Algemeen recht

Bijspijkeren op gebied van legal tech | : 'Ook advocaten moeten mee' / Geukers, C. [Carmen]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een soevereine vrije mens van vlees en bloed in de rechtszaal en op het notariskantoor / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Geheimhouding bij mediation en collaborative divorce | : Let op wat je afspreekt / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het paradoxale karakter van de menselijke maat: een filosofische doordenking / Jong, G.T. [Grietje] de
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische opleiders storten zich op AI / Huijting-Mebius, F. [Francisca]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Een stokje steken voor staken / Heidary, K. | Maathuis, E.E.
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het concurrentiebeding: einde in zicht of brandt er nog licht? / Seghrouchni, J.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Klikspaan, boterspaan, je mag niet meer naar werk gaan: Een onderzoek naar het heden en de toekomst van de arbeidsrechtelijke bescherming van klokkenluiders: het benadelingsverbod / Steijns, J.M. [Monique]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Financiële duurzaamheidswetgeving als taal: een didactische behandeling van het transparantieraamwerk / Dijk, J. van [Jelle]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe regelgeving voor betaaldiensten: enkele opmerkingen over de PSD3 en de PSR / Pasaribu, A.A. [Adam]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op voorbeeldgedrag, tegenspraak en zelfreflectie door de Autoriteit Financiële Markten / Bergh, F.S. van den | Mostert, I. [Irene]
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Artiesten en sporters niet in het verdrag met België | "The best illusions that we make are the ones that we don't fake" - The Good Lie, Warhaus (2016) / Molenaar, D. [Dick]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7492,
Vraag aan | Informatie
   
Btw en deeleconomie: de keuze is opnieuw heffing! / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
De btw-druk op nieuwe woningen; mogelijkheden tot verlaging van die druk? / Paardt, R.N.G. [René] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
Een onafhankelijk persoon / Norden, G.J. [Gert-Jan] van | Doesum, A.J. [Ad] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
Gecertificeerde onroerende zaken in box 3 / Hoogwout, T.C. [Theo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7492,
Vraag aan | Informatie
   
Lex specialis. Voorrang en volgorde bij toetsen / Kesteren, H.W.M. [Herman] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
Placebo erger dan de kwaal? - de balans van bijna dertig jaar overkill / Wolf, R.A. [Redmar]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
Solidariteitsbijdrage of solidariteitsbelasting? / Bergen, D.J. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7492,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel voor een nieuwe holdingresolutie in de omzetbelasting / Cornielje, S. [Simon]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7491,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De notaris-mediator: rechten en verplichtingen / Dufour, L.C. [Laurien]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De toepasselijkheid van artikel 21 Rv in arbitrage / Zelst, B. [Bastiaan] van | Houtman, V.J.
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Liegend de Tweede Kamer in | : Bestaan er voldoende waarborgen tegen een Nederlandse George Santos? / Pasterkamp, B.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 27,
Vraag aan | Informatie
   
Roulerende rechters-commissarissen. Liever kwijt dan rijk? / Hollemans, R.
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar erfprocesrecht in de advocatenpraktijk / Knoppers, P. [Petra]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Een nieuwe EU-verordening voor de overdracht van strafvervolging. Een geschikte oplossing voor rechtsmachtconflicten? / Graat, J.J.M. [Joske]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Premiestelsel zorgkosten is aan herziening toe / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7492,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De maatstaf bij uitleg van de hypotheekakte: hoeveel ruimte is er voor Haviltex? / Visser, I. [Irene]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De Wijzigingswet Wsnp - een stoplap met gaten / Damsteegt, F.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De taak van de curator en maatschappelijke belangen / Hees, A. van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De wetshistorische interpretatie van de faillissementswet / Boeck, M.J de
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht als panacee voor massaschade aansprakelijkheid? | ; Recente Amerikaanse pogingen tot afwikkeling van massaschade in Chapter 11 / Tavakolnia, A. [Arwin]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Preventie, tijdig ingrijpen en doorstart | : Een verslag van de expertmeeting georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering / Bakker, I.E.J.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de Faillissementswet / Siemerink, L.A.R. [Leonie]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Aanknopingspunten voor de toepassing van het recht op een billijke vergoeding ex art. 25c Auteurswet / Leuyerink, R. [Roma]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Commercieel gebruik van beeldmateriaal gemaakt met AI / Klopper, J. [Jasper] | Visser, D.J.G. [Dirk]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Disneyfilms langs de juridische meetlat / Botter, H.X. [Hugo]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Plausibiliteit en post-published evidence na G 2/21 / Verschuur, A.M.E. [Anne Marie]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Proportionaliteit in het octrooirecht: de derde weg / Dijkman, L.E. [Leon]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbeschermingsmogelijkheden van het stemgeluid onder Nederlands portretrecht in de context van audio-deepfakes / Valk, E. [Etienne]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Deskundige of derde? Een pleidooi voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen / Bex-Reimert, V.M. [Viola]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De aandeelhoudersovereenkomst in strijd met de vennootschappelijke orde: Achtergronden en rechtsgevolg / Broecke, P.M.J.H. ten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7425,
Vraag aan | Informatie
   
Het pre-fusie, omzettings- en splitsingsattest en de verzetstermijn voor crediteuren / Veen, W.J.M. [Wino] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7425,
Vraag aan | Informatie
   
Inwerkingtreding twee nieuwe wettelijke regelingen in Boek 2 BW / Veen, W.J.M. [Wino] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Vennootschapsrecht / Gun, L. van der | Wolf, R.A. [Rogier]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

ChatGPT in het juridisch onderwijs: elke student een personal assistant / Duin, J.M.L. [Anna] van
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Benadeeld zeker, maar of het telt? Een beschouwing over giften in de zin van artikel 4:67 sub a BW / Maasland, J.L.D.J. [Dirk-Jan]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De vereffenaar kan onder omstandigheden een (tussentijdse) uitdelingslijst intrekken / Jong, E.A. [Eric (Notary)] de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Een andere kijk op het verblijvensbeding / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7425,
Vraag aan | Informatie
   
Is artikel 4:4 BW nog bij de tijd? / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Is de vervaltermijn in artikel 4:85 BW om een beroep op de legitieme portie te doen aan herziening toe? / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een betere positie voor de minderjarige in het erfrecht / Haar, J.H.M. [Hans] ter
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkeling van het Nederlandse internationaal erfrecht in de afgelopen twintig jaar / Knot, J.G. [Jan-Ger]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar erfprocesrecht in de advocatenpraktijk / Knoppers, P. [Petra]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen als inspiratie voor een 'uitlegarm' testament / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De aangewezen sanctie voor het niet-naleven van de Didam-regels; equilibreren tussen rechtsbescherming en rechtszekerheid | : Een artikelnoot bij het vervolgarrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 4 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2796 / Beers, J.P.M. [Jack] van | Peters, M.P.
De Gemeentestem 2023, afl. 7561-7562,
Vraag aan | Informatie
   
De lange weg naar de Omgevingswet / Veen, G.A. [Gerrit] van der
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaattransitie vraagt om maatschappelijk verantwoord leiderschap | : Hoe stimuleer je dit vanuit extern toezicht? / Schuurman-Landman, P.H.J. | Coffeng, T. [Tessa] | Steenbergen, E.F. [Elianne] van
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'Tone at the top' als maatstaf voor compliance? / Hel, E.C.J.M. [Lisette] van der (AU) / Siglé, M.A. [Maarten]
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Daadwerkelijk gedrag veranderen? | : Kennis van biases geen 'nice-to-have', maar een 'must-have' / Vernooij, C. [Corine] | Hendriks, M. | Have, S. [Steven] ten
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De juridisering van de afwikkeling van de toeslagenaffaire / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De kunst van het in- en terugveren | : Veerkracht en de ketens in het domein van Justitie en Veiligheid / Hijzen, C.W. | Bont, R. de
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De kwetsbaarheid van de rechtsstaat / Tinnevelt, R.B.J. [Ronald]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling van de Meting Veiligheidsperceptie | : Een instrument om percepties rond veiligheidsklimaat inzichtelijk te maken voor toezichthouders en bedrijven / Hoogervorst, N. [Niek] | Groeneweg, J. [Jop] | Veer, T. [Tessa] van der
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
E駭 uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht? | : De conclusie van A-G Wattel nader beschouwd / Rond, C. [Carola] de | Poot, W.J.
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Landelijk toezichthouder wacht koude ontvangst / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsaansprakelijkheid anno 2023 | : de stand van de rechtsontwikkeling / Ettekoven, B.J. [Bart Jan] van | Hartlief, T. [Ton] | Polak, J.E.M. [Jaap] | Ravels, B.P.M. [Bruno] van | Rijnhout, R. [Rianka] | Schutgens, R.J.B. [Roel] | Tjepkema, M.K.G. [Michiel] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
Overheid en Aansprakelijkheid 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tegengaan van bestuurlijk verval in de semipublieke sector / Bokhorst, A.M. [Meike]
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Transparante verslaglegging over toezicht in ziekenhuizen | : een internationale vergelijking / Godschalx-Dekker, J. [Judith] | Mook, W.N.K.A. [Walther] | Paape, L. [Leen]
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Weerwind stelt commissie in voor herijking vergoedingenstelsel / Geukers, C. [Carmen] | Huijting-Mebius, F. [Francisca]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Zonder analytische ethiek blijft toezicht suboptimaal / Fiole, E.
Tijdschrift voor Toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Guilty until proven innocent' | : Een vergelijking tussen de plaats van het slachtofferspreekrecht in Nederlandse en Texaanse strafrechtszaken / Heuvelman, E.R.J.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 27,
Vraag aan | Informatie
   
Confronteren en heroriënteren | : Hoe werkt herstelrecht, voor wie, in welke context? / Stokkom, B.A.M. [Bas] van
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De criminele burgerinfiltrant in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit; een wolf in schaapskleren? Het uitkeren van gelden bij het inzetten van criminele burgerinfiltranten in relatie tot het instigatieverbod uit artikel 6 lid 1 EVRM / Naber, S.F. [Sophie]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De prijs van vergelding | : Een raamwerk voor de bepaling van de betalingsbereidheid voor korte gevangenisstraffen / Wermink, H.T. [Hilde] | Been, J. [Jim] | Schuyt, P.M. [Pauline] | Wijck, P.W. [Peter] van | Blokland, A.A.J. [Arjan]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe EU-verordening voor de overdracht van strafvervolging. Een geschikte oplossing voor rechtsmachtconflicten? / Graat, J.J.M. [Joske]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe roekeloosheidsbegrip uit artikel 5a WVW 1994: een voorlopige balans / Redactie
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Letselschade opgelopen door gedetineerden tijdens arbeid in de penitentiaire inrichting. Is de Staat op grond van de zorgplicht in beginsel aansprakelijk? / Beest, B.A. van [Babette]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rehabilitatiebewijs en de rol van risico- en beschermende factoren in VOG-uitspraken / Berg, C. [Chantal] van den | Zand-Kurtovic, E. [Elina] van 't
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafbaarstelling van verborgen ruimten en de bescherming van het openbaar gezag / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr? / Doorenbos, D.R. [Daan]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wraakporno en het rechtsgoed openbare orde: Een onderzoek naar de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde in het licht van de betekenis van het rechtsgoed openbare orde / Dekker, T.J.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

ChatGPT in het juridisch onderwijs: elke student een personal assistant / Duin, J.M.L. [Anna] van
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De spanning tussen het non-discriminatierecht en het gegevensbeschermingsrecht | : Heeft de AVG een nieuwe uitzondering nodig om discriminatie door kunstmatige intelligentie tegen te gaan? / Bekkum, M.S.L. van | Zuiderveen Borgesius, F.J. [Frederik]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 27,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Intellectueel eigendomsrecht / Fest, S. [Silke] | Rodriguez Arigon, N.C. [Nathalie]
Advocatenblad 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aan welke eisen dienen bindende adviezen van de Geschillencommissie te voldoen, en hoe dienen deze adviezen te worden getoetst? / Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Consumentenbescherming onder de Brussel Ibis-verordening: het kan beter! / Visser, W.A. [Willem]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De maatstaf bij uitleg van de hypotheekakte: hoeveel ruimte is er voor Haviltex? / Visser, I. [Irene]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Essenti・e informatie voor consument-beleggers: Een noodzakelijke update van de regeling oneerlijke handelspraktijken / Arons, T.M.C. [Tomas]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Makelaardij 2021-2022 / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over het effect van een contractuele afwijking van de wettelijke ontbindingsregeling / Verhoeff, N.R. [Renske]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Papieren tijger in de maak? Pogingen om het herstel van goederen te bevorderen in de EU en de VS / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verkopen op Vinted: pakketten, plichten en kopersbescherming / Kremers, L. [Lotte] | Mak, V. [Vanessa]
Ars Aequi 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De nieuwe Richtlijn productaansprakelijkheid ontward | : belangrijkste wijzigingen en impact op collectieve acties en de verzekeringsbranche in kaart gebracht / Markus, R.L. | Chaddar, Y. el
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Smeerkuil-arrest (1983) nader verklaard / Dort, R.M.J.T. [Raoul] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Soft law, hard consequences? | : Over niet-bindende instrumenten en aansprakelijkheid / Kuiper-Slendebroek, B.A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie