Home|Cursussen
Cursussen2021-11-25T17:54:43+02:00

Cursussen Praktizijnsacademie

Onder de paraplu van de “Praktizijnsacademie” gaan we van start met het aanbieden van cursussen voor onze leden. Waar mogelijk worden cursussen in de Praktizijnsbibliotheek gehouden en anders via Teams georganiseerd. Voor één cursus geldt een speciale, lagere prijs voor deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur.

Hieronder staat het cursusaanbod zoals dat nu bekend is. We werken het cursusoverzicht dagelijks bij.

Het gaat om de volgende cursussen:

 • Cursus Wwft voor Amsterdamse advocaten
 • Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht
 • Patroonscursussen (geannuleerd)
 • Academie voor de Rechtspraktijk

Hieronder leest u alles over deze cursussen.

Webinars

De Praktizijn heeft opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen (op onder meer on demand-webinars) en eenmalige live-webinars. Een aantal bijeenkomsten worden “hybride” georganiseerd of zelfs al helemaal fysiek gepland. Uiteraard is het afhankelijk van de richtlijnen in hoeverre deze fysieke bijeenkomsten voortgang kunnen vinden en wellicht toch digitaal moeten worden gehouden.

Het gaat om de volgende opleiders:

 • Academie voor de Rechtspraktijk
 • OSR
 • SDU Opleidingen & Events

Hieronder staat het cursusaanbod zoals dat nu bekend is. We werken het cursusoverzicht dagelijks bij.

Praktizijnsacademie

Hieronder treft u de cursussen aan die nu worden georganiseerd.

In samenwerking met de Praktizijnssociëteit organiseert OSR een cursus Wwft. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de (lokale) deken worden besproken aan de hand van de vragenlijst die kantoren moeten invullen voor een bezoek van de deken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk. De cursus wordt op 13 december om 14.00 uur in de Praktizijnsbibliotheek gehouden.

Leden van de Praktizijn betalen € 200,– ex BTW.
Niet-leden betalen € 375,– ex BTW.
Deelnemers aan het project sociale advocatuur betalen € 100,– ex BTW.
Deelname levert 2 PO-punten op.

Meer informatie vindt u op deze pagina: https://www.osr.nl/cursusaanbod/cursus-wwft-voor-praktizijnssocieteit/. Om voor de korting in aanmerking te komen, vult u de kortingcode PSWWFT212 in.

Tijdens deze middagcursus biedt advocaat en Praktizijnslid Trudy Schoorl in het eerste programmadeel een goed theoretisch overzicht van het bestuursrecht en omgevingsrecht in relatie tot het huurrecht. Ook gaat zij in op de meest actuele jurisprudentie. In het tweede programmadeel neemt zij praktijkcasussen door. De cursus wordt gehouden op 14 december om 13.00 uur in de Praktizijnsbibliotheek.

Praktizijnsleden betalen € 250,– excl. BTW.
Niet-leden betalen € 395,– excl. BTW.
Deelname levert 4 PO-punten op.

Meer informatie vindt u op deze pagina: https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/6879/huurrecht-op-het-snijvlak-van-bestuursrecht-en-omgevingsrecht.

De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 750,– excl. BTW per jaar. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2021 toegang tot zowel de meeste webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan: info@praktizijn.nl. Deze actie is voorbehouden aan leden van de Praktizijn.

Abonnementen

Hieronder treft u de abonnementen op webinars aan.


De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 750,– excl. BTW per jaar. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2021 toegang tot zowel de meeste webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan: info@praktizijn.nl. Deze actie is voorbehouden aan leden van de Praktizijn.

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. U ontvangt wekelijks (40x per jaar) een webinar of e-learning die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Leden van de Praktizijns-Sociëteit ontvangen een korting van 10% op de reguliere abonnementstarieven.

Waarom Tax Talks?

 • Academisch niveau; vooraanstaande specialisten analyseren actuele ontwikkelingen
 • Flexibel; eenvoudig kijken waar en wanneer u maar wilt op laptop, smartphone en tablet
 • Interactief; uw vragen kunnen direct live in de uitzending behandeld worden
 • Permanente educatie; behaal uw PE-punten online! geen reistijd, geen reiskosten

Maandelijkse Live-uitzendingen  (1 PE-punt)
De live-uitzendingen zijn maandelijks live (!) te volgen (en uiteraard ook on demand terug te kijken) en duren minimaal 60 minuten. De live-uitzendingen bestaan uit twee delen. In het onderdeel Update bespreekt de gastvrouw met de commentator de gevolgen van fiscale rechtspraak en/of wet- en regelgeving voor de adviespraktijk. Tijdens het onderdeel Trending Topics schuift een specialist aan om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken op een specifiek deelgebied.

Focus-uitzendingen (0,5 PE-punt)
Minimaal zes keer per jaar wordt in een speciale focus uitzending ingezoomd op een specifiek en actueel thema uit de adviespraktijk.

Praktijkgerichte E-learnings (0,5 PE-punt)
De e-learnings gaan over actuele thema’s in de fiscale adviespraktijk. Vaak is recente rechtspraak of wetgeving de aanleiding. De doorvertaling naar de praktijk staat daarbij voorop. Naast de uitgebreide analyse ontvangt u bijvoorbeeld ook concrete aandachtspunten voor de praktijk, cliëntenteksten en VTO-vragen.

Toetsing
Bij zowel de uitzendingen als e-learning vindt u een online kennistoets met meerkeuzevragen die bij correcte beantwoording toegang geeft tot een certificaat en PE-punten.

Aanmelden
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Live-webinars

Hieronder staan de live-webinars opgesomd alsmede de hybride en fysieke bijeenkomsten.

Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht steunt op drie pijlers: de wetgeving, anders werken en het digitale stelsel (DSO). Alle decentrale overheden moeten aansluiten op het digitale stelsel en zelf de toepasbare regels opstellen en aanleveren voor het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening.

Tijdstip: 
29 november 2021, 13.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 265.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociaal zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitencursus ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving en jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen.

Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Tijdstip: 
30 november 2021, 09.30 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 562.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Sinds 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich veelvuldig uitgelaten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het CRvB spreekt zich uit over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens artikel 47 van de Wet WIA. Maar ook uitspraken over moeilijk objectiveerbare aandoeningen en de waarde van neurologisch onderzoek bij met name whiplash en uiteraard over de omvang van het geding in hoger beroep in arbeidsongeschiktheidszaken.

Tijdstip: 
1 december 2021, 10.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 562.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Krijg je in je praktijk te maken met gecompliceerde alimentatievraagstukken met betrekking tot particulieren? Dan is basiskennis van het bruto alimentatierekenen vaak niet meer toereikend. Met deze verdiepingscursus Alimentatierekenen kun je in één dag je kennis uitbreiden en verdiepen.

Docent Agnes van Wieren zet tijdens deze verdiepingscursus weer even de puntjes op de i. Met voldoende snelheid om meerdere onderwerpen te behandelen en toch verdieping te bieden. Zo worden onder andere het netto gezinsinkomen, de jaaropgave, problematiek van Box 3, eigen woningperikelen en de wijziging van omstandigheden besproken.

Tijdstip: 
2 december 2021, 09.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 562.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
 • Onbekendheidsclausules in koopcontract.
 • Ouderdomsclausules.
 • Schadevergoeding en ontbinding.
 • Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
 • Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
 • Boetebedingen in het koopcontract.
 • Het financieringsvoorbehoud.
 • Aansprakelijkheid verkopend makelaar.

Tijdstip: 
2 december 2021, 14.00 – 17.25 uur

Deelname:  
€ 265.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Als (arbeidsrecht)advocaat en jurist in de arbeidsrechtpraktijk heeft u regelmatig te maken met cliënten die hun baan kwijt raken en in de WW terechtkomen.
Het is belangrijk dat u in dat geval deze cliënten goed kunt adviseren en informeren wat zij voor deze komende WW-periode kunnen verwachten van het UWV en wat hun rechten en plichten zijn voor deze WW-uitkering.

Tijdstip: 
2 december 2021, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Actuele ontwikkelingen in zowel literatuur als rechtspraak zullen uitgebreid aan bod komen.

Tijdstip: 
6 december 2021, 09.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children (DCI) komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen van kinderen, ouders en veel advocaten over de rechten van migrantenkinderen.
Vanuit een praktische invalshoek worden in de Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie alle facetten behandeld van kinderrechten in zaken rond gezinshereniging, asielzaken (waaronder Dublin), bewaringszaken, kinderpardonzaken en procedures over het recht op respect voor het privéleven op grond van artikel 8 EVRM.
In deze eendaagse cursus leer je hoe de kinderrechten jouw zaak kunnen versterken.

Tijdstip: 
7 december 2021, 10.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 495,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 550,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u in één middag worden bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van alimentatie?

Meld u dan aan voor deze online verdiepingscursus, waarin Anouk Wakker de recente jurisprudentie over kinder- en partneralimentatie bespreekt.

Tijdstip: 
7 december 2021, 12.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 409.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit lunchwebinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving binnen het ondernemingsrecht besproken. Docent Erik de Kloe bespreekt met u alle relevante highlights. Onder meer de laatste stand van zaken omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, personenvennootschappen en WBTR komt aan bod. De exacte onderwerpen worden kort van tevoren vastgesteld, omdat zij afhankelijk zijn van de actualiteit.

Tijdstip: 
7 december 2021, 12.00 – 14.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Het strafrechtelijk bewijs is vanzelfsprekend een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. De bewezenverklaring van het tenlastegelegde is de grondvraag in het onderzoek ter terechtzitting. Welke eisen worden aan een dagvaarding gesteld en wanneer kan een tenlastelegging worden gewijzigd?

Deze cursus bespreekt de tenlastelegging in al haar soorten. Daarnaast staat de bewezenverklaring centraal. Welke bewijsmiddelen worden gebezigd? Hoe verhouden die zich tot elkaar en leidt dat tot een bewezenverklaring, of kan er niets anders volgen van een vrijspraak? Hoe verhouden theorie en praktijk zich nu écht?

Tijdstip: 
9 december 2021, 10.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 535.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 595,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze online cursus praat docent Jaap Dammingh u bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle highlights.
Denk aan de nieuwe wetgeving over de tijdelijke verhuur van woonruimte (zonder bescherming) en de prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn gesteld over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie (art. 7:220 lid 5 BW) en over de geschillenregeling bij contractuele medehuur.

Tijdstip: 
9 december 2021, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat en/of bewindvoerder wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het beschermingsbewind. Deze verdiepende cursus behandelt de onderwerpen bewind, mentorschap en curatele en staat onder leiding van een kantonrechter die voorbeelden uit haar eigen praktijk behandelt. Deze cursus is een praktische vertaling van de wet- en regelgeving met aandacht voor de procedurele aspecten. Daarnaast krijg je inzicht in de kwaliteitseisen die aan de beschermingsbewindvoerder worden gesteld. Zo ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
10 december 2021, 09.30 – 16.00 uur

Deelname:  
€ 562.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Op 10 december aanstaande organiseren wij het Sdu Seminar Jeugdrecht, speciaal voor advocaten op het gebied van civiel jeugdrecht en/of jeugdrechtstrafrecht.

In één dag krijgt u van advocaat Eva Huls een uitvoerig overzicht van actuele Nederlandse en Europese jurisprudentie op het gebied van onder meer:

 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Gesloten plaatsing
 • Gezag

Tijdstip: 
10 december 2021, 09.30 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 535.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 595,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In samenwerking met de Praktizijnssociëteit organiseert OSR dit najaar een klein aantal cursussen in de Rechtbank Amsterdam, waarvan onderstaande cursus er één is. In deze cursus word in korte tijd, 2 of 3 uur helemaal bijgepraat over een actueel onderwerp door onze topdocenten.
Dit aanbod geldt speciaal voor leden van de Praktizijnssociëteit en kunnen we met een fikse korting aanbieden. Ben je nog geen lid? Dan betaal je de reguliere prijs á € 375,- voor deze cursus en krijg je er een jaar lidmaatschap op de Praktizijnssociëteit gratis bij.
De locatie is de Rechtbank Amsterdam, de thuisbasis van de Praktizijnsbibliotheek.

Tijdstip: 
13 december 2021, 14.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 200,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus besteedt prof. Ian Sumner aandacht aan de huidige stand van zaken met betrekking tot afstamming, gezag en omgang.

Verzoeken tot vervangende toestemming, vernieling erkenning, gerechtelijke vaststelling, eenhoofdig gezag, beëindiging gezag, en vaststellen van een omgangsregeling zullen de revue passeren.

Tijdstip: 
13 december 2021, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk voor u als (arbeidsrecht)advocaat en jurist om goed op de hoogte zijn van deze wetten, want in uw werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen in uw adviespraktijk wanneer u cliënten bijstaat en adviseert.

Tijdstip: 
13 december 2021, 09.30 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 607.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.).

Allereerst staan de sprekers stil bij het doel en de insteek van de Wet BOB . Ook wordt in deze cursus een relatie gelegd met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Bevoegdheden als infiltratie, stelselmatige observatie, tappen passeren de revue. Hierbij wordt besproken hoe deze bevoegdheden in het huidige wetboek zijn geregeld en welke vernieuwingen zijn opgenomen in het concept van het nieuwe wetboek. Uiteraard komen ook enkele nieuwe bevoegdheden aan de orde, zoals de mogelijkheid om op afstand een computer binnen te dringen (Wet CCIII).

Tijdstip: 
14 december 2021, 09.45 – 14.45 uur

Deelname:  
€ 355.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over grondige kennis van de Awb, zodat u in uw werk nog beter beslagen ten ijs kunt komen? Volg dan de Verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht waarbij ingegaan wordt op regelmatig voorkomende aspecten in de dagelijkse praktijk van het bestuurs(proces)recht, zoals:

 • Evenredigheidsbeginsel (aan de hand van recente advies van Widdershoven en Wattel  aan de rechter, ook van belang voor vertrouwensbeginsel en 4:6 Awb);
 • Motiveren van besluiten in verband met vele vragen door bestuursorganen;
 • Heroverwegen in bezwaar;
 • Besluitvorming in het subsidierecht (vooral verlening en vaststelling).

Tijdstip: 
15 december 2021, 09.00 – 13.45 uur

Deelname:  
€ 355.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus Actualiteiten contractenrecht krijgt u in één dag een goed en compleet overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en jurisprudentie op contractenrechtgebied.

Alle onderwerpen en aspecten met betrekking tot overeenkomsten en contracten die recentelijk hebben plaatsgevonden en die hun uitwerking/impact zullen hebben in de toekomst worden met u doorgenomen en besproken. Na het volgen van deze studiedag bent u weer helemaal up to date en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip: 
16 december 2021, 13.00 – 18.45 uur

Deelname:  
€ 517.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 575,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

-Welke gevolgen heeft het thuiswerken van medewerkers voor de loonheffingen?
-Is de reiskostenvergoeding nog onbelast?
-Kan de werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding geven?
-Waar moet de werkgever opletten om de verschuldigde loonheffingen tot een minimum te beperken?
-En waar moet de werkgever opletten als hij afscheid moet nemen van een werknemer?

Als (arbeidsrecht)advocaat en jurist in de arbeidsrechtpraktijk heeft u regelmatig te maken met bovenstaande vragen. Vanzelfsprekend wilt u uw client op deze punten correct kunnen adviseren. Daarom krijgt u het antwoord op al deze vragen in dit praktijkgerichte webinar.

Tijdstip: 
16 december 2021, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus krijgt u van 2 zeer ervaren specialisten in het huurrecht overzichtelijk en duidelijk de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van huurrecht op een rij. De jurisprudentie zal per onderwerp met u worden doorgenomen, waaronder woonruimte, bedrijfsruimte, opzegging, indeplaatsstelling en renovatie. Afhankelijk van de meest actuele jurisprudentie is het mogelijk dat tijdens de cursus bepaalde onderwerpen meer aandacht krijgen. Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal up to date van de rechtspraak op het gebied van huurrecht.

Tijdstip: 
16 december 2021, 09.30 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 607.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 695,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De cursus is gericht op zowel de beginnende als gevorderde advocaat op het gebied van het detentierecht. Hierbij is specifiek oog voor de laatste stand van zaken, zoals met de wet ‘Straffen en Beschermen’.

Bij een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf komt onherroepelijk het detentierecht in beeld. Ondanks dat mensen van hun vrijheid zijn beroofd, en er ook maatregelen kunnen worden getroffen waardoor de vrijheid nog verder wordt ingeperkt, zijn er nog steeds rechten en waarborgen om de rechtspositie van gedetineerden te beschermen.

Tijdstip: 
17 december 2021, 13.00 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 355.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In samenwerking met het NFI organiseert Sdu een webinar over forensisch onderzoek met nieuwe technologiën. Dit webinar geeft u een toelichting op de (on)mogelijkheden van het forensisch onderzoek in strafzaken.

U krijgt inzicht in de meest recente inzichten als het gaat om forensisch onderzoek aan onder meer:

 • Stappentellers en sensoren
 • Big data
 • Deep fake

Tijdstip: 
20 december 2021, 09.30 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In dit webinar gaan we in op de vraag of moedermaatschappijen een eigen zorgplicht hebben om te voorkomen dat in het concern schade wordt berokkend aan derden. Is er sprake van een verandering in het leerstuk van doorbraak van aansprakelijkheid? Ten aanzien mensenrechten- en milieuschendingen lijkt dat het geval.

Tijdstip: 
20 januari 2022, 14.00 – 15.30 uur

Deelname:  
€ 89.10,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze online cursus neemt docent Kid Schwarz u mee in het nieuwe governance-model dat per 1 juli 2021 voor Vereniging en Stichting is ingevoerd. Alle belangrijke wijzigingen komen aan de orde:

 • de uitdijende aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en andere toezichthoudende organen via relevante wijzigingen voor de Stichting Administratiekantoor
 • de voor- en nadelen van het gebruik van een one-tier board in Stichtingen
 • de wijze van inbedding van de wettelijke regeling van tegenstrijdige belangen bij deze rechtsvorm
 • parallellen met het BV-recht

Tijdstip: 
27 januari 2021, 14.00 – 16.15 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Het is van belang dat de partijen bij een overeenkomst (stipt) aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Om hen daartoe te stimuleren, wordt in het contract aan een prestatieverplichting vaak een boetebeding gekoppeld. Het boetebeding is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW. Het boetebeding kan ook een schadefixerende functie hebben.

Tijdstip: 
27 januari 2021, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175.50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Meer subsidie voor project sociale advocatuur

Bij de start van het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur droegen 13 kantoren financieel bij. Inmiddels hebben ook kleinere kantoren gevraagd om mee te kunnen doen en zijn er al 2 kantoren bijgekomen. Vanzelfsprekend staat ondersteuning van het project nog steeds open voor geïnteresseerde kantoren. Voor vragen Lees meer

26 november | 2021|
Advertentie
Ga naar de bovenkant