Home|Lidmaatschap en contributie
Lidmaatschap en contributie2023-06-01T13:06:10+02:00

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de Praktizijns-Sociëteit biedt een aantal aantrekkelijke voordelen. Zo kunnen leden onbeperkt gebruik maken van de bibliotheek, literatuur raadplegen en zoekvragen stellen aan de baliemedewerkers. Naast bibliotheek-activiteiten laat de Praktizijn opleidingen organiseren voor de leden waarbij de puntentoekenning door erkende opleidingsinstituten wordt verzorgd.

Wie kan er lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor in Nederland gevestigde:

 • Individuele advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen.
 • Kantoren (collectief lidmaatschap).
 • Advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen die hun praktijk hebben neergelegd en donateur willen worden (buitenlid).
Wat zijn de kosten?

Kies het passende lidmaatschap:

 • De jaarcontributie voor individuele advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen is voor 2023 vastgesteld op € 226,83 (ex. BTW).
 • Voor de deelnemers aan het project sociale advocatuur geldt het reguliere tarief van € 226,83 (ex. BTW).
 • Kantoren met een collectief lidmaatschap ontvangen staffelkorting, klik hier.
 • Het buitenlidmaatschap voor advocaten, notarissen of kandidaat- notarissen die hun praktijk hebben neergelegd is vastgesteld op € 97,12 (ex. BTW).

De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt in 2023:

Individueel lidmaatschap Bedrag 2023 (excl. BTW)
Lidmaatschap € 226,83
Buitenlidmaatschap € 97,12
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).
Staffel contributie 2023 klik hier
Collectief of kantoor-lidmaatschap Korting Bedrag 2023 (excl. BTW) per persoon
1 t/m 5 Basistarief € 226,83
6 t/m 20 5% € 215,49
21 t/m 50 10% € 204,15
51 t/m 75 25% € 170,12
76 t/m 100 45% € 117,69
101 t/m 124 60% € 90,73
Boven 125 Nultarief € 0,00

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van de VSAN of VA; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit (zie ook deze pagina). De contributie bedraagt in 2022 € 226,83 excl. BTW.
De kleine lettertjes

Voorwaarden èn voordelen van het lidmaatschap:

 • Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart van het tarief.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Deze opzegging moet uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar worden gedaan met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • De contributie en de tarieven voor de dienstverlening worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).

Meer weten?
Bel ons op 088-3611430 of mail naar info@praktizijn.nl.

Project sociale advocatuur in Mr. Online

Mr. Online van 28 maart jl. opent met een artikel over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat door de Praktizijn wordt uitgevoerd. Het artikel draagt als titel: “Steun van commerciële kantoren aan sociale advocaten: het kan, en het werkt”. We zijn er Lees meer

28 maart | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant