Algemeen recht

De Mobiliteitsrichtlijn en het voorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen doorgelicht / Koster, H. [Harold]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe 'leerroute' van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): uitweg uit de wespenval van het tuchtrecht? / Mackor, A.R. [Anne Ruth]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten bij doorgiften van persoonsgegevens en het Trans-Atlantic Data Privacy Framework / Jansen, R.H.T. [Rowin] | Wolters, P.T.J. [Pieter]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De toetsing van wijzigingsbedingen in de Nederlandse feitenrechtspraak | : Een kwantitatieve empirische analyse / Ende, M.G.J. van 't
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een gedenkwaardig arrest van 80 jaar geleden: de uitspraak van het hof Leeuwarden van 25 februari 1943 inzake Kamp Erika / Jansen, C.J.H. [Corjo]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een beter zicht op netwerken in klachtbehandeling / Slingerland, W. [Willeke]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Studiemiddag over leiding geven / Zwaagstra, D. [Daniel]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Topservice voor veeleisende klanten: Uitblinken door klachten / Zantman, C. [Cato]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsongeschiktheidspensioen voor werknemer en ondernemer voor en na de invoering van de Wtp / Schouten, E.A.P. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursorgaan mag besluiten tweede onderzoek uit te laten voeren | Annotatie bij CRvB 15 juni 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1150, TAR 2023/61 / Hendriks, A.C. [Aart]
TAR : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van de verbintenisrechtelijke opzegregels op de overeenkomst van opdracht / Neut, N. [Niels] van der
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De strijd om een werknemersstatus: een vergelijkende bespreking van de Nederlandse en Belgische uitspraak inzake de kwalificatie van Deliveroo-maaltijdbezorgers / Verhuyck, H.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomstbestendigheid van werkingssfeerbepalingen | : Veranderen werkingssfeerbepalingen automatisch mee met de tijd of zijn ze toe aan een analoge aanpassing? / Smit, M. T.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dismissal Law in Spain / Garcia-Munhoz-Alhambra, A. [Antonio]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Geopolitieke risico's | : kalm blijven en doorbeleggen? / Slager, A.M.H. [Alfred]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfonds & ESG | : 20 jaar prudent person-regel / Maatman, R.H. [René] | Broekhuizen, K.W.H. [Kleis]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Zorg voor goede samenloop tussen herziening Europese Pensioenfondsenrichtlijn en nieuwe Nederlandse pensioenstelsel / Kortleve, N. | Mulder, W. | Verstegen, M.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

EMIR 3.0: Active Account Proposal Seeks to Reduce EU Reliance on Third Country CCPs / Callens, E. [Evariest]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
EMIR 3.0: een verregaand ingrijpen in het clearinglandschap? / Uiterwijk, S. | Storm, C.F. [Carlijn]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Introduction to clearing and central counterparties / Otten, J. [Jelle] | Lee, V. [Vivian]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Resolving Resolution: de conjunctie van afwikkelingsdrempels voor Europese en Britse Central Counterparties: Enkele overwegingen en aanbevelingen bij de resolutievoorwaarden voor Europese en Britse Central Counterparties, in het licht van de micro- en mac / Smits, A. [Aalt-Jan]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen contractdwang en beëindigingsplicht: De bank en haar contractvrijheid in het samenspel van publiek- en privaatrecht / Haentjens, M.H. [Matthias]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vormen sociale media wel zo'n grote bedreiging voor de financiële wereld? / Steins Bisschop, B.T.M. [Bas]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De complexe puzzel van artikel 10a Wet VPB 1969 en fraus legis: eureka? / Peeters, P.J.J.M. [Hans-Peter] | Kreder, M. [Mark] | Lakchouch, E. [Ekram]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7490,
Vraag aan | Informatie
   
Een vriendelijke doch onpraktische tegemoetkoming voor sleutelverklaringen en andere economische eigendomsverkrijgingen / Jong, R.D.J. [Roan] de | Laren, D. van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Eureka noch logica, helaas, maar raadselachtige fraus-legisoordelen / Vries, R.J. [Rudolf] de | Kok, Q.W.J.C.H. [Reinout]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7490,
Vraag aan | Informatie
   
Fraus legis en artikel 10a Wet VPB 1969: orakel of logica? / Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7490,
Vraag aan | Informatie
   
Het APV-regime na het overlijden van de inbrenger en de toerekening aan (fictieve) erfgenamen: De (onterfde) erfgenaam ontrafeld / Auerbach, X.G.R. [Xavier] | Boer, J.P. [Koos]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7490,
Vraag aan | Informatie
   
Mag je vertrouwen op overheidscommunicatie? / Mezouar, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7490,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruikbestrijding in fiscalibus: vindt de kat haar jongen nog terug? / Peeters, B. [Bruno]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Omzetbelasting - levering appartementsrecht 'op tekening' / Berkhuizen, P. | Straaten, J.C. [Jaap] van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Zelfgekweekte goodwill en de bezitseis van art. 4 WBRV / Rozendal, A. [Aad]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (XIII) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (XIV) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad bevestigt het vaste toetsingskader verzoek voorlopig getuigenverhoor / Theunis, D.C.
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De advocaat als feitenonderzoeker naar integriteit / Hofhuis, H.F.M. [Hans]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De devolutieve werking en het gezag van gewijsde: Een bespreking van HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:784 / Möhring, M.E.A.
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een efficiënte procesvoering: Een verkenning naar wat regierechter, advocaten en wetgever zouden kunnen bijdragen aan een verbeterde inrichting van processtukken / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geschil- en conflictoplossing door de civiele rechter en de rol van advocaten / Wolff, D.J.B. [Diana] de
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het Centraal register voor Belgische rechtspraak: een (digitale) stap vooruit? / Hendrickx, V. [Victoria]
Computerrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van het kind moet de eerste overweging zijn bij O.J. BOEDER* de ontbinding van een huurovereenkomst / Broeder, O.J.
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nogmaals: de advocaat als feitenonderzoeker naar integriteit / Hofhuis, H.F.M. [Hans]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ontzie uw rechter: is mediation naast rechtspraak de oplossing? / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Welke mogelijkheden zijn er om in civiele procedures nihil-stelling van griffierecht te verzoeken? / Loonstein, H. [Herman]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Contractuele posities bij peer-to-peer-handel in elektriciteit / Kalisvaart, S.T.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De bevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van de Europese begroting / Matthijs, H.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
EMIR 3.0: Active Account Proposal Seeks to Reduce EU Reliance on Third Country CCPs / Callens, E. [Evariest]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
EMIR 3.0: een verregaand ingrijpen in het clearinglandschap? / Uiterwijk, S. | Storm, C.F. [Carlijn]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het concept 'duurzaamheid' ontrafelen - een begin, geen eindpunt: Reeks 'Duurzaamheid' - inleidend artikel / Zimmeren, E. [Esther] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruikbestrijding in fiscalibus: vindt de kat haar jongen nog terug? / Peeters, B. [Bruno]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang / Sloots, L. [Lisette]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

(Police) Women on Wheels voor gelijke rechten in India / Olbertz, N. | Heupink, J. [Jacomijn] | Woude, M. [Maaike] van der
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
NIS 2 en de AVG: werk aan de winkel? / Viergever, L. [Lieneke] | Til, G. [Gijs] van
Computerrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd? / Bijlsma, S.T.P.
Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder / Brand, E.C.A. | Schie, M. [Marieke] van
Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie? / Otte, C. [Cathelijne]
Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Corona en huur | : de stand van zaken na de uitspraak van de Hoge Raad / Lochem, J.Ph. van
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen aan het eigendomsrecht op onroerende zaken / Schaijk, C.F.N. [Coen] van | Wichern, L. [Lukas]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en het Didam-arrest / Dutmer, E.M.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De nuancering van het overtrederschap en de gevolgen voor handhaving binnen de vastgoedpraktijk / Bassie, R.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De werking van de 'as is, where is'-clausule / Linden, A.P.J.M. [Arie] van der
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grondspeculatie en de rol van de notaris / Huffelen, A.H. [André] van
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van het kind moet de eerste overweging zijn bij O.J. BOEDER* de ontbinding van een huurovereenkomst / Broeder, O.J.
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht | : tussen contract, bescherming en beleidsdoelen / Lochem, J.Ph. van
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap / Hoving, A.A.L. | Mol, T.W.S.
Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Minder flexibiliteit voor de verhuur van woonruimte; de Wet vaste huurcontracten / Greijskamp, W.G.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaal opkoopverbod aanstaande? / Sonderegger, M.C.T.M.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Reikwijdte Herenhuis-arrest verruimd / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vastgoedbelegger failliet - mocht de financier een schikking treffen met de huurders? / Houts, R. [Rob] van | Hebbink-Swinkels, S. [Sanne]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verhuurders buitenspel; contractuele medehuur in de praktijk / Fabritius, R.L. [Rutger] | Verkeij, K.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De neutralisatietheorie in het merkenrecht: quo vadis? / Maeyaert, P.
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gebruiksmodellen - een rechtsvergelijkende verkenning / Burg, M.W.D. [Marc] van der
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik merkenrecht 2022-2023 / Beer, R. [Rutger] de | Visser, J.
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
The European Commission's proposal for a SEP Regulation / Pors, W.E. [Wouter]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk of vice versa in het IPR / Heijning, S.H. [Sabine]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7424,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid / Blanco Fernández, J.M. [José]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl.k7,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap / Stevens, S.A. [Stan] | Kooij, A.E.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid; practice what you preach (deel 1) / Coenradie, Y.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid; practice what you preach (deel 2) / Coenradie, Y.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Europese duurzaamheidsrapportages | : een koord uit drie strengen gevlochten / Jurgens-Boot, A.A. | Wisse, T.B. [Timo]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Geen BOR bij verlettering van aandelen? / Oort, L.P.E. [Lonneke]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7424,
Vraag aan | Informatie
   
Geschillen over het vertrek van een aandeelhouder: the good-, the bad-(leaver) & Haviltex / Ruiter, B.A. de | Feenstra, M. [Maaike]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Het vennootschapsrecht gaat over vennootschapsrecht; niet over de wereld! / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl.k7,
Vraag aan | Informatie
   
Iets over de bevoegdheid en taak van het bestuur | Naschrift bij Blanco Fernández en Huizink / Roo, K.H.M. [Koen] de
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl.k7,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in concerngovernance | Reeks Groepsverhoudingen (2) / Verdam, A.F. [Albert]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor heroverweging van de plaats van het algemeen belang in het vennootschapsrecht / Bekkum, J. [Jaron] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Het kind als gedicht / Spek, J.H. van der [Jaap]
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Kindvriendelijke taal uit de zittingszaal: Voorbeelden van mooie kindvriendelijke uitspraken / Furth, M.C.
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk of vice versa in het IPR / Heijning, S.H. [Sabine]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7424,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming bij drangtrajecten: Toegang tot de rechter voor gezinnen die te maken hebben met een drangtraject / Verkroost, D.S. [Denise]
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Uithuisplaatsing: 'Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer' Cultuurverandering bij een uithuisplaatsing / Leeuwenkamp, J.L.
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2023, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Contractuele posities bij peer-to-peer-handel in elektriciteit / Kalisvaart, S.T.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet en planologisch afwijken onder het omgevingsplan: sneller en beter? / Haverkamp, E. [Ernst]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering verkend / Bakker, S. [Sjoerd]
Milieu en Recht 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De milieutoets onder de APV laat geen ruimte voor een natuurtoets / Azghay, K. [Kaoutar] | Kester, A.C.N.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het concept 'duurzaamheid' ontrafelen - een begin, geen eindpunt: Reeks 'Duurzaamheid' - inleidend artikel / Zimmeren, E. [Esther] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek zonneparken / Euverman, E. [Emile] | Meijering, K. [Keesjan] | Pol, F. [Floris] van de | Sangster, E. [Emile]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Participatieverplichtingen voor de aanvrager van omgevingsvergunningen op grond van de Omgevingswet? / Schipper, S.M. [Sanne]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursorgaan mag besluiten tweede onderzoek uit te laten voeren | Annotatie bij CRvB 15 juni 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1150, TAR 2023/61 / Hendriks, A.C. [Aart]
TAR : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De Afdeling handhaaft en verduidelijkt haar uitspraak van 19 oktober 2022 over de zorgplicht in artikel 13 Wbb en het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden / Kuijer, J. [Jelle]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het oplossen of voorkomen van bestuursrechtelijke bezwaren: Veel onbenutte mogelijkheden / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Bakker, R. [Riet]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Meer mogelijkheden voor de overheid bij het doen van (eigen) Bibob-onderzoek / Pommer, F.A. [Franc]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

(Police) Women on Wheels voor gelijke rechten in India / Olbertz, N. | Heupink, J. [Jacomijn] | Woude, M. [Maaike] van der
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De hedendaagse erosie van de term narcisme: Onderbouwde diagnose narcisme bij geweld in afhankelijkheidsrelaties is essentieel / Palmen, D. | Janssen, J. [Janine]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dementie in detentie | : praktische problemen en aandachtspunten voor (zorg)professionals / Smallenburg, L.C.S. | Roza, S.J.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Focus op herstelrecht in het jeugd(straf)recht / Peterse, C. [Coosje]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Heeft u weer kinderporno op uw computer? / Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het effect van de huidskleur van de dader op de straftoemeting: een experimenteel onderzoek / Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van | Dillen, L. [Lotte] van | Vanderveen, G.N.G. [Gabry]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het vereiste gevaar voor tbs: analyse en beschouwing / Vries, G.M. [Max] de | Bijlsma, J. [Jent] | Mackor, A.R. [Anne Ruth] | Meynen, G. [Gerben]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlanders achter buitenlandse tralies | : een onderbelichte en achtergestelde groep gedetineerden / Weijer, S. G.A. van de | Hall, M. [Matthias] van | Lemmers, F.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Re-integratie en levenslange gevangenisstraf: Een rol voor vergelding? / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De silicolonisatie van het recht: Over de wisselwerking tussen recht, biowetenschappen en Big Tech / Beers, B.C. [Britta] van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het EU-VS Data Privacy Framework: een nieuwe hoop voor Meta? / Steenbruggen, W.A.M. [Wilfred]
Computerrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
NIS 2 en de AVG: werk aan de winkel? / Viergever, L. [Lieneke] | Til, G. [Gijs] van
Computerrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De grenzen aan het eigendomsrecht op onroerende zaken / Schaijk, C.F.N. [Coen] van | Wichern, L. [Lukas]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van de verbintenisrechtelijke opzegregels op de overeenkomst van opdracht / Neut, N. [Niels] van der
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid rechtspraak: welke informatie moeten gerechten aan derden verschaffen? / Bask, R.H. [Rhea]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De expediteur als kink in de vervoerkabel / Zwitser, R. [Dick]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De strijd om een werknemersstatus: een vergelijkende bespreking van de Nederlandse en Belgische uitspraak inzake de kwalificatie van Deliveroo-maaltijdbezorgers / Verhuyck, H.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een Pools dienstboekje op de Maas, is het bemanningslid een matroos of een deksman? Een nadere beschouwing bij uitspraak Raad van State: ECLI:NL:RVS:2022:2638 / Harte, T. [Tjebbe]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het begrip 'aflevering' in het binnenvaarttransport: een bespreking van de internationale, Nederlandse, Belgische (en hybride?) regelgeving / Delen, J. | Neureiter di Torrero, B. [Bas]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
How Can A System Of Compulsory Ice Pilotage In The Bering Strait Become Legally Feasible? / Meesters, G.L.G.M.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht voor veiligheid in de transportsector: Verslag van de tiende Journée Schadee van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht / Hagdorn, A.W. [Adriaan]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie