Home|Cursussen
Cursussen2022-12-06T10:13:27+02:00

Cursussen Praktizijnsacademie

De “Praktizijnsacademie” biedt de leden cursussen aan. Waar mogelijk worden cursussen in de Praktizijnsbibliotheek gehouden en anders via Teams georganiseerd. Voor deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur geldt bij een groot aantal een speciale, lagere prijs. Deze cursussen zijn op deze pagina te vinden.

Een- en meerdaagse opleidingen 

Deze opleiders bieden webinars met korting aan. De korting geldt alleen voor leden van de Praktizijns-Sociëteit

 • OSR
 • SDU Opleidingen & Events
 • VU Law Academy

Het cursusoverzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Deze online cursus is er op gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Tijdstip: 
7 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 315,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is er op gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Tijdstip: 
7 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 315,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze online cursus praat docent Jaap Dammingh u bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle highlights.
Denk aan de nieuwe wetgeving over de tijdelijke verhuur van woonruimte (zonder bescherming), de verhuiskostenvergoeding bij renovatie (art. 7:220 lid 5 BW) en de geschillenregeling bij contractuele medehuur.

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.15 – 11.30 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.00-16.45 uur

Deelname:  
€ 585,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.00-16.45 uur

Deelname:  
€ 585,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Actuele ontwikkelingen in zowel literatuur als rechtspraak zullen uitgebreid aan bod komen.

Tijdstip: 
12 december 2022, 12.15 – 13.45 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Tijdens deze ochtend brengen de docenten je op de hoogte van nieuwe en gewijzigde wetgeving en regelgeving en bespreken zij de laatste actuele jurisprudentie.

Tijdstip: 
12 december 2022, 9.00-12.15

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375 (excl. BTW) voor niet-leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 

De wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Tijdens deze middag brengen de docenten je op de hoogte van nieuwe en gewijzigde wetgeving en regelgeving en bespreken zij de laatste actuele jurisprudentie.

Tijdstip: 
12 december 2022, 13.00-15.15

Deelname:
€ 225,-  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.
€ 250,-  (excl. BTW) voor niet- leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor. Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals nooit geclaimde derdengelden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
12 december 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.
€ 225 (excl. BTW) voor niet-leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Blockchain maakt notarissen overbodig, smart contracts nemen het werk van juristen over en robots schrijven voortaan pleidooien… Legal tech is al jaren een hype. Maar is dít inderdaad legal tech? Gaat dit de toekomst zijn?

Tijdstip: 
13 december 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 Wilt u als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over grondige kennis van de Awb, zodat u in uw werk nog beter beslagen ten ijs kunt komen? Volg dan de Verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht waarbij ingegaan wordt op regelmatig voorkomende aspecten in de dagelijkse praktijk van het bestuurs(proces)recht, zoals:

 • Evenredigheidsbeginsel (aan de hand van recente advies van Widdershoven en Wattel  aan de rechter, ook van belang voor vertrouwensbeginsel en 4:6 Awb);
 • Motiveren van besluiten in verband met vele vragen door bestuursorganen;
 • Heroverwegen in bezwaar;
 • Vertrouwensbeginsel

Tijdstip: 
14 december 2022, 9.00 – 13.45 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze  link

In dit webinar gaan we in op de vraag of moedermaatschappijen een eigen zorgplicht hebben om te voorkomen dat in het concern schade wordt berokkend aan derden. Is er sprake van een verandering in het leerstuk van doorbraak van aansprakelijkheid? Ten aanzien mensenrechten- en milieuschendingen lijkt dat het geval.

 

Tijdstip: 
20 december 2022, 14.00 – 15.30 uur

Deelname:  
€ 89,10,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant