Algemeen recht

Colonialism and Codification | : A Legal History of the Caribbean and the Americas / Berg, P.A.J. [Peter] van den
ISBN: 9789462363311 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Secundum doctores | : Essays in Medieval Learned Law in Honour of Harry Dondorp / Jong, H. [Hylkje] de | Ernst, W. [Wolfgang] | Hallebeek, J. [Jan] | Ibbetson, D. [David] | Mausen, Y. [Yves] | Schrage, E.J.H. [Eltjo] | Thier, A. [Andreas]
ISBN: 9789086598847 - VU University Press : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsovereenkomstenrecht / Grinten, W.Ch.L. [Wim] van der | Bouwens, W.H.A.C.M. [Willem] | Bij de Vaate, D.M.A. [Vivian]
ISBN: 9789013173710 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrechtelijke themata | : tweedelig : I en II / Houweling, A.R. [Ruben] | Even, J.H. [Zef] | Voet, G.W. [Gerdien] van der | Vliet, E. [Elmira] van | Quist, J.P. [Jeroen Paul] | Sprengers, L.C.J. [Loe]
ISBN: 9789462903449 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrechtelijke themata | : tweedelig : I en II / Houweling, A.R. [Ruben] | Even, J.H. [Zef] | Voet, G.W. [Gerdien] van der | Vliet, E. [Elmira] van | Quist, J.P. [Jeroen Paul] | Sprengers, L.C.J. [Loe]
ISBN: 9789462903449 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht / Bakels, H.L. [Bob] | Bouwens, W.H.A.C.M. [Willem] | Houwerzijl, M.S. [Mijke] | Roozendaal, W.L. [Willemijn]
ISBN: 9789013172539 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

EU Securities and Financial Markets Regulation / Moloney, N. [Niamh]
ISBN: 9780198844877 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Algemene wet inzake rijksbelastingen / Douma, S.C.W. [Sjoerd] | Koopman, R.J. [Robert Jan] | Ouderaa, E.A.G. van der
ISBN: 9789013172393 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het beginsel van de minste pijn | : een inleiding tot de loonheffingen / Mertens, A.L. [Ton]
ISBN: 9789493199972 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het procesdossier in fiscaalrechtelijke zaken / Draijer, P.J. | Jong, S.D. de
ISBN: 9789493333000 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inkomstenbelasting | : inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing / Heithuis, E.J.W. [Edwin] | Kavelaars, P. [Peter] | Schuver, B.F. [Bart]
ISBN: 9789013172096 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Aanvang en uitvoeringsduur van het werk; Bouwtijdverlenging / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462513266 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktijkboek Wet ュkwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) / Bregman, A.G. [Arjan] | Egmond, H.C.M. van | Hoogendoorn, J.R. | Triches, S. [Sandro]
ISBN: 9789463150880 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Een ander verhaal | : Goederen van derden als verhaalsobject / Krzeminski, K.J. [Kasper]
ISBN: 9789493333048 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Climate litigation in a changing world / Spier, J. [Jaap] | Kock, B [Bastiaan]
ISBN: 9789462363267 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Conservatoir beslag in de Nederlandse praktijk | : Beslagverzoek, beslagverlof en de (vordering tot) opheffing van een conservatoir beslag / Bruin, P. [Petra] de
ISBN: 9789013173574 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Een ander verhaal | : Goederen van derden als verhaalsobject / Krzeminski, K.J. [Kasper]
ISBN: 9789493333048 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
European Commentaries on Private International Law : ECPIL : Commentary | : Volume I : Brussels Ibis Regulation / Magnus, U. [Ulrich] | Mankowski, P. [Peter]
ISBN: 9783504080174 - Verlag Dr. Otto Schmidt : Köln
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Data at the Boundaries of European Law / Curtin, D.M. [Deirdre] | Catanzariti, M. [Mariavittoria]
ISBN: 9780198874195 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
EU Securities and Financial Markets Regulation / Moloney, N. [Niamh]
ISBN: 9780198844877 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
EU Youth Justice | : The personal scope of EU criminal law and the diversity of youth justice systems / Leenknecht, J. [Jantien]
ISBN: 9789462369924 - Eleven International Publishing : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
European Commentaries on Private International Law : ECPIL : Commentary | : Volume I : Brussels Ibis Regulation / Magnus, U. [Ulrich] | Mankowski, P. [Peter]
ISBN: 9783504080174 - Verlag Dr. Otto Schmidt : Köln
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
European Migration Law / Thym, D. [Daniel]
ISBN: 9780192894274 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

To Share or Not to Share (Others' Data) - That Is the Question... / Weber, F. [Franziska]
ISBN: 9789047301691 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Zwijgrecht en verschoning / Scharenborg, M.H.G. [Martin]
ISBN: 9789403701141 - Mijnmanagementboek.nl :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

European Commentaries on Private International Law : ECPIL : Commentary | : Volume I : Brussels Ibis Regulation / Magnus, U. [Ulrich] | Mankowski, P. [Peter]
ISBN: 9783504080174 - Verlag Dr. Otto Schmidt : Köln
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

European Migration Law / Thym, D. [Daniel]
ISBN: 9780192894274 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Veranderend toezicht | : De taak en positie van de voorzitter van de raad van commissarissen / Salemink, T. [Tom] | Bulten, C.D.J. [Claartje] | Jansen, C.J.H. [Corjo] | Ginneken, M.J. [Marnix] van
ISBN: 9789013172492 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

EU Youth Justice | : The personal scope of EU criminal law and the diversity of youth justice systems / Leenknecht, J. [Jantien]
ISBN: 9789462369924 - Eleven International Publishing : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht, deel II | : Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Kolkman, W.D. [Wilbert] | Salomons, F.R. [Frits]
ISBN: 9789013164015 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Climate litigation in a changing world / Spier, J. [Jaap] | Kock, B [Bastiaan]
ISBN: 9789462363267 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

EU Youth Justice | : The personal scope of EU criminal law and the diversity of youth justice systems / Leenknecht, J. [Jantien]
ISBN: 9789462369924 - Eleven International Publishing : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Zwijgrecht en verschoning / Scharenborg, M.H.G. [Martin]
ISBN: 9789403701141 - Mijnmanagementboek.nl :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Data at the Boundaries of European Law / Curtin, D.M. [Deirdre] | Catanzariti, M. [Mariavittoria]
ISBN: 9780198874195 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Databeheer, legal tech & design | : Een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs / Timmer, I. [Ivar] | Groenendijk, B. [Ben] | Passera, S. [Stefania] | Rietveld, R.D. [Rachel] | Beukhof, M. [Marit]
ISBN: 9789462127708 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
To Share or Not to Share (Others' Data) - That Is the Question... / Weber, F. [Franziska]
ISBN: 9789047301691 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Een ander verhaal | : Goederen van derden als verhaalsobject / Krzeminski, K.J. [Kasper]
ISBN: 9789493333048 - Ars Aequi Juridische Uitgeverij : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nudging in het contractenrecht ter bescherming van zwakkere partijen / Bouwman, T. [Tom]
ISBN: 9789462127920 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie