Home|Cursussen
Cursussen2023-03-22T15:25:27+02:00

Cursussen Praktizijnsacademie

De “Praktizijnsacademie” biedt de leden cursussen aan. Het cursusoverzicht wordt dagelijks bijgewerkt. Voor deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur geldt bij een groot aantal een speciale, lagere prijs. Die cursussen zijn op deze pagina te vinden.

Een- of meerdaagse cursussen en webinars 

Deze opleiders bieden cursussen en webinars met korting aan. De korting geldt alleen voor leden van de Praktizijns-Sociëteit

 • OSR
 • SDU Opleidingen & Events
 • VU Law Academy
 • Academie voor de Rechtspraktijk

Tijdens dit actuele webinar bespreekt Prof. mr. dr. Ruben Houweling de belangrijkste ins & outs van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TVA) die op 1 augustus 2022 in werking is getreden. Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk? En wat zijn de eerste ervaringen?

Tijdstip: 
28 maart 2023,  10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Willem Jan Ausma, strafrechtadvocaat en Jan-Willem Grimbergen, senior advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie brengen u op de hoogte van de belangrijkste arrresten van de laatste drie maanden.

U krijgt een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw strafrecht(proces)praktijk.

Tijdstip: 
5 april 2023, 16.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 85,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 95 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Maar hoe bepaalt men de eigendomsgrenzen van een eigendomsrecht op een zaak? Wanneer vindt natrekking plaats? En wanneer niet? En op welke wijzen kan natrekking doorbroken worden?

Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom van onroerende zaken en de actuele ontwikkelingen omtrent natrekking in de rechtspraak. Aan de orde komen in ieder geval:

 • Het onderscheid roerend/ onroerend;
 • Bestanddeelvorming versus natrekking;
 • Eigendom van kabels en leidingen;
 • Het opstalrecht;
 • Mandeligheid.

 Tijdstip: 
20 april 2023,  9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Voor notarissen zijn dergelijke bedrijfseconomische, financiële kennis en inzichten ook cruciaal. Dat werd benadrukt in de publieke managementletter Waarvan akte door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA gaf aan dat hoewel de notaris bij uitstek juridisch expert is, hij ook over de nodige financiële kennis en inzichten moet beschikken. Niet alleen om als ondernemer te kunnen functioneren, maar ook om zijn poortwachtersrol vanuit Wwft goed te vervullen, de wet tegen het witwassen.

 

Tijdstip: 
24 april 2023,  13.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link.

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

 Tijdstip: 
16 mei 2023,  9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 319,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Na het volgen van deze masterclass bent u weer up-to-date met de rechten en plichten in de omgang met zieke werknemers.

Tijdstip: 
23 mei 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 355,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

Beklag tegen beslag; dat gaat doorlopend mis in de praktijk. In het bijzonder bij het professioneel verschoningsrecht blijkt de procedure nogal eens listig. Deze cursus geeft u antwoord op en inzicht in:

 • Waartegen kun je klagen als beslag is gelegd?
 • Insteek en gronden klaagschrift
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Wat zijn de maatstaven?
 • Kansen in cassatie
 • Art. 98 Sv procedure; Beklag bij beslag op geheimhoudersstukken

Tijdstip: 
24 mei 2023, 9.30 – 13.00 uur

Deelname:  
€ 265,50  (excl. BTW)  voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€  295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de masterclass staat de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering centraal.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorstellen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering omdat het huidige wetboek uit 1926 is verouderd en integraal moet worden vernieuwd. De komende periode zal het wetsvoorstel worden ingediend en behandeld in de Tweede Kamer. De Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een zeer omvangrijk project en de beoogde nieuwe regels raken alle organisaties die betrokken zijn bij de strafrechtspleging.

 Tijdstip: 
31 mei 2023, 13.00-18.30 uur

Deelname:
Fysiek: € 315 ,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Fysiek: € 350 ,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus besteden de docenten aandacht aan actualiteiten op het gebied van mensenhandel.

Tijdstip: 
5 juni 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 303,50,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

Tijdstip: 
Online: dinsdag 6 en 20 juni 2023, 09.30-16.00 uur

Deelname:
Online: € 783,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Online: € 870,- (geen BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 juni 2023, 9.00–12.15 uur

Deelname:  
€202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€225 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PS202310 voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Laat u in twee uur bijpraten over de meeste recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
13 juni 2023,  13.30 – 15.30 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Algemeen wordt aangenomen dat een overeenkomst bedingen kan bevatten die het einde van de overeenkomst overleven. Dus als de overeenkomst door bijvoorbeeld ontbinding of opzegging wordt beëindigd, leven deze bedingen voort. Of een beding bedoeld is om het einde van de overeenkomst te overleven kan uit de wet voortvloeien; als dat niet het geval is, hangt het af van de aard en de strekking van het beding, door uitleg te bepalen.

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

 • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
 • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken?

 Tijdstip: 
13 juni 2023,  10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Alle deelnemers van deze cursus zijn werkzaam bij een van de achttien internationale kantoren die zijn aangesloten bij de Law Firm School.

Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Law Firm School

De Law Firm School (LFS) is een samenwerking tussen achttien internationale advocatenkantoren. Samen bieden zij hun advocatenstagiaires een opleiding die hen het beste voorbereid op de praktijk. Zij zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten en organiseren de decentrale vakken van de Beroepsopleiding Advocaten (BA).

Tijdstip: 
14 juni 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 585 ,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PS202310 voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

Tijdstip: 
Fysiek: donderdag 15 en 29 juni 2023, 09.00-09.30 uur

Deelname:
Fysiek: €855,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Fysiek: € 950,- (geen BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal en catering voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit  ”. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.).

Allereerst staan de sprekers stil bij het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet?

Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Tijdstip: 
20 juni 2023, 9.30 – 14.40 uur

Deelname:  
€ 355,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Actuele ontwikkelingen in zowel literatuur als rechtspraak zullen uitgebreid aan bod komen.

Het betreft een interactieve cursus waarbij aan de hand van casus de leerstukken besproken worden.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Tijdstip: 
22 juni 2023,  9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
26 juni 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 585 ,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PS202310 voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
4 juli 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 585 ,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PS202310 voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus word je op een praktische manier getraind in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die je vervolgens moet nemen.

Voor jouw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

 

Tijdstip: 
7 juni 2023,  13.00 – 15.10 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link.

Eendaagse opleidingen met 25% korting

De Academie voor de Rechtspraktijk biedt cursussen met 25% korting aan. De korting geldt alleen voor leden van de Praktizijns-Sociëteit

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten. Het is de taak van de advocaat om ook die valkuilen zoveel mogelijk te ontwijken. Goede kennis van het appelprocesrecht is dus onontbeerlijk.

Tijdstip: 13 april 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 271,25 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 25% korting aan bij info@praktizijn.nl

In deze cursus wordt ingegaan op pand- en hypotheekrechten. Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste aspecten van pand- en hypotheekrechten die voor het contractenrecht en in het burgerlijk procesrecht van belang zijn, wordt ingegaan op de belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van pand- en hypotheekrecht, zodat u na het volgen van deze cursus weer helemaal bij bent. Deze actualiteiten en ontwikkelingen worden besproken met name aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad, de hoven en lopende wetsvoorstellen op het gebied van pand- en hypotheekrechten.

16 mei 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 271,25 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 25% korting aan bij info@praktizijn.nl

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Niet alleen vanwege de recente arresten rond de berekening van vermogensschade maar ook door de opkomst van alternatieve wegen naar compensatie, zoals de gedeeltelijke ontbinding door koopsomvermindering en de inzet van nadeelsopheffing (art. 6:230 BW) in de dagvaarding.

Dit roept belangrijke nieuwe vragen op over de inrichting van het petitum: niet alleen de vraag wat doe je na elkaar (primair/subsidiair) maar wat doe je naast elkaar (nevengeschikt). Zo kan bijvoorbeeld de herstelkosten op art. 6:230 BW worden gebaseerd en de gevolgschade op art. 6:74 BW – in een nevengeschikte opbouw. Verder kan bijvoorbeeld winstafdracht worden verlangd waar winstderving zich laat aantonen, of een andere vorm van compensatie (zoals de vestiging van een erfdienstbaarheid bij wijze van schadevergoeding) als alleen een vergoeding in geld geen soelaas biedt. De cursus biedt aldus ook een training in het schrijven van het “ideale petitum” als een benadeelde compensatie zoekt.

 Tijdstip: 22 juni 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 271,25  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 25% korting aan bij info@praktizijn.nl

On demand opleidingen met 10% korting

De Sdu biedt opleidingen on demand met 10% korting aan. De korting geldt alleen voor leden van de Praktizijns-Sociëteit

Deze on demand stelt u op de hoogte van de basis van het beslagrecht. De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand verdiept u uw kennis van het beslagrecht. Onderwerpen als derdenbeslagrecht en gemeenschapsgoederen komen aan de orde.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code  Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand update u uw kennis als het gaat om de  dagvaardingsprocedure in hoger beroep.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

 • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
 • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code  Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze e-learning behandelt de regeling van afdeling 6.5.3 BW, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de toepassing van die regeling in de rechtspraak.

 • De toepasselijkheid van afdeling 6.5.3 BW
 • De vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
 • De terhandstelling van algemene voorwaarden
 • Boetebedingen in algemene voorwaarden

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding aan de orde:

– Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
– Boete naast (wettelijke) schadevergoeding;
– Boetebeding in algemene voorwaarden;
– Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen;
– De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW);
– De verjaring van een boetebeding;
– Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
– Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus worden de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming tegen zijn wederpartij kan instellen, besproken. Ook wordt ingegaan op de verweren die een schuldenaar kan voeren. Naast schadevergoeding, ontbinding en vernietiging wordt ook aandacht besteed aan o.m. opschorting en het boetebeding.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus ‘Actualiteiten koop onroerende zaken’ worden – aan de hand van actuele rechtspraak – de volgende onderwerpen besproken:

 • Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
 • Onbekendheidsclausules in koopcontract.
 • Ouderdomsclausules.
 • Schadevergoeding en ontbinding.
 • Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
 • Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
 • Boetebedingen in het koopcontract.
 • Het financieringsvoorbehoud.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 63,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Maar al te vaak vinden rechters het ingeleverde bewijs niet sterk genoeg en onvoldoende. Deze on demand geeft u handvatten om ervoor te zorgen dat uw bewijs wel solide in elkaar zit en overtuigend is voor de rechter.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 73,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Stel u in twee uur op de hoogte van de meeste recente jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk Recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.).

Introductie Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB;
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven.

Afzonderlijke bevoegdheden inclusief Modernisering Strafvordering

 • Bespreking bijzondere opsporingsbevoegdheden nu en straks in het nieuwe wetboek (stelselmatige observatie, betreden besloten plaats, infiltratie, pseudo koop en dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie, opnemen telecommunicatie, binnendringen op afstand);
 • Mr BIG jurisprudentie;
 • Nieuwe bevoegdheden: SI plus, stelselmatig overnemen persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen en stelselmatige locatiebepaling (zoals de stealth-sms);
 • Algemene regelgeving over de bijzondere opsporingsbevoegdheden: notificatie, omgang met verschoningsgerechtigde informatie, technische hulpmiddelen, verplichting tot inbeslagneming en melding kwetsbaarheden.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Het Unierecht  is voortdurend in beweging. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de ontwikkelingen op het terrein van het Unieburgerschap. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EU-Hof en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben bepalen de rechtspositie van Unieburgers en hun familieleden binnen de EU.

Tijdens deze online cursus van twee uur krijgt u inzicht in zowel het Unierechtelijk kader en wordt actuele jurisprudentie besproken.

Aan de hand van de Europese en nationale rechtspraak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verlies van Nederlanderschap en Unieburgerschap
 • Zambrano-problematiek
 • België-route

Richtlijn 2004/38/EG

 • Voorwaarden voor verblijf en toelating
 • Middelen van bestaan en sociale bijstand
 • Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingegaan op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 126,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code Praktizijn voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten week 10 en 11 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken en tijdschriftartikelen. Lees meer

17 maart | 2023|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant