Home|Kwaliteitstoetsen (GIO)
Kwaliteitstoetsen (GIO)2022-04-25T11:41:58+02:00

Kwaliteitstoetsen (GIO)

GROUPS, de kwaliteitstoetsenoplossing van Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit.

 • Voldoe met een tweemaandelijks overleg aan de Verordening Kwaliteitstoetsen.
 • U verdiept uw kennis, inzicht en vaardigheden met het bespreken van juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk, mede aan de hand van actuele jurisprudentie.

Sinds 1 maart 2020 bent u gehouden jaarlijks te voldoen aan nieuwe, door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde kwaliteitstoetsen, door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback met andere advocaten. Recht.nl biedt, in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit, een dienst waarmee u aan de verplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt.

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft onze werkwijze in mei 2020 als eerste arrondissement goedgekeurd als ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’.

De kern:

 • U neemt deel aan 5 bijeenkomsten op jaarbasis van 2 uur per keer, met 5 tot 9 andere advocaten, allen actief op hetzelfde rechtsgebied.
 • U bespreekt met deze collegae per bijeenkomst vakinhoudelijke zaken, aspecten van gedragsrecht, vormgeving van uw praktijk en dergelijke. Deze onderwerpen worden opgehangen aan 10 tot 12 recent gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl. Van iedere zaak wordt de relevantie voor uw praktijk besproken; ongeveer 10 minuten per casus.
 • Iedere bijeenkomst brengt één deelnemer een casus uit de eigen praktijk in. U bespreekt de processtrategie, de uitleg van een specifieke rechtsregel of een praktische vraag over de bedrijfsvoering rond de casus. Daarbij is in geheimhouding voorzien.
 • U krijgt twee weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst twee casus toebedeeld, waarover u een kort exposé voorbereidt. U vat de kern van de zaak en de consequenties voor de praktijk samen voor de andere deelnemers en presenteert deze kort tijdens de bijeenkomst.

Wij bieden:

 • De organisatie: u wordt ingedeeld in een groep met 5 tot 9 andere advocaten die actief zijn op hetzelfde rechtsgebied als u (incl. ‘algemene praktijk’).
 • De methode: een set met spelregels die zijn ontleend aan de eisen die door de Orde gesteld worden aan ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’, inclusief de benodigde verslaglegging.
 • De inhoud: om de meest relevante jurisprudentie op uw rechtsgebied eenvoudig en snel te selecteren krijgt u de beschikking over een nieuwe online tool: JurisprudentieTracker.nl. Wat de belangrijkste actuele jurisprudentie is voor uw praktijk, ziet u in een oogopslag. Bij de Praktizijnsbibliotheek kunt u bovendien relevante vakliteratuur opvragen.
 • De locatie: u komt bijeen in de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de rechtbank Amsterdam), ofwel digitaal via Teams.

Kosten:

 • € 399,- ex btw op jaarbasis (5 bijeenkomsten van 2 uur, incl. gebruik JurisprudentieTracker.nl).
 • € 249,- ex btw voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.
 • € 100,– voor de sociale advocatuur door een subsidie vanuit het projectfonds.
Ik meld me aan

Meer weten?
Check de Veelgestelde Vragen, of bel ons op 070-3638808 (Recht.nl). of 088-3611430 (Praktizijn).

Kort verslag van de Algemene ledenvergadering

Op 29 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest: De jaarrekening 2021 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd. De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. Richard de Lees meer

30 juni | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant