Algemeen recht

De deskundige in het recht | : Een interne rechtsvergelijking van de normering van deskundigeninbreng in het straf-, privaat- en bestuursrecht / Visser, M. [Mark]
ISBN: 9789462128217 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Inzicht in de ondernemingsraad : editie 2024 | : Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden / Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Kaar, R.H. [Robbert] van het
ISBN: 9789012409117 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht / Plas, H. [Erik]
ISBN: 9789463150873 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Vermogensrecht algemeen | : deel 3-V : Gemeenschap / Perrick, S. [Steven]
ISBN: 9789013173291 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Civil Jurisdiction and Judgments in Europe | : The Brussels I Regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention / Hartley, T.C. [Trevor]
ISBN: 9780198879749 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Practical Guide to the EU Labyrinth | Understand Everything About EU Institutions / Guéguen, D. [Daniel] | Marissen, V. [Vicky]
ISBN: 9789462363069 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Terbeschikkingstelling / Hovens, F.J.H.
ISBN: 9789013160215 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Pauliana / Damsteegt, F.
ISBN: 9789013174298 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

The Additional Protocols to the Geneva Conventions in Context / Bellal, A. [Annyssa] | Casey-Maslen, S. [Stuart]
ISBN: 9780192868909 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht / Plas, H. [Erik]
ISBN: 9789463150873 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De rechtspositie van de OK-functionaris in de praktijk / Smook, A.E.
ISBN: 9789088633447 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De rol van open normen in het ondernemingsrecht / Timmerman, L. | Katan, B.M. | Dumoulin, S.H.M.A. [Sven] | Lieverse, C.W.M. [Kitty] | Overkleeft, F.G.K. [Frans] | Boschma, H.E. [Hylda] | Lennarts, M.L. [Loes] | Kraaipoel, B.I. [Boris] | Vink, A.W.H. [Aernout]
ISBN: 9789013173994 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Illegal Waste Management Activity in the Process of Bunker Fuel Production | : A Criminological Case Study of Corporate Environmental Crime and Its Enforcement / Giardi, G. [Giulia]
ISBN: 9789462367388 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Illegal Waste Management Activity in the Process of Bunker Fuel Production | : A Criminological Case Study of Corporate Environmental Crime and Its Enforcement / Giardi, G. [Giulia]
ISBN: 9789462367388 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Terbeschikkingstelling / Hovens, F.J.H.
ISBN: 9789013160215 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie