De vereniging Netlaw heeft besloten om het cursusaanbod van de NetlawAcademy gedeeltelijk open te stellen voor collega-advocaten die werkzaam zijn in de sociale advocatuur. Binnen het voor sociaal advocaten relevante deel van de opleidingen worden tegen een geringe vergoeding plaatsen aangeboden, in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit en de VSAN. De vereniging Netlaw en de bij haar aangesloten kantoren willen hiermee een bijdrage leveren aan het verlichten van de financiële druk op de sociale advocatuur en de interactie van haar advocaten met de sociale advocatuur bevorderen.

Advocaten die deelnemen aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur en/of lid zijn van de VSAN kunnen zich middels een mail aanmelden bij het secretariaat van Netlaw. De kosten van deelname bedragen € 50,– (excl. BTW) per PO-punt. De cursussen staan op deze pagina opgesomd.