zich brengt. Zij treden daarover met elkaar in gesprek, waarbij vanzelfsprekend ook gelegenheid zal zijn voor inzichten vanuit het publiek. Dit zijn de sprekers:

  • Bénédicte Ficq – advocaat;
  • Sophie Kuijpers – advocaat, spreker en schrijfster;
  • Jan Broekhuizen – advocaat;
  • Inge Aardoom-Fuchs – deken arrondissement Den Haag; en
  • Herman van der Meer – senior raadsheer Hof Amsterdam.

Aanvang 16.00 uur – einde 18.00 uur (2 PO-punten); inloop vanaf 15.30 uur

Praktizijnsdiner

Het traditionele Praktizijnsdiner is de plek bij uitstek waar de leden van de Praktizijn elkaar kunnen ontmoeten. Op veler verzoek blijven we in The Grand op de Oudezijds Voorburgwal.

Aanvang 19.30 uur – einde 22.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur

Deelname

Deelname aan het mini-symposium levert u 2 PO-punten op. Leden van de Praktizijns-Sociëteit en leden van de Jonge Balie betalen slechts € 100,– en door een subsidie vanuit het fonds ter ondersteuning van de sociale advocatuur betalen sociaal advocaten de helft van dit bedrag. Deelname aan de maaltijd kost hetzelfde en, zoals altijd, kost gecombineerde deelname ook maar € 100,– (sociaal advocaten dus € 50,–).

Aanvang mini-symposium & Diner 16.00 uur – einde 22.00 uur (2 PO-punten); inloop vanaf 15.30 uur

Aanmelden kan via deze pagina.

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant