Algemeen recht

Discrimination and the Foundation of Justice | : Hate Speech, Affirmative Action, Institutional Opinions / Dijkstra, E. [Erwin]
ISBN: 9789462368910 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Legal English | : A Practical Approach / Meulenberg Costa Macedo, W.G.W.
ISBN: 9789013172119 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Panta Rhei | : recht en duurzaamheid / Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne] | Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de | Oostrum, C.H.A. [Christiaan] van
ISBN: 9789462127982 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

(Echt)scheiding en fiscale aspecten | : editie 2023 / Jansen-Verbakel, S. [Sanne] | Zuiderwijk, J.C.L. [Johan]
ISBN: 9789012408974 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Capita selecta Caribisch fiscaal recht / Rekwest, G.D. [Germaine] | Aalbers, M. [Maarten] | Geursen, W.W. [Wessel] | Lanser, J.K. | Lont, Q.N. | Nabibaks, S.S. | Roks, J.W.J. | Ruiter, J.P.
ISBN: 9789013170825 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Compendium Vennootschapsbelasting | : Inclusief bronbelastingen en tax accounting / Heithuis, E.J.W. [Edwin] | Dool, R.P. [Ruud] van den | Graaf, M.C. de | Kampschöer, G.W.J.M. [Gérard] | Nieuweboer, M. | Smit, R.C. [Ruud] de
ISBN: 9789013173123 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Handboek Bouwen onder de Omgevingswet / Bregman, A.G. [Arjan] | Graaf, K.J. [Kars] de | Hageman, C.P. [Constantijn] | Karens, J.J. [Jacco] | Moesker, H.C.W.M. [Eric] | Neerhof, A.R. [Richard] | Hobma, F.A.M. [Fred] | Verbeek, J. [Janette] | Putter, P.J. [Peter] de | Handgraaf, S. [Simon] | Groot, J.F. [Jan Frans] de | Veen, G.A. [Gerrit] van der | Stuiver, M.E. [Martijn]
ISBN: 9789463150866 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Rechterlijke discretie / Bakker, P.S. [Sjoerd]
ISBN: 9789462128248 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Crossing Borders: Proving Your Personal Status | : Interactions Between Private International Law and Human Rights Law / Den Haese, S. [Sarah]
ISBN: 9789462367333 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Discrimination and the Foundation of Justice | : Hate Speech, Affirmative Action, Institutional Opinions / Dijkstra, E. [Erwin]
ISBN: 9789462368910 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Panta Rhei | : recht en duurzaamheid / Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne] | Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de | Oostrum, C.H.A. [Christiaan] van
ISBN: 9789462127982 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De taak van de Curator | : Insolad Jaarboek 2023 / Oppedijk van Veen, E.J. [Esther] | Brunninkhuis, R.W.A. [Ruud] | Hooff, J.E.P.A. [Job] van | Loon, A. | Wiel, J.H.M. van de
ISBN: 9789013172430 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Crossing Borders: Proving Your Personal Status | : Interactions Between Private International Law and Human Rights Law / Den Haese, S. [Sarah]
ISBN: 9789462367333 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
The Recognition and Enforcement of Punitive Damages Judgments Across the Globe | : Insights from Various Continents / Vanleenhove, C. [Cedric] | Meurkens, R.C. [Lotte]
ISBN: 9789047301622 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De uitstoting van minderheidsaandeelhouders | : Een rechtsvergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten / Weerkamp, S.W.B.
ISBN: 9789088633386 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

(Echt)scheiding en fiscale aspecten | : editie 2023 / Jansen-Verbakel, S. [Sanne] | Zuiderwijk, J.C.L. [Johan]
ISBN: 9789012408974 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Familierecht | : Een introductie / Schrama, W.M. [Wendy] | Antokolskaia, M.V. [Masha] | Ruitenberg, G.C.A.M. [Geeske] | Vonk, M.J. [Machteld]
ISBN: 9789462128293 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Omgevingswet : KNB Preadviezen 2023 / Haeser, W.J. [Wouter] | Rheinfeld, J.W.A. [Jeroen] | Roes, B.H.J. [Ruben] | Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques] | Vogelaar, E.P.H. | Werf, W.J.E. [Willem] van der | Mierlo, A.I.M. [Toon] van | Verstappen, L.C.A. [Leon]
ISBN: 9789012408776 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek Bouwen onder de Omgevingswet / Bregman, A.G. [Arjan] | Graaf, K.J. [Kars] de | Hageman, C.P. [Constantijn] | Karens, J.J. [Jacco] | Moesker, H.C.W.M. [Eric] | Neerhof, A.R. [Richard] | Hobma, F.A.M. [Fred] | Verbeek, J. [Janette] | Putter, P.J. [Peter] de | Handgraaf, S. [Simon] | Groot, J.F. [Jan Frans] de | Veen, G.A. [Gerrit] van der | Stuiver, M.E. [Martijn]
ISBN: 9789463150866 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Panta Rhei | : recht en duurzaamheid / Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne] | Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de | Oostrum, C.H.A. [Christiaan] van
ISBN: 9789462127982 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Beginselen van het Nederlandse staatsrecht / Belinfante, A.D. [Guus] | Reede, J.L. [Joost] de | Efthymiou, N.S. [Nick] | Lange, R. [Roel] de | Loeffen, S.C. [Sandor] | Munneke, S.A.J. [Solke]
ISBN: 9789013167078 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek constitutioneel recht Suriname / Fernandes Mendes, H.K. | Muntslag-Essed, S. [Serena]
ISBN: 9789462127951 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het gemoderniseerde beslismodel in hoger beroep in strafzaken | : Een vergelijking tussen het strafrechtelijke en civielrechtelijke appelsysteem / Kallen, M.J.E.
ISBN: 9789088633416 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het slachtoffer | : De positie van het slachtoffer en zijn rechten in het strafproces / Schipper, N.A. [Nanouk] | Kock, L.A.J.
ISBN: 9789013169546 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Methoden van contractsuitleg | : Een model voor de uitleg van een overeenkomst / Hendrikx, A.M.M. [Anne]
ISBN: 9789013172966 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pandbelening / Ruys, W. [Willem]
ISBN: 9789462128194 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
The Recognition and Enforcement of Punitive Damages Judgments Across the Globe | : Insights from Various Continents / Vanleenhove, C. [Cedric] | Meurkens, R.C. [Lotte]
ISBN: 9789047301622 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Van compensatieconflicten naar betekenisvol compenseren / Rijnhout, R. [Rianka]
ISBN: 9789462128392 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie