Home|Cursussen
Cursussen2020-10-28T09:42:44+02:00

Webinars

In deze “coronaperiode” hebben we opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen, eenmalige live-webinars en webinars on demand (die dus op ieder gewenst moment kunnen worden gevolgd). Een aantal bijeenkomsten worden “hybride” georganiseerd of zelfs al helemaal fysiek gepland. Uiteraard is het afhankelijk van de richtlijnen in hoeverre deze fysieke bijeenkomsten voortgang kunnen vinden en wellicht toch digitaal moeten worden gehouden.

Het gaat om de volgende opleiders:

 • Academie voor de Rechtspraktijk
 • Berghauser Pont Academy
 • Boom Juridisch Opleidingen
 • deLex Media
 • OSR
 • Recht.nl
 • SDU Opleidingen & Events

Hieronder staat het cursusaanbod zoals dat nu bekend is. We werken het cursusoverzicht dagelijks bij.

Abonnementen

Hieronder treft u de abonnementen op webinars aan.


De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 1.000,– excl. BTW per jaar en voor volgende kantoorgenoten € 750,–. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2021 onbeperkt toegang tot zowel de webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen aan: info@praktizijn.nl.

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. U ontvangt wekelijks (40x per jaar) een webinar of e-learning die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Leden van de Praktizijns-Sociëteit ontvangen een korting van 10% op de reguliere abonnementstarieven.

Waarom Tax Talks?

 • Academisch niveau; vooraanstaande specialisten analyseren actuele ontwikkelingen
 • Flexibel; eenvoudig kijken waar en wanneer u maar wilt op laptop, smartphone en tablet
 • Interactief; uw vragen kunnen direct live in de uitzending behandeld worden
 • Permanente educatie; behaal uw PE-punten online! geen reistijd, geen reiskosten

Maandelijkse Live-uitzendingen  (1 PE-punt)
De live-uitzendingen zijn maandelijks live (!) te volgen (en uiteraard ook on demand terug te kijken) en duren minimaal 60 minuten. De live-uitzendingen bestaan uit twee delen. In het onderdeel Update bespreekt de gastvrouw met de commentator de gevolgen van fiscale rechtspraak en/of wet- en regelgeving voor de adviespraktijk. Tijdens het onderdeel Trending Topics schuift een specialist aan om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken op een specifiek deelgebied.

Focus-uitzendingen (0,5 PE-punt)
Minimaal zes keer per jaar wordt in een speciale focus uitzending ingezoomd op een specifiek en actueel thema uit de adviespraktijk.

Praktijkgerichte E-learnings (0,5 PE-punt)
De e-learnings gaan over actuele thema’s in de fiscale adviespraktijk. Vaak is recente rechtspraak of wetgeving de aanleiding. De doorvertaling naar de praktijk staat daarbij voorop. Naast de uitgebreide analyse ontvangt u bijvoorbeeld ook concrete aandachtspunten voor de praktijk, cliëntenteksten en VTO-vragen.

Toetsing
Bij zowel de uitzendingen als e-learning vindt u een online kennistoets met meerkeuzevragen die bij correcte beantwoording toegang geeft tot een certificaat en PE-punten.

Aanmelden
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Live-webinars

Hieronder staan de live-webinars opgesomd alsmede de hybride en fysieke bijeenkomsten.

Wees voorbereid en zorg dat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht

Deze goed bezochte cursusmiddag staat geheel in het teken van actualiteiten op het gebied van het straf(proces)recht. U krijgt een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw procespraktijk. De dag is grofweg in drie grote onderwerpen in te delen:

 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van het formele strafrecht
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van het materiële strafrecht
 • Een praktisch overzicht van nieuwe wetgeving en aanhangige wetsvoorstellen

Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal up-to-date op het gebied van het straf(proces)recht. Deze cursus maakt deel uit van een cyclus die Sdu in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft opgezet.

Programma
Formeel Strafrecht

 • Rechtsbijstand op het politiebureau
 • Bewijsvorming, motivering en getuigen
 • Vormverzuimen art. 359a Sv
 • Aanhoudingsverzoek
 • Benadeelde partij
 • Modernisering Sv
 • Adolescentenstrafrecht

Materieel Strafrecht

 • Opzet, schuld
 • Voorbedachte rade
 • Medeplegen
 • Causaal verband
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging, voorbereiding
 • Rechtspersoon en feitelijk leidinggeven
 • Bijzondere delicten

Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen

Docenten:
L. (Liselotte) Postma
Mr. drs. L. (Liselotte) Postma is wetenschappelijk docent straf- en strafprocesrecht en promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op het gebied van het gezondheidsstrafrecht. Zij maakt deel uit van het onderzoeksproject “Doctors and criminal lawyers dealing with death and dying” van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum en de sectie Strafrecht van Erasmus School of Law en schrijft binnen dat kader een proefschrift over de schriftelijke wilsverklaring euthanasie. Daarnaast is zij vaste co-auteur van de Kroniek strafrecht in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

(Sanne) Struijk
Assistent professor Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
29 oktober, 13.30 – 17.45 uur

Deelname:
€ 270,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 300,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

In november organiseert deLex een expositie bij Pulchri Studio in Den Haag en een serie (online) flitsseminars over Kunst & IE, onder de noemer ‘The Return’. Met Brigitte Spiegeler als curator bespreken verschillende (internationale) experts de juridische, praktische en IE-aspecten van het maken, verhandelen en verzamelen van kunst. De opening in Pulchri is op 14 november 2020 in Den Haag.

Onderwerpen van de seminars:

 • Deelseminar 1, Return to the source, ‘the making of’ – Auteursrecht en de kunstpraktijk
 • Deelseminar 2, New ways of dispute resolution in Art matters
 • Deelseminar 3, Return the money -Droit de Suite – Volgrecht – remuneration returns back to the maker
 • Deelseminar 4, Return to the future -Artificial Intelligence, law & art
 • Deelseminar 5, Return to the owner -Restitutie van Kunst, belangrijke beslissingen van de Restitutie Commissie

Tijdstip:
Donderdag 19 november, vrijdag 20 november, dinsdag 24 november, woensdag 25 november, vrijdag 27 november, telkens van 16.15 – 17.30 uur. * tijd en programmering onder voorbehoud, uitloop mogelijk

Deelname:
De prijs per seminar: € 250,00.
Drie seminars voor de prijs van twee: € 500,00
Volg alle vijf seminars (10 punten) voor € 900,00

€ 825,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 900,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten per seminar

Aanmelden:
Via deze link. Selecteer tijdens het bestelproces Prijs Sponsor om van de ledenkorting gebruik te maken of stuur een mailtje aan info@delex.nl en geef aan dat u lid bent van de Praktizijn.

Dit jaar kunt u de Erfenisvakdag 2020 online bijwonen. Via een livestream kunt u op uw eigen computer het gehele programma volgen.

Dit jaar staat de Erfenisvakdag in het teken van de afwikkeling in het erfrecht wat partijen niet geregeld hebben, maar wel hadden moeten regelen op grond van een testament of op grond van de wet. In de praktijk komt dit vaak voor en hier liggen dan ook zeker kansen voor u als professional.

Vanuit diverse invalshoeken (notaris, estate planner, mediator, advocaat) belichten prominente sprekers het thema ‘De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht’.

Na afloop bent u op de hoogte van wat er zich op dit gebied zoal voor kan doen in uw praktijk en welke mogelijkheden u hebt. Deze interessante dag is dan ook vast en zeker een eye-opener!

Sinds 2015 wordt deze dag georganiseerd in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Tijdstip:
5 november, 10.30 – 15.30 uur

Deelname:
€ 310,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 345,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens deze cursus krijgt u een helder juridisch overzicht van de mogelijkheden wanneer u te maken krijgt met een zaak waarbij de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt (wanprestatie). U leert wanneer u (tijdig) moet ingrijpen en volgens welke procedure, zodat u zeker weet dat de geleden schade (mocht het tot een procedure komen) door de rechter wordt toegewezen.

Deze cursus is een concrete, op de dagelijkse rechtspraktijk gerichte cursus. Door middel van praktische voorbeelden en aan de hand van recente rechtspraak krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijkheden wanneer u een dergelijke zaak moet behartigen voor uw cliënt. Ook de mogelijke verweermiddelen die een schuldenaar zou kunnen opwerpen, worden behandeld.   De volgende aspecten komen onder meer aan de orde:

 • Wanneer is sprake van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)?
 • Is het verzuim van de schuldenaar vereist?
 • Welke rol speelt de klachtplicht van art. 6:89 of art. 7:23 BW?
 • Dient de schuldeiser een ingebrekestelling te hebben uitgebracht?
 • Welke vorderingen kan een schuldeiser instellen in geval van wanprestatie van de schuldenaar?
 • Welke schadevergoeding is in geval van wanprestatie verschuldigd?
 • Is ontbinding of vernietiging van de overeenkomst mogelijk?
 • Kan de schuldenaar zich eventueel op een exoneratie beroepen?
 • Is de schuldenaar eventueel bevoegd om een vordering tot schadevergoeding te pareren met een beroep op opschorting?
 • Welke rol speelt eventueel schuldeisersverzuim?

Tijdstip:
5 november, 13.00 – 17.15 uur

Deelname:
€ 490,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 545,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Het omgevingsrecht verandert snel, bijblijven is dus een must.

 • Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
 • Bent u voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Met de Omgevingswet in aantocht verandert het omgevingsrecht drastisch. 26 wetten worden gebundeld in één wet; 5000 wetsartikelen gecomprimeerd in 350 artikelen. Daarnaast verandert het instrumentarium: het bekende figuur ‘bestemmingsplan’ of ‘milieuvergunning’ komt in zijn huidige vorm niet meer terug. De Omgevingswet heeft een belangrijke plaats in deze cursus: specifiek wordt stilgestaan op de veranderingen voor uw praktijk van belang zijn.

Naast de Omgevingswet krijgt u tijdens deze cursus goed zicht op de veranderingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in het omgevingsrecht:

 • Wat is de laatste (juridische) stand van zaken rondom het PAS-dossier?
 • Welke jurisprudentie springt in het oog?
 • Ook de veranderingen in het ruimtelijke ordeningsrecht, de Wabo en de Wet milieubeheer komen uitgebreid aan bod.

Daarbij staat steeds centraal in hoeverre genoemde veranderingen nog van belang zijn in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Omdat de cursus praktisch van aard is kunt u, na afloop ervan, de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving direct toepassen in uw werkpraktijk. Ook bent u na het volgen van de cursus weer geheel op de hoogte van de actuele jurisprudentie.

Actualiteiten huidige omgevingsrecht in relatie tot het nieuwe omgevingsrecht

In de ochtend van het dagprogramma zal er eerst ingegaan worden op de actualiteiten in het huidige omgevingsrecht in relatie tot het nieuwe omgevingsrecht. In het middagdeel van de cursus zullen de belangrijkste aspecten van het nieuwe stelsel worden uitgelicht waarna ook een praktijkcasus zal worden opgelost.

Het interactieve karakter staat voorop: er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Tijdstip:
5 november, 9.30 – 16.30 uur

Deelname:
€ 580,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 645,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

In deze unieke online cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De online cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht.

Veel advocaten en (overheids)juristen hebben vragen op het gebied van Unieburgers en hun recht op sociale zekerheid. U krijgt inzicht en antwoorden op vragen als:

 • Het Chavez-arrest en de reikwijdte van dit belangrijke arrest;
 • Recht op bijstand van iemand die een Chavez-verblijfsaanvraag heeft ingediend (in hoeverre moeten bv gemeenten toetsen of die verblijfsaanvraag kans van slagen heeft (en dus of er recht op bijstand is) als de verblijfsaanvraag nog loopt);
 • Recht op bijstand van iemand die stelt op basis van het Chavez-arrest verblijfsrecht te hebben maar die nog geen aanvraag om verblijfsrecht heeft ingediend;
 • Recht op bijstand van een EU-burger die langer dan drie maanden, maar korter dan vijf jaren in Nederland verblijft en zich nog niet eerder bij de IND heeft gemeld;
 • Wanneer moet een EU-burger zich bij de IND melden en hoe verhoudt zich dat tot het eventuele recht op bijstand;
 • In welke situaties is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG (de vrije termijn) van toepassing;
 • In welke situaties werkt deze vrije termijn ook na drie maanden nog door voor het recht op bijstand;
 • Is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG ook van toepassing op familieleden van EU-onderdanen (inclusief Nederlanders) die geen EU-onderdaan zijn en naar Nederland komen;
 • Het belang van de BRP-codes in relatie tot het recht op bijstand;
 • In welke situaties moet het college zelfstandig het recht op bijstand van een vreemdeling / EU-onderdaan onderzoeken;
 • Recente relevante jurisprudentie op het gebied van vreemdelingen / EU-onderdanen en bijstand.

Na 1 dagdeel weet u wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat.

Tijdstip:
9 november, 9.30 – 13.00 uur

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders van rechtspersonen. Regelmatig ging het structureel en financieel mis met ondernemingen waardoor de vraag naar voren kwam waarom toezichthouders en commissarissen niet tijdig hebben ingegrepen. Hierdoor zijn de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en commissarissen verscherpt. En niet alleen dat. Toezichthouders en commissarissen kunnen bij gebleken wanbeleid van een onderneming ook privé aansprakelijk worden gesteld. Dit laatste kan een behoorlijke impact hebben en heeft daardoor de gemoederen flink bezig gehouden.

Daarbij komt dat het niet alleen voor NV en BV, maar binnenkort ook voor andere rechtspersonen mogelijk wordt een ‘one-tier bestuursstructuur’ in te voeren. Ook op deze mogelijkheid zal tijdens deze cursus worden ingegaan, waarbij met name taakverdeling en aansprakelijkheid aan de orde komt, mede in vergelijking tussen positie van de niet-uitvoerende bestuurder met een toezichthoudende taak en de traditionele commissaris. Tenslotte zal uitgebreid worden ingegaan op het verschil in taak en positie van de toezichthouder bij het familiebedrijf, met name waarin alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn. En als laatste is er aandacht voor de positie van de toezichthouder in samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren.

Tijdens deze cursus krijgt u in één middag de belangrijkste ontwikkelingen te horen over taken en aansprakelijkheid van toezichthouders bij commerciële, semi-commerciële en niet-commerciële rechtspersonen. Kennis op dit gebied is gezien de huidige ontwikkelingen binnen het onderneminsgrecht een absolute must. U krijgt tijdens deze cursus daarom praktische informatie, die u direct kunt toepassen tijdens uw (advies)werkzaamheden. De docent, Kid Schwarz, is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en partner bij Baker Tilly Berk NV en een top-expert in deze materie.

Tijdstip:
11 november, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:
€ 535,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 595,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens dit webinar wordt u ‘bijgepraat’ over de recente ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
 • Onbekendheidsclausules in koopcontract.
 • Schadevergoeding en ontbinding.
 • Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
 • Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
 • Boetebedingen in het koopcontract.
 • Het financieringsvoorbehoud.

Tijdstip:
13 november, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Deze online actualiteitencursus besteedt aandacht aan onder meer de (ontbonden) gemeenschap van goederen en de verdeling daarvan na echtscheiding. Ook komt de actuele stand van zaken omtrent het verrekenbeding aan de orde. En vanzelfsprekend behandelen we ook de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap die per 1 januari 2018 in werking is getreden. Deze wet wijzigt het wettelijk stelsel van een algehele gemeenschap in een beperkte gemeenschap.

Loop je als advocaat in echtscheidingszaken aan tegen vraagstukken op het gebied van het verdelen en verrekenen? Wil je je kennis op dit gebied vergroten en actualiseren? Met onze actualiteitencursus huwelijksvermogensrecht en echtscheiding ben je in één dag helemaal up-to-date.

Tijdstip:
16 november, 9.30 – 16.30 uur

Deelname:
€ 562,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
5 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Geschillen tussen buren zijn aan de orde van de dag. ‘Ruzie met buren wordt normaal’ kopte Trouw in 2019.

Zoals bekende tv-programma’s zichtbaar maken, lukt het buren vaak niet om er samen uit te komen. Principes wegen vaak te zwaar om concessies te doen. Dat zorgt voor veel procedures en dus ook een zware caseloot voor de rechterlijke macht. Met als gevolg veel uitspraken.

Waarom deze cursus?

Het bovenstaande maakt dat OSR goede reden ziet voor een actualiteitencursus rondom het burenrecht.

Als juridische professional kun je namelijk het verschil maken in dit soort kwesties. Actuele kennis van zaken is dan onmisbaar. De insteek is dat in deze cursus een selectie actuele uitspraken wordt behandeld die betrekking heeft op erfgrensgeschillen en geschillen rondom (onrechtmatige) hinder.

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen: 1. actualiteiten erfrechtgeschillen en 2. actualiteiten (onrechtmatige) hinder.

De onderdelen duren elk 2 contacturen en worden elk onderbroken door twee korte pauzes. De cursus is na afloop ook gedurende een bepaalde periode terug te kijken.

Tijdstip:
17 november, 9.00 – 12.30 uur

Deelname:
€ 382,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 425,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

De invloed van informatie- en communicatietechnologie op onze maatschappij is ongekend. Dat roept dan ook vele juridische vragen op, die vaak sterk technisch worden beïnvloed. Wat betekent dit voor de praktijk? Hoe gaat u om met technisch lastige casussen, welke kennis is wel of niet nodig en hoe past het rechtsgebied van het internetrecht binnen het recht?

 

Tijdstip:
17 november, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen praten u bij tijdens de lunch, met een compleet overzicht van actuele ontwikkelingen, en de gevolgen daarvan voor uw rechtspraktijk. Zo bent u in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte van recente en relevante rechtspraak!

Tijdstip:
18 november 2020, 12.30 – 16.15 uur

Locatie:
Het Amsterdamse Proeflokaal, Amsterdam

Deelname:
€ 350,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 400,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Selecteer tijdens het bestelproces Prijs Sponsor om van de ledenkorting gebruik te maken of stuur een mailtje aan info@delex.nl en geef aan dat u lid bent van de Praktizijn.

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV tot een historisch minimum (gemiddeld 1.000 aanvragen per maand) gedaald. De coronacrisis zal naar verwachting snel verandering hierin aanbrengen, ondanks de maatregelen van het kabinet (zoals de NOW-regeling), die juist gericht zijn op het voorkómen van ontslagen.

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vragen die momenteel bij veel werkgevers leven, zoals:

 • Hoe maak ik in deze onzekere tijden voor UWV aannemelijk dat arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de Now-regeling een rol bij het beoordelen van mijn ontslagaanvraag door UWV?
 • Waar kan ik bij UWV terecht als ik na afloop van het webinar nog vragen heb?

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure, nieuwe uitvoeringsregels rondom bedrijfseconomisch ontslag en uitvoeringsregels in het kader van de op 1 januari jongstleden in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

 

Tijdstip:
19 november, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

In deze online cursus staat de werking van het zorgstelsel centraal. In Nederland kan iedereen met gezondheidsproblemen rekenen op kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. De hoge kwaliteit gaat echter ook gepaard met hoge kosten en is dan ook al vele jaren ‘hot topic’ in politiek Den Haag. Het zorgstelsel bestaat uit drie samenhangende markten: de zorgverleningsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverzekeringsmarkt. Binnen deze markten wordt onderscheid gemaakt tussen zorg geleverd ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg geleverd ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de onverzekerde zorg.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op basis van de Wmg ingesteld als marktmeester. De NZa is belast met het marktoezicht en de marktontwikkeling op het terrein van de gezondheidszorg.

De docenten bespreken de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de hand van de hoofdrolspelers (de zorgaanbieders, de ziektekostenverzekeraars en de consumenten). Ook de rol van de NZa als ‘marktmeester’ komt aan de orde. Tot slot zal ook aandacht worden besteed aan de eisen die aan zorgaanbieders worden gesteld bij de toelating tot de markt en regelgeving die ziet op de governance van zorgaanbieders.

Wat leer je?
Na het volgen van dit cursusonderdeel kun je:

 • omschrijven hoe de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg in elkaar zit;
 • de wet- en regelgeving betreffende structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg benoemen;
 • de meest actuele ontwikkelingen binnen deze wet- en regelgeving duiden.

Programma
Introductie in de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Enkele thema’s die besproken worden zijn:

 • De werking van de zorgmarkten
 • De financiering van zorg
 • Toezicht
 • Transparantieverplichtingen
 • Overheidsbemoeienis bij het contracteerproces
 • Goed bestuur en governance

De volgende wetten passeren de revue:

 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • Wet marktordening gezondheidszorg
 • Wet toelating zorginstellingen
 • Wet toetreding zorgaanbieders
 • Governancecode Zorg

Docenten:
Joris Rijken
Joris Rijken is advocaat, niet-praktiserend arts en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg en treedt vooral op voor zorgaanbieders. Joris treedt geregeld op als docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Hij is lid van de Gezondheidsraad.

Ava Keijzer
Ava Keijzer is advocaat bij AKD. Zij heeft zich gespecialiseerd in civiel recht en bestuursrecht. Hierbinnen richt Ava zich volledig op de zorgsector en de prestatie- en tariefregulering van de zorg. Zo heeft Ava als (senior) jurist ervaring opgedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit met zaken over de bekostiging van de medisch specialistische zorg. Naast haar werk voor AKD is Ava redactiemedewerker bij het tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Tijdstip:
24 november, 10.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 360,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 400,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Een praktische kennismaking met mediation

Wilt u meer weten over mediation als methode van conflicthantering? Of overweegt u een mediationopleiding te volgen en wilt u bekijken of dat ook daadwerkelijk iets voor u is? Of wilt u weten hoe u mediationtechnieken in kunt zetten in uw eigen privésituatie? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om deze Introductiecursus Mediation online te volgen!

In deze interactieve online training, die gegeven wordt door twee zeer ervaren mediators, komt de basis van mediation aan de orde. Er wordt stil gestaan bij het mediationproces (fases), de mediationovereenkomst, de rol van de mediator, die van de deelnemers en van advocaten die bij het mediationtraject zijdelings zijn betrokken. Ook worden een aantal belangrijke mediation-interventies behandeld. Deze interventies zijn ook nuttig om in te zetten in (moeilijke) gesprekken tijdens en buiten het werk.

De trainers laten u kennis maken met mediation middels interactieve oefeningen zodat u de opgedane kennis ook gelijk kunt gaan inzetten.

Na het volgen van deze training weet u:

 • Wat mediation is en ook wat het niet is
 • Wanneer het inzetten van mediation zinvol kan zijn en wat contra-indicaties zijn
 • Hoe een mediation in grote lijnen verloopt
 • Wat de rol is van de mediator, de deelnemers en de rol van de advocaat in de mediation
 • Hoe een online mediation in zijn werk gaat en hoe deze ordelijk kan verlopen

Docenten:
H. (Hans) Kurvers MfN Registermediator
Hans Kurvers heeft na zijn opleiding master financial planning veel van zijn klanten begeleid in een echtscheidingsprocedure, waarbij hij merkte dat het managen van emoties een groot deel  van de oplossing vertegenwoordigt. Hij is werkzaam bij  Zenon Scheidingsdesk en Alimentatie Service en gespecialiseerd in family mediation. Hans laat zowel het zakelijke gedeelte rondom financiën en fiscaliteiten als de emoties die bij een scheiding komen kijken hand in hand gaan.

(Simone) Blok MfN Registermediator
Simone Blok wist tijdens haar studie rechten al dat zij ooit iets met mediation ging doen. Inmiddels heeft zij al vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen in een mediation setting bij Zenon Scheidingsdesk.
Haar specialisatie is het begeleiden van mensen in scheiding, maar ook buurtconflicten schuwt zij niet. Zij vindt het altijd een uitdaging om mensen die zijn verzeild zijn geraakt in een conflict te helpen inzien dat een goede relatie de basis is voor het maken van (houdbare) afspraken. Of je nu ouder bent of buur.
Naast haar werk als mediator is zij tevens trainer en assessor.

Tijdstip:
24 november, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Voorkomen – Faillissementsopties – Afwikkelen

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de financiële moeilijkheden geraakt. Recentelijk werd bekend gemaakt dat 20% van de Nederlandse bedrijven niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In veel gevallen leidt dit vaak helaas tot een faillissement van het bedrijf. Wat kun je als bedrijf doen als je in de (zware) financiële problemen raakt? Zijn er nog andere mogelijkheden dan faillissement aanvragen? Welke opties zijn er bij een faillissement? Hoe wikkel je als bedrijf een faillissement af en wat zijn de consequenties voor bedrijf en bestuur na een faillissement?

Tijdens dit online seminar faillissement(recht) bespreken topjuristen op insolventierechtgebied op interactieve wijze met u in drie stappen hoe een faillissement kan worden voorkomen, welke faillissementopties er zijn indien een faillissement onvermijdelijk is en hoe een faillissement het beste afgewikkeld kan worden. Mis in deze tijden deze zeer waardevolle informatie niet en schrijf u snel in! U mag uw eigen vragen en casussen vooraf insturen en een selectie daarvan zal worden besproken tijdens dit online seminar.

Bij deelname ontvangt u 2 weken gratis Sdu OpMaat Insolventierecht.

 

Tijdstip:
24 november, 13.00 – 16.20 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Save the date voor een nieuwe editie van het Nationaal Mediarechtcongres op donderdag 26 november! Dagvoorzitters Remy Chavannes en Madeleine de Cock Buning staan ook deze keer voor een inspirerend programma, met experts uit omroep, wetenschap en advocatuur.

Op het programma staat onder meer:

 • De Digital Services Act; scope en onderwerpen De Stimuleringsmaatregel culturele producties.
 • Wat betekenen quota, investeringsplicht en andere maatregelen voor de sector?
 • Een paneldiscussie Implementatie DSM-richtlijn, contractenrecht en meer.
 • Offline waar het kan en online waar nodig.

Tijdstip:
26 november 2020, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:
€ 450,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 495,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Selecteer tijdens het bestelproces Prijs Sponsor om van de ledenkorting gebruik te maken of stuur een mailtje aan info@delex.nl en geef aan dat u lid bent van de Praktizijn.

In de dagelijkse praktijk heeft u te maken met hoge werkdruk, interrupties, tijdgebrek, stapels informatie en e-mails. Deze druk neemt toe naarmate het einde van het jaar nadert en ook de huidige pandemie doet daar een schep bovenop. Hoe kunt u deze dagelijkse stortvloed efficiënt verwerken en geconcentreerd werken met minder tijdsdruk en stress?

Tijdens deze intensieve online training leert u binnen 1 dag hoe u zich kunt wapenen tegen onrust, interrupties en tijdgebrek. Bereik meer in minder tijd!

Het karakter van de training wordt bepaald aan de hand van het volgende vraagstuk:

“Hoe kunnen we ontspannen en effectief omgaan met de dagelijkse lawine aan informatie, afspraken, interrupties en voornemens om zo tijd te besparen, meer controle en overzicht te krijgen, resultaatgerichter te werken, kosten te besparen en de interne samenwerking te verbeteren?”

Door het alsmaar toenemende gebruik van moderne communicatietechnologie en het steeds meer door elkaar lopen van werk en privé, kunnen uw prioriteiten van minuut tot minuut veranderen. Daarom gaan wij in onze aanpak van timemanagement veel verder dan stapels opruimen of beter leren plannen.

U wordt op een inspirerende wijze meegenomen in de wereld van modern timemanagement en u maakt kennis met de meest actuele inzichten op dit gebied. U leert daarbij vele bruikbare technieken die zijn opgewassen tegen uw veeleisende dagelijkse realiteit.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Slim omgaan met de dagelijkse stroom van e-mail, papier en verzoeken
 • Effectief plannen en prioriteiten stellen, zonder flexibiliteit te verliezen
 • Het creëren van een optimale workflow voor helder overzicht en minder stress
 • Informatiebeheer en archiveren van digitale bestanden en papieren documenten
 • Het optimaal inrichten en benutten van de werkomgeving
 • Omgaan met interrupties en afleiding
 • Effectief communiceren met collega’s
 • Uitstelgedrag en omgaan met voornemens
 • Geconcentreerd werken met minder afleiding

Deze online training heeft een intensief karakter. Praktijkgerichte oefeningen en het toepassen van de technieken staan continu centraal.

Tijdstip:
26 november, 9.00 – 16.00 uur

Deelname:
€ 500,40 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 556,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Recentelijk is een forse stroom baanbrekende rechtspraak ontstaan op het terrein van de maatschap, VOF en CV. Belangrijke vraagstukken over aansprakelijkheid, ontwikkelingen rondom interne en externe verhouden binnen de drie personenvennootschapsvormen en de vormgeving van samenwerkingsverbanden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder roept het gewijzigde BV-recht in de praktijk nog steeds veel vragen op. Maar naast de haken en ogen die aan deze nieuwe rechtsvorm kleven, biedt de Flex-BV ook veel nieuwe mogelijkheden. Tijdens dit webinar wordt u op de hoogte gebracht van deze knelpunten (en hoe deze praktisch op te lossen), maar vooral ook de vele nieuwe mogelijkheden die de Flex-BV biedt.

U wordt tijdens dit webinar deskundig op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken op deze gebieden en na het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date. U kunt de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip:
30 november, 9.30 – 14.00 uur

Deelname:
€ 355,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
4 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Online cursus Wob en wetsvoorstel Woo

De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een hot item. Met enerzijds de roep om transparantie en anderzijds voorkoming van misbruik van de informatieplicht van de overheid. Tijdens de online cursus Wob en wetsvoorstel Woo komt het stelsel en reikwijdte van de wet aan bod. Denk daarbij aan beslistermijnen en procedures, maar ook aan de absolute en relatieve weigeringsgronden die van toepassing zijn. Daarnaast komen tijdens de online bijeenkomst vragen aan bod die spelen zoals: welke bestuursorganen vallen onder de Wob en wie kan een verzoek voor informatie indienen?

Het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo), dat de opvolger van de WOB zou moeten zijn, legt nu een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken. Maar niet alleen overheden, ook semioverheden moeten transparanter worden. Ook voor het bedrijfsleven zal de Woo gevolgen hebben. Concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens zullen geen absolute weigeringsgrond meer opleveren: een bestuursorgaan kan besluiten dat het belang van openbaarmaking zwaarder moet wegen dan het belang van het bedrijf.

Het is de vraag of de Eerste Kamer, gezien alle bezwaren die er zijn, het wetsvoorstel zal aannemen. Maar gezien het belang van de wijzigingen die de Woo voor de praktijk met zich zal brengen, is het zaak om deze ontwikkelingen goed te volgen.

Tijdstip:
1 december, 9.45 – 15.15 uur

Deelname:
€ 562,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
5 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus vooruit gekeken naar de invoering van het UBO-register, naar verwachting medio 2020.

Ten behoeve van de interactiviteit is het aantal deelnemers aan deze cursus beperkt. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Een quiz zal onderdeel uitmaken van de cursus. Ook worden veel casus en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • Ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet)
 • Kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Programma
Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Toepasselijkheid Wwft
 • Cliëntenonderzoek
 • Uitleg begrippen UBO en PEP
 • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
 • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
 • Toezicht door de Toezichthouder
 • Boetes
 • Casusposities
 • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
 • Actualiteiten Wwft 2020

Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Docenten:
mr. Suzanne Hendrickx
Functie: Co Owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren, Advocaat en stafjurist bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten
Specialisatie: Kantoororganisatie, nieuwe regelgeving

Bas Martens
Functie: Advocaat Delissen Martens
Specialisatie: commune strafzaken, militaire zaken

Tijdstip:
1 december, 9.00 – 12.15 uur

Deelname:
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Kom voor een volledige update octrooirechtspraak naar de jurisprudentielunch octrooirecht in het Amsterdamse Proeflokaal. Tijdens deze jaarlijkse lunch laten Willem Hoyng en Bart van den Broek de meest recente en relevante octrooirechtjurisprudentie uit het afgelopen jaar de revue passeren.

Tijdstip:
2 december 2020, 12.30 – 16.15 uur

Deelname:
€ 350,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 400,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Selecteer tijdens het bestelproces Prijs Sponsor om van de ledenkorting gebruik te maken of stuur een mailtje aan info@delex.nl en geef aan dat u lid bent van de Praktizijn.

De AVG heeft sinds 2018 veel vragen opgeroepen bij burgers en ondernemers. Veel moet veranderd, en hoe werkbaar is de praktijk met deze strenge privacywet? In dit webinar krijgt u praktische handvatten voor compliance, en met vele praktische voorbeelden bespreken we hoofdlijnen van de wet.

Deelnemers van Sdu kunnen door middel van de kortingscode ICTRBOEK20 20% korting krijgen op de boeken van ICTRecht in de ICTRecht webshop.

Tijdstip:
3 december, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Bewijsselectie, -waardering en -motivering

Het strafrechtelijk bewijs is vanzelfsprekend een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. De Hoge Raad wijst arresten met betrekking tot de waardering van het bewijs en de gebezigde motivering van het hof. Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van het recht besproken en aan de hand de jurisprudentie van met name de Hoge Raad. Tevens komt aan de orde wat de invloed van het Europese recht op ons nationale strafrecht is en welke ontwikkelingen er zijn te verwachten binnen de rechtspraak.

Deze cursus maakt deel uit van een cyclus die Sdu in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft opgezet (de ‘Erasmus-reeks’).

Programma
Introductie

 • Beslismodel van art. 348 en 350 Sv
 • Redengevende feiten en omstandigheden / wettig en overtuigend
 • Selectie van bewijsmiddelen
 • Waardering van bewijsmiddelen
 • Bewijsminima

Motiveringsplicht en het formuleren van verweren

 • Responsieplicht rechter op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten (o.a. Dakdekker, Meer en vaart-, Salduz-, en betrouwbaarheidsverweren)
 • Onrechtmatig verkregen bewijsverweren
 • Bijzondere motiveringsplicht

Toepassing verschoningsrecht & Processtrategie

Hoger beroep en/of cassatie & Europese ontwikkelingen

 • Overwegingen t.a.v. instellen hoger beroep en/of cassatie
 • Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen

Docenten:
J. (Joost) Nan
Joost Nan is sinds 2003 advocaat. Per 1 oktober 2013 is hij associate professor strafrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is hij cassatieadvocaat bij Wladimiroff Advocaten.  Tot 2010 doceerde hij bovendien Rechtseconomie aan de Universiteit Leiden. Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Voor de Nederlandse Orde van Advocaten is hij als docent en tentamenmaker actief betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur.  Daarnaast is Nan commentator voor Sdu Uitgevers (strafrecht en strafprocesrecht), vaste annotator voor de Nieuwsbrief Strafrecht, auteur van een praktijkcahier strafrecht over vormfouten en schrijver van een maandelijkse weblog voor Sdu.

(Joost) Verbaan, Director Erasmus Centre for Penal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
3 december, 10.00 – 17.15 uur

Deelname:
€ 405,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 450,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek biedt deze online cursus je een overzicht van de actualiteiten onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. De Wabo zal, evenals een groot aantal andere wetten, vervangen worden door de Omgevingswet.

Programma:
Aan de orde komen onder meer:

1) Wabo

 • Vergunningplicht (en vergunningvrije activiteiten)
 • Bevoegd gezag
 • Aanvraag en voorbereidingsprocedures
 • Deelvergunning en gefaseerde vergunning
 • Rechtsbescherming
 • Toezicht en handhaving

2) Ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je:

 • beschrijven wat de kruimelgevallenregelgeving inhoudt
 • benoemen wat de belangrijkste ontwikkelen in de brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn zijn;
 • benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot handhaving zijn.

Docent:
mr. Tycho Lam
Functie: Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen
Specialisatie: Gebiedsontwikkelingen

Tijdstip:
7 december, 9.00 – 13.00 uur

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

De letselschadejurist heeft vaak de keuze uit verschillende procedures. Iedere procedure heeft voordelen en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Wanneer kies je voor een deelgeschilprocedure en wanneer voor een bodemprocedure?

Hoe zinvol is een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht?

De digitale cursus ‘Procederen in letselschadezaken’ van Sdu biedt u de basis voor het beantwoorden van deze vragen.

Tijdstip:
7 december, 15.30 – 17.40 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Laat u bijpraten over de meeste recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk procesrecht! Tal van onderwerpen passeren de revue: van bewijsaanbod in eerste aanleg en hoger beroep, de (on)mogelijkheden van eiswijziging, de voordelen van een oproeping in vrijwaring en de geneugten van een tussenkomst of voeging. De nadruk ligt op recente jurisprudentie en het strategische gebruik van de verschillende procesrechtelijke mogelijkheden. De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip:
7 december, 19.30 – 21.30 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

Tijdstip:
8 december, 19.30 – 21.30 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

De Wwft in de advocatenpraktijk

Tijdens deze online cursus wordt u op een praktische manier getraind in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die u vervolgens moet nemen. De behandeling van een Wwft-zaak wijkt af van een advocatuurlijke zaak. Met ingang van januari 2019 heeft de Orde van Advocaten een beleidsregel Wwft vastgesteld die van belang is voor de inrichting van uw kantoororganisatie. Voor uw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

 

Tijdstip:
9 december, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex! Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan ook dit jaar garant voor een inspirerend en fris programma, met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, toezichthouders, de Stichting Reclame Code en advocatuur.

Programma:
Het jaar 2020 biedt nu al inspiratie voor een afwisselende en volle agenda. Zo passeren vrijheid van meningsuiting en e-commerce de revue, en veel meer actualiteiten. En natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak niet, evenals een terugblik op het beleid en de handhaving door de ACM, van Anne-Jel Hoelen.

Tijdstip:
10 december 2020, in hotel Jakarta te Amsterdam*!
* Offline waar mogelijk en online waar nodig: wij houden de richtlijnen nauwkeurig in de gaten en passen het programma aan aan de omstandigheden.

Deelname:
€ 595,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 695,– (excl. BTW) voor niet-leden

Aanmelden:
Via deze link. Selecteer tijdens het bestelproces Prijs Sponsor om van de ledenkorting gebruik te maken of stuur een mailtje aan info@delex.nl en geef aan dat u lid bent van de Praktizijn.

Het is van belang dat de partijen bij een overeenkomst (stipt) aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Om hen daartoe te stimuleren, wordt in het contract aan een prestatieverplichting vaak een boetebeding gekoppeld. Het boetebeding is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW.Het b oetebeding kan ook een schadefixerende functie hebben.

Tijdens deze online cursus komen o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding aan de orde:

 • Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
 • Boete naast (wettelijke) schadevergoeding.
 • Boetebeding in algemene voorwaarden.
 • Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.
 • De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW).
 • De verjaring van een boetebeding.
 • Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
 • Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

 

Tijdstip:
10 december, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

De veelbesproken coronawet is aangenomen door de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid stemde onlangs voor de wet, die het huidige coronabeleid van een stevigere juridische basis moet voorzien. Wat houdt deze basis precies in? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk?

Noodrecht-specialist, mr. Adriaan Wierenga geeft u kort en bondig het antwoord op deze vragen. Adriaan werd tijdens eerdere online cursussen beoordeeld met een 9,2 gemiddeld!

Sinds het uitbreken van de crisis ontving en ontvangt Adriaan talloze vragen van onder meer burgemeesters, veiligheidsregio’s, provincies en burgers. Hij adviseert daarnaast onder meer het ministerie en de politie.

Mis deze kans dan ook niet en laat u bijpraten door deze expert!

Tijdstip:
14 december, 19.00 – 21.10 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens deze cursus zoeken en versterken we jouw eigen stijl en kunde als patroon door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Je doet kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt. We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon.

Inhoudelijke kennis over de nieuwe beroepsopleiding en het competentieprofiel van de patroon verkrijg je door middel van een opdracht die je voorafgaand aan de cursus uitvoert. Hierop volgt een korte terugkoppeling tijdens de cursusdag. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Als je patroon wilt worden of als je al patroon bent en nieuwe stagiaires gaat begeleiden, dan moet je voldoen aan de nieuwe kaders en eisen die de NOvA heeft vastgesteld. Deze online cursus voldoet volledig aan de eisen van de NOvA en is afgestemd op de vernieuwde beroepsopleiding waarin meer aandacht is voor praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridisch-inhoudelijke kennis.

Tijdstip:
1 december, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:
€ 585,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Wees op de hoogte van de laatste stand van zaken op dit gebied!

Tijdens deze online cursus krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor advocaten.

Op 14 februari 2018 zijn de nieuwe gedragsregels vastgesteld. Voor de praktijk zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. Inmiddels heeft de tuchtrechter ervaring met de nieuwe regels opgedaan en deze toegepast. Voor uw praktijk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze actuele ontwikkelingen.

Tijdstip:
15 december, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:
€ 135,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 150,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Dwangmiddelen in de praktijk

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.). Allereerst staan de sprekers stil bij vormverzuimen en het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet? Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Programma
Onherstelbare vormverzuimen: art. 359a van het Wetboek van Strafvordering

 • ‘Onherstelbaar’ in het ‘voorbereidend onderzoek’
 • Belang dat met het geschonden voorschrift wordt gediend, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor is veroorzaakt
 • Schutznorm
 • Vaststelling vormverzuim: volstaan met enkele vaststelling, of strafvermindering, of bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Een inleiding in de wet BOB

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven

Wet BOB

 • Observatie, infiltratie, pseudo-koop en- dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie (OVC), opnemen telecommunicatie
 • Besloten plaats
 • Technisch hulpmiddel
 • Buitenwettelijke BOB bevoegdheden: stealth-sms, lokagent (versus art. 3 Politiewet)

Toetsingskader

 • Proportionaliteit en subsidiariteit
 • Ernstige inbreuk op de rechtsorde

Bespreking casus

Docenten:
R. (Ronald) Verbeek
Ronald Verbeek is wetgevingsjurist strafrecht Ministerie van Justitie en Veiligheid & Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam.

(Joost) Verbaan, Director Erasmus Centre for Penal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdstip:
15 december, 9.30 – 16.45 uur

Deelname:
€ 405,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 450,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder meer de laatste stand van zaken omtrent bestuurdersaansprakelijkheid en personenvennootschappen komt aan bod.

Tijdstip:
16 december, 19.30 – 21.30 uur

Deelname:
€ 175,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Actualiteitencursus Participatiewet
Tijdens de online cursus Actualiteiten Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Besproken worden bijvoorbeeld uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Bestuurlijke boete
De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema’s zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.

Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?

Kostendelersnorm
De invoering van de kostendelersregeling op 1 januari 2015 heeft tot een groot aantal uitspraken geleid. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in een dertiental uitspraken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van deze kostendelersnorm. De Centrale Raad van Beroep heeft onder meer beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan, ook wanneer een of meerdere medebewoners geen eigen inkomen hebben. De Raad heeft verder belangwekkende uitspraken gedaan over de hoogte van de uitkering in het geval waarin de bijstandsgerechtigde gehuwd is of samenwoont met een niet-rechthebbende partner.

Verplichtingen en maatregelen
De invoering van de Participatiewet is gepaard gegaan met een aanzienlijke verzwaring van de verplichtingen en maatregelen wanneer deze verplichtingen niet worden nageleefd. De CRvB heeft hier inmiddels een aantal richtinggevende uitspraken over gedaan. Deze betreffen met name de zwaarte van de 100%-maatregel en de impact die deze kan hebben voor de burger. Anders dan eerder gedacht zijn de gemeenten verplicht zich rekenschap te geven van de gevolgen van de maatregelen, alsvorens deze op te leggen.

Jurisprudentie Wet werk en bijstand
Omdat de Participatiewet eigenlijk maar een beperkte wijziging is van de Wet werk en bijstand (WWB) blijft ook de jurisprudentie die verschijnt op grond van die wet relevant. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond het woonplaatsbegrip, de begrippen hoofdverblijf en wederzijdse zorg, middelen en inlichtingenverplichting.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

 • kun je benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de Participatiewet;
 • kun je reproduceren wat recente jurisprudentie inzake bestuurlijke boete, bijstand, leefvormen en verplichtingen en maatregelen is.

Programma
Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

 • Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
 • Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
 • Kostendelersnorm.
 • Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.

Recente jurisprudentie Participatiewet:

 • Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken en herzieningsverzoeken voor bestaande boetebesluiten.
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
 • Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
 • Middelen.
 • Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.

Wetgeving:

 • Wetsvoorstel opheffing discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte.
 • Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie
 • Wet verdringingstoets

Docenten:
mr. Erik Klein Egelink
Functie: seniorrechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland
Specialisatie: Bestuursrecht

Ray Geerling
Functie: adviseur sociale zekerheid
Specialisatie: Sociale Zekerheid

Tijdstip:
16 december, 13.30 – 16.00 uur

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Over de reikwijdte en doorwerking van het EU-Handvest

In deze korte online cursus leer je op welke manier het EU-Handvest doorwerkt in de arresten van het Europese Hof van Justitie en nationale rechters. Na de online cursus weet je hoe je de waarborgen uit het EU-Handvest en de jurisprudentie van het Europese Hof en nationale rechters zo goed mogelijk inzet voor je cliënten.

Je raakt in deze online cursus vertrouwd met de reikwijdte van het EU-Handvest en de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest. Daarnaast vergroot je je kennis van de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest. Ook leer je wat de verhouding is tussen het EU-Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tijdstip:
18 december, 13.45 – 17.00 uur

Deelname:
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
3 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

On demand-webinars

Deze webinars zijn op ieder gewenst moment te volgen.

Tijdens dit webinar (deel I) bespreekt prof. mr. P. Vlaardingerbroek de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang (incl. de rol van de bijzondere curator).

Programma:

 • Ontwikkelingen in de (concept-)wetgeving op het terrein van het afstammings -, gezags- en omgangsrecht, waarbij wordt ingegaan op recentelijk ingevoerde of in het parlement in bespreking zijnde wetgeving met het oog op Boek 1 BW. Ook op internetconsultatie verschenen wetgeving komt daarbij aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de (versterking van de) rechtspositie van minderjarigen, de bijzondere curator en de stappen die de wetgever op dit terrein gaat zetten.
 • Hierna wordt ingegaan op de jurisprudentie inzake het afstammings-, gezags- en – omgangsrecht, waar het met name gaat om de positie van minderjarigen.

Docent:
prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Deelname:
€ 45,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 65,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020

Tijdens dit webinar (deel II) vervolgt prof. mr. P. Vlaardingerbroek met de bespreking van de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang.

Programma:

 • In dit tweede uur webinar wordt ingegaan op belangrijke uitspraken inzake de rechten en rechtspositie van kinderen en hun ouders op het terrein van het afstammings-, gezags en omgangsrecht. Het jeugdbeschermingsrecht blijft buiten beschouwing en zal in de webinars van november worden besproken.

Docent:
prof. mr. P. Vlaardingerbroek
Hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Deelname:
€ 45,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 65,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

In het voorjaar van 2020 is het UBO register operationeel geworden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten.

Programma:

 • UBO register,
 • Verplichtingen voor nieuwe en bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen

Docent:
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
kandidaat-notaris De Brauw

Deelname:
€ 87,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 125,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten

Extra informatie:
Deze omgevormde traditionele cursus naar een online cursus, valt niet onder het webinar 2020 abonnement.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

In het voorjaar van 2020 is het UBO register operationeel geworden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten.

Programma:

 • Terugmeldplicht voor alle WWFT-instellingen, waaronder advocaten, notarissen en belastingadviseurs,
 • Inrichten van risico-beleid voor uw kantoor,
 • Opleidingsplicht.

Docent:
mr. dr. B. Snijder-Kuipers
kandidaat-notaris De Brauw

Deelname:
€ 87,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 125,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
2 PO-punten

Extra informatie:
Deze omgevormde traditionele cursus naar een online cursus, valt niet onder het webinar 2020 abonnement.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Prak2020.

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden. Hoe zit die wet nu precies in elkaar? Wat is de systematiek? Welke instrumenten zijn er? Hoe pas je die toe? En wat verandert er ten opzichte van nu? Allemaal vragen die aan de orde komen in deze E-cursus.

Inhoud en resultaat
Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet
 • de kerninstrumenten en regels
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels
 • de inhoud van de uitvoeringsbesluiten

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Werkwijze E-cursus
Deze E-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-cursus plus Kennisbank
Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt na de cursus. Na de cursus ontvangt u elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

De e-cursus zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet en dat deze kennis ook actueel blijft.

Docent:
mr. Lukas Baars, juridisch adviseur
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.

Deelname:
€ 299,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 399,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

Op 16 maart heeft een webinar plaats gevonden met 5 topsprekers op dit terrein. U kunt dit nu integraal on demand kijken.

Inhoud en resultaat
In dit webinar wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

 • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?
 • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?
 • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingswet?
 • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots en hoe gaan de toekomstige pilots er uit zien?

In één middag bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Docenten:
dr. ing. P.M.J. de Haan, advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Peter is gepromoveerd op publiek bouwrecht en adviseert en procedeert veelvuldig over complexe bouwprojecten. Hij heeft jarenlang gewerkt bij de bouwunit van de Raad van State. Dit samen met zijn technische achtergrond zorgt ervoor dat hij bij uitstek specialist is op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Hajé van Egmond, zelfstandig adviseur
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.

Wico Ankersmit, directeur, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
Wico weet als geen ander in Nederland welke informatiebehoefte er is onder bouwmedewerkers door zijn vele contacten met gemeenten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de wetgeving, waar BWT mee te maken krijgt, zoals kwaliteitsborging en de Omgevingswet.

Johan van der Graaf, senior adviseur bouwregelgeving
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.

Ir. Wim Hoppenbrouwers, directeur BouwQ
Wim Hoppenbrouwers geeft leiding aan BouwQ, een kwaliteitsborgingsbureau uit Best en is een gepassioneerd leider als het gaat over het zeker stellen van de kwaliteit van bouwwerken.

Deelname:
€ 149,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 199,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Ondernemingsrecht
In dit actualiteiten college bespreekt prof. mr. C.A. Schwarz de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in het kader van het ondernemingsrecht. In het voorstel zijn, onder andere, tijdelijke voorzieningen opgenomen met betrekking tot vergaderingen en verslaglegging van rechtspersonen en van verenigingen van eigenaars.

© Opname april 2020

Docent:
prof. mr. C.A. Schwarz
Prof.mr. C.A. Schwarz (1954) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1978), en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984). Hij promoveerde op het proefschrift ‘Blokkering van aandelen’ te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht.

Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company in deze school.

Daarnaast is hij per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en actief als partner bij Baker Tilly Berk NV.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Burgerlijk recht
In dit actualiteitencollege behandelt prof. mr. S.D. Lindenbergh de ontwikkelingen op het gebied van personenschade van het afgelopen half jaar (oktober 2019 – april 2020) aan de hand van jurisprudentie. De cursus bestaat uit twee delen. In deel I wordt ‘Aansprakelijkheid’ behandeld en in deel II komt het onderwerp ‘Schadevergoeding’ aan bod.

© Opname april 2020

Docent:
Prof. mr. S.D. Lindenbergh
Prof. mr. S.(Siewert)D. Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens hoofdredacteur van Personenschade Updates en hoofddocent van de Grotius opleiding Personenschade.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Burgerlijk recht
In dit actualiteitencollege behandelt prof. mr. S.D. Lindenbergh de ontwikkelingen op het gebied van personenschade van het afgelopen half jaar (oktober 2019 – april 2020) aan de hand van jurisprudentie. De cursus bestaat uit twee delen. In deel II komt het onderwerp ‘Schadevergoeding’ aan bod en in deel I wordt ‘Aansprakelijkheid’ behandeld.

© Opname april 2020

Docent:
Prof. mr. S.D. Lindenbergh
Prof. mr. S.(Siewert)D. Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens hoofdredacteur van Personenschade Updates en hoofddocent van de Grotius opleiding Personenschade.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In dit actualiteitencollege bespreekt mr. J.H.J. Verbaan de jurisprudentie op het gebied van strafrecht in de periode oktober 2019 – april 2020. Gezien de hoeveelheid jurisprudentie is deze cursus opgedeeld in twee delen van 1 uur. Dit is deel 1.

© Opname april 2020

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:

Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In dit actualiteitencollege bespreekt mr. J.H.J. Verbaan de jurisprudentie op het gebied van strafrecht in de periode oktober 2019 – april 2020. Gezien de hoeveelheid jurisprudentie is deze cursus opgedeeld in twee delen van 1 uur. Dit is deel 2.

© Opname april 2020

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:

Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

De Basisopleiding arbeidsrecht (BAR) bevat 21 streaming video’s die 24/7 raadpleegbaar zijn, toetsing en ondersteunend cursusmateriaal in de vorm van Powerpoint sheets. Ook ontvangt u online toegang tot het handboek Arbeidsrechtelijke Themata, de wettenbundel Wetgeving sociaal recht 2019/2020 en de jurisprudentiebundel Uittreksels arresten arbeidsrecht.

Indeling in vijf fasen:
Fase 1: het aangaan van de arbeidsovereenkomst
Fase 2: tijdens de arbeidsovereenkomst individueel
Fase 3: tijdens de arbeidsovereenkomst collectief
Fase 4: einde van de arbeidsovereenkomst
Fase 5: sociaal vangnet

De leerdoelen:
Na het doorlopen van de online trainingen kan de cursist:

 • Het bijzondere karakter van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van andere overeenkomsten toelichten.
 • Aan de hand van wet en jurisprudentie beargumenteren wanneer er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in een concrete casus.
 • De belangrijkste arbeidsrechtelijke bedingen uitleggen en met elkaar vergelijken aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of een werkgever dan wel een werknemer wel of niet aansprakelijk is voor in relatie tot het werk ontstane schade, aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een overgang van onderneming en welke gevolgen dit met zich brengt voor betrokken partijen.
 • De situatie van een arbeidsongeschikte werknemer analyseren om te beoordelen of daarop het BW, de Ziektewet en/of de WIA van toepassing is.
 • De regeling met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in het BW toepassen op de situatie van een arbeidsongeschikte werknemer, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen of een werknemer aan een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden is.
 • Op een situatie waarin een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is de Wet Cao en de Wet AVV toepassen, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • De verschillende medezeggenschapsorganen binnen ondernemingen toelichten en in een concrete casus beoordelen of een onderneming gehouden is een ondernemingsraad in te stellen aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • Aan de hand van wet en jurisprudentie analyseren of en in hoeverre een werknemer in een concreet geval medezeggenschapsrechten heeft en de mogelijkheden tot het afdwingen daarvan toelichten.
 • De kenmerken van de verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in Nederland kan eindigen en de wijze waarop ze zich onderling tot elkaar verhouden toelichten.
 • De verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in Nederland kan eindigen met elkaar vergelijken en toepassen op een concrete casus aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • De verschillende vergoedingen verbonden aan het einde van de arbeidsovereenkomst toelichten en met elkaar vergelijken aan de hand van wet en jurisprudentie.
 • Het verband tussen het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van dat recht en de hoogte en de duur van een WW-uitkering uitleggen en toepassen op een concrete casus, aan de hand van wet en jurisprudentie.

Docenten:
Prof. mr. dr. Ruben Houweling
Hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en (o.a.) voorzitter van de VvA en hoofdredacteur van AR Updates, de grootste arbeidsrechtspraak database die in samenwerking met VAAN wordt uitgegeven.

Mr. dr. Pascal Kruit
Partner bij Boontje Advocaten en (o.a.) als docent arbeidsrecht verbonden aan verschillende onderwijsinstellingen.

Mr. dr. Elmira van Vliet
Docent en onderzoeker verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elmira maakt deel uit van de rechtspraakredactie van AR Updates en publiceert met regelmaat over arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke onderwerpen.

Deelname:
€ 495,– (excl. BTW)

PO-punten:
20 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. U koopt in de webshop van Boom uitgevers Den Haag een toegangscode voor deze opleiding. Vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin een toegangscode en een link om een account aan te maken op deze website. Uw voortgang en certificaat worden opgeslagen bij uw account.

Migratierecht
In deze videocursus wordt besproken welke mogelijkheden het EU Handvest biedt in het asiel- en migratierecht. Allereerst wordt stilgestaan bij de achtergrond van de grondrechten binnen de Europese Unie. Daarbij wordt zowel de inhoud van het EU Handvest behandeld als de reikwijdte (artikel 51 lid 1). Ook komt de verhouding tussen het EU-Handvest en het EVRM aan bod. Tenslotte worden de inhoudelijke bepalingen uit het Handvest besproken die relevant zijn en een meerwaarde bieden voor de asiel- en migratie praktijk. Docent mr. A. Pahladsingh bespreekt relevante rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de nationale rechter over het Handvest.

© Opname januari 2020

Docent:
A. Pahladsingh
Mr. Aniel Pahladsingh is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens, hij houdt zich hier bezig met geschillen op het gebied van gelijke behandeling. Aniel geeft regelmatig cursussen voor Stichting Migratierecht Nederland over migratierechtelijke onderwerpen als openbare orde, inreisverbod, en actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht
Jurisprudentie en actualiteiten mei t/m september 2019.

Als geen ander is prof. mr. A.R. Houweling bekend met de ins en outs van het arbeidsrecht. Tijdens deze cursus wordt naast de jurisprudentie ook aandacht besteed aan de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Na afloop bent u weer helemaal ‘up to date’. Inclusief cursusmateriaal en tips & tricks van de docent.

© Opname november 2019

Docent:
prof. mr. dr. A.R. Houweling
Ruben Houweling studeerde af in 2004, promoveerde in 2009 en  is sinds 2011 als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Anno 2011 was hij de jongste aldaar aangestelde professor. Ruben Houweling is medeoprichter en redacteur van Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Daarnaast is hij redactielid van de juridische tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). In die hoedanigheid verzorgt hij geregeld annotaties bij arresten van de Hoge Raad der Nederlanden. Tevens is hij de oprichter en hoofdredacteur van de arbeidsrechtelijke online jurisprudentieportal AR Updates, uitgegeven door Boom juridisch. Ruben Houweling is als Legal Counsel verbonden aan DingemansvanderKind Advocaten te Amsterdam.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
In deze videocursus staat de nieuwe regelgeving, voortvloeiend uit Modernisering strafvordering, centraal. Mr. Joost Verbaan gaat in het bijzonder in op het recentelijk aangenomen Boek 7 en 8 (6) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook komt de Innovatiewet Strafvordering uitgebreid aan de orde.

De nieuwe regelingen worden in de cursus kritisch belicht en geven u de mogelijkheid zich voor te bereiden op een nieuwe realiteit.
De cursus beoogt u kennis en inzicht te verschaffen in de toekomstige juridische regelgeving inzake de tenuitvoerlegging (Boek 8 (6)) en de internationale samenwerking (Boek 7). De cursus verschaft daarmee bovendien inzicht in de huidige regelingen gericht op het voltrekken van de straf.

© Opname november 2019

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven:Praktizijns2020.

Straf(proces)recht
Mr. Joost Verbaan praat u in twee uur bij over de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van het strafrecht.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Dolus/culpa
 • strafuitsluitingsgronden
 • lokaalvredebreuk
 • motiveren verweren
 • benadeelde partij
 • aanhouding verzoek
 • openlijke geweldpleging
 • omkoping
 • getuige
 • verklaring medeverdachte

© Opname oktober 2019

Docent:
J.H.J. Verbaan
Mr. Joost Verbaan is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is naast (wetenschappelijk) docent aan de universiteit en in het PAO onderwijs, directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Recente publicaties zijn onder andere het rapport De raadsman bij het verhoor (WODC) en Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Migratierecht
Videocursus van Stichting Migratierecht Nederland i.s.m. Boom juridisch opleidingen

Waar moet je als arbeidsrechtadvocaat op letten als je te maken krijgt met werknemers van buiten de EU? Advocaat Pieter Krop, gespecialiseerd in zakelijk vreemdelingenrecht, neemt u mee langs de belangrijkste onderwerpen zoals: welke werknemers zijn vreemdelingen? Hoe komen ze aan een vergunning? Welke rechten en plichten hebben de werknemers en werkgevers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en na afloop van de arbeidsovereenkomst?
Ook de (strenge) handhaving door de Inspectie SZW en de IND komen aan de orde. De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, en u leert de vier belangrijkste vragen die u de werkgever moet stellen wanneer er buitenlandse werknemers in het spel zijn.

© Opname november 2019

Docent:
P. Krop
Pieter Krop is in 2014 gepromoveerd aan de UvA op de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Sinds 2013 werkt hij als advocaat gespecialiseerd in het zakelijke vreemdelingenrecht. Hij publiceert regelmatig artikelen en annotaties met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen, doceert het vak Publiekrechtelijk arbeidsrecht bij het master aan de UvA, geeft cursussen over economische migratie bij het Eggens instituut en cursussen over arbeidsmigratie bij Stichting Migratierecht Nederland.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden: 
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Straf(proces)recht, Migratierecht
Videocursus van Stichting Migratierecht Nederland i.s.m. Boom juridisch opleidingen

Strafrechtadvocaten krijgen regelmatig vreemdelingen als cliënt, van binnen en buiten de EU. Een veroordeling heeft vaak consequenties voor hun verblijfsrecht. Deze consequenties zijn soms niet direct duidelijk en vaak ingewikkeld. In deze cursus leert u van mr. Marq Wijngaarden in een uur wat de meest voorkomende gevolgen van strafrechtelijke sancties voor vreemdelingen zijn – en welke interessante (strafmaat)verweren u daarop in de strafzaak kunt baseren.

© Opname oktober 2019

Docent:
M. Wijngaarden
Marq Wijngaarden is als advocaat werkzaam bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, daarnaast doet hij bestuursrecht. Al zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter. Hij is lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten, onder meer bij Stichting Migratierecht Nederland, OSR en SSR.  Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland en zit hij in de redactie van het blad Crimmigratie en Recht.

Deelname:
€ 70,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 87,50 (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
1 PO-punt

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking en veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. De WAB is de tweede wijziging binnen het arbeidsrecht in een periode van vijf jaar. Het stof van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels neergedaald en voor de huidige regering was het tijd om de scherpe randjes van deze wet te halen. De WAB dient volgens de regering (mede) dat doel. De regering ziet een disbalans tussen vaste en flexibele arbeid, waarbij werkgevers teveel gedreven zouden worden door verschillen in kosten en risico’s. De maatregelen richten zich dan ook op het creëren van meer evenwicht hiertussen: “flex moet minder flex” worden en “vast minder vast”.

Bent u benieuwd of de voorgestelde oplossingen in de WAB ook daadwerkelijk de gesignaleerde problemen oplossen? Kijk dan deze video! Topdocenten en auteurs prof. mr. dr. A.R. Houweling en mr. P. Kruit nemen met u de relevante wetswijzigingen door, plaatsen de wijzigingen in de context van de WWZ en recente jurisprudentie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Oproepovereenkomst
 • Concurrentiebeding
 • Ketenregeling
 • Evaluatieonderzoek WWZ
 • i-grond
 • Soorten vergoeding
 • Slapend dienstverband
 • Payrolling
 • WW Premie differentiatie

© Opname juli 2019

Docenten:
prof. mr. dr. A.R. Houweling
Ruben Houweling studeerde af in 2004, promoveerde in 2009 en  is sinds 2011 als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Anno 2011 was hij de jongste aldaar aangestelde professor. Ruben Houweling is medeoprichter en redacteur van Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Daarnaast is hij redactielid van de juridische tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). In die hoedanigheid verzorgt hij geregeld annotaties bij arresten van de Hoge Raad der Nederlanden. Tevens is hij de oprichter en hoofdredacteur van de arbeidsrechtelijke online jurisprudentieportal AR Updates, uitgegeven door Boom juridisch. Ruben Houweling is als Legal Counsel verbonden aan DingemansvanderKind Advocaten te Amsterdam.

dr. P. Kruit
Mr. dr. Pascal Kruit studeerde in 2006 cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In maart 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst’. Pascal was vijf jaar werkzaam als universitair docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij samen met prof. mr. Ruben Houweling een gespecialiseerde masteropleiding Arbeidsrecht opzette.

Deelname:
€ 140,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 175,– (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: Praktizijns2020.

Tijdens deze gratis online coaching sessie ga je met Tamara Willemse in gesprek over de uitdagingen binnen jouw juridische werkvlak. Tijdens de coronacrisis komen veel nieuwe vragen aan de orde waar je mogelijk nog geen antwoorden op kunt geven, of waar je ad-hoc een oplossing voor moet bieden. Hoe ga je om met medewerkers die moeite hebben met het thuiswerken en daardoor negatief of terneergeslagen zijn? Wat als een werknemer met zwakke gezondheid toch op kantoor moet komen werken? Hoe ga je om met de balans privé, kinderen en deadlines van je werk? Tijdens het online spreekuur maakt Tamara gebruik van haar expertises: coachen, trainen, communicatieadvies, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in de juridische wereld.

Zoek je een sparringpartner op niveau waar je jouw situatie in een veilige setting aan voor wilt leggen? Dan is deze online coaching nu tijdelijk gratis beschikbaar. Deelnemen is gratis, maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Docent
mr. Tamara Willemse-Swagemakers
mr. Tamara Willemse-Swagemakers is coach en partner bij Meesterlijk Contact. Zij organiseert spreekuren als sparringpartner op niveau waar mensen hun hart kunnen luchten en praktische tips krijgen.
Tamara: ‘Ik fungeer in de spreekuren die ik zelf organiseer vooral als sparringpartner op niveau waar mensen even hun hart kunnen luchten. Ook al is hun issue vaak niet meteen opgelost na mijn tips of advies, het feit dat ze het met een buitenstaander (die het vak kent) kunnen delen, helpt.’

Deelname:
Gratis

Aanmelden:
Via deze link.

Bij online schrijfcoaching krijgen cursisten een op maat gesneden individuele begeleiding bij het schrijven in de juridische praktijk. De coaching kan gericht zijn op zowel een efficiënte schrijfaanpak als op de kwaliteit van de tekst.

De online coaching leidt in principe tot dezelfde kennis en vaardigheden als de training Helder schrijven voor juristen. Een belangrijk verschil is dat de coaching volledig individueel is en daarmee op maat kan worden gesneden. Samen met de docent bepaal je dus zelf waar de accenten komen te liggen. Met inzichten, theorie en oefeningen kan de docent specifiek inzoomen op jouw vragen.

Een ander voordeel is dat je zelf jouw startdatum en tijdstip kunt bepalen en gedurende het traject je eigen cursustijd kunt indelen. Je hebt tijd om de theorie te overdenken, te laten bezinken en toe te passen op je eigen teksten. Verder kan de anonimiteit een prettige bijkomstigheid zijn doordat je niet wordt afgeleid door de aanwezigheid en het mogelijke oordeel van medecursisten.

Wat leer je?
De basis van de coaching is erop gericht dat je volgens een efficiënte en gestructureerde schrijfaanpak kernachtige teksten kunt schrijven die:

 • een heldere boodschap hebben;
 • niet meer informatie bevatten dan de lezer nodig heeft;
 • duidelijke en inzichtelijke redeneringen bevatten;
 • helder en toegankelijk zijn geordend;
 • helder en begrijpelijk zijn geformuleerd;
 • in een passende toon zijn geschreven.

Cursusvorm
De online schrijfcoaching bestaat uit een individueel e-learning traject waar je in totaal zo’n 12 uur aan besteed, verdeeld over vier fases:

 • Je begint met het invullen van een vragenlijst; dit laat je nadenken over sterke en minder sterke kanten van je eigen teksten en de eigen schrijfaanpak. Daarnaast selecteer je teksten die jij kenmerkend vindt of waar je feedback op wilt ontvangen (1 uur).
 • Daarna bestudeer je de theorie en maak je opdrachten om de theorie te verwerken (6 uur).
 • Op de gemaakte opdrachten krijg je feedback die je vervolgens bestudeert. Op basis van jouw output ontvang je individuele feedback en extra theorie. De inzichten hieruit pas je toe in nieuwe tekst(en) en eventueel extra opdrachten (4 uur).
 • Ook hierop krijg je weer persoonlijke feedback die je bestudeert en gebruikt in het afsluitende coachingsgesprek waarin je nog eventueel resterende vragen kunt stellen (1 uur).

Docent:
John Wiering
John Wiering is sinds 2001 zelfstandig communicatieadviseur en –trainer. Hij adviseert organisaties en verzorgt trainingen en coaching in mondelinge en schriftelijke communicatie. John wil graag bijdragen aan het succes en de professionaliteit van organisaties door persoonlijk advies en praktijkgerichte, op maat gesneden incompany-trainingen. In zijn visie draagt heldere en overtuigende communicatie bij aan de continue ontwikkeling van organisaties, teams en individuen. Maar ook in het bereiken van organisatiedoelen vindt hij duidelijke communicatie cruciaal. Zo zijn heldere rapportages, doelgerichte vergaderingen, klantvriendelijk gedrag en lezersvriendelijke brieven succesfactoren voor professionele organisaties.
John werkte jarenlang voor Vergouwen Overduin als senior adviseur en –trainer en voor het Taalcentrum VU. Verder heeft hij opdrachten gedaan voor onder andere verschillende Ministeries, semi-overheidsinstellingen, verschillende  gemeentes, de Inspecties voor de Gezondheidszorg, de Jeugdzorg en het Onderwijs, een internationaal opererend ingenieursbureau, banken en verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars, het UWV en OSR Juridische opleidingen. Daarnaast is hij parttime werkzaam voor het UMCG, waar hij medisch specialisten traint in het voeren van lastige gesprekken met patiënten, collega’s en leidinggevenden.
John studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heeft hij trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van management, communicatie en psychologie. Op het gebied van de schriftelijke communicatie heeft hij zich gespecialiseerd in juridische teksten. Daarom werkt hij al ruim 15 jaar samen met de OSR, waar hij onder andere de cursus Helder schrijven voor juristen verzorgt.

Deelname:
€ 1.350,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1.500,– (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
12 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn door deze code in te geven: PS2020#026$.

Steeds meer juridische informatie is vrij toegankelijk beschikbaar op internet. Wetten, jurisprudentie, richtlijnen, verordeningen, verdragen – maar bovenal: steeds meer vakliteratuur. Voor juristen kan deze ontwikkeling leiden tot lagere kosten, door besparing op abonnementen. Om over de vrij toegankelijke informatie te kunnen beschikken moet u echter wel als geen ander kunnen googlen.

Bij het googlen is de formulering van de zoekvraag van essentieel belang. Welke woorden wel, welke juist niet? Minstens zo belangrijk: wanneer houdt u ermee op? Dat wil zeggen: wanneer kunt u er van uitgaan de meest relevante informatie te hebben gevonden? En hoe beoordeelt u de waarde van gevonden informatie?

Ook helpt het om de ins & outs te kennen van de belangrijkste websites voor juristen, waaronder Wetten.nl, Officielebekendmakingen.nl, Rechtspraak.nl en EUR-Lex.

Deze online cursus van 2 uur is bestemd voor alle juristen die blijvend tijd willen besparen bij het zoeken naar (en vinden van) juridische vakinformatie.

U krijgt:

 • Tips & trucs om alles uit Google te halen wat er in zit.
 • Tips & trucs die leiden tot betere informatievaardigheden en dus tot snellere en betere zoekresultaten.
 • Meer grip op online juridische informatie: de ins & outs van de belangrijkste juridische websites.
 • Inzicht in de beschikbare kosteloze (en vrijwel kosteloze) vakinformatie op het web.

Na afloop van de cursus sturen wij u een powerpoint per e-mail, zodat u datgene wat verteld is nog eens kunt naslaan.

Online onderwijs
De cursus vindt online plaats met gebruik van de bekende video-vergadertool Zoom. Docent en cursisten nemen plaats achter hun eigen computers (met camera en microfoon). Enkele dagen voor aanvang wordt de verbinding separaat met elke deelnemer getest.

Individuele deelname of deelname met kantoor
U kunt kiezen uit een lunchmeeting van 12.00 tot 14.00 uur, of een namiddagmeeting van 16.00 – 18.00 uur op dinsdagen, woensdagen of donderdagen, met minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.
Wilt u met meerdere medewerkers van uw kantoor deelnemen? U kunt als kantoor uw eigen datum en tijd kiezen. Tevens bestaat dan de mogelijkheid een andere video-vergadertool dan Zoom in te zetten (Hangouts, Teams of Skype).

Docent:
Mr Leo van der Wees.
Als auteur van het boek Internet voor Juristen, columnist van Recht.nl, oud-redactielid van tijdschrift Computerrecht en lid van de commissie van de Leidraad voor juridische auteurs is mr. Leo van der Wees al decennia nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond juridische informatie op internet.

Deelname:
€ 100,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 115,– (excl. BTW) voor niet-leden
Deelnemers die nog geen abonnement op Recht.nl hebben, ontvangen bij de prijs inbegrepen een jaarabonnement op hét kennisplatform voor juristen.

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
Via deze link. Geef bij uw aanmelding aan dat u gebruik wenst te maken van de ledenkorting via de Praktizijn.

Cursussen

De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidingsinstituten organiseren cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrekkelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Praktizijn aangeboden.

Op dit moment is het onduidelijk in welke mate we cursussen kunnen faciliteren in zittingszalen. Alle geplande cursussen zijn geannuleerd maar zodra duidelijk is of we cursussen kunnen laten plaatsvinden in de rechtbank, zullen we hier melding van maken.

Ook in 2021 voordelig webinars volgen via de Praktizijn

Wilt u in 2021 voordelig en flexibel uw opleidingspunten behalen? De Praktizijn heeft voor u de oplossing:  u kunt u via de Praktizijn nu al aanmelden voor een abonnement op het voordelig volgen van webinars bij de Academie voor de Rechtspraktijk of met ledenkorting intekenen op webinars van andere Lees meer

26 oktober | 2020|
Advertentie
Go to Top