Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De jeugd, de zorg en het recht | : slotbeschouwing over jeugdhulp in Nederland / Bruning, M.R. [Mariëlle]
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
De kwaliteit van de jeugdhulp en het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / Antonides, L. | Grijsbach, M.G.E. [Marlies] | Hilbers, G.E. [Gabriëlle]
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
Dilemma's van de kinderrechter, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek / Janssen-Witteveen, M.M. [Marg]
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
Een stelsel met zorgen | : Financiering en toegang tot jeugdhulp / Mersch, M.F. [Melita] van der
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
Gedwongen zorg aan jeugdigen - op de grenzen van het recht / Dörenberg, V.E.T. [Vivianne]
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op gezondheid vanuit internationaal kinderrechtelijk perspectief | : Naar een integrale kinderrechtenbenadering in het Nederlandse gezondheidsrecht / Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Liefaard, T. [Ton]
In bundel: De jeugd, de zorg en het recht,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aard en uitleg van statuten / Roo, K.H.M. [Koen] de
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
De 'Exceptio klimatologica' | : Over aansprakelijkheid van bestuurders voor klimaatbeleid, en over het spanningsveld tussen 'vennootschappelijk belang' en 'bestendig succes' / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
De enquêteprocedure: 'Met een hamer een schroef losdraaien' / Blok, B.J.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
De groene litigation-strategie van VEB / Kersten, A.J.J.P.B.M. [Armand]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
De praktijk is ermee gediend dat er één (nieuwe) wettelijke tegenstrijdig belang-regeling geldt / Korvinus, T.H.W.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
De tegenstrijdigbelangregeling: een fundamenteel open karakter / Menasalvas Garrones, R.R.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
ESG litigation, een reëel risico? / Hoekstra, M.R.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Een (Europeesrechtelijke) zorgplicht van bestuurders voor mens, milieu en duurzaamheid: nodig of overbodig? / Aslan, A.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Geschiedenis en aanpak Follow This / Baal, M. van
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Het CEO/Chairman-model naar geldend Nederlands vennootschapsrecht / Kreileman, N. [Nadia]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Het CSDDD-voorstel voor een duurzaamheidszorgplicht voor bestuurders is geen oplossing voor maatschappelijke problemen / Bois, N. [Nick] du
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Het Shell-vonnis bezien vanuit internationaalrechtelijk perspectief | : UN-soft law als potentiële bron voor afdwingbare rechtsplichten voor bedrijven? / Fleuren, B.M.H. [Bart]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Ketenaansprakelijkheid naar Nederlands recht / Hamster, J.E.S.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2022 / Leijten, M.C. | Elion, B.C. | Wind, J. [Hans]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek collectieve acties en schikkingen 2022 / Sweerts, T.M. | Vermeulen, E.C.A. [Eva]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek enquêterecht 2022 / Broere, P.H.M. [Pjotr] | Dijk, L.K. van
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek medezeggenschapsrecht 2022 / Kempen, M.W.A.M. [Maarten] van / Jellinghaus, S.F.H. [Steven]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek uitkoop en geschillenregeling 2022 / Ruijter, B.A. [Bart-Adriaan] de | Glazener, D.M.J.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Misleidende duurzaamheidsverslaggeving / Hijink, J.B.S. [Steven]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen, vragen en knelpunten rondom de OK-bestuurder; een inventarisatie met het oog op nadere regulering / Sinninghe Damsté, M.H.C. [Mijke]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Over de toelaatbaarheid en wenselijkheid van het CEO/Chairmanmodel in een one-tier board naar Nederlands vennootschapsrecht / Bootsma, A.A. [Bart]
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Stellingname: statuten moeten in beginsel objectief worden uitgelegd / Perquin-Deelen, C.F.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Verkenning van enkele concrete normen voor het onderzoek in de enquêteprocedure en in de delaware SLC-procedure / Bults, L.C.L.
In bundel: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

(Reis)ongevallen over de grens / Collignon-Smit Sibinga, A.F. [Antoinette]
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen van effectieve conflicthantering | Verontwaardiging en verwijt zijn niet de optimale instrumenten / Maassen, J.K.F.
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie
   
Deepfakes: de grenzen van recht en techniek / Sloot, B. [Bart] van der
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie
   
Europese regelgeving voor zelfrijdende auto's / Bruin, R.W. [Roeland] de
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie
   
Letselschade op de grens van civiel en strafrecht / Bosch, E.W.
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie
   
Over de grenzen van werkgeversaansprakelijkheid / Kolder, A.[Arvin]
In bundel: Over de grens?! : Voordrachten gehouden op het 34e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 27 januari 2023,
Vraag aan | Informatie