Cursussen2022-05-23T13:25:03+02:00

Cursussen Praktizijnsacademie

De “Praktizijnsacademie” biedt de leden cursussen aan. Waar mogelijk worden cursussen in de Praktizijnsbibliotheek gehouden en anders via Teams georganiseerd. Voor deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur geldt een speciale, lagere prijs.

Een- en meerdaagse opleidingen 

Hieronder treft u de opleidingen aan.

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Tijdstip: 
Fysiek: donderdag 9 en 16 juni 2022
Online: vrijdag 10 en 17 juni 2022.

Deelname:
€ Fysiek 855,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ Fysiek 950,- (geen BTW) voor niet-leden
€ Online 783,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ Online 870,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Voor 10% korting graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijn”. Aanmelden via deze link

Tijdens de training Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten. U verbetert de leesbaarheid van uw beschikking, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud.

Tijdstip: 
13 juni 2022, 9.00-16.00

Deelname:  
€ 427,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 475,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Voor 10% korting graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijn” Aanmelden via deze link

In deze cursus worden de vele actuele ontwikkelingen in kaart gebracht op het gebied van penitentiair recht.

Tijdstip: 
14 juni 2022, 13.00-17.30

Deelname:  
€ 355,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Voor 10% korting graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijn”. Aanmelden via deze link

De cursus actualiteiten onderwijsrecht biedt u een actueel overzicht van de veranderingen in de wet- en regelgeving en recente jurisprudentie in het onderwijs.

Tijdstip: 
28 juni 2022, 13.00-1730

Deelname:  
€ 355,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Voor 10% korting graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijn”.Aanmelden via deze link

Abonnementen

Hieronder treft u de abonnementen op webinars aan.


De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 750,– excl. BTW per jaar. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2021 toegang tot zowel de meeste webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan: info@praktizijn.nl. Deze actie is voorbehouden aan leden van de Praktizijn.

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. U ontvangt wekelijks (40x per jaar) een webinar of e-learning die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Leden van de Praktizijns-Sociëteit ontvangen een korting van 10% op de reguliere abonnementstarieven.

Waarom Tax Talks?

 • Academisch niveau; vooraanstaande specialisten analyseren actuele ontwikkelingen
 • Flexibel; eenvoudig kijken waar en wanneer u maar wilt op laptop, smartphone en tablet
 • Interactief; uw vragen kunnen direct live in de uitzending behandeld worden
 • Permanente educatie; behaal uw PE-punten online! geen reistijd, geen reiskosten

Maandelijkse Live-uitzendingen  (1 PE-punt)
De live-uitzendingen zijn maandelijks live (!) te volgen (en uiteraard ook on demand terug te kijken) en duren minimaal 60 minuten. De live-uitzendingen bestaan uit twee delen. In het onderdeel Update bespreekt de gastvrouw met de commentator de gevolgen van fiscale rechtspraak en/of wet- en regelgeving voor de adviespraktijk. Tijdens het onderdeel Trending Topics schuift een specialist aan om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken op een specifiek deelgebied.

Focus-uitzendingen (0,5 PE-punt)
Minimaal zes keer per jaar wordt in een speciale focus uitzending ingezoomd op een specifiek en actueel thema uit de adviespraktijk.

Praktijkgerichte E-learnings (0,5 PE-punt)
De e-learnings gaan over actuele thema’s in de fiscale adviespraktijk. Vaak is recente rechtspraak of wetgeving de aanleiding. De doorvertaling naar de praktijk staat daarbij voorop. Naast de uitgebreide analyse ontvangt u bijvoorbeeld ook concrete aandachtspunten voor de praktijk, cliëntenteksten en VTO-vragen.

Toetsing
Bij zowel de uitzendingen als e-learning vindt u een online kennistoets met meerkeuzevragen die bij correcte beantwoording toegang geeft tot een certificaat en PE-punten.

Aanmelden
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Webinars

De Praktizijn heeft opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen (op onder meer on demand-webinars) en eenmalige webinars. Een aantal bijeenkomsten wordt “hybride” georganiseerd of fysiek gepland. Uiteraard is dit afhankelijk van de geldende richtlijnen.

Het gaat om de volgende opleiders:

 • Academie voor de Rechtspraktijk
 • OSR
 • SDU Opleidingen & Events
 • VU Law Academy

Het cursusoverzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Gelukkig is al veel bekend over het beginsel van gelijke kansen, dat zich immers sinds 2016 heeft ontwikkeld in het bestuursrecht. Tijdens dit lunchwebinar praten Annemarie Drahmann (UHD Universiteit Leiden) en Allard Knook (Hoogleraar Universiteit Utrecht en Partner PwC Legal) u in 1,5 uur hierover bij en gaan zij in op de gevolgen voor de praktijk nu dit beginsel ook bij het civielrechtelijke handelen van overheden in acht moet worden genomen. Onder meer wordt ingegaan op vragen als:

 • Wat betekent dit arrest voor bestaande overeenkomsten?
 • Wanneer is sprake van een passende mate van openbaarheid?
 • Welke selectieprocedures kunnen worden gehanteerd?
 • Volgen er nog meer verplichtingen uit het beginsel van gelijke kansen?
 • Welke uitzonderingsgronden zijn er: wanneer mag grond worden verkocht zonder een selectieprocedure?
 • Wat betekent het arrest voor het huidige gemeentelijke grondbeleid?
 • Hoe verhoudt dit arrest zich tot het aanbestedingsrecht?

Tijdstip: 
30 mei 2022, 12.15 – 13.45 uur

Deelname:  
€112,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 125,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Beklag tegen beslag; dat gaat doorlopend mis in de praktijk. In het bijzonder bij het professioneel verschoningsrecht blijkt de procedure nogal eens listig. Deze cursus geeft u antwoord op en inzicht in:

 • Waartegen kun je klagen als beslag is gelegd?
 • Insteek en gronden klaagschrift
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Wat zijn de maatstaven?
 • Kansen in cassatie
 • Art. 98 Sv procedure; Beklag bij beslag op geheimhoudersstukken

Tijdstip: 
1 juni 2022, 9.30 – 13.00 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

 • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
 • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken?

Tijdstip: 
2 juni 2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De Wob, maar ook bijzondere wetten als de Aanbestedingswet, Advocatenwet, Jeugdwet etc. geven een kader voor de vraag of informatie openbaar moet worden gemaakt. En wat te denken van de bijzonderheid van in te brengen processtukken in een bestuursrechtelijke procedure?

In deze cursus, specifiek voor advocaten, wordt ingegaan op de actualiteiten van de Wob en aanverwante wetten. Alle thema’s komen aan bod aan de hand van de meest recente rechtspraak. Ook ontwikkelingen qua wetgeving, zoals de Wet open overheid die de Wob moet vervangen, komt aan bod.

Tijdstip: 
2 juni 2022, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
8 juni 2022, 09.00- 12.15

Deelname:  
€ 199,50- (ex. BTW) plus 10% korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,- (ex.  BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Het omgevingsrecht heeft tanden en die worden ook gebruikt. Voor advocaten, juridische adviseurs en overheidsjuristen is het van belang om goed thuis te zijn in de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak daarover. Het gaat dan om vragen als bijvoorbeeld:

 • Moet ik dat belastende document wel aan de toezichthouder afgeven?
 • Wie mogen er worden aangeschreven wegens een overtreding?
 • Wat moet er in de last staan?
 • Is de dwangsom wel verbeurd?
 • De overtreding is beëindigd, en hoe komen we nu van die rekening voor verbeurde dwangsommen af?

Tijdstip: 
10 juni 2022, 13.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Tijdstip: 
10 juni 2022, 9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Auteursrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten
De opkomst van NFT’s doet auteursrechtelijke en vermogensrechtelijke vragen rijzen. Tijdens dit webinar praten Jasper Verstappen en Jaykishan Doerga u in een uur bij over deze auteursrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van NFT’s.

Tijdstip: 
13 juni 2022, 16.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 89,10,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze online cursus praat docent Jaap Dammingh u bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle highlights.

Tijdstip: 
16 juni 2022, 09.00-11.45

Deelname:  
€175 ,50 (ex. BTW) plus 10% korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€195,- (ex.  BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit twee uur durende webinar schetst Stefan van de Sande, cassatieadvocaat bij AKD, de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie. U bent na afloop helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid.

Tijdstip: 
20 juni 2022, 15.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Drank- en drugsgebruik, diefstal, fraude, pesten en #Metoo. Grensoverschrijdend gedrag staat op de agenda, hoewel de grens niet altijd even scherp is voor werkgevers. In dit actuele webinar geeft Debby Kolk, partner arbeids- en pensioenrecht bij KBS Advocaten te Utrecht, antwoord op de onderstaande vragen:

-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Wat kan een werkgever doen om dit tegen te gaan en hoe te handelen als het -toch gebeurt?
-Hoe moet een werkgever zich opstellen jegens het slachtoffer, maar ook jegens de vermeende dader?
-Wat betekent dat voor de arbeidsrelatie en een eventuele ontslagvergoeding?
-Moet de werkgever rekening houden met een schadeclaim?

Tijdstip: 
22 juni 2022, 16.00 – 17.0 uur

Deelname:  
€ 89,10,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De Online Opfriscursus voor Patroons beslaat één dagdeel van drie uur en voldoet aan de vereisten die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt in het kader van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020.

Onderwerpen
Tijdens deze opfriscursus verdiept u uw vaardigheden op het gebied van:

 • Het geven van feedback
 • Het coachen en begeleiden van uw stagair(s)
 • Het coachen op stressbestendigheid

Tijdstip: 
23 juni 2022, 14.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Laat u in twee uur bijpraten over de meeste recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk recht.

Tijdstip: 
23 juni 2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze  link

Tijdens deze online cursus van twee uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Verlies Nederlanderschap en burgerschap (artikel 20 VWEU)

 • Zambrano-problematiek & recente ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak
 • Richtlijn 2004/38/EG
 1. Voorwaarden voor verblijf en toelating
 2. Middelen van bestaan en sociale bijstand
 3. Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Tijdstip: 
24 juni 2022, 9.30 – 11.45 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze training krijgt u inzicht in de basisprincipes van legal tech. Wat is het precies? En welke voordelen zijn er nú al voor u te behalen? Ook voor u als eenpitter of in het mkb. U krijgt concrete handvatten waar u echt mee verder kunt. We gaan in op de trends en ontwikkelingen binnen legal tech. Ook neemt de docent u mee in de gedachtewisseling over de technologieën die u in de praktijk graag zou willen zien.

Na deze training weet u:

 • Wat legal tech is
 • Hoe legal tech past binnen uw dagelijkse juridische werkzaamheden
 • Welke trends en ontwikkelingen er zijn op het gebied van legal tech

Tijdstip: 
28 juni 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Inmiddels is het grootste deel van de omvangrijke Wet straffen en beschermen in werking getreden. Na de op 1 juli 2021 in werking getreden wijzigingen in het stelsel van detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn op 1 december 2021 de wijzigingen in de regeling van het penitentiair programma in werking getreden.

Maar wat is er nu precies in werking getreden en wat volgt mogelijk nog later? Welke implicaties hebben deze veranderingen voor de penitentiaire praktijk en is er overgangsrecht van toepassing? Aan al deze actuele aspecten wordt aandacht besteed in deze cursus.

Tijdstip: 
28 juni 2022, 13.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten weken 20 en 21 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

27 mei | 2022|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant