Burgerlijk recht

Pandrecht op aandelen / Hutten, T.
ISBN: 9789013173406 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Sdu Commentaar: Gedwongen zorg - editie 2023-2024 / Keurentjes, R.B.M. [Rob] | Frederiks, B.J.M. [Brenda] | Hondius, A.J.K. [Adger] | Koopmans, I.M. [Ingeborg]
ISBN: 9789012408783 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen | : Een juridisch dogmatisch onderzoek naar de inzet en rol van de deskundigen die door de rechter of het bevoegd gezag worden ingeschakeld wegens de schade begroting / Schuite, S. [Sam]
ISBN: 9789013173048 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen | : Een juridisch dogmatisch onderzoek naar de inzet en rol van de deskundigen die door de rechter of het bevoegd gezag worden ingeschakeld wegens de schade begroting / Schuite, S. [Sam]
ISBN: 9789013173048 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Grenzen aan verkrachting | : Een juridische analyse van de huidige en toekomstige strafrechtelijke bescherming tegen verkrachting / Deelstra, R. [Rogier]
ISBN: 9789088633430 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking : Tekst & Commentaar | : De tekst van het Wetboek van Strafrecht Boek 1 Titel 1, het Wetboek van Strafvordering Vijfde boek, en andere voor het internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking relevante regelgeving voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving / Glerum, V.H. [Vincent] | Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke] | Yanev, L.D. | Veerman, M.E.
ISBN: 9789013170085 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafvordering : tekst & commentaar | : De tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar / Cleiren, C.P.M. [Tineke] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Dubelaar, M.J. [Marieke] | Verpalen, M.J.M. [Rino] | Cnossen, J.P. [Jelle] | Kobari, M.
ISBN: 9789013170146 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheidsrecht / Dam, C.C. [Cees] van
ISBN: 9789462127807 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bijzondere overeenkomsten / Schelhaas, H.N. [Harriët] ! (RED) / Verheij, A.J. 
ISBN: 9789013171624 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Goederen- en zekerhedenrecht / Boom, W.H. [Willem] van
ISBN: 9789462127746 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Hypotheek / Huijgen, W.G. [Pim]
ISBN: 9789013173956 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie