Algemeen recht

De schikkingspraktijk van de civiele rechter in handelszaken / Haan, J. [Jurriaan] de
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Diffuse besluitvorming over noodopvanglocaties voor asielzoekers en tijdelijk ontheemden / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko] | Geertsema, K.E. [Karen] | Hillegers, S. [Saskia] | Zwaan, K.M. [Karin]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Het 'nieuwe' College van procureurs-generaal / Lindeman, J.M.W. [Joep]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Het meten van grondwetsinternalisering / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / But, J. [Jelle]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

'Vakantievoer' van de Hoge Raad / Slootweg, S.A. | Voet, G.W. [Gerdien] van der
,
Vraag aan | Informatie
   
De AVG-rechtelijke grenzen aan voorkeursbeleid / Kullmann, M. [Miriam] | Oosterveld, L.G.G.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet Arbeidsbescherming Gezin | : verrijking van het stelsel van sociale zekerheid / Piroe, G.
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De arbeidsrechtelijke represaille van ontslag op staande voet bij weigering van vaccinatie / Chotoe, M.M. [Maitrie Maureen]
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De tanden van de privacybescherming in het arbeidsrecht / Vesters, D.J.A. [Danny] | Smit, Y.L. [Yillis]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het collectieve actierecht van de werkgever (I) / Sagel, S.F. [Stefan] | Haeringen, R. [Rik] van
,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2022-juli 2023 / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Veilige werkomgeving: een uitwerking van het Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon en de Wet bescherming klokkenluiders / Govaert, M.M. [Maartje] | Dijkman, I. [Inger] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf Jaar AVG in het arbeidsrecht / Roozendaal, W.L. [Willemijn]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid van meningsuiting in een arbeidsrechtelijke context / Blanken, J.J. [Jan]
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

AI en wat de board van een financiële onderneming moet weten / Jaspers, C. | Wit, F. de
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Beëindiging van bankrelaties in Nederland en Suriname | : Een oriëntatie / Harsma, A.
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een overzicht van de Corporate Sustainability Reporting Directive en de Europese duurzaamheidsstandaarden / Happ? M.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensuitwisseling tussen banken: informatie uitwisselen binnen de grenzen van de AVG / Reijneveld, M.D. [Minke]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Be fit and hot faster and safe! Unierecht of nieuwe sportschool in de stad? / Korving, J.J.A.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7497,
Vraag aan | Informatie
   
De ongelegitimeerde aanval op sociale familiestichtingen | : 'The beautiful art of distinguishing' / Koele, I.A. [Ineke]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De verminderde inflatiecorrectie raakt niet alleen de hoogste inkomens / Linden, A.T.H. van der | Mol, N.F.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7497,
Vraag aan | Informatie
   
Enige gedachten over legitimiteit van belastingheffing in de Republiek Suriname / Esajas, S.A.
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaatmaatregelen in het Belastingplanpakket 2024 / Betjes, M.
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Overbruggingswet box 3: in strijd met het eigendomsrecht en/of discriminatieverbod? / Koek, J.L. [Justin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7497,
Vraag aan | Informatie
   
Prijsgeving bij de rechten van erfpacht en grondhuur / Jadnanansing, C.R. [Carlo]
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Remedies voor de legitimaris die met een stichting wordt geconfronteerd / Duin, H.M.C.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Van Belastingplan naar belastinghervorming / Vording, H. [Henk]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Vastgoedaandelentransacties: doorbreken van doorkijken / Wulp, M.D.J. van der
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Wet aanpassing FBI / Wulp, M.D.J. van der
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen / Fibbe, G.K. [Gijs] | Stevens, A.J.A. [Ton]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen in het pakket Belastingplan 2024 voor de IB-ondernemer, dga en particulier / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7498,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Begrijpelijke regels in omgevingsplannen - bomen over houtopstanden / Renssen, N.A. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwvergunning opgeknipt in omgevingsvergunning voor bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit / Broek, J.H.G. [Jan] van den
Bouwrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Conceptueel bouwen en kwaliteitsborging | : Welke ruimte biedt de Wkb voor interne kwaliteitssystemen? / Egmond, H.C.M. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Herziening AVA | : De nieuwe AVA Zakelijk en Consumenten 2023 / Bleeker, R.G.T. [Rob] | Touwen, E. [Elja]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2021 - 2023 / Scheltema, M.W. [Martijn] | Procee, J.S. [Jelmer] | Berkvens, M.K.L. | Timmer, M.J.W. [Matthijs] | Jager, L.A. | Leeuwen, L. van | Bakker, M.W. | Schaeffer, J.J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Onteigenen onder de Omgevingswet / Botter, H.X. [Hugo]
Bouwrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Overgangsrecht stelselherziening omgevingsrecht | : Enkele hoofdlijnen voor de (bouw)praktijk / Broek, J.H.G. [Jan] van den
Bouwrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Stemonthouding door gemeenteraadsleden in Nederland en Duitsland wegens belangenverstrengeling bij omgevingsrechtelijke besluiten / Moesker, H.C.W.M. [Eric] | Hobma, F.A.M. [Fred]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Zes ongewenste wijzigingen door de Omgevingswet | : Een bespreking van relevante wijzigingen voor de bouwpraktijk en aanbevelingen voor de toekomst / Collignon, A. [Anna] | Tingen, J. [Jake]
Bouwrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De publiek- en privaatrechtelijke zorgplichten van een pensioenadviseur / Jong, C.J. [Cees] de
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontdekkingsmoment ex art. 7:929 lid 1 BW (kennisgevingsplicht van de verzekeraar in geval van verzwijging van de aspirant-verzekeringnemer) / Hendrikse, M.L. [Marc]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De Afdeling en het functioneel daderschap | : een analyse naar de nieuwe lijn / Rond, C. [Carola] de | Poot, W.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De aangifteplicht voor ambtenaren nader bekeken | : Plichten en beperkingen voor toezichthouders die op strafbare feiten stuiten in het zorgveld / Amelink, Q. J.M.A. | Smeur, J.C. | Weenink, J. | Leistikow, I.P. [Ian]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een zwarte lijst ter voorkoming van crimineel pandgebruik? / Kruize, P. | Gruter, P.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden en beperkingen van het bestemmingsplan in de aanpak van ondermijnende criminaliteit / Bannink, B.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vervolging nieuwe ESG-wetgeving, nog even geduld graag / Bloos, M.J. | Mattheijer, F. [Frank]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

EU-wetgevingskroniek 2022 / Douma, W.T. [Wybe]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Getrouwheidskortingen na het Intel-arrest / Wijck, P.W. [Peter] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
West-Europees publiek en privaat overheidsbeleid en (voorgenomen) wetgeving voor een circulaire bouwsector: een systematische analyse / Voorter, J. | Gulijk, S. [Stéphanie] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Het Constitutioneel Hof en de rechten van de LGBTIQ+-personen / Fernandes Mendes, H.
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Nederlandse systeem van postmortaal onderzoek in het licht van artikel 2 EVRM / Woudenberg-van den Broek, C.M. | Schepers, I.A.H.M. [Inge] | Hardy, J.C.H. | Heus, G. de | Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het verlanglijstje van het EHRM aan de regeringsleiders / Myjer, B.E.P. [Egbert]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Circulariteit, appartementsgebouwen en het opstalrecht (I): De rechtsleer omtrent art. 5:117 leden 2 en 3 BW - en het geldende recht / Westrik, R. [Roel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7429,
Vraag aan | Informatie
   
Circulariteit, appartementsgebouwen en het opstalrecht (II, slot) | : De rechtsleer omtrent art. 5:117 leden 2 en 3 BW - en het geldende recht / Westrik, R. [Roel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7430,
Vraag aan | Informatie
   
Indeplaatstelling: stand van zaken / Hofhuis, I.E. [Irene]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Laadpalen en de juridische kortsluiting / Clerq, J. [Jeroen] le | Kist, D. [Dieuwke]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Retailmarkt in beweging / Ziermans, B.O.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Een stille revolutie op de Kirchberg | : leidt de zaak Casa Regina Apostolorum tot een terugtrekkende beweging van het mededingingsrecht in de zorg? / Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek - Toepassing van de Mededingingswet door de ACM in 2022 / Vijver, T.D.O. [Tjarda] van der | Krom, E. de | Han, J.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Overzichtsartikel mededingingsrecht en duurzaamheid / Buma, R. | Wesselius, P.S.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Clusterverbod en splitsingsgebod nader belicht / Vos, E.L. | Achtioui, K.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet versterking decentrale rekenkamers | : Wijziging accountantscontrole en verplichte rekenkamers versterken het decentrale toezicht op de naleving van de Aanbestedingswet / Verseveld, M.J.A. [Mariska]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van het Didam-arrest: is het stof dan eindelijk neergedaald? / Kohlen, J.I. [Janneke] | Wagemakers, S.A.J.C. [Sander] | Stainer, M.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de ACM bij het toezicht binnen de Digital Markets Act / Ginneken, P.P.J.N. [Paul] van
Markt en Mededinging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De wijziging van de Handhavingsrichtsnoeren van de Commissie inzake uitsluitingsmisbruik: een stap terug of een stap vooruit? / Pijnacker Hordijk, E.H. [Erik]
Markt en Mededinging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geen rechtszekerheid over de verenigbaarheid van staatsinterventie in energiemarkten? / Hancher, L. [Leigh]
Markt en Mededinging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe ver gaat rechtstreekse werking? Artikel 102 VWEU als toetsingsgrond van niet-meldingsplichtige concentraties door nationale mededingingsautoriteiten: HvJ EU 16 maart 2023, C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207 (Towercast/Autorit?de la concurrence) / Mulder, J. [Jotte] | Sauter, W. [Wolf]
Markt en Mededinging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht / Plas, H.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

(Zuivere en beneficiaire) aanvaarding en verwerping / Verstappen, L.C.A. [Leon]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7431,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad over matiging op basis van art. 2:248 lid 4 BW / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
De almachtige aandeelhouder en de (on)mogelijkheden van het enqu阾erecht / Staal, J. [Job] | Holterman, S.W. [Stefan]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
De teloorgang van de Amerikaanse SPAC / Haazen, O.A. [Olav]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de code? / Olaerts, M. [Mieke]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Informatiebarrières en de verboden op handel met voorwetenschap en het doorgeven van voorwetenschap / Rijk, R. [Rogier] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Social media posts en de saisineregel | : Is het mogelijk social media posts te erven? / Paul, H.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7431,
Vraag aan | Informatie
   
Statutaire verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard / Peters, W. [Wilbert] | Quist, P.H.N. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7430,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Beroep op family life van art. 8 EVRM bij problemen over omgang met meerderjarigen / Klerk, M.J. de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Blik op de West / Redactie
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van het concordantiebeginsel in het Caribische familierecht: Een kritische beschouwing met enkele aanbevelingen / Gielen, M.C.F.E. [Miranda]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Dient artikel 4:3 lid 1 sub a BW te worden aangepast? / Brans, F.W. | Raaijmaakers, Ph.A.J. [Philippe]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Informele spermadonatie | : het Belgische juridische landschap / Decorte, E. [Elodie] | Oplinus, L.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Interdisciplinariteit en familie in het proefschrift Grenzen aan testeervrijheid / Beuker, M.R.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Interregionaal privaatrecht / Lewin, G.C.C. [Gerard]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Afstammingsrecht / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Making/schenking over de hand en afstammelingen van stiefkinderen als verwachters / Vegter, J.H. [John]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7430,
Vraag aan | Informatie
   
Mijn partner of mijn kind? | : De omstreden erfrechtelijke positie van de langstlevende partner in het Ontwerp Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek / Veira, M.A. [Monique]
Surinaams juristenblad (SJB) 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Omgaan met en beslissen in conflictscheidingen / L點kers, M.L.C.C.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in de rechtspraak over de ongehuwde verwekker: tips voor de praktijk en vragen voor de wetgever / Schrama, W.M. [Wendy] | Bos, W. [Wendela]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Quasi fiscale gelijkstelling / Weerd-Van Joolingen, H.F. [Hedwig] van der
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verdient de riante positie van de langstlevende in het erfrecht een heroverweging? / Lieber, J.H. [Jan Hein]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7429,
Vraag aan | Informatie
   
Vooruitzien door terugblikken. | : Tuchtrecht in de jeugdzorg bezien vanuit andere vertrouwensberoepen / Boven, H.J. van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De nieuwe Europese Natuurherstelverordening na behandeling door het Europees Parlement / Mendelts, P. [Peter]
Milieu en Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Plons / Arentz, B.
Milieu en Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Blik op de West / Redactie
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het Veiligheidsberaad buiten crisistijd / Boogaard, G. [Geerten]
De Gemeentestem 2023, afl. 7563,
Vraag aan | Informatie
   
Interregionaal privaatrecht / Lewin, G.C.C. [Gerard]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden voor gemeenten om anterieure overeenkomsten te eisen ten behoeve van het kostenverhaal / Munoz Gielen. D [Demetrio]
De Gemeentestem 2023, afl. 7563,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Pas als ze gaan verstrengelen, weet je dat je te veel belangen hebt' | : Belangenconflicten in de advocatuur / Osch, M.F.J.N. [Tijn] van
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Afdeling en het functioneel daderschap | : een analyse naar de nieuwe lijn / Rond, C. [Carola] de | Poot, W.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De aangifteplicht voor ambtenaren nader bekeken | : Plichten en beperkingen voor toezichthouders die op strafbare feiten stuiten in het zorgveld / Amelink, Q. J.M.A. | Smeur, J.C. | Weenink, J. | Leistikow, I.P. [Ian]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een zwarte lijst ter voorkoming van crimineel pandgebruik? / Kruize, P. | Gruter, P.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het kan, maar ... zou je het ook moeten willen? | Afscheidsrede als voorzitter van het hof van discipline uitgesproken op 7 maart 2023. / Zuidema, T. [Tjeerd]
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3A,
Vraag aan | Informatie
   
Het stelsel van tuchtrecht / R鰐scheid, A.R.
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3A,
Vraag aan | Informatie
   
Het tuchtrecht en de beroepscode als gejuridiseerde beroepsethiek / Jansen, B. [Bart]
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Jeugdstrafrecht op de BES-eilanden / Homan, J.M. [Jantine] | Frans, D.R. [Desiré]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Verschoningsrecht 2022 / Boonstra-Verhaert, J.
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden en beperkingen van het bestemmingsplan in de aanpak van ondermijnende criminaliteit / Bannink, B.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht en tuchtrecht: samenloop en grensbewaking / Sanders, R.
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3A,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening van derdengeld door gerechtsdeurwaarders getoetst door de tuchtrechter (vervolg) / Vlastuin, J.D. van
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vervolging nieuwe ESG-wetgeving, nog even geduld graag / Bloos, M.J. | Mattheijer, F. [Frank]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Voor de poes Mr. N.A. (Noa) de Leon-van den Berg | : Over gelijke behandeling in de balie / Leon-van den Berg, N.A. [Noa] de
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Artikel 6:119a BW - wetgeving waar weinigen wijzer van worden? / Uijen, M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Civiele aansprakelijkheid van online platforms onder de Digitaledienstenverordening | : geen oplossing voor het handhavingstekort / Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Meetinstructie: voor wiens rekening dient te schade te komen? (deel I) / Brand, D.W.N. [Daniël]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl.7,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwerprichtlijn groene claims - een belangrijk instrument in de strijd tegen 'greenwashing' en 'climate washing' / Terryn, E. [Evelyne]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De vergaande gevolgen van oneerlijke (kern)bedingen / Schaub, M.Y. [Martien]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl.7,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & tricks: annuleren / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl.7,
Vraag aan | Informatie
   
Er komt een vrouw bij de dokter | : Het recht op schadevergoeding van kinderen voor preconceptionele fouten / Hopman, B. [Bas]
Letsel en Schade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Evaluatie Wet vergoeding affectieschade | : Uitbreiding van gerechtigden met broers en zussen? / Beest, B.A. van [Babette]
Letsel en Schade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe gemakkelijk wil je het hebben? / Spanjaard, J.H.M. [Jan]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rijksinkoopvoorwaarden 2018 toe aan een update? / Bijloo, M. [Michiel]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Samenhangende overeenkomsten: van Jans/FCN naar het Burgerlijk Wetboek / Dongen, S. [Sanne] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl.7,
Vraag aan | Informatie
   
Schadelijk achterhoedegevecht over causaal verband bij whiplash / Roth, J.F. [John]
Letsel en Schade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen surseance en verrekening staat artikel 228 Fw niet in de weg / Walraven, L. [Lucas] van
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Van vrijblijvendheid naar due diligence: ESG in commerciële contracten / Elferen, S.G. van | Vytopil, A.L.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt het nu niet eens echt tijd om afdeling 6.5.3 BW (algemene voorwaarden) aan te passen? / Wechem, T.H.M. [Edwin] van
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zwolsche Algemeene/De Greef I: kernarrest bij onverklaarbare klachten / Roijackers, C.A.M.
Letsel en Schade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De begroting van de schade door het verlies van arbeidsvermogen | : de hypothetische situatie zónder de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis / Bosch, E.W.
VerkeersRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Fietshelm voor kinderen | : "Fietshelm op, gewoon doen" / Kramer, W.L.M. [William]
VerkeersRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie