Home|Intervisie
Intervisie2023-03-29T15:26:26+02:00

De beste manier om
uw vakkennis op peil te houden

Kortingactie contributie Praktizijn nog één keer verlengd

De kortingactie waarbij sociaal advocaten eenmalig korting kunnen krijgen op de contributie van de Praktizijns-Sociëteit is nog een laatste keer verlengd tot en met 30 april 2023. Sociaal advocaten die voldoen aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde criteria, betalen dan € Lees meer

30 maart | 2023|

Intervisie

De Praktizijnsacademie biedt vanaf januari 2023 intervisie aan. Hiertoe heeft de Praktizijn door de NOvA gecertificeerde begeleiders bereid gevonden om mee te doen in dit programma. Net zoals bij onze GIO-diensten gaan we uit van deelname in een vaste groep met bijeenkomsten van telkens twee uur. Hiermee bevorderen we de vertrouwelijke omgang met dilemma’s binnen een groep.

We hebben voor de volgende opzet gekozen:

  • Groepen worden samengesteld per rechtsgebied en veranderen in principe gedurende het gehele jaar niet.
  • De Praktizijn bewaakt dat iedere deelnemer daadwerkelijk 8 uren intervisie volgt.
  • Hiertoe worden jaarlijks 5 bijeenkomsten geagendeerd zodat iedereen een keer verstek kan laten gaan zonder dat bij de eerste keer afwezigheid meteen moet worden gezocht naar eenmalige plaatsing in een andere groep. Vaste samenstelling van groepen is immers het uitgangspunt.
  • De Praktizijn verzorgt de complete organisatie, inclusief het agenderen van bijeenkomsten, de facturatie aan de deelnemers en het versturen van de certificaten.
  • De bijeenkomsten vinden plaats in Teams, in Zoom of fysiek, al dan niet in de advocatenkamer van de Amsterdamse rechtbank.
  • Deelname aan 8 uur intervisie per jaar kost voor leden van de Praktizijn € 350,– excl. BTW en voor niet-leden € 450,– excl. BTW.
  • Deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur betalen slechts € 150,– excl. BTW.
  • Intervisiebegeleiders zijn allen lid van de Praktizijns-Sociëteit en zijn, vanzelfsprekend, allen gecertificeerd door de NOvA.
Selecteer uw gespreksleider

Hieronder staat een overzicht van de deelnemende intervisiebegeleiders. U kunt per rechtsgebied bekijken welke begeleiders zich hier bij uitstek “thuis voelen”, alle begeleiders zijn opgenomen onder het kopje “Algemene praktijk”. Voorts ziet u bij iedere begeleider staan in welke plaats hij/zij is gevestigd hetgeen van belang kan zijn als u er de voorkeur aan geeft om fysiek bij elkaar te komen.

We merken uitdrukkelijk op dat we niet kunnen garanderen dat u wordt geplaatst in uw voorkeursgroep, zeker niet nu we beginnen met het aanbieden van intervisie. Waar nodig, overleggen we met u als het niet mogelijk blijkt te zijn om een groep naar uw voorkeur te maken.

Titel

Ga naar de bovenkant