Home|Lidmaatschap en contributie
Lidmaatschap en contributie2023-01-02T13:41:07+02:00

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van de Praktizijns-Sociëteit biedt een aantal aantrekkelijke voordelen. Zo kunnen leden onbeperkt gebruik maken van de bibliotheek, literatuur raadplegen en zoekvragen stellen aan de baliemedewerkers. Naast bibliotheek-activiteiten laat de Praktizijn opleidingen organiseren voor de leden waarbij de puntentoekenning door erkende opleidingsinstituten wordt verzorgd.

Wie kan er lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor in Nederland gevestigde:

 • Individuele advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen.
 • Kantoren (collectief lidmaatschap).
 • Advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen die hun praktijk hebben neergelegd en donateur willen worden (buitenlid).
Wat zijn de kosten?

Kies het passende lidmaatschap:

 • De jaarcontributie voor individuele advocaten, notarissen of kandidaat-notarissen is voor 2023 vastgesteld op € 226,83 (ex. BTW).
 • Voor de deelnemers aan het project sociale advocatuur geldt het reguliere tarief van € 226,83 (ex. BTW).
 • Kantoren met een collectief lidmaatschap ontvangen staffelkorting, klik hier.
 • Het buitenlidmaatschap voor advocaten, notarissen of kandidaat- notarissen die hun praktijk hebben neergelegd is vastgesteld op € 97,12 (ex. BTW).

De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt in 2023:

Individueel lidmaatschap Bedrag 2023 (excl. BTW)
Lidmaatschap € 226,83
Buitenlidmaatschap € 97,12
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).
Staffel contributie 2023 klik hier
Collectief of kantoor-lidmaatschap Korting Bedrag 2023 (excl. BTW) per persoon
1 t/m 5 Basistarief € 226,83
6 t/m 20 5% € 215,49
21 t/m 50 10% € 204,15
51 t/m 75 25% € 170,12
76 t/m 100 45% € 117,69
101 t/m 124 60% € 90,73
Boven 125 Nultarief € 0,00

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit (zie ook deze pagina). De contributie bedraagt in 2022 € 226,83 excl. BTW.
De kleine lettertjes

Voorwaarden èn voordelen van het lidmaatschap:

 • Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart van het tarief.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Deze opzegging moet uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar worden gedaan met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • De contributie en de tarieven voor de dienstverlening worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 • Collectief lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).

Meer weten?
Bel ons op 088-3611430 of mail naar info@praktizijn.nl.

Aanwinstenlijsten week 4 en 5 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

6 februari | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant