Arbeidsrecht / Sociaal recht

Ambtenaar, wo bestu bleben? | : Over de verdwijning van de procederende ambtenaar na normalisering / Barentsen, B. [Barend]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De externe geschilleninstantie | : een doekje voor het bloeden of mosterd na de maaltijd / Stefels, M.E. [Madeleine]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De vrouw als voorman | : lessen uit het buitenland. Een vergelijkend onderzoek naar genderdiversiteitswetgeving voor de top in het bedrijfsleven in het buitenland en de lering die de Nederlandse wetgever hieruit kan trekken / Bunk, L.R.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Een STAP naar een leven lang leren? / Bekker, S. [Sonja]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De prijsvaststelling van aandelen bij vrijwillige overdracht | Een statutaire verkenning naar de rol van de deskundige (deel I) / Gulyás, J.E.C. | Lokin, E.C.H.J. [Emmanuel ook: Manuel]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Slagvaardig toezicht | : over knelpunten en wetgevingswensen / Jong, G. [Gerard]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Pillar 2 in het licht van (duurzame) tax incentives / Steege, D.R. ter
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7489,
Vraag aan | Informatie
   
Totaalwinst heroverwogen / Koster, E.R. [Erik]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7489,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Intern salderen als gedeeltelijke oplossing voor de stikstofcrisis in de bouwpraktijk / Euverman, E. [Emile]
Bouwrecht 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2022 / Doornhof, H. [Hugo] | Oosten, J.C. [Jan] van
Bouwrecht 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Parkeerplanologie / Zundert, J.W. [Co] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Wkb en BW | : wat, kwaliteitsborging en beter werken? / Mors, A. [Arjan] ter | Plas, H. [Erik] | Greven, M.A. | Lammers, P.F.
Bouwrecht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Wkb en BW | : wat, kwaliteitsborging en beter werken? Nu dan toch eindelijk?! / Mors, A. [Arjan] ter | Plas, H. [Erik] | Greven, M.A. | Lammers, P.F.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Goede zorg en de afhankelijkheid van zorgaanbieders van zorg-ICT(-leveranciers) | Een analyse van geconstateerde afhankelijkheden en mogelijke oplossingsrichtingen / Wit, A.P. de | Rooke, M.C.l.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Ambtenaar, wo bestu bleben? | : Over de verdwijning van de procederende ambtenaar na normalisering / Barentsen, B. [Barend]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De externe geschilleninstantie | : een doekje voor het bloeden of mosterd na de maaltijd / Stefels, M.E. [Madeleine]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Een STAP naar een leven lang leren? / Bekker, S. [Sonja]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 8/9 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Modelreglement Kleine VvE's / Luijk-van Veldhuizen, A.C.W. [Astrid] | Siewers, C.N. [Claudia] | Jong, I. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7423,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Foreign Subsidies Regulation | : food for thought voor inschrijvende marktpartijen / Gürler-Ekmekci, P. (Pelin) | Wijk, J. R.O. van | Wijk, G. van | Ibrahim, A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De zittende inschrijver bij een overheidsopdracht en de rol van de aanbestedende overheid / Garsse, S.A.D. [Steven] Van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geheime overheidsopdrachten | ; zijn deze wel echt zo geheim? / Groot-Koppert, A.J. de | Oudvorst, S.M.S van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2022 / Heijnsbroek, P. [Paul] | Nouhuys, J.F. [Frederik] van | Geelhoed, A.A. [Adrienne] | Knook, A.D.L. [Allard]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak mededingingsrecht / Boer, C.J. de | Terlouw, G.J.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De les uit ING's falende remuneratiebeleid | : he who rushes ahead doesn't go far / Vletter-van Dort, H.M. [Hélène]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Geknecht besturen | Bespreking van J.A. Terstegge, Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap / Vught, K.A.M. van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Het bonusje van Van Houten / Klein-Beemink, N.J.L.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Industriepolitiek en toetsing van overnames voor nationale veiligheid | : vooruitblik op de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames / Immerzeel, B. [Bert]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij de reactie van A.E. Smook | Wet normering topinkomens, OK-functionarissen, enquêterecht, Stichting Omroep Limburg, Royal Care / Broere, P.H.M. [Pjotr]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing van bestuurders van aandeelhouders van financiële ondernemingen / Jennen, B.C.G. [Bas]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Uitstoting van aandeelhouders in kort geding | : alleen bij hoge uitzondering(?): Beschouwingen naar aanleiding van Rb. Gelderland (vzr.) 27 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:535 / Rinnooy Kan, E.W.M.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling beloning OK-functionarissen door de Ondernemingskamer in afwijking van de WNT nader beschouwd | Reactie op de annotatie van P.H.M. Broere, JOR 2022/284 / Smook, A.E.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrechtelijke bedingen en quasi-legaat | De teerling is geworpen / Schols, F.W.J.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7423,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Foreign Subsidies Regulation | : food for thought voor inschrijvende marktpartijen / Gürler-Ekmekci, P. (Pelin) | Wijk, J. R.O. van | Wijk, G. van | Ibrahim, A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De zittende inschrijver bij een overheidsopdracht en de rol van de aanbestedende overheid / Garsse, S.A.D. [Steven] Van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geheime overheidsopdrachten | ; zijn deze wel echt zo geheim? / Groot-Koppert, A.J. de | Oudvorst, S.M.S van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2022 / Heijnsbroek, P. [Paul] | Nouhuys, J.F. [Frederik] van | Geelhoed, A.A. [Adrienne] | Knook, A.D.L. [Allard]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Waar vind je onder de Omgevingswet de ruimtelijke- en milieuregels? / Lam, T.E.P.A. [Tycho] | Jurgens, F.E.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De grondentrechter van art. 6:13 Awb / Loo, F.M.A. van der
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Technologie (AI & blockchain) en ESG; de Europese benadering van de digitaliseringstransitie - Deel II / Wuisman, I.S. [Iris]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Technologie (AI & blockchain) en ESG; de Europese benadering van de digitaliseringstransitie - Deel III / Wuisman, I.S. [Iris]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Algemene voorwaarden voor dienstverrichters | : over de vindbaarheid van algemene voorwaarden op een website / Scholten, P.D. | Jansen, V.M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale risico's afdekken in overnamecontracten / Boonstra, T. | Hulsman, M.C.
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7489,
Vraag aan | Informatie
   
Verduidelijkt de Hoge Raad de kennisgevingsplicht van artikel 7:929 lid 1 BW? / Noordermeer, R.
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Parkeerplanologie / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Accountants en controledossiers / Bask, R. [Rhea] | Dieren-Muller, L. van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Alcoholclausule en artikel 15 WAM | : nu de Hoge Raad / Kerkvliet, G. [Gerard]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 3:6 Wft | : Een korte bespreking van de bijzondere regeling voor waarborg- en garantiefondsen / Maas, M. [Martijn]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering / Rous, J.C. [Janine] | Schweers, K.C.A. [Kristel]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie