Algemeen recht

Het rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' is een belangrijke stap vooruit / Janssen, A.A.A. [Anne]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij reactie Jansen / Broekhuizen, J.Ph. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Waar toegang tot recht niet overgaat, en waarover wel | : Reactie op J. Broekhuizen, 'Corporate social responsibility en de advocatuur' / Jansen, B. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Wsnp: effectief doch onbemind!? Een empirisch onderzoek naar de gevolgen van de toelating tot de regeling op arbeidsparticipatie / Tulder, F.P. [Frank] van | Dijk, F. [Frans] van | Muller, L. [Lotte] | Verkerk, R.R. [Remme] | Hassink, W.H.J. [Wolter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
De bijzondere rechtspositie van de militair / Hummel, N.
Arbeidsrechtelijke annotaties 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst / Boot, G.C. [Gerrard]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
Een veilige en gezonde werkplek als fundamenteel mensenrecht / Boonstra, K.
Arbeidsrechtelijke annotaties 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Praktische implicaties van de digitale euro voor de bedrijfsjurist / Oudhuis, C.A.R. | Hengel, S. van
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De Subject to Tax Rule uit het Pijler 2-pakket / Hulten, L.C. [Loes] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7494,
Vraag aan | Informatie
   
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: de turboliquidatie afgeschaft? / Hofland, M.J. [Martien]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een inleiding op het gebruik van offshore-entiteiten bij vermogensbescherming en UBO-verhulling / Duin, H.M.C.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Excessief lenen bij personenvennootschappen / Kempen, M.L.M. [Thil] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7494,
Vraag aan | Informatie
   
Gemiste-kans-samenvatting over afwaarderen, sloop en afschrijven / Berkhout, T.M. [Tom] | Heijden, J.M. [Jurriël] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7493,
Vraag aan | Informatie
   
Notariële beroepsuitoefening / Waaijer, B.C.M. [Boudewijn]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Notarële belastingen / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Periodieke gift en overlijden / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Proceskosten bij ongegrond beroep en ambtshalve vergoeding immateriële schade / Graveson, R.H. [Ronald]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7493,
Vraag aan | Informatie
   
Publicatie kennisgroepstandpunten Belastingdienst: transparantie die nog richting nodig heeft / Kors, M.M. | Noël T.H.A. [Tom]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7493,
Vraag aan | Informatie
   
Standpunt Kennisgroep Belastingdienst over tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar compliance in beeld | : op zoek naar vaste grond / Pronk, P.A. [Peter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7494,
Vraag aan | Informatie
   
Verslaafd aan fictie / Auerbach, X.G.R. [Xavier]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7493,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

AVA en de Wkb / Uittenbogaard-de Keyser, R.M. [Reina] | Duijverman, A.
Bouwrecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De aansprakelijkheid van de verkopend makelaar in geval van een schending van de Meetinstructie / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek stikstofjurisprudentie | Een overzicht uit de rechtspraak van 2022 en 2023 / Velzen-de Boer, M. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vijftien jaar planschade onder de Wro | : Een overzicht en analyse van enkele aspecten uit de jurisprudentie / Stuiver, M.E.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Over de inzet van burgerlijk procesrecht om buiten het burgerlijk procesrecht gelegen doelen te realiseren / Schaik, A.C. van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De asset freeze | : vaker ingezet, ruimer uitgelegd? / Oord, I.M. van den | Strijder, J.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hervorming van het appelprocesrecht: een kwestie van experimenteren? / Groeneveld-Tijssens, N.E. [Nadine]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoger beroep | Gerard Lewin en Henk Wattel / Lewin, G.C.C. [Gerard] | Wattel, H.L.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Instrumentalisering van burgerlijk procesrecht? / Valk, W.L. [Lodewijk]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Legal services and the EU's Russia sanctions | : some remarks from the Dutch perspective / Dieben, Th.O.M. [Thom]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij reactie Jansen / Broekhuizen, J.Ph. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Plaatsing op de sanctielijst | : voldoende onderbouwd? / Buruma, T.M.D. [Tamara]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Sanctieovertredingen als 'EU-misdrijf' | : een stap dichter bij uniforme Europese handhaving? / Mooring, E.R. | Wever, E.S.J. | Kodrzycki. T.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Waar toegang tot recht niet overgaat, en waarover wel | : Reactie op J. Broekhuizen, 'Corporate social responsibility en de advocatuur' / Jansen, B. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Straatsburg als hoeder van het EU-recht / Krommendijk, J. [Jasper]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Koranverbrandingen in Zweden, Denemarken en Nederland / Dommering, E.J. [Egbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Neutraliteit en diversiteit als doelstellingen bij de politie bijten elkaar | : Het hoofddoekenverbod is niet neutraal en schaadt diversiteit / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Straatsburg als hoeder van het EU-recht / Krommendijk, J. [Jasper]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Verbijsterend dat leden ASC niet worden vervolgd wegens aanzetten tot vrouwenhaat / Westen, J. [Joeri]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De WHOA en huur: 2,5 jaar later / Breeman, M.S.
Tijdschrift huurrecht in praktijk HIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het consultatievoorstel Wet betaalbare huur (WBH) / Thijssen, M.B.J.
Tijdschrift huurrecht in praktijk HIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Natrekkingsperikelen in de circulaire bouwpraktijk: het huurrechtelijke wegneemrecht als verbintenisrechtelijke oplossing? / Nooteboom, W. [Willianne]
Tijdschrift huurrecht in praktijk HIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: onderhoud en renovatie door de verhuurder / Beij, G.I. [Ginio]
Tijdschrift huurrecht in praktijk HIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De Wsnp: effectief doch onbemind!? Een empirisch onderzoek naar de gevolgen van de toelating tot de regeling op arbeidsparticipatie / Tulder, F.P. [Frank] van | Dijk, F. [Frans] van | Muller, L. [Lotte] | Verkerk, R.R. [Remme] | Hassink, W.H.J. [Wolter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
Simplified winding-up proceedings for insolvent microenterprises | : a company law v. insolvency law in-between? / Renssen, S. [Samantha]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Uitleg van een Nederlandse bankgarantie met inachtneming van Engels arbitragerecht | : Noot onder hof Den Haag 16 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1311 / Clerck, W.J.L. [Wouter] de
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verdeling van de opbrengst van de executie | : Een pleidooi voor een wetswijziging / Peijnenburg, S.N.
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht / Sumner, I. [Ian]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive en contractuele verhoudingen / Riyazi, T. [Taraneh]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: de turboliquidatie afgeschaft? / Hofland, M.J. [Martien]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De elektronische handtekening, een aanvaardbaar alternatief? | Over het gebruik van de elektronische handtekening in de ondernemingsrechtpraktijk / Straten, IJ.C. van | Ribbink, K.J. [Katelijne]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsovereenkomsten | : de toets aan het kartelverbod uitgelegd in het licht van de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie / Barendrecht, F.W. [Frank] | Koenders, D.M.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Enige aspecten van governance van familiebedrijven / Sangen, G.J.H. [Ger] van der
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Inwerkingtreding Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers | : Kuppers/WUH Toerekening van externe kennis in (pre) contractuele verhoudingen / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij reactie Jansen / Broekhuizen, J.Ph. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlandse instanties en de uitvoering van (inter)nationale sanctie | Een praktisch overzicht van instanties betrokken bij de uitvoering van sancties in Nederland / Claase, L. [Laura] | Wieser, B.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onderhandelen, contracteren en procederen over de periode tussen signing en closing van overnameovereenkomsten / Planque, M.P.P. [Merel] de | Eijsvogels, F.W.E. [Frank]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspersonenrecht / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Toezichtmodellen binnen concernverhoudingen in de zorg in het licht van de Wtza en de GCZ | : Reeks Groepsverhoudingen (3) / Burm, R.H.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel tot herziening wettelijke criteria voor verplichte toepassing van de structuurregeling / Stuijt, D.W. [Daniël]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7427,
Vraag aan | Informatie
   
Waar toegang tot recht niet overgaat, en waarover wel | : Reactie op J. Broekhuizen, 'Corporate social responsibility en de advocatuur' / Jansen, B. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Wettelijke controles door buitenlandse auditkantoren / Abma, R. [Rients] | Kleef, D.P. [Diana] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Capaciteitsproblemen in de JJI's / Vonk, M.J. [Machteld]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad heeft gesproken | : allemaal naar de voorzieningenrechter? / Campen, G.V. [Geeske] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De vaststelling van het loon van een vereffenaar en de mogelijkheden van bezwaar daartegen / Baetens, S.R.
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De verdeling van de ondergemeenschap / Admiraal, L.C.M. [Luuk] | Cavallël Medina, A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7426,
Vraag aan | Informatie
   
Een ouder in alle staten: Het voorstel voor een Europese Ouderschapsverordening belicht / Bochove, L.M. [Laura] van | Eijken, H. [Hanneke] van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Erfrecht / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Het rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' is een belangrijke stap vooruit / Janssen, A.A.A. [Anne]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoever reikt de arm van het OM bij internationale kinderontvoering? / Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht / Sumner, I. [Ian]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Alimentatie / Dorhout, P. [Pieter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioen en scheiding 2022 (deel 2, slot) / Hoens, F.M.H. [Frank] | Heemskerk, M. [Mark]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7427,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioen en scheiding 2022 deel 1 / Hoens, F.M.H. [Frank] | Heemskerk, M. [Mark]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7426,
Vraag aan | Informatie
   
Notariële beroepsuitoefening / Waaijer, B.C.M. [Boudewijn]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Rechter, u weet niet of een kind is betrokken bij het ouderschapsplan! Dat kan anders / Schröder, H.F.J.M. [Hein]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Uithuisplaatsingen in Nederland: Is het gras groener bij onze buurlanden? / Bruning, M.R. [Mariëlle] | Zon, K.A.M. [Kartica] van der | Erve, F.G. [Gigi] van der | Goossens, F. [Franky]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verslaglegging beoordeling wilsbekwaamheid van een testateur | : waarom, hoe en waar doet de (kandidaat-)notaris dat? / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vertegenwoordiging / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Waardering van schulden in het kader van de verdeling van een (huwelijks)gemeenschap | : De nominale waarde of de actuele waarde van de schuld? / Backhuijs, J.B. [Jan] | Labohm, A.N. [Alexander]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Wet bescherming klokkenluiders | : Verkenning van de staats- en bestuursrechtelijke aspecten / Raat, C. [Caroline]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De rolinvulling van overheidsjuristen | : Bespreking van het proefschrift van Wubbo Wierenga / Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Decision mining als bijdrage aan kwaliteit van uitvoering / Leewis, S. | Meuwese, A.C.M. [Anne]
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ex-durante-evaluatie van wetgeving en beleid | : Nieuw normaal in turbulente tijden / Bree, M. A. de | Dees, M. [Martin] | Scheltema, M.W. [Martijn]
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internetconsultatie / Nap, M. [Mentko]
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Koranverbrandingen in Zweden, Denemarken en Nederland / Dommering, E.J. [Egbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Lagere regels onder parlementaire controle | : Een andere kijk op het primaat van de wetgever / Groen, L.C. [Lisanne] | Munneke, S.A.J. [Solke]
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van de Sanctiewet 1977 | : de (nieuwe) rol van het bestuursrecht / Strijder, J.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Neutraliteit en diversiteit als doelstellingen bij de politie bijten elkaar | : Het hoofddoekenverbod is niet neutraal en schaadt diversiteit / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe politiek / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
Wendbaar wetgeven revisited | : de rol van de medewetgever als ュsysteembeheerder / Lokin, M.H.A.F. [Mariëtte] 
RegelMaat 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De asset freeze | : vaker ingezet, ruimer uitgelegd? / Oord, I.M. van den | Strijder, J.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Legal services and the EU's Russia sanctions | : some remarks from the Dutch perspective / Dieben, Th.O.M. [Thom]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mag ik zo vrij zijn? Een waardering van de Wet seksuele misdrijven op hoofdlijnen / Kool, R.S.B. [René]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van de Sanctiewet 1977 | : de (nieuwe) rol van het bestuursrecht / Strijder, J.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Plaatsing op de sanctielijst | : voldoende onderbouwd? / Buruma, T.M.D. [Tamara]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Sanctieovertredingen als 'EU-misdrijf' | : een stap dichter bij uniforme Europese handhaving? / Mooring, E.R. | Wever, E.S.J. | Kodrzycki. T.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Stealthing in het wetsvoorstel seksuele misdrijven / Rade, M.C. [Mark] de
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 28,
Vraag aan | Informatie
   
Verbijsterend dat leden ASC niet worden vervolgd wegens aanzetten tot vrouwenhaat / Westen, J. [Joeri]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De laatste FM-verdeling? | : Het naderende einde van schaarse frequenties voor commerciële radio-omroep / Wolswinkel, C.J. [Johan]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een verbod op fossiele reclame | : bittere noodzaak of ongeoorloofde overheidsbemoeienis? Een toetsing van (de)centrale regulering van fossiele reclame aan artikel 10 EVRM / Brouwer, B. | Werven, B. van
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Persvrijheidsmonitor 2022 / Volgenant, O.M.B.J. [Otto] | McGonagle, T. [Tarlach]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De BGK-pilot | : naar een verbetering van de betalingen van de buitengerechtelijke kosten rechtsbijstand in letselschadezaken / Roth, J.F. [John]
VerkeersRecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De Corporate Sustainability Due Diligence Directive en contractuele verhoudingen / Riyazi, T. [Taraneh]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsovereenkomsten | : de toets aan het kartelverbod uitgelegd in het licht van de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie / Barendrecht, F.W. [Frank] | Koenders, D.M.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
ESG-bedingen in commerciële overeenkomsten | : een contractenrechtelijke gereedschapskist voor duurzameontwikkelingsdoelstellingen / Pannebakker, E.S. [Ekaterina]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Europa en de instrumentalisering van het bewijsrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal vervoer van goederen over de weg | : geeft de CMR een regeling voor de verdeling van de bewijslast, of moet er worden uitgeweken naar het nationale recht? / Visser, A. D.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers | : Kuppers/WUH Toerekening van externe kennis in (pre) contractuele verhoudingen / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Natrekkingsperikelen in de circulaire bouwpraktijk: het huurrechtelijke wegneemrecht als verbintenisrechtelijke oplossing? / Nooteboom, W. [Willianne]
Tijdschrift huurrecht in praktijk HIP 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onroerendezakenrecht / Bouzoraa, N.L. [Nora] | Verstappen, L.C.A. [Leon]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Procedurele rechtvaardigheid bij platformprocedures / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric] | Frenken, P.M.P.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terhandstelling en vernietiging van algemene voorwaarden / Nelemans, M.D.H. [Matthijs]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Uitbreiding van de rechterlijke ambtshalve toetsing als gevolg van het HvJ EU-arrest Ocidental? / Bie, A.C. de
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Over schuld, schulduitsluiting en aansprakelijkheid / Franke, M.E. [Mirjam]
VerkeersRecht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De premierestitutieverplichting | : een leemte opgevuld / García Bijvoet, T.S.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie