Gratis lenen en opvragen van documenten2022-03-23T15:32:13+02:00

Gratis lenen en opvragen van documenten

De volgende diensten zijn voor de sociale advocatuur gratis. De bijdrage wordt vanuit het projectfonds betaald.


Zoekvragen op basis van citatie

Veruit de meeste vragen die wij beantwoorden hebben betrekking op een artikel of een boek op basis van citatie. Voor een deel kunnen we deze vragen beantwoorden door uit een databank het gevraagde te kopiëren en aan de advocaat te mailen. Voor een ander deel moeten we scans te maken van niet-digitale boeken of tijdschriften en deze te mailen. Vanzelfsprekend kost de eerste wijze van beantwoorden relatief minder tijd dan de tweede. Voor de deelnemers aan de sociale advocatuur is deze service gratis.

Inhoudelijke zoekvragen
Steeds vaker krijgen we inhoudelijke vragen waarbij wij zelf op zoek gaan naar relevante literatuur. Met deze service willen we advocaten actief ondersteunen in het zoeken naar inhoudelijke informatie voor een zaak/casus. Voor de deelnemers aan de sociale advocatuur is deze service ook gratis.

Online-attenderingsdienst
Online-attenderingsdienst met complete inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften. De Praktizijn stuurt op verzoek artikelen aan leden toe.

Cursus Wwft voor de sociale advocatuur

Reguliere Wwft-cursussen sluiten doorgaans onvoldoende aan bij de praktijk van sociaal advocaten. De Praktizijnsacademie heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in een cursus voor de sociale advocatuur aan bod zouden moeten komen. Aanvullend hebben we overlegd met de VSAN en OSR over de lijst. Inmiddels is  OSR Lees meer

22 maart | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant