Ondersteuning sociale advocatuur2023-06-01T13:03:16+02:00

Ondersteuning sociale advocatuur

Grote advocatenkantoren hebben de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren in een project om de sociale advocatuur te steunen. De Praktizijn vervult immers een belangrijke rol in de informatievoorziening aan en ondersteuning van de gehele advocatuur. Dit initiatief heeft geresulteerd in een reeks aan ideeën om deze steun vorm te geven. Hierbij is grotendeels aansluiting gevonden bij het bestaande beleidsplan van de Praktizijn. Na de opstart van het project sluiten ook andere kantoren zich aan als subsidie-verstrekker. Deelname staat natuurlijk open voor ieder kantoor dat op deze manier wil bijdragen.

Criteria voor deelname

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van de VSAN of VA; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit (zie ook deze pagina). De contributie bedraagt in 2023 € 226,83 excl. BTW.
Lopende projecten

Inmiddels worden deze projecten aangeboden. 

 • GIO
 • Gratis aanvragen juridische informatie 
 • 50% korting op cursussen 
 • € 300 korting op cursussen
 • Intervisie
 • Marktplaats voor juridische boeken
Subsidiërende kantoren

Vanuit de commerciële advocatenkantoren in Nederland is herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, op een manier die recht doet aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij voor staat. Met dat doel voor ogen is de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren. Onderstaande kantoren ondersteunen dit project financieel en inhoudelijk.

 • AKD
 • Allen & Overy
 • De Brauw
 • Van Campen Liem
 • Clifford Chance
 • Van Doorne
 • Freshfields
 • HVG
 • Houthoff
 • Lexence
 • Loyens & Loeff
 • Nauta Dutilh
 • Nysingh
 • Simmons & Simmons
 • Stibbe

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant