Algemeen recht

De open samenleving en haar dieren / Vink, J. [Janneke] | Sietsma, J. | Hekhuis, L.
ISBN: 9789056158187 - Noordboek : Gorredijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Maar dat is nÝet logisch! Drogredenen in het recht / Kloosterhuis, H.T.M. [Harm] | Doornen, H. [Herwolt] van
ISBN: 9789492766090 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming / Drongelen, J. [Harry] van | Fase, W.J.P.M. [Wil 1944-2015] | Jellinghaus, S.F.H. [Steven]
ISBN: 9789462513211 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ontslagrecht / Drongelen, J. [Harry] van | Fase, W.J.P.M. [Wil 1944-2015] | Jellinghaus, S.F.H. [Steven]
ISBN: 9789462513280 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Jurisdiction Over Non-EU Defendants | : Should the Brussels Ia Regulation be Extended? / Lutzi, T. [Tobias] | Piovesani, E. [Ennio] | Zgrablji? Rotar, D. [Dora]
ISBN: 9781509958917 - Hart Publishing : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom : Tekst & Commentaar | De tekst van de Auteurswet, de Wet op de Naburige rechten, de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieÙn van halfgeleiderprodukten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale regelingen / Geerts, P.G.F.A. [Paul] | Visser, D.J.G. [Dirk]
ISBN: 9789013171099 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

The International Law of the Sea / Rothwell, D.R. [Donald] | Stephens, T. [Tim]
ISBN: 9781509958382 - Hart Publishing : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht | : deel I : Algemeen deel IPR / Vonken, A.P.M.J. [Paul] | Verhagen, H.L.E. [Rick] | Kramer, X.E. [Xandra] | Dongen, S. [Sanne] van
ISBN: 9789013173277 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Jurisdiction Over Non-EU Defendants | : Should the Brussels Ia Regulation be Extended? / Lutzi, T. [Tobias] | Piovesani, E. [Ennio] | Zgrablji? Rotar, D. [Dora]
ISBN: 9781509958917 - Hart Publishing : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Handboek semipubliek ondernemingsrecht / Houwen, L.G.H.J. [Louis] | Perquin-Deelen, C.F. | Andes, R.M. [Robert]
ISBN: 9789013173598 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen | : Jaareditie 2024, van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024 /
ISBN: 9789013170863 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Handboek semipubliek ondernemingsrecht / Houwen, L.G.H.J. [Louis] | Perquin-Deelen, C.F. | Andes, R.M. [Robert]
ISBN: 9789013173598 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Openbare orde en veiligheid : Tekst & Commentaar / Muller, E.R. [Erwin] | Brainich, E.T. | Brouwer, J.G. [Jan] | Schilder, A.E. [Jon]
ISBN: 9789013171112 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie