Home|Cursussen
Cursussen2020-07-29T15:20:36+02:00

Webinars

In deze “coronaperiode” hebben we opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen, eenmalige live-webinars en webinars on demand (die dus op ieder gewenst moment kunnen worden gevolgd).

Het gaat om de volgende opleiders:

 • Academie voor de Rechtspraktijk
 • Berghauser Pont Academy
 • Boom Juridisch Opleidingen
 • deLex Media
 • OSR
 • Recht.nl
 • SDU Opleidingen & Events

Hieronder staat het cursusaanbod zoals dat nu bekend is. We werken het cursusoverzicht dagelijks bij.

Abonnementen

Hieronder treft u de abonnementen op webinars aan.


De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 1.000,– excl. BTW per jaar en voor volgende kantoorgenoten € 750,–. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2020 onbeperkt toegang tot zowel de webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen in de eerste maanden van 2020: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten. Hier vindt u een compleet overzicht van het aanbod.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan: info@praktizijn.nl.

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. U ontvangt wekelijks (40x per jaar) een webinar of e-learning die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Leden van de Praktizijns-Sociëteit ontvangen een korting van 10% op de reguliere abonnementstarieven.

Waarom Tax Talks?

 • Academisch niveau; vooraanstaande specialisten analyseren actuele ontwikkelingen
 • Flexibel; eenvoudig kijken waar en wanneer u maar wilt op laptop, smartphone en tablet
 • Interactief; uw vragen kunnen direct live in de uitzending behandeld worden
 • Permanente educatie; behaal uw PE-punten online! geen reistijd, geen reiskosten

Maandelijkse Live-uitzendingen  (1 PE-punt)
De live-uitzendingen zijn maandelijks live (!) te volgen (en uiteraard ook on demand terug te kijken) en duren minimaal 60 minuten. De live-uitzendingen bestaan uit twee delen. In het onderdeel Update bespreekt de gastvrouw met de commentator de gevolgen van fiscale rechtspraak en/of wet- en regelgeving voor de adviespraktijk. Tijdens het onderdeel Trending Topics schuift een specialist aan om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken op een specifiek deelgebied.

Focus-uitzendingen (0,5 PE-punt)
Minimaal zes keer per jaar wordt in een speciale focus uitzending ingezoomd op een specifiek en actueel thema uit de adviespraktijk.

Praktijkgerichte E-learnings (0,5 PE-punt)
De e-learnings gaan over actuele thema’s in de fiscale adviespraktijk. Vaak is recente rechtspraak of wetgeving de aanleiding. De doorvertaling naar de praktijk staat daarbij voorop. Naast de uitgebreide analyse ontvangt u bijvoorbeeld ook concrete aandachtspunten voor de praktijk, cliëntenteksten en VTO-vragen.

Toetsing
Bij zowel de uitzendingen als e-learning vindt u een online kennistoets met meerkeuzevragen die bij correcte beantwoording toegang geeft tot een certificaat en PE-punten.

Aanmelden
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Live-webinars

Hieronder staan de live-webinars opgesomd.

Actuele en laatste ontwikkelingen

Voor de ondernemer vormt de huurprijs van een bedrijfsruimte een belangrijke kostenpost. Van tijd tot tijd kan de huurprijs worden aangepast aan de marktontwikkelingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Is de Coronacrisis aanleiding om de huur te verlagen? In dit webinar wordt uiteengezet hoe de wet in elkaar zit. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentieplatform Zoom. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma:

 • De basisprincipes van het wettelijk systeem
 • De Coronacrisis en ander actuele ontwikkelingen
 • Huurprijswijziging van 290-bedrijfsruimte en van 203A-bedrijfsruimte
 • Praktische tips voor huurders en verhuurders

Docent:
dr. G. (Govert) Kerpestein
Advocaat Advocatenkantoor Kerpestein, docent huurrecht Universiteit Leiden, auteur handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (Sdu Uitgevers) Advocaat & Procureur.

Tijdstip:
13 augustus, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten
KNB
SOMN (BMN)

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Een schuldeiser die een vordering op een debiteur wil innen, zal daarvoor soms een vonnis van de rechter nodig hebben. Bij het instellen van een rechtsvordering dient de schuldeiser rekening te houden met (bevrijdende) verjaring. Titel 3.11 van het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over (bevrijdende) verjaring.

Tijdens dit webinar wordt u bijgepraat over de wettelijke bepalingen aangaande verjaring, waarbij ook aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak van de Hoge Raad over verjaring.

Programma:

 •  Van (bevrijdende) verjaring moet verval worden onderscheiden.
 • De wet kent ook vervaltermijnen.
 • Hierbij kan bijvoorbeeld aan de klachtplicht van art. 7:23 en art. 6:89 BW worden gedacht.
 • Het verschil (in rechtsgevolgen) tussen verjaring enerzijds en verval anderzijds wordt besproken.

Ook komt aan de orde in hoeverre het mogelijk is om in een contract af te wijken van de wettelijke bepalingen aangaande verjaring en verval.

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Docent:
J.J. (Jaap) Dammingh
Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen (een lijst van publicaties kan via J.Dammingh@jur.ru.nl worden opgevraagd).
Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.
Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen.
Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).
Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Tijdstip:
29 juli 2020, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten
2 KNB
SOMN (BMN)

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Actuele en laatste ontwikkelingen

Voor de ondernemer is de bedrijfsruimte van waaruit hij zijn onderneming voert van cruciaal belang. De huurovereenkomst bevat de gemaakte afspraken met de verhuurder. De wet biedt daaronder een extra vangnet van bescherming. In crisistijden kan dit vangnet ineens gaan knellen indien de huurder tussentijds wil opstappen. In dit webinar wordt de bescherming van de huurder (afhankelijk van omzet) vergeleken met de bescherming van de verhuurder (afhankelijk van huurinkomsten).

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentieplatform Zoom. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma:

 • De kwalificatie van de bedrijfsruimte: 290 of 230a
 • Huurbeëindiging
 • Indeplaatsstelling
 • Praktische tips voor huurders en verhuurders

Docent:
G.M. (Govert) Kerpestein
Advocaat Advocatenkantoor Kerpestein, docent huurrecht Universiteit Leiden, auteur handboek “Huurrecht bedrijfsruimte” (Sdu Uitgevers) Advocaat & Procureur.

Tijdstip:
20 augustus, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten
KNB
SOMN (BMN)

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV tot een historisch minimum (gemiddeld 1.000 aanvragen per maand) gedaald. De coronacrisis zal naar verwachting snel verandering hierin aanbrengen, ondanks de maatregelen van het kabinet (zoals de NOW-regeling), die juist gericht zijn op het voorkómen van ontslagen.

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vragen die momenteel bij veel werkgevers leven, zoals:

 • Hoe maak ik in deze onzekere tijden voor UWV aannemelijk dat arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de Now-regeling een rol bij het beoordelen van mijn ontslagaanvraag door UWV?
 • Waar kan ik bij UWV terecht als ik na afloop van het webinar nog vragen heb?

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure, nieuwe uitvoeringsregels rondom bedrijfseconomisch ontslag en uitvoeringsregels in het kader van de op 1 januari jongstleden in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.
Bij inschrijving van dit webinar krijgt u 2 weken Sdu OpMaat Arbeidsrecht+ gratis op proef.

Programma

 • Duur van een bedrijfseconomische ontslagprocedure bij UWV
 • De kans op een procedure bij de rechter na de beslissing van UWV
 • Ontwikkelingen in het aanvraagproces
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling)
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • De vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tanteLouise, KLM en Shell) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV

Docent:
mr. J. (Jan) Meijer, Landelijk Manager afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf

Tijdstip: 25 augustus 2020, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten
SOMN (BMN
KNB

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

De Wwft in de advocatenpraktijk

Tijdens deze online cursus wordt u op een praktische manier getraind in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die u vervolgens moet nemen. De behandeling van een Wwft-zaak wijkt af van een advocatuurlijke zaak. Met ingang van januari 2019 heeft de Orde van Advocaten een beleidsregel Wwft vastgesteld die van belang is voor de inrichting van uw kantoororganisatie. Voor uw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentieplatform Zoom. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma
De volgende onderwerpen komen in deze online cursus aan de orde:

 • Wwft-kantoororganisatie: Wwft-risicoprofielen, praktische handvatten voor intake, monitoring en de bewaarplicht
 • Toepasselijkheid van de Wwft
 • Cliëntenonderzoek
 • Meldplicht
 • Veel casuïstiek, jurisprudentie en quizvragen
 • Actuele ontwikkelingen: de vijfde anti-witwasrichtlijn en het UBO-register

Docenten:
B.D.W. (Bas) Martens
mr. Bas Martens is strafrechtadvocaat bij Delissen Martens advocaten en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl / www.advius.nu. In de samenwerking Suzanne Hendrickx adviseert hij advocatenkantoren bij het opzetten van hun risicomanagement, compliance-en audit structuur.

(Suzanne) Hendrickx
Mr. Suzanne Hendrickx is advocaat in Den Haag. Suzanne is docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt opleidingen bij cursusinstituten, advocatenkantoren, ordes van advocaten en juridische verenigingen. Suzanne is jarenlang stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten geweest en vormde in die functie een belangrijke rol bij het landelijk Kenniscentrum Wwft, de vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van Wwft-vraagstukken. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu.

Tijdstip:
25 augustus 2020, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Een actueel overzicht van de voor de familiepraktijk belangrijkste fiscale ins en outs!

In deze online cursus krijgt u van mr. Frits van der Kamp een actueel overzicht van de voor de familiepraktijk belangrijkste fiscale ins en outs!

De speciaal geselecteerde onderwerpen die u kunt verwachten, zijn:

 • Overzicht fiscale actualiteiten, alle aftrekbeperkingen op een rij en de gevolgen voor fiscale latenties;
 • Korte beschouwing alimentatie en (on)mogelijkheden: afkoopvarianten alsmede nieuwe tegemoetkomingen (besluit 2019);
 • De meest belangrijke jurisprudentie praktisch vertaald;
 • Pensioenontwikkelingen: nieuwe regels in aantocht en problematische fiscale afwikkelingsvoorstellen, alsmede de aanbevelingen!;
 • Eigen woning en fiscaal partnerschap: eind goed, al goed.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentieplatform Zoom. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma:

 • Fiscale actualiteiten (aftrekbeperkingen en partneralimentatie/afkoop en besluit alimentatielijfrente en pensioenverrekenings lijfrente)
 • Actuele jurisprudentie: over het praktische en fiscaaljuridische belang!
 • Pensioenontwikkelingen: kort overzicht belangrijke NB’s!
 • Eigen woning en huwelijksvermogensrecht
 • Fiscaal partnerschap

Docent:
F.H. (Frits) van der Kamp
Frits van der Kamp heeft sinds 2007 als fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit, de eigen woning en toekomstvoorzieningen. Hij verzorgt regelmatig seminars en doceert ruim 18 jaar aan vele (postacademische) opleidingsinstituten als gecertificeerd docent voor fiscalisten, registeraccountants, echtscheidingsadvocaten, notariaat en mediators. Als fiscaal jurist heeft Frits sinds 1995 ruime ervaring met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers, onder meer opgedaan gedurende ruim 11 jaar bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden en als partner is hij verbonden geweest aan een private cliënt kantoor. Hij publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het Vakblad Financiële Planning. Frits studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden.

Tijdstip:
27 augustus, 12.00 – 13.00 uur

Deelname:
€ 67,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 75,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt
KNB

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

De nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding in 2021 komt er aan! Versobering dreigt..

Minder verzorging levert meer zorgen! Na de versobering sinds 2020 van de alimentaire verzorgingsaanspraken bij scheiding, is het in 2021 de beurt aan de wettelijke pensioenregeling bij scheiding! De voorgestelde regeling brengt wederom een flinke versobering aan, met name in de nabestaandenregeling.

In deze online cursus krijgt u van mr. Frits van der Kamp een actueel overzicht van de voor de familiepraktijk belangrijke hoofdlijnen, mogelijkheden en knelpunten van de voorgestelde Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2021!

De onderwerpen die u kunt verwachten, zijn:

 • Overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet VPS;
 • De nieuwe hoofdregel: pensioenconversie en het praktische belang daarvan in de familiepraktijk (een hoofd regeling welke door de docent in de literatuur is bepleit na uitvoerige en kritische evaluatie van alle evaluaties over de afgelopen 25 jaar);
 • Tips en tops van de regeling: wat kunt u goed gebruiken en welke risico’s moet u vermijden?
 • Tot slot veel voorkomende afwikkelingen met fiscale gevolgen en nieuwe mogelijkheden door goedkeuringen van de belastingdienst in 2019: de pensioenverrekeningslijfrente!

Programma

 • Nieuwe wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding: de inhoud
 • De verschillen met de Wet Verevening PS op een rij
 • Overgangsrechtelijke werking
 • Belangrijke aandachtspunten voor de praktijk
 • Actuele en relevante pensioenjurisprudentie (bij scheiding)
 • (Alternatieve) fiscale pensioenverrekeningscasuïstiek (met o.a. de pensioenverrekeningslijfrente)

Docent:
F.H. (Frits) van der Kamp
Frits van der Kamp heeft sinds 2007 als fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit, de eigen woning en toekomstvoorzieningen. Hij verzorgt regelmatig seminars en doceert ruim 18 jaar aan vele (postacademische) opleidingsinstituten als gecertificeerd docent voor fiscalisten, registeraccountants, echtscheidingsadvocaten, notariaat en mediators. Als fiscaal jurist heeft Frits sinds 1995 ruime ervaring met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers, onder meer opgedaan gedurende ruim 11 jaar bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden en als partner is hij verbonden geweest aan een private cliënt kantoor. Hij publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het Vakblad Financiële Planning. Frits studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden.

Tijdstip:
27 augustus, 10.30 – 11.30 uur

Deelname:
€ 67,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 75,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt
KNB

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens dit webinar wordt u ‘bijgepraat’ over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Renovatie en verhuiskostenvergoeding.
 • Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
 • Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt).
 • Het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 BW.
 • Doelgroepcontracten (art. 7:274a e.v. BW).
 • Boetebedingen en de Richtlijn oneerlijke bedingen.
 • Ontbinding wegens verboden onderverhuur.
 • Andere actualiteiten in rechtspraak en wetgeving.

Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Docent:
mr. J. (Jaap) Dammingh
Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen (een lijst van publicaties kan via J.Dammingh@jur.ru.nl worden opgevraagd).
Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.
Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor te Nijmegen.
Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).
Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Tijdstip:
28 augustus 2020, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten
SOMN (BMN
KNB

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Actuele ontwikkelingen vreemdelingenrecht

Als vreemdelingenpiketadvocaat moet je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht. Met deze online opleiding ben je in twee dagdelen weer helemaal up-to-date, zonder reistijd. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Met deze cursus ben je op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van de vreemdelingenbewaring;
 • voldoe je aan de eisen zoals gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand;
 • kan je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Programma
Om de actualiteit van de cursus te garanderen, stellen wij het definitieve programma kort voor de cursus vast. Dit doen we samen met onze docentenpool van experts uit de advocatuur, de rechterlijke macht en de IND.

Tijdens de online bijeenkomsten op 3 en 4 september, behandelen de docenten onder andere recente jurisprudentie zoals:

 • RvS 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1304 (piketmelding)
 • RvS 19 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4358 (bewaring na afwijzing opvolgend asielverzoek. Uitwerking in de praktijk)
 • RvS 25 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:829 (overzichtsuitspraak feitelijke gronden)

Daarnaast komen ook vragen aan bod rondom effecten van het coronavirus in de bewaringspraktijk. Mag ik eisen dat mijn cliënt achter een (plexie)glas zit? Of juist niet achter glas? Hoe ga je om met de (on)mogelijkheden van Skype- en andersoortige zittingen.

En is uitzetting in tijden van Corona realistisch? En speelt dit eigenlijk wel een rol als de vreemdeling nog helemaal niet kan worden uitgezet omdat (bijvoorbeeld) nog geen Laissez-Passer is afgegeven?

Docenten:
mr. John Bouwman
Functie: senior rechter in de rechtbank Overijssel
Specialisatie: asiel- en migratierecht

Maykel Bouma
Functie: jurist bij het Ministerie van Justitie, Directie Migratiebeleid, Afd. Juridische en Algemene Zaken
Specialisatie: Migratierecht

Tijdstip:
3 en 4 september, 9.45 – 12.30 uur

Deelname:
€ 495,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 550,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
5 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Overheidsaansprakelijkheid – op de grens van privaat- en publiekrecht

Als burgers en ondernemingen de nadelige gevolgen van overheidsoptreden ondervinden, kan dat leiden tot geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade. De overheid wordt steeds sneller aansprakelijk gesteld in geval van schade of benadeling en die schade kan aanzienlijk zijn. Het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden kunnen bijvoorbeeld leiden tot overheidsaansprakelijkheid.

Heb jij in jouw praktijk te maken met gevolgen van overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is? Dan biedt deze praktijkgerichte online basiscursus inzicht in dit complexe rechtsgebied.

Inhoud:
In deze online basiscursus leer je hoe de gebruikelijke criteria voor aansprakelijkheid anders kunnen uitpakken als de schade wordt veroorzaakt door overheidshandelen. Hierbij leer je rekening te houden met welke invloed uitgaat van de verschillende publiekrechtelijke overheidstaken.

Verder komt de afgrenzing tussen rechtmatig en onrechtmatig handelen aan bod. Ook is er aandacht voor de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de specifieke rol en positie van de benadeelde en de invloed daarvan op vragen zoals: Wie bepaalt of overheidshandelen wel niet onrechtmatig is? Wie valt onder het beschermingsbereik van de geschonden norm? Wie kan er bij de bestuursrechter terecht?

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:

 • kun je de wettelijke regelingen voor aansprakelijkheid van de overheid benoemen
 • kun je beschrijven wanneer je welke rechtsingang (civiel- en/of bestuursrechtelijk) moet kiezen
 • kun je de geldende criteria voor aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door overheidshandelen onderscheiden
 • kun je omschrijven wat het verschil is tussen een onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad
 • kun je de rol en positie van de benadeelde uitleggen
 • kun je reproduceren wat de publiekrechtelijke rol van de overheid inhoudt
 • kun je aangeven wat de consequenties zijn voor eventuele aansprakelijkheid

Programma
Ochtendprogramma: Algemeen kader

 • onrechtmatige overheidsdaad
 • rechtmatige overheidsdaad
 • rol en positie benadeelde
 • rechtsmacht en procedures (civiele rechter, bestuursrechter of beide?)

Middagprogramma: Publiekrechtelijke rol van de overheid en de consequenties voor eventuele aansprakelijkheid

 • vaststellen van algemene regels
 • voorbereiden en nemen van bestuursrechtelijke besluiten
 • onjuiste of onvolledige informatieverstrekking
 • handelen of nalaten bij de uitvoering van regelgeving of besluiten
 • toezicht en handhaving door de overheid

Docenten:
mr. Leon Mensink
Functie: advocaat bij WinthagenMensink advocaten te Amsterdam
Specialisatie: Bestuursrecht

Tijn Kortmann
Functie: Advocaat en honorair Universitair Hoofddocent, Adviseur bij Stibbe en verbonden aan de Universiteit Utrecht
Specialisatie: Overheidsprivaatrecht, Bestuursrecht, omgevingsrecht

Tijdstip:
7 september, 10.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 432,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 480,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Het is een uitzonderlijke tijd, die ook de nodige effecten sorteert op het personen- en familierecht. mr. Annette M. van Riemsdijk bespreekt in deze online cursus op interactieve wijze de belangrijkste ontwikkelingen die op dit moment in de personen- en familierechtpraktijk spelen. Hierbij stelt ze drie onderwerpen centraal: de bescherming van minderjarigen in Corona-tijd, de bescherming van meerderjarigen in Corona-tijd, alimentatieverplichtingen en financiële problemen in Corona-tijd.

Programma:
Bescherming van minderjarigen in Corona-tijd (actualiteiten civiel jeugdrecht)

 • Omgangsregeling
 • Uithuisplaatsing
 • Ondertoezichtstelling

Alimentatieverplichtingen en financiële problemen in Corona-tijd (actualiteiten scheidingsrecht)

 • Liquiditeitsproblemen
 • Gezamenlijk huishouden/samenleven conform art. 1:160 BW
 • Voorzienbaarheid alimentatiewijziging

Docent:
A.M. (Annette) van Riemsdijk
Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is mr. Annette M. van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders.
Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.

Tijdstip:
8 september 2020, 14.00 – 16.10 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Helemaal up-to-date over de actualiteiten in het familieprocesrecht!

Het is afhankelijk van de actuele stand van zaken, maar onder voorbehoud komen de actuele ontwikkelingen binnen de volgende thema’s aan de orde:

 • Familie- en jeugdrechtspraak in Coronatijd (procesrechtelijke update)
 • Echtscheidingsprocesrecht, met inbegrip van voorlopige voorzieningen
 • De mondelinge behandeling (spoedwet KEI)
 • Procesrechtelijke incidenten (o.a. 31 en 32 Rv, 843a Rv)
 • Hoger beroep in familie- en jeugdzaken (inclusief schorsingsverzoeken)

Docent:
A.V.T. (Toine) de Bie
Senior raadsheer / mediationcoördinator Gerechtshof Amsterdam

Tijdstip:
15 september 2020, 14.00 – 16.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de financiële moeilijkheden geraakt. Recentelijk werd bekend gemaakt dat 20% van de Nederlandse bedrijven niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In veel gevallen leidt dit vaak helaas tot een faillissement van het bedrijf. Wat kun je als bedrijf doen als je in de (zware) financiële problemen raakt? Zijn er nog andere mogelijkheden dan faillissement aanvragen? Welke opties zijn er bij een faillissement? Hoe wikkel je als bedrijf een faillissement af en wat zijn de consequenties voor bedrijf en bestuur na een faillissement?

Tijdens dit online seminar faillissement(recht) bespreken topjuristen op insolventierechtgebied op interactieve wijze met u in drie stappen hoe een faillissement kan worden voorkomen, welke faillissementopties er zijn indien een faillissement onvermijdelijk is en hoe een faillissement het beste afgewikkeld kan worden. Mis in deze tijden deze zeer waardevolle informatie niet en schrijf u snel in! U mag uw eigen vragen en casussen vooraf insturen en een selectie daarvan zal worden besproken tijdens dit online seminar.

Bij deelname ontvangt u 2 weken gratis Sdu OpMaat Insolventierecht.

Programma:
Voorkomen van faillissementen

 • Contractuele aspecten (contract shredding/adjustment)
 • Financiële herstructurering en praktische juridische aandachtspunten
 • Stakeholdermanagement

Faillissementsopties

 • Keuzepalet en afweging onderneming
 • Pro’s en con’s procedures
 • Bijzonder beheer perspectief
 • Stakeholdermanagement

Afwikkelen van faillissementen

 • Gevolgen faillissementsprocedures (o.a. verrekening en girale betalingen etc)
 • Rollen faillissementsactoren
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Docenten:
J. (Johan) Jol
Johan Jol is Legal Counsel bij ABN AMRO.

(Sigrid) Jansen
Sigrid Jansen is advocaat/partner bij Allen & Overy.

(Bart) Louwerier
Bart Louwerier is advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten.

(Ilan) Spinath
Advocaat/Partner bij RESOR.
Redacteur TOP.

Tijdstip:
17 september 2020, 13.00 – 16.20 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens deze online actualiteitencursus ligt de focus op recente uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en rechtbanken over het soortenbeschermingsrecht op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Ook recente arresten van het Hof van Justitie over soortenbescherming worden besproken. Aan de orde komen onder meer de uitleg van verschillende begrippen uit de verbodsbepalingen van hoofdstuk 3 Wnb, jurisprudentie over de toets aan de (gunstige) staat van instandhouding, de wettelijke belangen en ontheffingsvoorwaarden. Ook zal worden ingegaan op het aanhaken van een natuurtoestemming voor soortenbescherming aan de omgevingsvergunning. Ten slotte wordt ingegaan op de jurisprudentie over belanghebbendheid en relativiteit binnen het soortenbeschermingsrecht.

Wat leer je?
Na het volgen van deze online actualiteitencursus:

 • kun je de laatste ontwikkelingen op het gebied van de soortenbescherming benoemen.
 • kun je de betekenis van deze ontwikkelingen in verband brengen met je dagelijkse praktijk.

Programma
Je krijgt een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van soortenbescherming. Vanwege de actuele aard van de cursus wordt de exacte inhoud vlak voorafgaand aan de cursus bepaald. Zo krijg je altijd de meest relevante en actuele informatie.

Docent:
mr. drs. Fleur Onrust
Functie: advocaat en partner bij ENVIR advocaten
Specialisatie: Omgevingsrecht

Tijdstip:
21 september, 10.00 – 12.45 uur

Deelname:
€ 270,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 300,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Tijdens deze actualiteitencursus gebiedsbescherming ligt de focus op recente jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de bescherming van soorten en gebieden onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Denk daarbij aan jurisprudentie over de toetsing van bestemmingsplan, Wnb-vergunningen en ontheffingen. Daarbij wordt o.a. ingegaan op de (on)mogelijkheden van een ecologische toetsing bij een toename van stikstofdepositie, de wijze waarop diverse (beheer- en mitigerende) maatregelen in een passende beoordeling kunnen worden ingezet en op het onlangs in werking getreden stikstofregistratiesysteem.

 

Wat leer je?
Na het volgen van deze online actualiteitencursus:

 • kun je de laatste ontwikkelingen op het gebied van de gebiedsbescherming benoemen.
 • kun je de betekenis van deze ontwikkelingen in verband brengen met je dagelijkse praktijk.

 

Programma
Je krijgt een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van soortenbescherming. Vanwege de actuele aard van de cursus wordt de exacte inhoud vlak voorafgaand aan de cursus bepaald. Zo krijg je altijd de meest relevante en actuele informatie.

Docent:
mr. drs. Marieke Kaajan
Functie: advocaat en partner bij ENVIR advocaten
Specialisatie: Bestuursrecht. Omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht

Tijdstip:
21 september, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:
€ 270,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 300,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Praktische digitale cursus voor de letselschadepraktijk

De letselschadejurist heeft vaak de keuze uit verschillende procedures. Iedere procedure heeft voordelen en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Wanneer kies je voor een deelgeschilprocedure en wanneer voor een bodemprocedure?

Hoe zinvol is een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht?

De digitale cursus ‘Procederen in letselschadezaken’ van Sdu biedt u de basis voor het beantwoorden van deze vragen.

In twee uren neemt uw docent, mr. Peter van Huizen, u mee in de theorie en praktijk van het procederen in letselschadezaken. De belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen worden hierbij uitgebreid belicht.
Aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden bespreekt Peter verschillende onderwerpen. Om er een paar te noemen:

 • De deelgeschilprocedure,
 • De bodemprocedure,
 • Het voorlopig deskundigenbericht,
 • Het voorlopig getuigenverhoor,
 • Het kort geding,
 • Hoger beroep.

Deze onderwerpen worden behandeld binnen het kader van de letselschadepraktijk met een praktische insteek en met aandacht voor de actualiteiten.

Docent:
Mr. P. (Peter) van Huizen
Peter van Huizen is sinds 2011 advocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij heeft op die rechtsgebieden zowel verschillende verzekeraars als verzekerden bijgestaan en ook veelvuldige geprocedeerd. In 2019 heeft Peter een nieuw advocatenkantoor opgericht dat zich uitsluitend richt op aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.
Peter doceert daarnaast sinds jaren aan verschillende opleidingsinstituten voor andere advocaten, verzekeraars, rechtsbijstand juristen en letselschade-experts (belangenbehartigers). Zijn praktijkervaring neemt Peter mee in zijn manier van doceren. Geen onderwerp wordt behandeld zonder sprekend praktijkvoorbeeld.
Peter publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het juridische vakblad ‘VAST’ (Verzekering, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht). Peter studeerde Nederlands Privaatrecht en Internationaal Publiekrecht te Amsterdam.

Tijdstip:
24 september, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Corona en andere gezondheidsrechtelijke actualiteiten

In het gezondheidsrecht wordt continu gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het versterken van de rechtspositie van de patiënt en het verzekeren van voldoende zorg. Om dit te realiseren is een ingenieus stelsel van privaat- en publiekrechtelijke regels in het leven geroepen, naast de normen die beroepsgroepen en toezichthouders hebben opgesteld. Het is bekend dat al die regels niet altijd met elkaar in de pas lopen, en door (tucht)rechters soms ook verschillend worden uitgelegd. Nieuwe technologieën, veroudering, personeelstekorten en functiedifferentiatie in de zorg roepen nieuwe vragen op waar ook vanuit het recht op moet worden geanticipeerd.

In de online actualiteitencursus gezondheidsrecht komen deze en andere recente ontwikkelingen in de zorg aan bod aan de hand van de recente jurisprudentie. Ook komen de gevolgen van de coronacrisis binnen het gezondheidsrecht aan bod. Verder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van het verzekeringsrecht, de omgang met medische persoonsgegevens, de per 1 januari 2020 gewijzigde wetgeving op het terrein van de GGZ, de veranderingen op het terrein van de beroepenwetgeving, het medisch tuchtrecht, de bestrijding van zorgfraude en – last but not least – vragen rond het levenseinde.

Wat leer je?
Na het volgen van deze online actualiteitencursus:

 • ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van het gezondheidsrecht.
 • kun je de ontwikkelingen, inclusief eventuele tegenstrijdigheden, met elkaar in verband brengen.

Programma
In deze cursus worden de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie besproken die betekenis hebben voor:

 • de rechten van de patiënt
 • de kwaliteit van en de toezicht op zorg
 • het stelsel van zorg

Docent:
prof. mr. dr. Aart Hendriks
Functie: Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden en rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam
Specialisatie: Gezondheidsrecht

Tijdstip:
1 oktober, 13.00 – 16.30 uur

Deelname:
€ 314,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 349,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Deze online actualiteitencursus besteedt aandacht aan de veranderende situatie in het vreemdelingenrecht. Dit rechtsgebied is doorlopend in beweging. Tijdens de cursus gaan we onder andere in op recente ontwikkelingen rond Unieburgers en Turkse onderdanen (associatierecht), gezinshereniging, openbare orde, Dublin overdrachten en corona maatregelen.

De situatie in de wereld en vooral de asiellanden verandert regelmatig. Ook de invloed van politieke veranderingen, nieuwe Europese regelgeving en richtinggevende uitspraken van de Europese Hoven in Luxemburg en Straatsburg spelen een grote rol in het vreemdelingenrecht. Ten slotte zijn er vele richtinggevende uitspraken in de nationale rechtspraak die van belang zijn voor de praktijk. Tijdens deze online cursus bieden we een mooie mix van reguliere en asielactualiteiten.

Programma
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Recente ontwikkelingen rond Unieburgers en Turkse onderdanen (Associatierecht)
 • Gezinshereniging
 • Openbare orde
 • Dublinoverdrachten
 • Corona maatregelen
 • Beoordeling asielrelaas (incl LHBTI, bekeerlingen)
 • Veilige landen
 • Nieuwe asielmotieven

Docenten:
mr. Aniel Pahladsingh
Functie: jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de RB Rotterdam
Specialisatie: Immigratierecht + EU recht

Marq Wijngaarden
Functie: advocaat bij Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers, Amsterdam
Specialisatie: Strafrecht, Vreemdelingen- en asielrecht

Tijdstip:
2 oktober, 14.00 – 17.00 uur

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

In deze cursus word je volledig wegwijs gemaakt in het civiele procesrecht. Mede aan de hand van casusposities wordt het procederen in ambtenarenontslagzaken bij de kantonrechter en het gerechtshof uitgelegd.

Sinds de invoering van de Wnra is het ‘normale’ arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek) van toepassing voor ambtenaren in plaats van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een van de gevolgen is dat je bij ambtenarenontslag dus niet meer procedeert bij de bestuursrechter. Je moet nu procederen bij de kantonrechter via een verzoekschriftprocedure. Daarnaast stel je hoger beroep niet meer in bij de Centrale Raad van Beroep, maar bij het gerechtshof. Dat vraagt andere kennis en inzichten bij het voeren van gerechtelijke procedures als het gaat om ontslag van ambtenaren.

Wat leer je
Na afloop van deze cursus:

 • Kun je de verschillen tussen civiele en bestuursrechtelijke ontslagprocedures in eerste aanleg en in hoger beroep uitleggen;
 • Kun je het civiele procesrecht toepassen in ontslagprocedures van ambtenaren bij de kantonrechter en het gerechtshof.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Verzoekschriftprocedure
 • Verband houdende vorderingen
 • Vervaltermijnen
 • Sancties: herstel, vernietiging en billijke vergoeding
 • Bewijsrecht
 • Procederen in hoger beroep

Elk onderwerp wordt geïllustreerd aan de hand van een praktijkcasus.

Docent:
Marije Schneider

Tijdstip:
7 oktober 2020, 13.15 – 16.30 uur

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

In deze online cursus staat de werking van het zorgstelsel centraal. In Nederland kan iedereen met gezondheidsproblemen rekenen op kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. De hoge kwaliteit gaat echter ook gepaard met hoge kosten en is dan ook al vele jaren ‘hot topic’ in politiek Den Haag. Het zorgstelsel bestaat uit drie samenhangende markten: de zorgverleningsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverzekeringsmarkt. Binnen deze markten wordt onderscheid gemaakt tussen zorg geleverd ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg geleverd ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de onverzekerde zorg.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op basis van de Wmg ingesteld als marktmeester. De NZa is belast met het marktoezicht en de marktontwikkeling op het terrein van de gezondheidszorg.

De docenten bespreken de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de hand van de hoofdrolspelers (de zorgaanbieders, de ziektekostenverzekeraars en de consumenten). Ook de rol van de NZa als ‘marktmeester’ komt aan de orde. Tot slot zal ook aandacht worden besteed aan de eisen die aan zorgaanbieders worden gesteld bij de toelating tot de markt en regelgeving die ziet op de governance van zorgaanbieders.

Wat leer je?
Na het volgen van dit cursusonderdeel kun je:

 • omschrijven hoe de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg in elkaar zit;
 • de wet- en regelgeving betreffende structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg benoemen;
 • de meest actuele ontwikkelingen binnen deze wet- en regelgeving duiden.

Programma
Introductie in de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Enkele thema’s die besproken worden zijn:

 • De werking van de zorgmarkten
 • De financiering van zorg
 • Toezicht
 • Transparantieverplichtingen
 • Overheidsbemoeienis bij het contracteerproces
 • Goed bestuur en governance

De volgende wetten passeren de revue:

 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Wet marktordening gezondheidszorg
 • Wet toelating zorginstellingen
 • Wet toetreding zorgaanbieders
 • Governancecode Zorg

Docenten:
Joris Rijken
Joris Rijken is advocaat, niet-praktiserend arts en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg en treedt vooral op voor zorgaanbieders. Joris treedt geregeld op als docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Hij is lid van de Gezondheidsraad.

Ava Keijzer
Ava Keijzer is advocaat bij AKD. Zij heeft zich gespecialiseerd in civiel recht en bestuursrecht. Hierbinnen richt Ava zich volledig op de zorgsector en de prestatie- en tariefregulering van de zorg. Zo heeft Ava als (senior) jurist ervaring opgedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit met zaken over de bekostiging van de medisch specialistische zorg. Naast haar werk voor AKD is Ava redactiemedewerker bij het tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Tijdstip:
12 oktober, 10.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 360,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 400,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Tijdens deze online cursus gaan we in op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel.

Niet kunnen werken betekent voor zelfstandigen vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziek melden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen.

Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter.

Op dit moment zijn bovendien relevant de gevolgen van letsel in combinatie met de effecten van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die grote evenementen organiseert en deze nu niet kan organiseren als gevolg van de coronacrisis. Als deze zelfstandige nu een ongeval overkomt, is het de vraag welke inkomensachteruitgang te wijten is aan het letsel en welk deel aan de crisis.

Wat leer je?
Na afloop van de cursus kun je:

 • de kenmerken van de definitie van een zelfstandige noemen en kort toelichten
 • in een voorbeeld de economische en financiële positie van een zelfstandige beschrijven
 • toelichten hoe op basis van de omzet het (netto) inkomen wordt berekend
 • in een eenvoudig voorbeeld de schade van een zelfstandige berekenen
 • op hoofdlijnen de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen beschrijven

Docenten:
Jochem van Rossum
Rekenkundig Expert Personenschade bij Sedgwick

Hans Tiemersma
Senior Rekenkundig Expert

Tijdstip:
27 oktober 2020, 14.00 – 16.15 uur

Deelname:
€ 265,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Tijdens deze cursus zoeken en versterken we jouw eigen stijl en kunde als patroon door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Je doet kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt. We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon.

Inhoudelijke kennis over de nieuwe beroepsopleiding en het competentieprofiel van de patroon verkrijg je door middel van een opdracht die je voorafgaand aan de cursus uitvoert. Hierop volgt een korte terugkoppeling tijdens de cursusdag. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Als je patroon wilt worden of als je al patroon bent en nieuwe stagiaires gaat begeleiden, dan moet je voldoen aan de nieuwe kaders en eisen die de NOvA heeft vastgesteld. Deze online cursus voldoet volledig aan de eisen van de NOvA en is afgestemd op de vernieuwde beroepsopleiding waarin meer aandacht is voor praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridisch-inhoudelijke kennis.

Wat leer je?
Na deze cursus:

 • Ken je de rol van de patroon, het competentieprofiel advocaat-stagiairs en heb je inzicht in de vernieuwde beroepsopleiding;
 • Heb je inzicht in je eigen begeleidingsstijl als patroon en je sterke en verbeterpunten daarin;
 • Heb je je coachings- en begeleidingsvaardigheden als patroon versterkt;
 • Heb je handvatten gekregen om feedback te geven en de ontwikkelingsstappen van de stagiaire te begeleiden;
 • Heb je handvatten gekregen om stressbeleving bij de stagiair te zien en te coachen op stressbestendigheid.

Docenten:
Marieke Westerhof
Functie: communicatietrainer, teamcoach, gespreksleider intervisie
Specialisatie: teamcommunicatie, intervisiebegeleiding

Robbert Braak
Functie: senior coach, trainer, programmamanager

Tijdstip:
29 oktober 2020, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:
€ 585,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten NOvA

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

In deze online cursus gaan we in op de basisbeginselen voor het procederen in sociale zekerheidszaken. Wanneer de cliënt het niet eens is met een besluit, hoe ga je dan te werk? Aan bod komen onder andere de ontvankelijkheidsperikelen zoals de vraag of er wel een besluit is, bekendmaking van het besluit, tijdig bezwaar maken of beroep instellen en het (proces)belang. Verder wordt aandacht besteed aan relevante juridische beroepsgronden en de mogelijkheid om een schikking te beproeven in bezwaar en beroep ondanks de meestal dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Sociale zekerheidswetten zijn ingewikkeld en procederen in sociale zekerheidszaken is nog ingewikkelder. Bezwaar maken of beroep instellen lijkt makkelijk maar er zijn diverse zaken waar je rekening mee moet houden.

Deze online cursus vormt een goede voorbereiding voor de cursus Procederen in sociale zekerheidszaken waarin je je verder verdiept.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je o.a.:

 • beoordelen of sprake is van een besluit;
 • beoordelen of het besluit bekendgemaakt is;
 • relevante bezwaar/beroepsgronden formuleren;
 • beoordelen of jouw cliënt procesbelang heeft;
 • onderkennen wat het belang is van een schikking.

Programma
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • besluitbegrip
 • tijdig bezwaar maken of beroep instellen
 • relevante juridische beroepsgronden

Docent:
mr. Erik Klein Egelink
Functie: seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Specialisatie: Bestuursrecht

Tijdstip:
29 oktober, 9.00 – 11.00 uur

Deelname:
€ 200,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 180,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Wees voorbereid en zorg dat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht

Deze goed bezochte cursusmiddag staat geheel in het teken van actualiteiten op het gebied van het straf(proces)recht. U krijgt een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw procespraktijk. De dag is grofweg in drie grote onderwerpen in te delen:

 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van het formele strafrecht
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van het materiële strafrecht
 • Een praktisch overzicht van nieuwe wetgeving en aanhangige wetsvoorstellen

Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal up-to-date op het gebied van het straf(proces)recht. Deze cursus maakt deel uit van een cyclus die Sdu in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft opgezet.

Programma
Formeel Strafrecht

 • Rechtsbijstand op het politiebureau
 • Bewijsvorming, motivering en getuigen
 • Vormverzuimen art. 359a Sv
 • Aanhoudingsverzoek
 • Benadeelde partij
 • Modernisering Sv
 • Adolescentenstrafrecht

Materieel Strafrecht

 • Opzet, schuld
 • Voorbedachte rade
 • Medeplegen
 • Causaal verband
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging, voorbereiding
 • Rechtspersoon en feitelijk leidinggeven
 • Bijzondere delicten

Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen

Docenten:
L. (Liselotte) Postma
Mr. drs. L. (Liselotte) Postma is wetenschappelijk docent straf- en strafprocesrecht en promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op het gebied van het gezondheidsstrafrecht. Zij maakt deel uit van het onderzoeksproject “Doctors and criminal lawyers dealing with death and dying” van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum en de sectie Strafrecht van Erasmus School of Law en schrijft binnen dat kader een proefschrift over de schriftelijke wilsverklaring euthanasie. Daarnaast is zij vaste co-auteur van de Kroniek strafrecht in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

(Sanne) Struijk
Assistent professor Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
29 oktober, 13.30 – 17.45 uur

Deelname:
€ 270,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 300,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens deze online cursus zoeken en versterken we jouw eigen stijl en kunde als patroon door jouw praktijkervaring te analyseren. Je doet kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt. We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Voorafgaand aan de online cursus maak je een opdracht om zo inhoudelijke kennis over de nieuwe beroepsopleiding en het competentieprofiel van de patroon op te doen. Hierop volgt een korte terugkoppeling tijdens de cursusdag. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Als je voor het eerst advocaat-stagiaires gaat begeleiden en vanaf maart 2018 al een patroonscursus hebt gevolgd of als je al patroon bent en nieuwe stagiaires gaat begeleiden, dan moet je voldoen aan de nieuwe kaders en eisen die de NOvA heeft vastgesteld. Deze online cursus voldoet volledig aan de eisen van de NOvA en is afgestemd op de vernieuwde beroepsopleiding waarin meer aandacht is voor praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridisch-inhoudelijke kennis.

Wat leer je?
Na deze cursus:

 • Ken je het competentieprofiel advocaat-stagiairs en heb je inzicht in de vernieuwde beroepsopleiding;
 • Heb je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden als patroon versterkt;
 • Heb je handvatten om feedback te geven en de ontwikkelstappen van jouw stagiaires te begeleiden;
 • Herken je de stressbeleving bij jouw stagiaires en kun je hen hierop coachen.

Programma
Tijdens de cursus kies je uit een viertal onderdelen van coaching en begeleiding waarin jij je verder wilt ontwikkelen:

 • Versterken van jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden als patroon;
 • Handvatten om feedback te geven en de ontwikkelingsstappen van jouw stagiaires te begeleiden;
 • Handvatten om stressbeleving bij jouw stagiaires te zien en te coachen op stressbestendigheid;
 • Herkennen van jouw communicatievoorkeur als patroon en die van jouw stagiaires en jouw kracht en valkuilen daarin.

We staan kort stil bij de voorbereidingsopdracht over de inhoudelijke vereisten die de NOvA stelt aan het patronaat. Verder gaan we met de twee door jou gekozen basisvaardigheden aan de slag om zo jouw coaching- en begeleidingsvaardigheden te versterken.

Docent:
Marieke Westerhof
Functie: communicatietrainer, teamcoach, gespreksleider intervisie
Specialisatie: teamcommunicatie, intervisiebegeleiding

Tijdstip:
9 november, 9.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 315,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

In deze online actualiteitencursus behandelen we actuele wet- en regelgeving en de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van de Wsnp en hieraan gerelateerde onderwerpen. Besproken wordt onder meer het adviesrecht van kantonrechter aan gemeenten bij schuldenbewind besproken. Ook wordt aandacht besteed aan het onderwerp ‘toegankelijkheid Wsnp’ en de voortgangsbrief schuldenproblematiek aan de Tweede Kamer.

Uiteraard krijgt recente rechtspraak veel aandacht waaronder die rondom het minnelijk moratorium tijdens corona.

Deze cursus wordt verzorgd door Geert Lankhorst, Matthieu Verhoeven en Theo Pouw die elk een uur verschillende onderwerpen bespreken en toelichten.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • Kun je de behandelde actualiteiten en ontwikkelingen reproduceren en vertalen naar jouw eigen praktijk;
 • Kun je personen die in de schuldhulpverlening zitten (sanieten) en/of cliënten adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Programma
Aan bod komen:

 • Adviesrecht van kantonrechter aan gemeenten bij schuldenbewind
 • Rechtspraak minnelijk moratorium in Corona-tijd
 • Toegankelijkheid Wsnp
 • Voortgangsbrief schuldenproblematiek aan Tweede Kamer
 • Schone lei ook met tekortkomingen
 • Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving
 • Recente jurisprudentie op diverse Wsnp-(gerelateerde) thema’s

Docenten:
mr. dr. Geert Lankhorst
Functie: beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Matthieu Verhoeven
Functie: senior-rechter A bij de rechtbank Overijssel
Specialisatie: Civielrecht

Theo Pouw
Functie: Docent insolventierecht Maastricht University
Specialisatie: Insolventierecht

Tijdstip:
20 november, 9.30 – 12.50 uur

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Een praktische kennismaking met mediation

Wilt u meer weten over mediation als methode van conflicthantering? Of overweegt u een mediationopleiding te volgen en wilt u bekijken of dat ook daadwerkelijk iets voor u is? Of wilt u weten hoe u mediationtechnieken in kunt zetten in uw eigen privésituatie? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om deze Introductiecursus Mediation online te volgen!

In deze interactieve online training, die gegeven wordt door twee zeer ervaren mediators, komt de basis van mediation aan de orde. Er wordt stil gestaan bij het mediationproces (fases), de mediationovereenkomst, de rol van de mediator, die van de deelnemers en van advocaten die bij het mediationtraject zijdelings zijn betrokken. Ook worden een aantal belangrijke mediation-interventies behandeld. Deze interventies zijn ook nuttig om in te zetten in (moeilijke) gesprekken tijdens en buiten het werk.

De trainers laten u kennis maken met mediation middels interactieve oefeningen zodat u de opgedane kennis ook gelijk kunt gaan inzetten.

Na het volgen van deze training weet u:

 • Wat mediation is en ook wat het niet is
 • Wanneer het inzetten van mediation zinvol kan zijn en wat contra-indicaties zijn
 • Hoe een mediation in grote lijnen verloopt
 • Wat de rol is van de mediator, de deelnemers en de rol van de advocaat in de mediation
 • Hoe een online mediation in zijn werk gaat en hoe deze ordelijk kan verlopen

Docenten:
H. (Hans) Kurvers MfN Registermediator
Hans Kurvers heeft na zijn opleiding master financial planning veel van zijn klanten begeleid in een echtscheidingsprocedure, waarbij hij merkte dat het managen van emoties een groot deel  van de oplossing vertegenwoordigt. Hij is werkzaam bij  Zenon Scheidingsdesk en Alimentatie Service en gespecialiseerd in family mediation. Hans laat zowel het zakelijke gedeelte rondom financiën en fiscaliteiten als de emoties die bij een scheiding komen kijken hand in hand gaan.

(Simone) Blok MfN Registermediator
Simone Blok wist tijdens haar studie rechten al dat zij ooit iets met mediation ging doen. Inmiddels heeft zij al vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen in een mediation setting bij Zenon Scheidingsdesk.
Haar specialisatie is het begeleiden van mensen in scheiding, maar ook buurtconflicten schuwt zij niet. Zij vindt het altijd een uitdaging om mensen die zijn verzeild zijn geraakt in een conflict te helpen inzien dat een goede relatie de basis is voor het maken van (houdbare) afspraken. Of je nu ouder bent of buur.
Naast haar werk als mediator is zij tevens trainer en assessor.

Tijdstip:
24 november, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus vooruit gekeken naar de invoering van het UBO-register, naar verwachting medio 2020.

Ten behoeve van de interactiviteit is het aantal deelnemers aan deze cursus beperkt. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Een quiz zal onderdeel uitmaken van de cursus. Ook worden veel casus en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • Ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet)
 • Kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Programma
Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Toepasselijkheid Wwft
 • Cliëntenonderzoek
 • Uitleg begrippen UBO en PEP
 • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
 • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
 • Toezicht door de Toezichthouder
 • Boetes
 • Casusposities
 • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
 • Actualiteiten Wwft 2020

Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Docenten:
mr. Suzanne Hendrickx
Functie: Co Owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren, Advocaat en stafjurist bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten
Specialisatie: Kantoororganisatie, nieuwe regelgeving

Bas Martens
Functie: Advocaat Delissen Martens
Specialisatie: commune strafzaken, militaire zaken

Tijdstip:
1 december, 9.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Bewijsselectie, -waardering en -motivering

Het strafrechtelijk bewijs is vanzelfsprekend een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. De Hoge Raad wijst arresten met betrekking tot de waardering van het bewijs en de gebezigde motivering van het hof. Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van het recht besproken en aan de hand de jurisprudentie van met name de Hoge Raad. Tevens komt aan de orde wat de invloed van het Europese recht op ons nationale strafrecht is en welke ontwikkelingen er zijn te verwachten binnen de rechtspraak.

Deze cursus maakt deel uit van een cyclus die Sdu in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft opgezet (de ‘Erasmus-reeks’).

Programma
Introductie

 • Beslismodel van art. 348 en 350 Sv
 • Redengevende feiten en omstandigheden / wettig en overtuigend
 • Selectie van bewijsmiddelen
 • Waardering van bewijsmiddelen
 • Bewijsminima

Motiveringsplicht en het formuleren van verweren

 • Responsieplicht rechter op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten (o.a. Dakdekker, Meer en vaart-, Salduz-, en betrouwbaarheidsverweren)
 • Onrechtmatig verkregen bewijsverweren
 • Bijzondere motiveringsplicht

Toepassing verschoningsrecht & Processtrategie

Hoger beroep en/of cassatie & Europese ontwikkelingen

 • Overwegingen t.a.v. instellen hoger beroep en/of cassatie
 • Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen

Docenten:
J. (Joost) Nan
Joost Nan is sinds 2003 advocaat. Per 1 oktober 2013 is hij associate professor strafrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is hij cassatieadvocaat bij Wladimiroff Advocaten.  Tot 2010 doceerde hij bovendien Rechtseconomie aan de Universiteit Leiden. Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Voor de Nederlandse Orde van Advocaten is hij als docent en tentamenmaker actief betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur.  Daarnaast is Nan commentator voor Sdu Uitgevers (strafrecht en strafprocesrecht), vaste annotator voor de Nieuwsbrief Strafrecht, auteur van een praktijkcahier strafrecht over vormfouten en schrijver van een maandelijkse weblog voor Sdu.

(Joost) Verbaan, Director Erasmus Centre for Penal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
3 december, 10.00 – 17.15 uur

Deelname:
€ 405,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 450,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Overgang Bopz naar Wvggz en WZD, gecombineerd met actuele jurisprudentie Bopz
Op 1 januari 2020 zijn de wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD) in werking getreden. De Wet forensische zorg is reeds in werking getreden. Hiermee komt de bestaande Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020 te vervallen. Het resultaat is dat van opnamewet naar behandelwet wordt gegaan.

Verschillen Bopz ten opzichte van de Wvggz en de WZD
Allereerst bespreken de docenten wat de verschillen tussen de Wet Bopz en de nieuwe wetten zijn. Er wordt aandacht besteed aan de actuele jurisprudentie in combinatie met de nieuwe wetgeving en aanpassing van de nieuwe wetgeving. Ook komt aan de orde hoe de uitvoering van deze wetten zal zijn met ingang van 1 januari 2020. Verder komt in deze cursus recente jurisprudentie over de verplichte zorg aan bod.

Bopz-jurisprudentie zal, gezien de overgangswet, in 2020 ook nog werking hebben náást de komende jurisprudentie gebaseerd op de nieuwe wetten.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • weet je wat de verschillen zijn tussen de Bopz en de Wvggz en de Wzd;
 • kun je de laatste ontwikkelingen in de verplichte zorg jurisprudentie benoemen.

Docenten:
Valerie Andeweg
Valerie Andeweg is gespecialiseerd in strafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht

Gerwin van Doveren
Gerwin van Doveren is Psychiatrisch (Bopz) advocaat

Tijdstip:
8 december 2020, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:
€ 270,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 300,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Dwangmiddelen in de praktijk

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.). Allereerst staan de sprekers stil bij vormverzuimen en het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet? Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Programma
Onherstelbare vormverzuimen: art. 359a van het Wetboek van Strafvordering

 • ‘Onherstelbaar’ in het ‘voorbereidend onderzoek’
 • Belang dat met het geschonden voorschrift wordt gediend, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor is veroorzaakt
 • Schutznorm
 • Vaststelling vormverzuim: volstaan met enkele vaststelling, of strafvermindering, of bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Een inleiding in de wet BOB

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven

Wet BOB

 • Observatie, infiltratie, pseudo-koop en- dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie (OVC), opnemen telecommunicatie
 • Besloten plaats
 • Technisch hulpmiddel
 • Buitenwettelijke BOB bevoegdheden: stealth-sms, lokagent (versus art. 3 Politiewet)

Toetsingskader

 • Proportionaliteit en subsidiariteit
 • Ernstige inbreuk op de rechtsorde

Bespreking casus

Docenten:
R. (Ronald) Verbeek
Ronald Verbeek is wetgevingsjurist strafrecht Ministerie van Justitie en Veiligheid & Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam.

(Joost) Verbaan, Director Erasmus Centre for Penal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
15 december, 9.30 – 16.45 uur

Deelname:
€ 405,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 450,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Actualiteitencursus Participatiewet
Tijdens de online cursus Actualiteiten Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Besproken worden bijvoorbeeld uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Bestuurlijke boete
De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema’s zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.

Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?

Kostendelersnorm
De invoering van de kostendelersregeling op 1 januari 2015 heeft tot een groot aantal uitspraken geleid. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in een dertiental uitspraken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van deze kostendelersnorm. De Centrale Raad van Beroep heeft onder meer beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan, ook wanneer een of meerdere medebewoners geen eigen inkomen hebben. De Raad heeft verder belangwekkende uitspraken gedaan over de hoogte van de uitkering in het geval waarin de bijstandsgerechtigde gehuwd is of samenwoont met een niet-rechthebbende partner.

Verplichtingen en maatregelen
De invoering van de Participatiewet is gepaard gegaan met een aanzienlijke verzwaring van de verplichtingen en maatregelen wanneer deze verplichtingen niet worden nageleefd. De CRvB heeft hier inmiddels een aantal richtinggevende uitspraken over gedaan. Deze betreffen met name de zwaarte van de 100%-maatregel en de impact die deze kan hebben voor de burger. Anders dan eerder gedacht zijn de gemeenten verplicht zich rekenschap te geven van de gevolgen van de maatregelen, alsvorens deze op te leggen.

Jurisprudentie Wet werk en bijstand
Omdat de Participatiewet eigenlijk maar een beperkte wijziging is van de Wet werk en bijstand (WWB) blijft ook de jurisprudentie die verschijnt op grond van die wet relevant. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond het woonplaatsbegrip, de begrippen hoofdverblijf en wederzijdse zorg, middelen en inlichtingenverplichting.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • kun je benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de Participatiewet;
 • kun je reproduceren wat recente jurisprudentie inzake bestuurlijke boete, bijstand, leefvormen en verplichtingen en maatregelen is.

Programma
Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

 • Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
 • Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
 • Kostendelersnorm.
 • Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.

Recente jurisprudentie Participatiewet:

 • Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken en herzieningsverzoeken voor bestaande boetebesluiten.
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
 • Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
 • Middelen.
 • Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.

Wetgeving:

 • Wetsvoorstel opheffing discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte.
 • Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie
 • Wet verdringingstoets

Docenten:
mr. Erik Klein Egelink
Functie: seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Specialisatie: Bestuursrecht

Ray Geerling
Functie: adviseur sociale zekerheid
Specialisatie: Sociale Zekerheid

Tijdstip:
16 december, 13.30 – 16.00 uur

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

On demand-webinars

Deze webinars zijn op ieder gewenst moment te volgen.

Tijdens dit webinar (deel I) bespreekt prof. mr. P. Vlaardingerbroek de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang (incl. de rol van de bijzondere curator).

Programma:

 • Ontwikkelingen in de (concept-)wetgeving op het terrein van het afstammings -, gezags- en omgangsrecht, waarbij wordt ingegaan op recentelijk ingevoerde of in het parlement in bespreking zijnde wetgeving met het oog op Boek 1 BW. Ook op internetconsultatie verschenen wetgeving komt daarbij aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de (versterking van de) rechtspositie van minderjarigen, de bijzondere curator en de stappen die de wetgever op dit terrein gaat zetten.
 • Hierna wordt ingegaan op de jurisprudentie inzake het afstammings-, gezags- en – omgangsrecht, waar het met name gaat om de positie van minderjarigen.

Docent:
prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Deelname:
€ 45,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 65,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020

Tijdens dit webinar (deel II) vervolgt prof. mr. P. Vlaardingerbroek met de bespreking van de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang.

Programma:

 • In dit tweede uur webinar wordt ingegaan op belangrijke uitspraken inzake de rechten en rechtspositie van kinderen en hun ouders op het terrein van het afstammings-, gezags en omgangsrecht. Het jeugdbeschermingsrecht blijft buiten beschouwing en zal in de webinars van november worden besproken.

Docent:
prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Deelname:
€ 45,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 65,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

In het voorjaar van 2020 is het UBO register operationeel geworden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten.

Programma:

 • UBO register,
 • Verplichtingen voor nieuwe en bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen

Docent:
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
kandidaat-notaris De Brauw

Deelname:
€ 87,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 125,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten

Extra informatie:
Deze omgevormde traditionele cursus naar een online cursus, valt niet onder het webinar 2020 abonnement.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

In het voorjaar van 2020 is het UBO register operationeel geworden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten.

Programma:

 • Terugmeldplicht voor alle WWFT-instellingen, waaronder advocaten, notarissen en belastingadviseurs,
 • Inrichten van risico-beleid voor uw kantoor,
 • Opleidingsplicht.

Docent:
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
kandidaat-notaris De Brauw

Deelname:
€ 87,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 125,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten

Extra informatie:
Deze omgevormde traditionele cursus naar een online cursus, valt niet onder het webinar 2020 abonnement.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden. Hoe zit die wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? Hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? Allemaal vragen die aan de orde komen in deze E-cursus.

Inhoud en resultaat
Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels
 • de inhoud van de uitvoeringsbesluiten

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Werkwijze E-cursus
Deze E-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-cursus plus Kennisbank
Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt na de cursus. Na de cursus ontvangt u elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

De e-cursus zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet en dat deze kennis ook actueel blijft.

Docent:
mr. Lukas Baars, juridisch adviseur
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.

Deelname:
€ 299,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 399,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

Op 16 maart heeft een webinar plaats gevonden met 5 topsprekers op dit terrein. U kunt dit nu integraal on demand kijken.

Inhoud en resultaat
In dit webinar wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

 • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?
 • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?
 • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingswet?
 • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots en hoe gaan de toekomstige pilots er uit zien?

In één middag bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Docenten:
dr. ing. P.M.J. de Haan, advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Peter is gepromoveerd op publiek bouwrecht en adviseert en procedeert veelvuldig over complexe bouwprojecten. Hij heeft jarenlang gewerkt bij de bouwunit van de Raad van State. Dit samen met zijn technische achtergrond zorgt ervoor dat hij bij uitstek specialist is op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Hajé van Egmond, zelfstandig adviseur
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.

Wico Ankersmit, directeur, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
Wico weet als geen ander in Nederland welke informatiebehoefte er is onder bouwmedewerkers door zijn vele contacten met gemeenten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de wetgeving, waar BWT mee te maken krijgt, zoals kwaliteitsborging en de Omgevingswet.

Johan van der Graaf, senior adviseur bouwregelgeving
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.

Ir. Wim Hoppenbrouwers, directeur BouwQ
Wim Hoppenbrouwers geeft leiding aan BouwQ, een kwaliteitsborgingsbureau uit Best en is een gepassioneerd leider als het gaat over het zeker stellen van de kwaliteit van bouwwerken.

Deelname:
€ 149,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 199,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Ondernemingsrecht
In dit actualiteiten college bespreekt prof. mr. C.A. Schwarz de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in het kader van het ondernemingsrecht. In het voorstel zijn, onder andere, tijdelijke voorzieningen opgenomen met betrekking tot vergaderingen en verslaglegging van rechtspersonen en van verenigingen van eigenaars.

© Opname april 2020

Docent:
prof. mr. C.A. Schwarz
Prof.mr. C.A. Schwarz (1954) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1978), en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984). Hij promoveerde op het proefschrift ‘Blokkering van aandelen’ te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht.

Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company in deze school.

Daarnaast is hij per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en actief als partner bij Baker Tilly Berk NV.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Burgerlijk recht
In dit actualiteitencollege behandelt prof. mr. S.D. Lindenbergh de ontwikkelingen op het gebied van personenschade van het afgelopen half jaar (oktober 2019 – april 2020) aan de hand van jurisprudentie. De cursus bestaat uit twee delen. In deel I wordt ‘Aansprakelijkheid’ behandeld en in deel II komt het onderwerp ‘Schadevergoeding’ aan bod.

© Opname april 2020

Docent:
Prof. mr. S.D. Lindenbergh
Prof. mr. S.(Siewert)D. Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens hoofdredacteur van Personenschade Updates en hoofddocent van de Grotius opleiding Personenschade.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Burgerlijk recht
In dit actualiteitencollege behandelt prof. mr. S.D. Lindenbergh de ontwikkelingen op het gebied van personenschade van het afgelopen half jaar (oktober 2019 – april 2020) aan de hand van jurisprudentie. De cursus bestaat uit twee delen. In deel II komt het onderwerp ‘Schadevergoeding’ aan bod en in deel I wordt ‘Aansprakelijkheid’ behandeld.

© Opname april 2020

Docent:
Prof. mr. S.D. Lindenbergh
Prof. mr. S.(Siewert)D. Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens hoofdredacteur van Personenschade Updates en hoofddocent van de Grotius opleiding Personenschade.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In dit actualiteitencollege bespreekt mr. J.H.J. Verbaan de jurisprudentie op het gebied van strafrecht in de periode oktober 2019 – april 2020. Gezien de hoeveelheid jurisprudentie is deze cursus opgedeeld in twee delen van 1 uur. Dit is deel 1.

© Opname april 2020

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:

Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In dit actualiteitencollege bespreekt mr. J.H.J. Verbaan de jurisprudentie op het gebied van strafrecht in de periode oktober 2019 – april 2020. Gezien de hoeveelheid jurisprudentie is deze cursus opgedeeld in twee delen van 1 uur. Dit is deel 2.

© Opname april 2020

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:

Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

De Basisopleiding arbeidsrecht (BAR) bevat 21 streaming video’s die 24/7 raadpleegbaar zijn, toetsing en ondersteunend cursusmateriaal in de vorm van Powerpoint sheets. Ook ontvangt u online toegang tot het handboek Arbeidsrechtelijke Themata, de wettenbundel Wetgeving sociaal recht 2019/2020 en de jurisprudentiebundel Uittreksels arresten arbeidsrecht.

Indeling in vijf fasen:
Fase 1: het aangaan van de arbeidsovereenkomst
Fase 2: tijdens de arbeidsovereenkomst individueel
Fase 3: tijdens de arbeidsovereenkomst collectief
Fase 4: einde van de arbeidsovereenkomst
Fase 5: sociaal vangnet

De leerdoelen:
Na het doorlopen van de online trainingen kan de cursist:

 • Het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van andere overeenkomsten toelichten.
 • Aan de hand van wet en jurisprudentie beargumenteren wanneer er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in een concrete casus.
 • De belangrijkste arbeidsrechtelijke bedingen uitleggen en met elkaar vergelijken aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of een werkgever dan wel een werknemer wel of niet aansprakelijk is voor in relatie tot het werk ontstane schade, aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een overgang van onderneming en welke gevolgen dit met zich brengt voor betrokken partijen.
 • De situatie van een arbeidsongeschikte werknemer analyseren om te beoordelen of daarop het BW, de Ziektewet en/of de WIA van toepassing is.
 • De regeling met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in het BW toepassen op de situatie van een arbeidsongeschikte werknemer, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen of een werknemer aan een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden is.
 • Op een situatie waarin een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is de Wet Cao en de Wet AVV toepassen, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • De verschillende medezeggenschapsorganen binnen ondernemingen toelichten en in een concrete casus beoordelen of een onderneming gehouden is een ondernemingsraad in te stellen aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • Aan de hand van wet en jurisprudentie analyseren of en in hoeverre een werknemer in een concreet geval medezeggenschapsrechten heeft en de mogelijkheden tot het afdwingen daarvan toelichten.
 • De kenmerken van de verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in Nederland kan eindigen en de wijze waarop ze zich onderling tot elkaar verhouden toelichten.
 • De verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in Nederland kan eindigen met elkaar vergelijken en toepassen op een concrete casus aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • De verschillende vergoedingen verbonden aan het einde van de arbeidsovereenkomst toelichten en met elkaar vergelijken aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • Het verband tussen het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van dat recht en de hoogte en de duur van een WW-uitkering uitleggen en toepassen op een concrete casus, aan de hand van wet en jurisprudentie.

Docenten:
Prof. mr. dr. Ruben Houweling
Hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en (o.a.) voorzitter van de VvA en hoofdredacteur van AR Updates, de grootste arbeidsrechtspraak database die in samenwerking met VAAN wordt uitgegeven.

Mr. dr. Pascal Kruit
Partner bij Boontje Advocaten en (o.a.) als docent arbeidsrecht verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen.

Mr. dr. Elmira van Vliet
Docent en onderzoeker verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elmira maakt deel uit van de rechtspraakredactie van AR Updates en publiceert met regelmaat over arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke onderwerpen.

Deelname:
€ 495,– (excl. BTW)

PO-punten:
20 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. U koopt in de webshop van Boom uitgevers Den Haag een toegangscode voor deze opleiding. Vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin een toegangscode en een link om een account aan te maken op deze website. Uw voortgang en certificaat worden opgeslagen bij uw account.

Migratierecht
In deze videocursus wordt besproken welke mogelijkheden het EU Handvest biedt in het asiel- en migratierecht. Allereerst wordt stilgestaan bij de achtergrond van de grondrechten binnen de Europese Unie. Daarbij wordt zowel de inhoud van het EU Handvest behandeld als de reikwijdte (artikel 51 lid 1). Ook komt de verhouding tussen het EU-Handvest en het EVRM aan bod. Tenslotte worden de inhoudelijke bepalingen uit het Handvest besproken die relevant zijn en een meerwaarde bieden voor de asiel- en migratie praktijk. Docent mr. A. Pahladsingh bespreekt relevante rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de nationale rechter over het Handvest.

© Opname januari 2020

Docent:
A. Pahladsingh
Mr. Aniel Pahladsingh is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens, hij houdt zich hier bezig met geschillen op het gebied van gelijke behandeling. Aniel geeft regelmatig cursussen voor Stichting Migratierecht Nederland over migratierechtelijke onderwerpen als openbare orde, inreisverbod, en actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht
Jurisprudentie en actualiteiten mei t/m september 2019.

Als geen ander is prof. mr. A.R. Houweling bekend met de ins en outs van het arbeidsrecht. Tijdens deze cursus wordt naast de jurisprudentie ook aandacht besteed aan de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Na afloop bent u weer helemaal ‘up to date’. Inclusief cursusmateriaal en tips & tricks van de docent.

© Opname november 2019

Docent:
prof. mr. dr. A.R. Houweling
Ruben Houweling studeerde af in 2004, promoveerde in 2009 en  is sinds 2011 als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Anno 2011 was hij de jongste aldaar aangestelde professor. Ruben Houweling is medeoprichter en redacteur van Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Daarnaast is hij redactielid van de juridische tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). In die hoedanigheid verzorgt hij geregeld annotaties bij arresten van de Hoge Raad der Nederlanden. Tevens is hij de oprichter en hoofdredacteur van de arbeidsrechtelijke online jurisprudentieportal AR Updates, uitgegeven door Boom juridisch. Ruben Houweling is als Legal Counsel verbonden aan DingemansvanderKind Advocaten te Amsterdam.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In deze videocursus staat de nieuwe regelgeving, voortvloeiend uit Modernisering strafvordering, centraal. Mr. Joost Verbaan gaat in het bijzonder in op het recentelijk aangenomen Boek 7 en 8 (6) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook komt de Innovatiewet Strafvordering uitgebreid aan de orde.

De nieuwe regelingen worden in de cursus kritisch belicht en geven u de mogelijkheid zich voor te bereiden op een nieuwe realiteit.
De cursus beoogt u kennis en inzicht te verschaffen in de toekomstige juridische regelgeving inzake de tenuitvoerlegging (Boek 8 (6)) en de internationale samenwerking (Boek 7). De cursus verschaft daarmee bovendien inzicht in de huidige regelingen gericht op het voltrekken van de straf.

© Opname november 2019

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven:Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
Mr. Joost Verbaan praat u in twee uur bij over de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van het strafrecht.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Dolus/culpa
 • strafuitsluitingsgronden
 • lokaalvredebreuk
 • motiveren verweren
 • benadeelde partij
 • aanhouding verzoek
 • openlijke geweldpleging
 • omkoping
 • getuige
 • verklaring medeverdachte

© Opname oktober 2019

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Migratierecht
Videocursus van Stichting Migratierecht Nederland i.s.m. Boom juridisch opleidingen

Waar moet je als arbeidsrechtadvocaat op letten als je te maken krijgt met werknemers van buiten de EU? Advocaat Pieter Krop, gespecialiseerd in zakelijk vreemdelingenrecht, neemt u mee langs de belangrijkste onderwerpen zoals: welke werknemers zijn vreemdelingen? Hoe komen ze aan een vergunning? Welke rechten en plichten hebben de werknemers en werkgevers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en na afloop van de arbeidsovereenkomst?
Ook de (strenge) handhaving door de Inspectie SZW en de IND komen aan de orde. De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, en u leert de vier belangrijkste vragen die u de werkgever moet stellen wanneer er buitenlandse werknemers in het spel zijn.

© Opname november 2019

Docent:
P. Krop
Pieter Krop is in 2014 gepromoveerd aan de UvA op de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Sinds 2013 werkt hij als advocaat gespecialiseerd in het zakelijke vreemdelingenrecht. Hij publiceert regelmatig artikelen en annotaties met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen, doceert het vak Publiekrechtelijk arbeidsrecht bij het master aan de UvA, geeft cursussen over economische migratie bij het Eggens instituut en cursussen over arbeidsmigratie bij Stichting Migratierecht Nederland.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden: 
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht, Migratierecht
Videocursus van Stichting Migratierecht Nederland i.s.m. Boom juridisch opleidingen

Strafrechtadvocaten krijgen regelmatig vreemdelingen als cliënt, van binnen en buiten de EU. Een veroordeling heeft vaak consequenties voor hun verblijfsrecht. Deze consequenties zijn soms niet direct duidelijk en vaak ingewikkeld. In deze cursus leert u van mr. Marq Wijngaarden in een uur wat de meest voorkomende gevolgen van strafrechtelijke sancties voor vreemdelingen zijn – en welke interessante (strafmaat)verweren u daarop in de strafzaak kunt baseren.

© Opname oktober 2019

Docent:
M. Wijngaarden
Marq Wijngaarden is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, daarnaast doet hij bestuursrecht. Al zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter. Hij is lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten, onder meer bij Stichting Migratierecht Nederland, OSR en SSR.  Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland en zit hij in de redactie van het blad Crimmigratie en Recht.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking en veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. De WAB is de tweede wijziging binnen het arbeidsrecht in een periode van vijf jaar. Het stof van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels neergedaald en voor de huidige regering was het tijd om de scherpe randjes van deze wet te halen. De WAB dient volgens de regering (mede) dat doel. De regering ziet een disbalans tussen vaste en flexibele arbeid, waarbij werkgevers teveel gedreven zouden worden door verschillen in kosten en risico’s. De maatregelen richten zich dan ook op het creëren van meer evenwicht hiertussen: “flex moet minder flex” worden en “vast minder vast”.

Bent u benieuwd of de voorgestelde oplossingen in de WAB ook daadwerkelijk de gesignaleerde problemen oplossen? Kijk dan deze video! Topdocenten en auteurs prof. mr. dr. A.R. Houweling en mr. P. Kruit nemen met u de relevante wetswijzigingen door, plaatsen de wijzigingen in de context van de WWZ en recente jurisprudentie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Oproepovereenkomst
 • Concurrentiebeding
 • Ketenregeling
 • Evaluatieonderzoek WWZ
 • i-grond
 • Soorten vergoeding
 • Slapend dienstverband
 • Payrolling
 • WW Premie differentiatie

© Opname juli 2019

Docenten:
prof. mr. dr. A.R. Houweling
Ruben Houweling studeerde af in 2004, promoveerde in 2009 en  is sinds 2011 als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Anno 2011 was hij de jongste aldaar aangestelde professor. Ruben Houweling is medeoprichter en redacteur van Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Daarnaast is hij redactielid van de juridische tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). In die hoedanigheid verzorgt hij geregeld annotaties bij arresten van de Hoge Raad der Nederlanden. Tevens is hij de oprichter en hoofdredacteur van de arbeidsrechtelijke online jurisprudentieportal AR Updates, uitgegeven door Boom juridisch. Ruben Houweling is als Legal Counsel verbonden aan DingemansvanderKind Advocaten te Amsterdam.

dr. P. Kruit
Mr. dr. Pascal Kruit studeerde in 2006 cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In maart 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst’. Pascal was vijf jaar werkzaam als universitair docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij samen met prof. mr. Ruben Houweling een gespecialiseerde masteropleiding Arbeidsrecht opzette.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Tijdens deze gratis online coaching sessie ga je met Tamara Willemse in gesprek over de uitdagingen binnen jouw juridische werkvlak. Tijdens de coronacrisis komen veel nieuwe vragen aan de orde waar je mogelijk nog geen antwoorden op kunt geven, of waar je ad-hoc een oplossing voor moet bieden. Hoe ga je om met medewerkers die moeite hebben met het thuiswerken en daardoor negatief of terneergeslagen zijn? Wat als een werknemer met zwakke gezondheid toch op kantoor moet komen werken? Hoe ga je om met de balans privé, kinderen en deadlines van je werk? Tijdens het online spreekuur maakt Tamara gebruik van haar expertises: coachen, trainen, communicatieadvies, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in de juridische wereld.

Zoek je een sparringpartner op niveau waar je jouw situatie in een veilige setting aan voor wilt leggen? Dan is deze online coaching nu tijdelijk gratis beschikbaar. Deelnemen is gratis, maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Docent
mr. Tamara Willemse-Swagemakers
mr. Tamara Willemse-Swagemakers is coach en partner bij Meesterlijk Contact. Zij organiseert spreekuren als sparringpartner op niveau waar mensen hun hart kunnen luchten en praktische tips krijgen.
Tamara: ‘Ik fungeer in de spreekuren die ik zelf organiseer vooral als sparringpartner op niveau waar mensen even hun hart kunnen luchten. Ook al is hun issue vaak niet meteen opgelost na mijn tips of advies, het feit dat ze het met een buitenstaander (die het vak kent) kunnen delen, helpt.’

Deelname:
Gratis

Aanmelden:
Via deze link.

Bij online schrijfcoaching krijgen cursisten een op maat gesneden individuele begeleiding bij het schrijven in de juridische praktijk. De coaching kan gericht zijn op zowel een efficiënte schrijfaanpak als op de kwaliteit van de tekst.

De online coaching leidt in principe tot dezelfde kennis en vaardigheden als de training Helder schrijven voor juristen. Een belangrijk verschil is dat de coaching volledig individueel is en daarmee op maat kan worden gesneden. Samen met de docent bepaal je dus zelf waar de accenten komen te liggen. Met inzichten, theorie en oefeningen kan de docent specifiek inzoomen op jouw vragen.

Een ander voordeel is dat je zelf jouw startdatum en tijdstip kunt bepalen en gedurende het traject je eigen cursustijd kunt indelen. Je hebt tijd om de theorie te overdenken, te laten bezinken en toe te passen op je eigen teksten. Verder kan de anonimiteit een prettige bijkomstigheid zijn doordat je niet wordt afgeleid door de aanwezigheid en het mogelijke oordeel van medecursisten.

Wat leer je?
De basis van de coaching is erop gericht dat je volgens een efficiënte en gestructureerde schrijfaanpak kernachtige teksten kunt schrijven die:

 • een heldere boodschap hebben;
 • niet meer informatie bevatten dan de lezer nodig heeft;
 • duidelijke en inzichtelijke redeneringen bevatten;
 • helder en toegankelijk zijn geordend;
 • helder en begrijpelijk zijn geformuleerd;
 • in een passende toon zijn geschreven.

Cursusvorm
De online schrijfcoaching bestaat uit een individueel e-learning traject waar je in totaal zo’n 12 uur aan besteed, verdeeld over vier fases:

 • Je begint met het invullen van een vragenlijst; dit laat je nadenken over sterke en minder sterke kanten van je eigen teksten en de eigen schrijfaanpak. Daarnaast selecteer je teksten die jij kenmerkend vindt of waar je feedback op wilt ontvangen (1 uur).
 • Daarna bestudeer je de theorie en maak je opdrachten om de theorie te verwerken (6 uur).
 • Op de gemaakte opdrachten krijg je feedback die je vervolgens bestudeert. Op basis van jouw output ontvang je individuele feedback en extra theorie. De inzichten hieruit pas je toe in nieuwe tekst(en) en eventueel extra opdrachten (4 uur).
 • Ook hierop krijg je weer persoonlijke feedback die je bestudeert en gebruikt in het afsluitende coachingsgesprek waarin je nog eventueel resterende vragen kunt stellen (1 uur).

Docent:
John Wiering
John Wiering is sinds 2001 zelfstandig communicatieadviseur en –trainer. Hij adviseert organisaties en verzorgt trainingen en coaching in mondelinge en schriftelijke communicatie. John wil graag bijdragen aan het succes en de professionaliteit van organisaties door persoonlijk advies en praktijkgerichte, op maat gesneden incompany-trainingen. In zijn visie draagt heldere en overtuigende communicatie bij aan de continue ontwikkeling van organisaties, teams en individuen. Maar ook in het bereiken van organisatiedoelen vindt hij duidelijke communicatie cruciaal. Zo zijn heldere rapportages, doelgerichte vergaderingen, klantvriendelijk gedrag en lezersvriendelijke brieven succesfactoren voor professionele organisaties.
John werkte jarenlang voor Vergouwen Overduin als senior adviseur en –trainer en voor het Taalcentrum VU. Verder heeft hij opdrachten gedaan voor onder andere verschillende Ministeries, semi-overheidsinstellingen, verschillende  gemeentes, de Inspecties voor de Gezondheidszorg, de Jeugdzorg en het Onderwijs, een internationaal opererend ingenieursbureau, banken en verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars, het UWV en OSR Juridische opleidingen. Daarnaast is hij parttime werkzaam voor het UMCG, waar hij medisch specialisten traint in het voeren van lastige gesprekken met patiënten, collega’s en leidinggevenden.
John studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heeft hij trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van management, communicatie en psychologie. Op het gebied van de schriftelijke communicatie heeft hij zich gespecialiseerd in juridische teksten. Daarom werkt hij al ruim 15 jaar samen met de OSR, waar hij onder andere de cursus Helder schrijven voor juristen verzorgt.

Deelname:
€ 1.350,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1.500,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
12 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Steeds meer juridische informatie is vrij toegankelijk beschikbaar op internet. Wetten, jurisprudentie, richtlijnen, verordeningen, verdragen – maar bovenal: steeds meer vakliteratuur. Voor juristen kan deze ontwikkeling leiden tot lagere kosten, door besparing op abonnementen. Om over de vrij toegankelijke informatie te kunnen beschikken moet u echter wel als geen ander kunnen googlen.

Bij het googlen is de formulering van de zoekvraag van essentieel belang. Welke woorden wel, welke juist niet? Minstens zo belangrijk: wanneer houdt u ermee op? Dat wil zeggen: wanneer kunt u er van uitgaan de meest relevante informatie te hebben gevonden? En hoe beoordeelt u de waarde van gevonden informatie?

Ook helpt het om de ins & outs te kennen van de belangrijkste websites voor juristen, waaronder Wetten.nl, Officielebekendmakingen.nl, Rechtspraak.nl en EUR-Lex.

Deze online cursus van 2 uur is bestemd voor alle juristen die blijvend tijd willen besparen bij het zoeken naar (en vinden van) juridische vakinformatie.

U krijgt:

 • Tips & trucs om alles uit Google te halen wat er in zit.
 • Tips & trucs die leiden tot betere informatievaardigheden en dus tot snellere en betere zoekresultaten.
 • Meer grip op online juridische informatie: de ins & outs van de belangrijkste juridische websites.
 • Inzicht in de beschikbare kosteloze (en vrijwel kosteloze) vakinformatie op het web.

Na afloop van de cursus sturen wij u een powerpoint per e-mail, zodat u datgene wat verteld is nog eens kunt naslaan.

Online onderwijs
De cursus vindt online plaats met gebruik van de bekende video-vergadertool Zoom. Docent en cursisten nemen plaats achter hun eigen computers (met camera en microfoon). Enkele dagen voor aanvang wordt de verbinding separaat met elke deelnemer getest.

Individuele deelname of deelname met kantoor
U kunt kiezen uit een lunchmeeting van 12.00 tot 14.00 uur, of een namiddagmeeting van 16.00 – 18.00 uur op dinsdagen, woensdagen of donderdagen, met minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.
Wilt u met meerdere medewerkers van uw kantoor deelnemen? U kunt als kantoor uw eigen datum en tijd kiezen. Tevens bestaat dan de mogelijkheid een andere video-vergadertool dan Zoom in te zetten (Hangouts, Teams of Skype).

Docent:
Mr Leo van der Wees.
Als auteur van het boek Internet voor Juristen, columnist van Recht.nl, oud-redactielid van tijdschrift Computerrecht en lid van de commissie van de Leidraad voor juridische auteurs is mr. Leo van der Wees al decennia nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond juridische informatie op internet.

Deelname:
€ 100,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 115,– (excl. BTW) voor niet-leden
Deelnemers die nog geen abonnement op Recht.nl hebben, ontvangen bij de prijs inbegrepen een jaarabonnement op hét kennisplatform voor juristen.

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Cursussen

De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidingsinstituten organiseren cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrekkelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Praktizijn aangeboden.

Op dit moment is het onduidelijk in welke mate we cursussen kunnen faciliteren in zittingszalen. Alle geplande cursussen zijn geannuleerd maar zodra duidelijk is of we cursussen kunnen laten plaatsvinden in de rechtbank, zullen we hier melding van maken.

Aanwinsten weken 31 en 32 geplaatst

Vandaag hebben we de aanwinstenlijsten van de boeken, tijdschriftartikelen en artikelen die in bundels staan op deze pagina geplaatst. Het betreft de weken 31 en 32 van 2020. Lees meer

7 augustus | 2020|
Advertentie