Op 9 november vindt het Mini-symposium “De advocaat in een spagaat – Beroepsethische dilemma’s anno 2023?” plaats in The Grand en aansluitend het traditionele jaarlijkse Praktizijnsdiner. De volgende sprekers zullen, ieder vanuit de eigen invalshoek, hun visie geven op de dilemma’s die het voorgaande met zich brengt. Zij treden daarover met elkaar in gesprek, waarbij vanzelfsprekend ook gelegenheid zal zijn voor inzichten vanuit het publiek.

Dit zijn de sprekers:

  • Bénédicte Ficq – advocaat;
  • Sophie Kuijpers – advocaat, spreker en schrijfster;
  • Jan Broekhuizen – advocaat;
  • Inge Aardoom-Fuchs – deken arrondissement Den Haag; en
  • Herman van der Meer – senior raadsheer Hof Amsterdam.

Deelname aan het mini-symposium levert u 2 PO-punten op. Leden van de Praktizijns-Sociëteit en/of van de Jonge Balie betalen slechts € 100,– en door een subsidie vanuit het fonds ter ondersteuning van de sociale advocatuur betalen sociaal advocaten de helft van dit bedrag. Deelname aan het diner kost hetzelfde en, zoals altijd, kost gecombineerde deelname ook maar € 100,– (sociaal advocaten dus € 50,–). U leest alles op deze pagina. Aanmelden kan middels dit formulier.