Home|Ex Libris
Ex Libris2021-05-27T12:08:19+02:00

EX Libris bij de Praktizijn

De Praktizijn laat om de week een advocaat aan het woord over zijn/haar favoriete juridische boek onder de noemer “Ex Libris”. Daarbij vragen we om op drie vragen antwoord te geven:

1. Waarom heb je dit juridische boek gekozen?
2. Wat is je meest bijzondere bibliotheekherinnering (hoeft natuurlijk niet bij de Praktizijn te zijn)?
3. Waarom ben je lid van de Praktizijn?

We vragen dit aan bekende en relatief onbekende advocaten, ouderen en jongeren, specialisten en algemene praktijkvoerende advocaten, Zuidas-advocaten en sociale advocaten, kortom aan de aanwezige diversiteit binnen ons ledenbestand.

Petra Charbon

7 juni | 2021|

Petra Charbon De praktijk van Petra Charbon richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties en overnames, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden (waaronder WNT issues), gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en het medezeggenschapsrecht. Met Lees meer

Marnix van den Bergh

24 mei | 2021|

Marnix van den Bergh Twee meter advocatuur aan uw zijde. Vasthoudend, betrokken en creatief. Beoordeelt zaken eerst kritisch om er vol voor te kunnen gaan. Afspraak is afspraak, desnoods gaan we ervoor naar de rechter. Schrijft en beoordeelt contracten en begeleidt overnames. Adviseert en procedeert op nationaal en internationaal Lees meer

Jonathan Barth

10 mei | 2021|

Jonathan Barth Jonathan Barth studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Daarna studeerde hij Nederlands privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 heeft Jonathan de opleiding tot mediator gevolgd bij het ADR Instituut. Jonathan is begonnen als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij heeft daar vele Lees meer

Karin van Lotringen

26 april | 2021|

Karin van Lotringen Karin van Lotringen is, na een lange tijd werkzaam geweest te zijn op het gebied van milieu en ontwikkelingssamen-werking, sinds 2013 advocaat. Zij is verbonden aan Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in de rechts-gebieden: huurrecht, familierecht en een deel bestuursrecht. Waarom heb ik dit juridische boek gekozen? Lees meer

Ga naar de bovenkant