Home|Lidmaatschap en contributie
Lidmaatschap en contributie2022-04-26T11:00:43+02:00

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de Praktizijns-Sociëteit biedt een aantal aantrekkelijke voordelen. Zo kunnen leden onbeperkt gebruik maken van de bibliotheek, literatuur raadplegen en zoekvragen stellen aan de baliemedewerkers. Naast bibliotheek-activiteiten laat de Praktizijn opleidingen organiseren voor de leden waarbij de puntentoekenning door erkende opleidingsinstituten wordt verzorgd.

Wie kan er lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor in Nederland gevestigde:

 • Individuele advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen.
 • Kantoren (collectief lidmaatschap).
 • Advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen die hun praktijk hebben neergelegd en donateur willen worden (buitenlid).
Wat zijn de kosten?

Kies het passende lidmaatschap:

 • De jaarcontributie voor individuele advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen is voor 2022 vastgesteld op € 213,99 (ex. BTW).
 • Voor de deelnemers aan het project sociale advocatuur geldt het reguliere tarief van € 213,99 (ex. BTW).
 • Kantoren met een collectief lidmaatschap ontvangen staffelkorting, klik hier.
 • Het buitenlidmaatschap voor advocaten, notarissen of kandidaat- notarissen die hun praktijk hebben neergelegd is vastgesteld op € 91,71 (ex. BTW).

De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt in 2022:

Individueel lidmaatschap Bedrag 2022 (excl. BTW)
Lidmaatschap € 213,99
Buitenlidmaatschap € 91,71
Aanmelden individueel
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).
Staffel contributie 2022  klik hier
Collectief of kantoor-lidmaatschap Korting Bedrag 2022 (excl. BTW) per persoon
1 t/m 5 Basistarief € 213,99
6 t/m 20 5% € 208,29
21 t/m 50 10% € 192,59
51 t/m 75 25% € 160,49
76 t/m 100 45% € 117,69
101 t/m 125 60% € 85,60
Boven 125 Nultarief € 0,00
Aanmelden collectief

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit (zie ook deze pagina). De contributie bedraagt in 2022 € 213,99 excl. BTW.
Aanmelden sociale advocatuur
De kleine lettertjes

Voorwaarden èn voordelen van het lidmaatschap:

 • Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart van het tarief.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Deze opzegging moet uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar worden gedaan met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • De contributie en de tarieven voor de dienstverlening worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).

Meer weten?
Bel ons op 088-3611430 of mail naar info@praktizijn.nl.

Aanmelden individueel
Aanmelden collectief
Aanmelden sociale advocatuur

Mini-symposium Toezicht en Praktizijnsdiner op 24 november 2022

Uit verschillende hoeken worden zorgen uitgesproken over het voorstel van minister Weerwind om het toezicht op de advocatuur te hervormen. De onafhankelijke rol van de advocatuur en het belang van die onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid staat niet ter discussie. Maar is die onafhankelijkheid Lees meer

6 oktober | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant