Algemeen recht

Antwoorden op prejudiciÙle vragen in de EncroChat- en SkyECC-zaken / Oerlemans, J.J. [Jan-Jaap] | Schermer, B.W. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
De functioneel dader als overtreder in het bestuursrecht | : ABRvS sluit aan bij HR en CBb / Sanders, T.N. [Thomas]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Samen op koers | : Een zelfreflectie op het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland anno 2023 / Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Transnationaal arbeidsrecht | : Naar een nieuwe kijk op landsgrensoverschrijdend arbeidsrecht: een netwerk van arbeidsrechtelijke regelsystemen / Heijden, P.F. [Paul] van der | Thiel, D. [Daan] van | Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Cao-werkingssfeer en ondernemingsbegrip / Koot-van der Putte, E. [Esther]
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De arbeidsrechtelijke positie van de op grond van artikel 2:298 BW ontslagen stichtingsbestuurder nader bezien / Boer, J. [Joost]
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van onzekerheid over de toedracht bij werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen / Bijnen, B. [Bryan] | Boor, L. [Levi]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Herkwalificatie en de gevolgen daarvan / Boot, G.C. [Gerrard] | Bakker, J.B. | Biemond, L. | Meij, A.R.J. van der | Tahmasian, R. | Veen, R.C. van
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslag: een overzicht van de wijzigingen / Kamminga, R. | Werf, M.M. van der
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
WHOA en werknemers: nog nieuws onder de zon? / Trip, P. [Priscilla]
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Werkdruk van rechters / Kraats, K.G.F. [Kim] van der
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ziek tijdens vakantie: controle is goed, vertrouwen is beter / Heida, R.A. [Roelof]
ArbeidsRecht 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Zonder gedragscode mag Cupido de werkvloer niet op / Biesheuvel, S. [Sanne] van den
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De afkoelingsperiode van de WHOA en vervangende zekerheid / Hoof, V.J.M. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De behandeling van hoofdelijke schulden, met inbegrip van belastingschulden, onder de WHOA / Tekstra, A.J. [Ton]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De herstructurerings- deskundige en de observator onder de WHOA - een tussentijdse evaluatie / Salah, O. [Omar] | Lozeman, J.N.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De verborgen prijs van een WHOA-akkoord / Dongen, D.J. van | Adriaanse, J.A.A. [Jan] | Rest, J.I. [Jean-Pierre] van der
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het (pre-)insolventiecriterium van art. 370 lid 1 Fw / Fliek, J.F. | Berg, S.W. [Sebastiaan] van den
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Schuldwaardering en renteaanpassing in de WHOA: nut of noodzaak? / Broekema, M.J.R. [Marc Jacques Robert] | Bregonje, A. | Adriaanse, J.A.A. [Jan]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Aanhorigheden in de WBRV anno 2023 | : wat heurt d'r bie? / Rheinfeld, J.W.A. [Jeroen]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 37d Wet OB 1968. Ook voor projectontwikkeling? / Zijlstra, P.F.
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7496,
Vraag aan | Informatie
   
Balkjes en splinters / Vries, M. [Marco] de
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Correlatie en haar verhouding tot samenhangend waarderen / Braak, A. ter | Engelmoer, J.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7495,
Vraag aan | Informatie
   
De schenking onder opschortende voorwaarde / Brinkman, R.E. [Ronald]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Fossiele subsidies / Altena, D.J.J.
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7496,
Vraag aan | Informatie
   
Het rentesaldo in de earningsstrippingmaatregel / Marres, O.C.R. [Otto]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7496,
Vraag aan | Informatie
   
Inbedding als hoofdelement van de dienstbetrekking / Emmerig, B. [Boris]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7495,
Vraag aan | Informatie
   
Sleutelverklaringen en andere economische eigendomsverkrijgingen (deel II) | : de redder in aantocht? / Jong, R.D. de | Laren, D. van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verplichtingen in het kader van de bijheffing-informatieaangifte (Pijler 2) / Reus, M.M. [Michelle] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7495,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Obligatoire zekerheid op zaken | : Een stimulans voor de energietransitie en een circulaire economie? / Dijken, M.T.P. [Maarten] van | Verstijlen, F.M.J. [Frank] | Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De omkeringsregel en het vermoeden van causaal verband | : meer van hetzelfde of is er een verschil? / Delhaas, H.J.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gelauwerde Gonzßlez Orellana in de cel / Pijnappels, K. [Kees] | Jans, J.P. [Jean-Pierre]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Inflatie en indexering stuwen salaris omhoog / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kamer zinspeelt op afschaffing forfaitair stelsel / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Liever kwijt dan rijk: de artikelen 24 en 25 Rv over wat de rechter (niet) mag en moet / Bock, R.H. [Ruth] de
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk effectieve rechtspraak als kader voor een nieuwe verhouding tussen rechter en rechtzoekenden? / Hartendorp, R.C. [Rogier]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Nog even en dan krijgen emoji's ook een juridische betekenis / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
OM voorzichtig door het stof om verschoningsrecht / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
OOR / Winter, R.E. [Reinier] de
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Van de tuchtrechter / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Werkdruk van rechters / Kraats, K.G.F. [Kim] van der
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van dwangsommen in hoger beroep / Jongbloed, A.W. [Ton]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Chain rule nu definitief aan de ketting / Spijkstra, A.N. [Anne]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De personele reikwijdte van het EU-discriminatieverbod in de arbeid - uitbreiding naar alle zelfstandige ondernemers? / Veldman, A.G. [Albertine]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
EU-burgers zonder (t)huis | : De aanpak van dakloosheid en de staat van EU-burgerschap in Nederland / Kramer, D. [Dion]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
JP: Neemt het Hof van Justitie rechten van particulieren serieus? / Haket, S.W. [Sim]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een eenduidig Europees kader om platformwerkers in precaire werkomstandigheden te beschermen / Rosmalen, G.L.H. [Gabriel] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonsgegevens en de strijd om de kiezer | : De online verkiezingscampagne aan banden gelegd / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

'Check your privilege' in discriminatiezaken | : In hoeverre speelt het behoren tot een meerderheids- of minderheidsgroep een rol bij de vervolging van discriminatiedelicten? / Buruma, T.M.D. [Tamara] | D÷lle, F.T.C. (Frederieke)
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende demonstranten / Rozemond, N. [Klaas]
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Functie en karakter van de strafbaarstelling van groepsbelediging / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Groepsbelediging in het licht van de Straatsburgse jurisprudentie / Nieuwenhuis, A.J. [Aernout]
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Babylonische artikel 137c Sr / Velleman, P.C. | Ruiter, S.J. [Fien] de
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitlezen van smartphones in de asielprocedure | : voor welk doel en met welk recht? / Brouwer, E.R. [Evelien]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek toelatingsgronden asiel 2023/2 / Rafi, S. [Sadhia]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Recente auteursrechtelijke rechtspraak van het EHRM: een tussenbalans / Munkaila, F. [Fatiya]
Auteursrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening in het zicht van surseance en faillissement en goede trouw / Wibier, R.M. [Reinout]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De bijzondere band tussen kunstenaar en kunstwerk | : Een balans tussen de belangen van de kunstenaar en de kunsteigenaar / Bouman, V.S. [Victor]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De probleemeigenaar: vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte | : Een tour d'horizon / Zwaan, M.R. [Marcel] de | Kan, C.H.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Generatieve AI - Is de tijd rijp voor een AI-heffing die inkomsten oplevert voor menselijke makers? / Senftleben, M.R.F. [Martin]
Auteursrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Open Access: we zijn er bijna - maar tegen welke prijs? / Hugenholtz, P.B. [Bernt]
Auteursrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Recente auteursrechtelijke rechtspraak van het EHRM: een tussenbalans / Munkaila, F. [Fatiya]
Auteursrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Brussels Ia and the Hague Judgments Convention: a note on non-domiciled parties and on reflexive jurisdictional rules / Calster, G.J. [Geert] van
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het leed van de circulerende Unieburger en het Europese begrip van de favor divortii / Rooij, M.J. [Marianne] de
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Immuniteit van dwangmaatregelen voor aan Nederland uitgeleende cultuurvoorwerpen van vreemde staten / Woudenberg, A. van
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Over open eindes en nauwere banden: een nieuw hoofdstuk in de Van den Bosch/Silo-Tank-saga / Hoek, A.A.H. [Aukje] van | Overbeeke, F. [Fieke] van
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Restitutie van betwiste kunst vanuit een juridisch perspectief / Campfens, E.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
The Hague Judgments Convention versus national regimes of recognition and enforcement: a comparison between the Convention and the Belgian Code of Private International Law / Vanleenhove, C. [Cedric]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Transparantie binnen de staatssteunprocedure: vertrouwen of controleren? / Wesselius, P.S. | Wieringa, M. [Marc]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Chain rule nu definitief aan de ketting / Spijkstra, A.N. [Anne]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gaat het verblijfsrecht van een derdelander, met afgeleid verblijfsrecht, verloren bij indiening van een aanvraag voor gezinshereniging met zijn vrouw? / Abali, T. [Tisanja]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het enigmatisch Nederlanderschap | : en hoe het aan te tonen / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitlezen van smartphones in de asielprocedure | : voor welk doel en met welk recht? / Brouwer, E.R. [Evelien]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek toelatingsgronden asiel 2023/2 / Rafi, S. [Sadhia]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn | : implicaties voor nationale juridische fusies en -splitsingen / Veen, W.J.M. [Wino] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Digitale oprichting van de BV - we gaan de 'passeercloud' in / Weele, J. van der
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek ondernemingsstrafrecht | : Eerste helft 2023 / Vorm, B. [Benny] van der | Feenstra, A.A. [Anke] | Hintzen, M.N.H. | Nelemans, M. [Mark] | Aa, N.M.D. van der | Leegstra, F.A.L. | Koopmans, I. | Boonstra, J. [Jaap] | Wijling, R.S. | Hinrichs, L.S.E. | Sackers, H.J.B. [Henny] | Buisman, S.S. | Filius, E. [Elise] | Voort, N. [Nosh] van der | Nan, J.S. [Joost]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Met voorrang toegang tot het elektriciteitsnet / Asperen, P. [Peter] van
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Verkoop van Italiaans onroerend goed uit een Nederlandse nalatenschap / Heijden, J. van der
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Voorlopige kadastrale grenzen mogen niet algemeen raadpleegbaar zijn / Louwman, W. [Wim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers / Bosse, W. [Wessel]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Samen op koers | : Een zelfreflectie op het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland anno 2023 / Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Nudging in het contractenrecht ter bescherming van zwakkere partijen | Proefschrift. / Bouwman, T. [Tom]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7428,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen IPR-huwelijksvermogensrecht (2018-2023) / Vlas, P. [Paul] | Zilinsky, M. [Marek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7428,
Vraag aan | Informatie
   
Vereenzelviging in artikel 4:36 BW?! / Burgerhart, W. [Wouter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7428,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De geo-constitutionele rechtsstaat: een hervormingsagenda / Somsen, J. [Han]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
De regelgevende bevoegdheid en het omgevingsplan: het raadsprimaat gerelativeerd / Karnenbeek, L.J. van
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
De stand van de stelselherziening: op weg naar 1 januari 2024 / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Juristen verenigen zich voor het klimaat / Gijsbertsen, M. [Martijn] | Geukers, C. [Carmen]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Obligatoire zekerheid op zaken | : Een stimulans voor de energietransitie en een circulaire economie? / Dijken, M.T.P. [Maarten] van | Verstijlen, F.M.J. [Frank] | Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingswet: werk aan de winkel / Dijk, D. [Daphne] van
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van de SMB-richtlijn op wet- en regelgeving | : Hoe zit dat en wat zijn de gevolgen? / Jonge, R.A.G. [Rian] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Vleermuizen en de vrienden van de rechter / Somsen, J. [Han]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Voortgang voorstel Wet collectieve warmte / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuurshandelingen / Bassie, R. | Male, R.M. [Ron] van | Schulmer, F.M.E. | Veen, G.A. [Gerrit] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De binding van de bevoegdhedenovereenkomst in het omgevingsrecht: enkele rechtsvergelijkende bevindingen tussen Nederland en BelgiÙ / Huisman, P.J. [Pim] | Verbeyst, S. [Steven]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De dynamiek van de Algemene wet bestuursrecht | : Zonder voortdurende aanpassing aan nieuwe inzichten en omstandigheden marginaliseert de Awb / Scheltema, M. [Michiel]
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 2023, afl.3,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke toetsing van bestuursrechtelijke beschikkingen / Eggen, B.V.G. [Bjorn]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het enigmatisch Nederlanderschap | : en hoe het aan te tonen / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het evenredigheidslabyrint / Schl÷ssels, R.J.N. [Raymond]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Inlichtingen en het vertrouwensbeginsel bij de bestuursrechter / Triet, N. [Nikky] van
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 2023, afl.3,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsaansprakelijkheid / Franssen, T.W. [Thijs] | Heijden, I.M. van der | Procee, J.S. [Jelmer]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonsgegevens en de strijd om de kiezer | : De online verkiezingscampagne aan banden gelegd / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Transformatieve constitutionele wijzigingen: Lessen voor de weerbare rechtsstaat uit het Verenigd Koninkrijk / Manenschijn, J.I. [Jorieke]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer schakelt de bestuursrechter een deskundige in? / Ouwehand, I.S. [Isabelle]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Check your privilege' in discriminatiezaken | : In hoeverre speelt het behoren tot een meerderheids- of minderheidsgroep een rol bij de vervolging van discriminatiedelicten? / Buruma, T.M.D. [Tamara] | D÷lle, F.T.C. (Frederieke)
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke toetsing van bestuursrechtelijke beschikkingen / Eggen, B.V.G. [Bjorn]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende demonstranten / Rozemond, N. [Klaas]
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Functie en karakter van de strafbaarstelling van groepsbelediging / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gelauwerde Gonzßlez Orellana in de cel / Pijnappels, K. [Kees] | Jans, J.P. [Jean-Pierre]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Groepsbelediging in het licht van de Straatsburgse jurisprudentie / Nieuwenhuis, A.J. [Aernout]
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hate crimes en codis-feiten | : Een conceptuele vergelijking / Hellemons, S.V. | Levie, R.S.
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Babylonische artikel 137c Sr / Velleman, P.C. | Ruiter, S.J. [Fien] de
Boom Strafblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Horen, zien en zwijgen / Kampen, P.T.C. [Petra] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Kleurloos opzet op het financieren van terroristische organisaties | : Annotatie bij HR 10 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:2 / Haselager, I.M.A. | Jong, F. [Ferry] de
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek ondernemingsstrafrecht | : Eerste helft 2023 / Vorm, B. [Benny] van der | Feenstra, A.A. [Anke] | Hintzen, M.N.H. | Nelemans, M. [Mark] | Aa, N.M.D. van der | Leegstra, F.A.L. | Koopmans, I. | Boonstra, J. [Jaap] | Wijling, R.S. | Hinrichs, L.S.E. | Sackers, H.J.B. [Henny] | Buisman, S.S. | Filius, E. [Elise] | Voort, N. [Nosh] van der | Nan, J.S. [Joost]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De Europese regulering van dark (commercial) patterns: Tussen technologiespecifieke bepalingen en een expliciete herkenning van autonomie / Gellert, R.M. [Raphaël]
Ars Aequi 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Generatieve AI - Is de tijd rijp voor een AI-heffing die inkomsten oplevert voor menselijke makers? / Senftleben, M.R.F. [Martin]
Auteursrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
NFT's: de emancipatie van het digitale ding / Sprey, J. [Jetse]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonsgegevens en de strijd om de kiezer | : De online verkiezingscampagne aan banden gelegd / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

'Nieuw voor oud' in de context van voordeelstoerekening (art. 6:100 BW) / Bakker, I.M.G. [Ilse]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van onzekerheid over de toedracht bij werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen / Bijnen, B. [Bryan] | Boor, L. [Levi]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De bijzondere band tussen kunstenaar en kunstwerk | : Een balans tussen de belangen van de kunstenaar en de kunsteigenaar / Bouman, V.S. [Victor]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische haken en ogen van verhuizing als gevolg van een ongeval / Oskam, P.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De probleemeigenaar: vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte | : Een tour d'horizon / Zwaan, M.R. [Marcel] de | Kan, C.H.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen Richtlijn 2009/103/EG en een nationale regeling die immateriÙle schadevergoeding van naasten beperkt: HvJ EU 15 december 2022, ECLI:EU:C:2022:992 (NO en LM/HUK-Coburg) / Collignon-Smit Sibinga, A.F. [Antoinette]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De zorgplicht van de assurantietussenpersoon in het geval van pensioenschade / Lamers, A.H. [Anton ook: Ton]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Dynamische erfgoedbescherming als tandeloze tijger | : Een kritische beschouwing van de aangekondigde wetswijziging van de Erfgoedwet / Visser, M. [Martha] | Hoek, A.G.D.M.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Een oeroud recht van overpad in de Eindhovense binnenstad? Over de vestiging en het bewijs van erfdienstbaarheden volgens oudvaderlands recht / Jansen, J.E. [Jelle]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Glashelder, toch? Het transparantievereiste in het algemene voorwaarden-recht / Loos, M.B.M. [Marco]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het droste-effect van Haviltex / Rijpma, D. [Derk]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het hinderpaalcriterium: een doorn in het oog van de zorgverzekeraars / Jacobs, E. [Eva]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Immuniteit van dwangmaatregelen voor aan Nederland uitgeleende cultuurvoorwerpen van vreemde staten / Woudenberg, A. van
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale overeenkomsten en forumkeuze in algemene voorwaarden: het blijft opletten! / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Vermogensrecht / Drion, C.E. [Coen] | Kout, B. [Bastiaan] | Carli, A. | Taspinar, G. [Gülsen] | Milheiro Anselmo, N. [Nilson]
Advocatenblad 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kunst als onderpand voor een lening / Struycken, T.H.D. [Teun] | Polanen, T.A. [Tim] van
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
NFT's: de emancipatie van het digitale ding / Sprey, J. [Jetse]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij reactie op artikel Everaars, NTBR 2023/14 / Everaars, K. [Kirsten]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Nazorgplichten in het financieel consumentenrecht: oude wijn in nieuwe zakken? / Hellegers, D.P.C.M. [Donald]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Obligatoire vruchttrekkingsrechten / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Over authenticiteit, veilinghuizen en experts | Aansprakelijkheid in de kunsthandel voor gebrekkige dienstverlening / Demarsin, B. [Bert]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op artikel Everaars, NTBR 2023/14 / Rele, R.J. [Roderic] ter
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Restitutie van betwiste kunst vanuit een juridisch perspectief / Campfens, E.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie