Home|Cursussen
Cursussen2022-07-28T16:53:58+02:00

Cursussen Praktizijnsacademie

De “Praktizijnsacademie” biedt de leden cursussen aan. Waar mogelijk worden cursussen in de Praktizijnsbibliotheek gehouden en anders via Teams georganiseerd. Voor deelnemers aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur geldt een speciale, lagere prijs.

Cursus in de rechtbank met ledenkorting

In samenwerking met de SDU wordt op 4 november 2022 in de rechtbank de cursus cybersecurity gehouden.  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit neemt volgens de politie jaarlijks  toe. Deze cursus biedt kennis die u als jurist in huis moet hebben om cybersecurity uitdagingen het hoofd te bieden. Leden krijgen 10% korting op deze cursus. Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

4 november 2022 – Cyber security training voor juristen – Sdu Opleidingen

 

Wie zijn de cybercriminelen en hoe gaan ze te werk?
Aan de hand van concrete cases nemen de cyber security specialisten u mee in de wereld van cybercriminelen. Ook gaat u zelf aan de slag met het analyseren van cyberincidenten. Door het volgen van deze training vergroot u uw bewustzijn (cyber awareness) en uw vermogen om te gaan met cyber security-uitdagingen (cyber resilience) in de dagelijkse werkzaamheden.

Serious Cyber Security Game 
U gaat actief aan de slag met de behandelde stof door plaats te nemen in een (juridisch) adviesteam tijdens een groot cyberincident. In deze oefening ervaart u met andere deelnemers welke vragen er op u af komen en verantwoordelijkheden er op u af komen wanneer cybercriminelen uw organisatie benaderen.

Tijdstip: 
4 november 2022, 9.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 607,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Een- en meerdaagse opleidingen 

Hieronder treft u de opleidingen aan.

Van u als notaris wordt bijzondere alertheid verwacht. U moet dienstverlening weigeren wanneer u weet óf vermoedt dat witwassen aan de orde is. Geld dat door criminele activiteiten is verkregen, is onbruikbaar als het niet wordt witgewassen. De criminele herkomst moet worden verhuld. De tussenkomst van een notaris is daarbij behulpzaam.

In deze cursus gaat docent Robert Helder in op verschillende witwasconstructies. Als notaris is het van cruciaal belang dat u deze kent.

Tijdstip: 
25 augustus 2022, 13.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus gaat docent Thijs van Aerde in op de positie van de merkhouder en de handelaar bij de handel in merkproducten. U leert onder meer over:

 • Stelplicht en bewijslast van uitputting van merkrechten
 • De ‘gegronde reden’-uitzondering op uitputting
 • Juridische aspecten van coderen en decoderen van verpakkingsmateriaal

Tijdstip: 
30 augustus 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus wordt u op een praktische manier getraind in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die u vervolgens moet nemen. De behandeling van een Wwft-zaak wijkt af van een advocatuurlijke zaak. Met ingang van januari 2019 heeft de Orde van Advocaten een beleidsregel Wwft vastgesteld die van belang is voor de inrichting van uw kantoororganisatie. Voor uw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

 

Tijdstip: 
8 september 2022, 10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is tot aan de coronacrises het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV tot een historisch minimum (gemiddeld 1.000 aanvragen per maand) gedaald. Hoe zit dit echter nu? En welke invloed heeft de coronacrisis en de steunmaatregelen van het kabinet hierop gehad? In dit webinar krijgt u o.a. antwoord op deze vragen.

Tijdstip: 
9 september 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus brengt expert Jurriën van der Heijden u op de hoogte van de belangrijkste (basis)zaken rondom vermogen, winst, verlies en de jaarrekening van een onderneming. Na het volgen van deze cursus heeft u houvast bij het lezen en begrijpen van een jaarrekening. Een belangrijke en onmisbare vaardigheid in uw adviespraktijk.

Tijdstip: 
12 september 2022, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Om succesvol om te gaan met het subsidierecht is het belangrijk te weten wat de grondslag is, hoe procedures werken. De docent van deze cursus neemt u mee in de wettelijke kaders en juridische mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt voor subsidies.

Tijdstip: 
12 september 2022, 13.00. – 17.00 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Moeten moedermaatschappijen een eigen zorgplicht hebben om te voorkomen dat in het concern schade wordt berokkend aan derden? Is er sprake van een verandering in het leerstuk van doorbraak van aansprakelijkheid? Ten aanzien mensenrechten- en milieuschendingen lijkt dat het geval.

Tijdstip: 
14 september 2022, 14.00 – 15.30 uur

Deelname:  
€ 89,10,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit actuele webinar bespreekt Prof. mr. dr. Ruben Houweling de belangrijkste ins & outs van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TVA) die 1 augustus 2022 in werking treedt. Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?

Tijdstip: 
15 september 2022, 10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Een solide en goed ICT-contract is daarom onmisbaar. Communicatie, opslag en werken met (adres)bestanden en persoonsgegevens brengen verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Welke soorten ICT-contracten zijn er en wat zijn daarin de belangrijkste bepalingen? Welke (wettelijke) verplichtingen heeft een bedrijf ten aanzien van databeheer en privacygegevens? Hoe zit het met de aansprakelijkheid als door fouten in een computer netwerk(systeem) schade (zowel materiaal als persoonlijk) ontstaat? In deze cursus krijgt u antwoord op al deze vragen en meer.

Tijdstip: 
15 september 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Met dit webinar wordt u in twee uur door de laatste rechtspraak geloodst over thema’s zoals zwijgrecht, cautie en nemo tenetur, bewijs in het boeterecht, boeteverlagende omstandigheden, financiële draagkracht, het overtrederbegrip en lex certa. De te bespreken thema’s worden kort voor het webinar gekozen afhankelijk van de laatste rechtspraak.

Tijdstip: 
20 september 2022, 13.00 – 15.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Wees beter voorbereid door en onderga een (fake) ransomware aanval

 • Zie hoe een aanval opgebouwd wordt
 • Ontdek wie daders zijn, welke motivaties zij hebben
 • Leer wat te doen wanneer u of uw cliënten getroffen zijn
 • Doe inzicht op over de risico’s van reputatieschade en aansprakelijkheden

 

 

Tijdstip: 
20 september 2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is er op gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Tijdstip: 
21 september 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 315,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Praktische tips en trucs op civielrechtelijk en fiscaal terrein maken dat u en uw modellen weer helemaal up-to-date zijn.

Onderwerpen:

 • Aanpassingen modellen voor het huwelijksvermogensrecht
 • Aanpassingen modellen voor het erfrecht
 • Tips & trucs voor estate planning

 

Tijdstip: 
22 september 2022, 13.30 – 18.00 uur

Deelname:  
€ 410,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Speciaal voor advocaten binnen civiel recht hebben we deze online intervisiereeks opgezet. Om de sessies zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden vragen wij u vooraf na te denken over een casus. Het gaat hierbij om een vraagstuk of vraagstukken rondom uw eigen functioneren en/of uw praktijkvoering. Het gaat dus nadrukkelijk niet om vraagstukken gericht op juridische inhoud.

Tijdstip: 
23 september 2022, 10.00 – 12.15 uur
14 oktober 2022, 10.00 – 12.15 uur
4 november 2022, 10.00 – 12.15 uur
25 november 2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 625,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 695,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
5 oktober 2022, 9.00-16.45 uur

Deelname:  
€ 585,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus leert u stap voor stap welke IPR-vraagstukken aan de orde kunnen komen. Hiervoor krijgt u schema’s die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken voor het oplossen van de IPR-vraagstukken. Daarnaast komen, specifiek voor de Erfrecht Verordening, uitgebreid de eerste uitspraken van het Europese Hof van Justitie aan bod.

Tijdstip: 
6 oktober 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

In deze verdiepingscursus neemt docent Jurriën van der Heijden u mee in de wereld van de jaarrekening. Via praktijkvoorbeelden komen verschillende aspecten aan bod, zoals (materiële vaste) activa en passiva, voorraden, voorzieningen, omzet en kostensoorten. Hierbij komen ook varianten van jaarrekeningen ter sprake. En, niet onbelangrijk: aan welke wet- en regelgeving moeten jaarrekeningen voldoen? Verder krijgt u praktische tips over waar u op moet letten in specifieke gevallen, een bedrijfsovername bijvoorbeeld.

 

Tijdstip: 
11 oktober 2022, 13.00 – 15.00 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

 

Tijdstip: 
13 oktober 2022, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 319,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Per 1 januari 2013 is de nieuwe benadering van tegenstrijdige belangen neergelegd in de regeling voor NV en BV. In die regeling is het ‘functioneel tegenstrijdig belang’ niet meer opgenomen na het arrest van de HR inzake Bruil Combex (2012). De nieuwste ontwikkeling is dat deze regeling ook is ingevoerd bij de Vereniging en, partieel, bij de Stichting, en wel bij de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht op 1 juli 2021.

Tijdstip: 
13 oktober 2022, 9.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 In deze online cursus neemt docent Kid Schwarz u mee in het nieuwe governance-model dat per 1 juli 2021 voor Vereniging en Stichting is ingevoerd. Alle belangrijke wijzigingen komen aan de orde:

 • de uitdijende aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en andere toezichthoudende organen via relevante wijzigingen voor de Stichting Administratiekantoor
 • de voor- en nadelen van het gebruik van een one-tier board in Stichtingen
 • de wijze van inbedding van de wettelijke regeling van tegenstrijdige belangen bij deze rechtsvorm
 • parallellen met het BV-recht

 

Tijdstip: 
14 oktober 2022, 14.00 – 16.15 uur

Deelname:  
€ 175,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus zal uitgebreid ingegaan worden op de eigendom van onroerende zaken en de actuele ontwikkelingen omtrent natrekking in de rechtspraak. Aan de orde komen in ieder geval:

 • Het onderscheid roerend/ onroerend;
 • Bestanddeelvorming versus natrekking;
 • Eigendom van kabels en leidingen;
 • Het opstalrecht;
 • Mandeligheid.

 

Tijdstip: 
7 november 2022, 9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste actualiteiten binnen het erfrecht? Volgt u dan deze online cursus. De cursus is speciaal gericht op het notariaat. U bent in één middag weer up-to-date!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wettelijke verdeling
 • Legitieme
 • Executele
 • Vereffening

De exacte invulling is afhankelijk van de actualiteiten.

 Tijdstip: 
8 november 2022, 14.30 – 16.50 uur

Deelname:  
€ 265,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

De inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse praktijk van advocaten en (overheids)juristen werkzaam op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Inmiddels zijn beide wetten alweer enige tijd van kracht en is de nodige ervaring opgedaan in het werken met de wetgeving. Daarnaast is reeds veel jurisprudentie ontwikkeld.

Paul Vlaardingerbroek brengt u op de hoogte van de inhoudelijke veranderingen en de jurisprudentie. Daarnaast gaat hij in op de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
8 november 2022, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u als beginnend advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over basiskennis van de Awb, omdat u in uw werk hiermee te maken hebt? Volg dan de nieuwe Basiscursus Algemene wet bestuursrecht. In deze cursus komen in één dag alle voor de praktijk belangrijke onderwerpen, zoals de opbouw, de reikwijdte, de centrale begrippen van de Awb en de relatie tot andere regelgeving, aan de orde.
Na het volgen van deze basiscursus bestuurs(proces)recht hebt u actuele kennis van de belangrijkste onderwerpen uit de Awb en weet u hoe u uw werkzaamheden in overeenstemming met de Awb kunt uitvoeren.

Tijdstip: 
9 november 2022, 9.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

 

Hoe vaak voert u het verweer dat er sprake is van vormverzuim? Worden daar dan ook gevolgen aan verbonden door het OM in de eis, of door de rechterlijke macht in de uitspraak? Vaak wordt volstaan met een constatering, maar het kan natuurlijk ook tot niet-ontvankelijkheid van het OM leiden.

Hoe stelt u zich op in de voorfase, kunt u sturend optreden tijdens het opsporingsonderzoek en hoe beoordeelt u de aldaar ingezette (bijzondere) opsporingsmiddelen en zorgt u ervoor dat u een geslaagd verweer kunt voeren?

In een dagdeel wordt u bijgepraat over vormverzuimen, de invloed van het EVRM en het voeren van effectieve verweren.

Tijdstip: 
9 november 2022, 9.00 – 13.30 uur

Deelname:  
€ 355,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus wordt ingegaan op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel.

 

Tijdstip: 
10 november 2022, 14.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is er op gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Tijdstip: 
7 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 315,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.00-16.45 uur

Deelname:  
€ 585,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00-12.15 uur

Deelname:  
€ 202,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS202210’ voor 10% korting. Aanmelden via deze link

Abonnementen

Hieronder treft u de abonnementen op webinars aan.


De Praktizijn en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) zijn een samenwerking aangegaan voor abonnementen op webinars. De AvdR biedt sinds jaar en dag een webinar-abonnement aan met circa 400 webinars op alle rechtsgebieden. Een regulier abonnement kost € 750,– excl. BTW per jaar. Leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen profiteren van een scherpe aanbieding: zij betalen voor hetzelfde abonnement slechts € 395,– per jaar. Het abonnement biedt voor het kalenderjaar 2021 toegang tot zowel de meeste webinars die nog worden gehouden als de webinars die al zijn opgenomen: deze zijn on demand terug te kijken met behoud van PO-punten.

Aanmelding voor en betaling van de abonnementen verloopt via de Praktizijn, deelname aan de webinars is rechtstreeks bij de AvdR. U kunt u aanmelden op de website van de AvdR, kies voor Third Parties, dan voor Praktizijns-Sociëteit en vul als code PS2022 in. U kunt dan intekenen op het abonnement voor 2022. Deze actie is voorbehouden aan leden van de Praktizijn.

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. U ontvangt wekelijks (40x per jaar) een webinar of e-learning die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Leden van de Praktizijns-Sociëteit ontvangen een korting van 10% op de reguliere abonnementstarieven.

Waarom Tax Talks?

 • Academisch niveau; vooraanstaande specialisten analyseren actuele ontwikkelingen
 • Flexibel; eenvoudig kijken waar en wanneer u maar wilt op laptop, smartphone en tablet
 • Interactief; uw vragen kunnen direct live in de uitzending behandeld worden
 • Permanente educatie; behaal uw PE-punten online! geen reistijd, geen reiskosten

Maandelijkse Live-uitzendingen  (1 PE-punt)
De live-uitzendingen zijn maandelijks live (!) te volgen (en uiteraard ook on demand terug te kijken) en duren minimaal 60 minuten. De live-uitzendingen bestaan uit twee delen. In het onderdeel Update bespreekt de gastvrouw met de commentator de gevolgen van fiscale rechtspraak en/of wet- en regelgeving voor de adviespraktijk. Tijdens het onderdeel Trending Topics schuift een specialist aan om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken op een specifiek deelgebied.

Focus-uitzendingen (0,5 PE-punt)
Minimaal zes keer per jaar wordt in een speciale focus uitzending ingezoomd op een specifiek en actueel thema uit de adviespraktijk.

Praktijkgerichte E-learnings (0,5 PE-punt)
De e-learnings gaan over actuele thema’s in de fiscale adviespraktijk. Vaak is recente rechtspraak of wetgeving de aanleiding. De doorvertaling naar de praktijk staat daarbij voorop. Naast de uitgebreide analyse ontvangt u bijvoorbeeld ook concrete aandachtspunten voor de praktijk, cliëntenteksten en VTO-vragen.

Toetsing
Bij zowel de uitzendingen als e-learning vindt u een online kennistoets met meerkeuzevragen die bij correcte beantwoording toegang geeft tot een certificaat en PE-punten.

Aanmelden
Via deze link. Voer tijdens het bestelproces de vouchercode Praktizijn in om van de ledenkorting gebruik te maken.

Webinars

De Praktizijn heeft opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen (op onder meer on demand-webinars) en eenmalige webinars. Een aantal bijeenkomsten wordt “hybride” georganiseerd of fysiek gepland. Uiteraard is dit afhankelijk van de geldende richtlijnen.

Het gaat om de volgende opleiders:

 • Academie voor de Rechtspraktijk
 • OSR
 • SDU Opleidingen & Events
 • VU Law Academy

Het cursusoverzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Aanwinstenlijsten weken 28 en 29 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

22 juli | 2022|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant