Algemeen recht

Corporate social responsibility en de advocatuur | Een tussenstand / Broekhuizen, J.Ph. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
De dubbele achternaam / Punselie, E.C.C. [Lies]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De ontoereikende Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie / Renssen, S. [Samantha]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Een vonnis ten uitvoer leggen in Spanje? Een goede voorbereiding is het halve werk | Praktische tools om tenuitvoerleggingen in Spanje van Nederlandse gerechtelijke uitspraken te vergemakkelijken / Sibbing, V. | Martinez Pozas, E. | Rijken, N.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Excuses van de koning | De overtuiging van enkele rechtsgeleerden, en misschien een oude rechterlijke uitspraak, maken nog geen wet / Velden, B.D. [Bastiaan] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Het herkennen en erkennen van 'kleurenblind' racisme / Woude, M.A.H. [Maartje] van der
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het lot van een vergoedingsrecht bij besteding van de betreffende gelden aan de kosten der huishouding / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Multiperspectiviteit in de maatschappelijke beeldvorming rondom de Curaþaose creoolse spiritualiteit / Allen, R.M. [Rose Mary]
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Over de rede van de voorzitter van de Nederlandse Juristen-Vereniging / Jansen, C. [Corjo]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht op bevel van de kortgedingrechter: veilig of onveilig? / Straaten, J.C. [Jaap] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociaal overleg in de Zorg en Welzijn | : kenmerken, ontwikkelingen en een toekomstagenda / Brinkman, W. [Wilco]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsverhoudingen in de Metalektro 2015-2022 / Brouwers, J. | Rojer, M.F.P. [Maurice]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsverhoudingen in de schoonmaakbranche | : van vechtcultuur naar overlegcultuur / Kerstens, J.C.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs | : van gebaande paden naar hobbelige wegen en terug / Brinkman, W. [Wilco]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen / Kievit, P.W.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Cassatiekroniek arbeidsrecht 2020-2022 / Dempsey, N.T.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De Cao voor Uitzendkrachten / Tanja, M. | Spangenberg, L.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De RI&E en werkgeversaansprakelijkheid / Doorn, D. [Daphne] van
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De cao in Nederland | : een terugblik en een vooruitblik, 2015-2025 / Harteveld, L. [Laurens]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van stukloon in het arbeidsrecht / Vermeulen, K.P.D. [Koen] | Willemsen, A. [Amber]
ArbeidsRecht 2023, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
De staat van de polder | : de bouwsector / Roemer, H. van de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De staat van de polder; zijn toekomst: 'Verkeersvliegers van Nederland' / Schmid, W.O.L.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De vertrouwensfunctie in het ambtenarenrecht / Stavleu, V. [Vincent]
TAR : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een reactie op: 'H.J.W. Alt, 'Het uitzendbeding en ziekte: de wetgever is aan zet'', ArbeidsRecht 2023/37 / Hoogeveen, E.M. [Marita] | Tanja, M.
ArbeidsRecht 2023, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Groene belangen in de beroepsprocedure: afwegen of afwijzen? / Heijden, K.N. [Karlijn] van der
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het melden van ongewenst gedrag op universiteiten | : Waarom is dit zo moeilijk en wat moet er anders? / Tauber, S. | Loyens, K.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitzendbeding en ziekte: de wetgever is aan zet / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
ArbeidsRecht 2023, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Issues of conflicting laws - a closer look at the EU's approach to artificial intelligence / Henckel, K.C. [Kirsten]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens ernstige wanprestatie: waar staan we? / Stenden, B.M.C. | Kleijer, S.W. [Stefan]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op artikel 'Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiÙle ondernemingen' / Tuyll van Serooskerken, C.F.J. [Constant] van
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Sociale veiligheid: een organisatiepsychologisch perspectief / Ellemers, N. [Naomi]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The interplay of digital and legal frontiers: analyzing jurisdictional rules in GDPR collective actions and the Brussels I-bis Regulation / Silva de Freitas, E
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verval van vakantie: voorzichtig verduidelijkt? / Vos, J.R. [Jan-Pieter]
ArbeidsRecht 2023, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De SAFE: gevolgen in de vennootschapsbelasting / Tilburg, P.A. [Pieter] van | Jorissen, B.W. [Bas]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
De beginselen van de Wolfsberg Groep inzake gebruik AI / Nagelkerke, F.F. [Floortje]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij de reactie op het artikel 'Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiÙle ondernemingen' / Pieters, M.J.J.W. [Willemijn] | Koolstra, C.H. [Charlotte]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pijler 2 en de transitieregel voor overgedragen activa / Wilde, M.F. [Maarten] de | Than, Y.Y. [Ying Yi]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op artikel 'Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiÙle ondernemingen' / Tuyll van Serooskerken, C.F.J. [Constant] van
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
The silent introduction of DNB's CFI-Benchmark reporting framework | : Guidance on who qualifies as a CFI and when reporting is required / Ende, L.J.J. [Leonard] van der | Meer, J.J.F. [Jan-Jouke] van der
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De (quasi)wettelijke verdeling en renteafspraak / Vijfeijken, I.J.F.A. [Inge] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7421,
Vraag aan | Informatie
   
De SAFE: gevolgen in de vennootschapsbelasting / Tilburg, P.A. [Pieter] van | Jorissen, B.W. [Bas]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
De inkomensverlagende inkomensverhoging wegens hulpbehoevendheid: Deel 2: Individueel en buitensporig ¾f structureel probleem? / Linden, A.T.H. van der | Meijerman, V.L. [Vincent]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7486,
Vraag aan | Informatie
   
Disponeren en het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht en bestuursrecht / Cramwinckel, T.A. [Thirza] | Triet, N. [Nikky] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad bekent kleur over belang later OESO-commentaar voor verdragsinterpretatie: Wat is de betekenis? / Hulten, M.J. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7486,
Vraag aan | Informatie
   
Inkeren: cryptobezitters in box 3 / Loo, J. [Johan]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7488,
Vraag aan | Informatie
   
Kwijtschelding van erfbelasting tegen overdracht van kunst of andere cultuurgoederen | : Wie komt daarvoor in aanmerking? / Waaijer-Linders, M.U.M.A. [Marleen]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7420,
Vraag aan | Informatie
   
Nog steeds openstaande vragen bij de oudedagsverplichting en overlijden / Neve, M.L. [Mathieu] | Staats, G.M.C.M. [Gerard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
Overkill in de implementatie van ATAD2: de buiten beschouwing blijvende vaste inrichting / Kleiman, M.A.R. [Mark] | Bane, R.K. [Rhys]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7488,
Vraag aan | Informatie
   
Pijler 2 en de transitieregel voor overgedragen activa / Wilde, M.F. [Maarten] de | Than, Y.Y. [Ying Yi]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor uitbreiding van klassieke fiscale autonomie van gemeenten / Dijkstra, C.M. [Carl] | Leeuw, N. de
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7488,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekenprijzen voor financiÙle doorstromers: lessen uit Luxemburg / Maessen, V.P.J.M. [Vincent]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7486,
Vraag aan | Informatie
   
Waarderingsvoorschriften voor woningen in de Successiewet 1956 / Reijnen, T.F.H. [Theo]
De Notarisklerk 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Duurzaamheid en innovatie binnen het aanbestedingsrecht | : Van openstelling van de interne markt, naar instrument ten dienste van beleidsdoelstellingen. / Molina, A. [Alfredo]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van het evidentiecriterium bij planologische beleidsregels en het fenomeen van de posterieure beleidsregel | : Een analyse van de conclusie van staatsraad Advocaat-Generaal Nijmeijer. / Wiersema, H.P. [Harald] | Massali, J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Verval en vernieuwing van historische infrastructuur | : De wegenrechtelijke zorgplicht in erfgoedrechtelijk perspectief. / Crommelin, F.C. [Feyoena]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigt de bewijsrechtelijke positie van de aannemer in het kader van zijn aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering, na inwerkingtreding van de Wkb? | : Een vergelijking met de huidige situatie en de 'fabel' van de omgekeerde bewijslast. / Vermeij, P. [Peter] | Uittenbogaard-de Keyser, R.M. [Reina]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Financiering van collectieve acties | : wie draait op voor de succesvergoeding van de financier? Over de verhaalbaarheid van de succesvergoeding van procesfinanciers / Rozema, B. [Barbara]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ruilverhouding, wederzijdse dwaling en onvoorziene omstandigheden / Boom, W.H. [Willem] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop van ideële en collectieve belangenbehartigingr | : de ontvankelijkheidsbeslissing in FNV & CNV/Tempe / Schutgens, R.J.B. [Roel] | Sillen, J.J.J. [Joost]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Het recht op een mondelinge behandeling / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Advocatenblad 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Klare taal | : Juridisch spelen met Jip en Janneke. Het verslag van het NJV-jaarcongres 2023 / Voort, D. [Dries] van de
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek door advocaten: het tuchtrechtelijk kader / Lamp, R.M.I. [Roan] | Liem, V.S.Y. [Vanessa] | Admiraal, K. | Leijten, L.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Principes verhogen de werkdruk / Veldhuis, J.M. [Jeroen]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 4-5,
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar Molenbeek: over het geautomatiseerde bewijsbeslag, zoektermen en zoeksoftware / Hooft, G. [Guillem] van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 4-5,
Vraag aan | Informatie
   
Waakhond achter een hek binnen de balie / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Welke rechtbank is bevoegd bij de executoriale verkoop van aandelen op naam? / Vlastuin, J.D. van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 4-5,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Heel de mens | Aandacht en ruimte maken voor de onderstroom / Berg-Bakker, E.A. van den
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van kennis van toepasbare technologie voor de letselschade-arbeidsdeskundige / Holleman, M.
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de onzichtbare gevolgen van hersenletsel zichtbaar worden met de PRPP@Work / Jansen, E.N.E.
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mensen met een handicap en de rol van het CBR / Smitte, R.H.A.W. van der
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rekenrente / Bakker, E. [Erik-Jan] | Neeser, M.J. [Menno]
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Transgenderzorg aan kinderen | : Juridische bedenkingen bij het Dutch Protocol (2018) / Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk] | Smids, J. [Jilles] | Hoekstra, C.O. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociaal overleg in de Zorg en Welzijn | : kenmerken, ontwikkelingen en een toekomstagenda / Brinkman, W. [Wilco]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsverhoudingen in de Metalektro 2015-2022 / Brouwers, J. | Rojer, M.F.P. [Maurice]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsverhoudingen in de schoonmaakbranche | : van vechtcultuur naar overlegcultuur / Kerstens, J.C.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs | : van gebaande paden naar hobbelige wegen en terug / Brinkman, W. [Wilco]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen / Kievit, P.W.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Cassatiekroniek arbeidsrecht 2020-2022 / Dempsey, N.T.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De Cao voor Uitzendkrachten / Tanja, M. | Spangenberg, L.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De cao in Nederland | : een terugblik en een vooruitblik, 2015-2025 / Harteveld, L. [Laurens]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De staat van de polder | : de bouwsector / Roemer, H. van de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
De staat van de polder; zijn toekomst: 'Verkeersvliegers van Nederland' / Schmid, W.O.L.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 6/7 TRA-Special: De staat van de polder,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Bewijslastverdeling bij een wanprestatie van de huurder / Boomsma, M.H. [Maaike] | Geneugelijk, G.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Crisissituatie in een wooncomplex met sociale huurwoningen voor senioren / Spaans, L.A.J. [Jochem]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet goed verhuurderschap en de huisvesting van arbeidsmigranten / Loekemeijer, N.J. | Meurs-Janssens, C.C. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De meldplicht voor verhuurders in het kader van schuldhulpverlening / Dijkstra, L.W.B. | Buuren, S.C.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Enige aantekeningen over het Groninger beklemrecht / Wortelboer, J.P.A. [Jan-Paul]
De Notarisklerk 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Modelreglement Kleine VvE's / Siewers, C.N. [Claudia] | Luijk-van Veldhuizen, A.C.W. [Astrid] | Jong, I. [Ingrid] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7422,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : voorkeursrecht van koop / Wit, M.H.P. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van vastgoed | : De dakhuurovereenkomst als alternatief voor het opstalrecht bij zonnepanelen / Bezooijen, M.D. [Marjet] van | Runge, W.F.L. [Werner]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7421,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Art. 295, 315 en 317 Fw en compensatie biedende overheidsregelingen / Meerkerk, J. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe faillissementspauliana | : een game changer voor de verpanding van vorderingen naar Nederlands recht? / Verhoeven, R.H.W.A.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uitgelicht / Siemerink, L.A.R. [Leonie]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek insolventierecht / Brink, M. [Matthieu] | Dix, F.P.G. [Floris] | Helmons, D. [Dennis] | Meer, J. [Jaap] van der | Panhuizen, Y. [Yannick] | Rolevink, B. [Bastiaan] | Smink, B. [Bart] | Tijssen-Dellemijn, S. [Sandra] | Winkels-Koerselman, S. [Suzan] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

AI, kunst & auteursrecht: geen voor de hand liggende combinatie / Zwaan, M.R. [Marcel] de
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Anonimiseringsrichtlijnen en de praktijk / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Authenticiteit in de kunsthandel: een pleidooi voor bijzondere wetgeving / Demarsin, B. [Bert]
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Authenticity and art forgery: recent cases and legal implications / Bolz, A.K.J. [Anna]
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijfsgeheimen 2022-2023 / Schut, M. [Maarten]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Groene merken in het VizIER / Rieger-Jansen, M. [Manon]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kunst als grondrecht: het juridisch canvas van de kunstvrijheid / Breemen, K. [Kelly] | Breemen, V. [Vicky]
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Nationale octrooiaanvragen als ouder recht onder artikel 65 UPCA / Lange, P.J. [Peter] de
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ongeoorloofde mededinging 2022-2023 / Haak, M.F.J. [Maarten] | Peijnenburg, M.
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Keyboard warrior of cybercombattant? | De gevolgen van deelname aan online oorlogvoering in het conflict tussen Rusland en Oekra´ne / Vermeer, A. [Arjen] | Arnold, K.L. [Kraesten]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Issues of conflicting laws - a closer look at the EU's approach to artificial intelligence / Henckel, K.C. [Kirsten]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The interplay of digital and legal frontiers: analyzing jurisdictional rules in GDPR collective actions and the Brussels I-bis Regulation / Silva de Freitas, E
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Access to justice and EU migration agencies / Pirrello, A.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsmigratie van buiten de EU als oplossing voor personeelstekorten in de technieksector / Al-Saqaff, N.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Asylum and refugee law in Indonesia / Dewansyah, B.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Carving out a right to expel at the ECtHR / Klueger, J.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Climate change and labour migration in the EU / Ballin, S.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
De nationale rechter in politiek gevoelige asiel- en overleveringszaken / Filius, E. [Elise]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
De strategie in strategisch procederen / Pas, K. [Kris] van der
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Development of the Turkish migration policies / Ulusoy, O.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Emotie in het Nederlandse asielsysteem / Lammers, I.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Exclusion in international refugee law / Sugrue, R.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Familierechtelijke adaptatiestrategieën van Zuid-Aziatische en Midden-Oosterse migranten in Marokko / Uden, J. van
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe gaan rechters om met werkdruk? / Hübner, H. [Hannah]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
How to establish responsibility in externatlisation of migration control cases / Poméon, A. [Amélie]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Legal boundaries: space, law and power in legal thought / Rodriguez Vidosa, M.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Minderjarige asielzoekers en statushouders en het recht op onderwijs / Westerweel, M.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe kijk op inburgering in het licht van tijdelijke bescherming? / Tans, R.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Policy and case selection in domestic prosecutions of international crimes / Schuurmans, G.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Political rights of undocumented migrants / Dez, J.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Refugee camps as distinct legal spaces / Leroy, I.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
States joining forces before the ECtHR / Avila Curras, M.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Sub-Saharan African migrants and civil registrations in Morocco / Heddane, N.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
The EU process of codification of measures eroding asylum law / Albertari, G.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling van schijnrelaties en -huwelijken / Fokkink, N. [Nina]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Vreemdelingenrecht en regulier bestuursrecht: coherentie of concurrentie? / Smits, I.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Zoeken naar landeninformatie in de asielprocedure / Fötsch, N. [Norma]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Alternative data en het voorwetenschapsbegrip | : een eigentijdse blik op het niet-openbaarheidsvereiste en het concreetheidsvereiste / Groeneveld, K. | Giltjes, M.J. [Mathijs]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Cordial | : het belang van de vennootschap omvat ook het belang van haar minderheidsaandeelhouders / Dijkhuizen, T.C.A. [Tom]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De European Accessibility Act | : Het streven naar een samenleving zonder 'digitale' drempels / Reinders, E.W.M. | Smet, T.R. de
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De NIS 2-richtlijn / Wondolleck, T.R.A. [Thomas] | Hart, E.L.V. [Elze] 't
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet Vifo in de M&A-praktijk / Haan, R.R. de
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De elektronisch ondertekende koopakte bij de koop van een woning / Breedveld-de Voogd, C.G. [Clementine]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De herziene ACM Leidraad Duurzaamheidsclaims | : een duidelijker kader / Roelofs, J.A. [Jellien] | Filemon, A. [Anne-Fleur]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van de Wet bescherming klokkenluiders op de M&A-praktijk / Sombezki, J.J.A. | Schie, E.S.C. van
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & tricks | : de grenzen van een exoneratie / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheid en familiebedrijven: koplopers en achterblijvers / Flören, R.H. [Roberto] | Bles-Temme, L.D.L. [Laura]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame verslaggeving als motor voor verandering / Ganga, U.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het Didam-arrest praktisch belicht (deel II) / Bosma, W.J. [Willem] | Ligtenberg, P.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het spreekrecht van de ondernemingsraad bij beurs-NV's | : een roepende in een vennootschapsrechtelijke woestijn? / Jager, R.J. de [Rik] | Peters, W. [Wilbert]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
IB- en VPB-aspecten van steward-ownership / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Imputatie | : Wat is het en hoe kan je er het beste mee omgaan? / Klomp, R.J.Q. [RenÚ]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Notariële aspecten van steward-ownership / Pels, J.R.J.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Steward-ownership, een waardevolle alternatieve eigendomsstructuur voor familiebedrijven / Wijnen, J.J.E. | Koren, G.W.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag symposium 'ESG & aandeelhoudersactivisme' / Elias, M. | Poolman, G. [Gerhard]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Een kritische blik op slavernijonderwijs / Hartendorp, J.
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Ben jij mijn vader? Of toch niet? | Erkenning in Nederland van afstammingsbanden uit Engeland & Wales / Mullenders, A.J.I. | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De (quasi)wettelijke verdeling en renteafspraak / Vijfeijken, I.J.F.A. [Inge] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7421,
Vraag aan | Informatie
   
De berekening van kinderalimentatie in samengestelde gezinnen: van afgeleide draagkracht naar zuivere draagkracht / Lieshout - Jansen, van, P.G.A.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De menselijke maat | : 'Mens en functie in balans' / Timmermans, L.S. [Lonneke]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de rechter bij (on)willekeurige naamswijziging van minderjarigen / Groenestijn, J.C.M. [Jolene] | Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Familienamen en het slavernijverleden: Over een onderzoeksopdracht in een te krap juridisch jasje / Klein, M. van der
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe zal het perspectiefbesluit volwassen worden? / Leij, D. van der | Goei, S.I.L.V.
Tijdschrift voor Jeugdrecht TvJr 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huwelijksvermogensrechtelijke bedingen en quasi-legaat: De teerling is geworpen / Schols, F.W.J.M. [Freek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7422,
Vraag aan | Informatie
   
Is ons huwelijksvermogensrecht wel echt vermogensrecht? / Lieber, J.H. [Jan Hein]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Kindvriendelijke justitie bij scheiding realiseren | Een leidraad / Merckx, E.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Lasten van de gemeenschappelijke woning in de periode vanaf ontbinding van de gemeenschap tot ontbinding van het huwelijk / Bakel, M.M.A. van | Angeren, I.B. van [Ilona]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Met een plan van allemaal behaalt iedereen voordeel | De voordelen van het familiegroepsplan en de Eigen Kracht-conferentie in procedures waar kinderen bij betrokken zijn / Stellingwerf, J. [Jolanda]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Minderjarige slachtoffers van seksueel geweld vaak in juridisch vacu³m bij uithuisplaatsingen / Rijken, C.R.J.J. [Conny] | Bruggen, M. [Madelaine] van der | Kuipers, A.J. [Auke] | Pennings, D.D.
Tijdschrift voor Jeugdrecht TvJr 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mogen allebei mijn papa's mee? | Historisch, systemisch en juridisch perspectief van niet-traditionele gezinnen in rechtspraak en jeugdzorg / Ghurahoo-van der Tol, J.H. | Teijlingen, A. [Anneke] van
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nog steeds openstaande vragen bij de oudedagsverplichting en overlijden / Neve, M.L. [Mathieu] | Staats, G.M.C.M. [Gerard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7487,
Vraag aan | Informatie
   
Shedding light on child influencers | Insights on the influencer economy, Dutch private law and children's rights / Mol, C.R. [Charlotte] | Goanta, E.C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Huurprijsproblematiek bij WKO-installaties / Lochem, J. [Justine] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7420,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht is failliet bij milieuschade / Moorsel, R.C.M. [Robert] van | Jonasse, S.B.
Milieu en Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is drinkwater? Publieke zorg- en leveringsplicht in het kader van de openbare drinkwatervoorziening / Rijswick, M. [Marleen] van | Gilissen, H.K. [Herman Kasper] | Veldkamp, J.A. [Aster] | Groothuijse, F.A.G. [Frank]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'Niet verdisconteerde omstandigheden' en evenredigheidstoetsing van formele wetgeving: Een semantische discussie met potentieel grote consequenties / Duchateau, M. [Michiel] | Laninga, J. [Julia]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Beleid en de blinde vlek van het beperken / Harms, J.A. | Pietersma, S. | Schreuders, .M.
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De kunst van het kopen: de wondere wereld van kunstaankopen door de Staat / Hardy, E.M.J.
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De tweede lezing van een wetsvoorstel / Borman, T.C. [Tim]
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De vertrouwensfunctie in het ambtenarenrecht / Stavleu, V. [Vincent]
TAR : Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Disponeren en het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht en bestuursrecht / Cramwinckel, T.A. [Thirza] | Triet, N. [Nikky] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Een kritische blik op slavernijonderwijs / Hartendorp, J.
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een novum van wetgeving getoetst in de Parlementaire enquÛte aardgaswinning Groningen | : De bestuursrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade naar civiel aansprakelijkheidsrecht. Geldt hier: 'Operatie geslaagd, patiÙnt overleden'? / DunnÚ, J.M. [Jan] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Evidence-based wetgeving / Westerman, P.C. [Pauline]
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Familienamen en het slavernijverleden: Over een onderzoeksopdracht in een te krap juridisch jasje / Klein, M. van der
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Financiering van collectieve acties | : wie draait op voor de succesvergoeding van de financier? Over de verhaalbaarheid van de succesvergoeding van procesfinanciers / Rozema, B. [Barbara]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Inwerkingtredingsbepalingen / Nap, M. [Mentko]
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ketenen van het verleden: De lange weg naar bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking in de huidige samenleving / Oudshoorn-Tinga, D. | Kool-Blokland, H.
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nog meer opvallende en poëtische casussen uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie / Schönfeld, Y. [Yuval]
De Gemeentestem 2023, afl. 7559,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke dialoog: onmisbaar en onvervangbaar voor cultureel erfgoed / Beernink, M.A.
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Ruilverhouding, wederzijdse dwaling en onvoorziene omstandigheden / Boom, W.H. [Willem] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop van ideële en collectieve belangenbehartigingr | : de ontvankelijkheidsbeslissing in FNV & CNV/Tempe / Schutgens, R.J.B. [Roel] | Sillen, J.J.J. [Joost]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verhaal en feiten | : Over de vergoeding van aardbevingsschade in Groningen / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer kan wetgeving op wetenschap vertrouwen? | : Strijdige wetenschapsdisciplines en de gespannen verhouding met wetgeving / Kuipers, G.M.
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is drinkwater? Publieke zorg- en leveringsplicht in het kader van de openbare drinkwatervoorziening / Rijswick, M. [Marleen] van | Gilissen, H.K. [Herman Kasper] | Veldkamp, J.A. [Aster] | Groothuijse, F.A.G. [Frank]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Wie beschermt de academische vrijheid? / Gestel, R.A.J. [Rob] van
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Zeker, het gaat om de feiten / Kortmann, S.C.J.J. [Bas ook: Sebastian]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'They don't make us feel like we are seen' | Micro-level harms resulting from migration control practices in Greece and the EU / Stigter, J.
Crimmigratie en Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Achter de tralies of achter de geraniums? Over een pensioengerechtigde leeftijd in het strafrecht / Harte, J.M. [Joke]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Adieu 'aanmerkelijke' kans! | : Over het kansvereiste bij voorwaardelijk opzet en de relatie met vol opzet, poging, culpa en bewuste aanvaarding / Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ageren tegen een niet-bestaand spook | Een reactie op Ouwerkerk, DD 2023/132 / Omicevic, E. [Elmin]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Als ik dood ben... Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie / Buisman, S. [Sanne]
Boom Strafblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De criminele burgerinfiltrant in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit; een wolf in schaapskleren? | Het uitkeren van gelden bij het inzetten van criminele burgerinfiltranten in relatie tot het instigatieverbod uit artikel 6 lid 1 EVRM / Naber, S.F. [Sophie]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De strafbaarstelling van mensenhandel, uitbuiting en ernstige benadeling nader beschouwd | : Enige overwegingen bij het wetsvoorstel tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel en het voorstel tot herziening van de EU-Richtlijn mensenhandel / Lestrade, S.M.A. [Sjarai]
Boom Strafblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke aanpak van hedendaagse vormen van slavernij in internationale productieketens / Meeteren, M.J. [Masja] van | Schaap, A.J.
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De verdachte transacties van drugshandelaren: kansberekeningen / Soudijn, M.R.J. [Melvin]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe EU-verordening voor de overdracht van strafvervolging | : Een geschikte oplossing voor rechtsmachtconflicten? / Graat, J.J.M. [Joske]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Heb je even voor mij? Over het belang van verbinding en dialoog in de fraudepraktijk / Boer, J.N. [Judith] de | Boezelman, G.M. [MariÙlle] | Smithuijsen, L.M. [Luce] | Gijsen, J.R.J. | Beek, B.W. van
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het messenverbod | : Een wetsvoorstel met toegevoegde waarde voor de aanpak van de messenproblematiek onder jongeren? / Dammers, D. [Dirk] | Timorason, A.M. [Aimee]
Boom Strafblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het vertrouwensbeginsel: een heet hangijzer: Over het interstatelijke vertrouwensbeginsel bij het JIT in de SkyECC-operatie / Moezel, Z.L. [Zenzi]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe zal het perspectiefbesluit volwassen worden? / Leij, D. van der | Goei, S.I.L.V.
Tijdschrift voor Jeugdrecht TvJr 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Inleiding / Meeteren, M.J. [Masja] van | Boone, M.M. [Miranda]
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ketenen van het verleden: De lange weg naar bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking in de huidige samenleving / Oudshoorn-Tinga, D. | Kool-Blokland, H.
JustitiÙle verkenningen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Klokkenluidersbescherming anno 2023 en de praktische implicaties voor organisaties / Boonstra, A.j.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Knelpunten bij de opvang van ongedocumenteerde slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties / Janssen, J. [Janine] | Reijmers, E. [Essa]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Letselschade opgelopen door gedetineerden tijdens arbeid in de penitentiaire inrichting | : Is de Staat op grond van de zorgplicht in beginsel aansprakelijk? / Beest, B.A. van [Babette]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in strafzaken | Waarom zou je het als advocaat steunen of stimuleren? / Korver, R.A. [Richard] | Wilt, C. van der [Cornu]
Advocatenblad 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Minderjarige slachtoffers van seksueel geweld vaak in juridisch vacu³m bij uithuisplaatsingen / Rijken, C.R.J.J. [Conny] | Bruggen, M. [Madelaine] van der | Kuipers, A.J. [Auke] | Pennings, D.D.
Tijdschrift voor Jeugdrecht TvJr 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij Omicevic, 'Ageren tegen een niet-bestaand spook' | Dupliek op Omicevic, DD 2023/35 / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Niets is wat het lijkt: de impact van de deepfake-problematiek op de rechterlijke beoordeling van de authenticiteit van beeldopnamen / Klaar, R.J.A.
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek door advocaten: het tuchtrechtelijk kader / Lamp, R.M.I. [Roan] | Liem, V.S.Y. [Vanessa] | Admiraal, K. | Leijten, L.J.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Oneerlijk versus ongepast: Waarom zelfonderzoek naar fraude en corruptie iets anders is dan zelfonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag / Buisman, S. [Sanne]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Predictive identification als een moreel ondoorzichtig panopticon / Strikwerda, L. [Litska]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Risicogestuurd en mensgericht, kan het samen? / Bosker, J.M.H. [Jacqueline]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafbaarstelling van doxing: ontmaskeren en intimideren | : Over het wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden / Berndsen, M. [Michael]
Boom Strafblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terug naar de fabrieksinstellingen / Beuvink, B. [Bennie]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen kunst en criminaliteit: de Nederlandse anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving zoals toegepast op de kunsthandel / Jong, A.M. [Anna] de
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen schade en schaduw | Ongedocumenteerde jongeren en het hoger beroepsonderwijs / Boers, R. | Stapele, N. van | Guns, W. | Janssen, J.H.L.J. [Janine]
Crimmigratie en Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkopers van 'recreatief' lachgas moeten oppassen / Adriaanse, W.P.
De Gemeentestem 2023, afl. 7559,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkomen door bestraffen | : De paradox van een repressieve aanpak van het fenomeen uithalers / Meij, P.P.J. [Patrick] van der
Boom Strafblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wraakporno en het rechtsgoed openbare orde | : Een onderzoek naar de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde in het licht van de betekenis van het rechtsgoed openbare orde. / Dekker, T.J.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Data Governance Act en Data Act | : naar een nieuw datarecht? / Valgaeren, E. [Erik] | Depreeuw, S.
Computerrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Data property, data governance and Common European Data Spaces / Margoni, T. | Ducuing, C. | Schirru, L.
Computerrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De beginselen van de Wolfsberg Groep inzake gebruik AI / Nagelkerke, F.F. [Floortje]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een Europese Unie voor zorgdata | : so close yet so far / Baartmans, C.M. | Steenbruggen, W.A.M. [Wilfred]
Computerrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Handel in digitale kunst door middel van NFT's. Do NFT's make the internet ownable? / Koumans, I. [Ira]
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Harmonie of kakofonie? | : Pijnpunten in de actuele wetgeving inzake hergebruik van overheidsinformatie / Valgaeren, E. [Erik] | Joos, J. [Jan]
Computerrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het behoorlijkheidsbeginsel in het gegevensbeschermingsrecht | : nieuwe uitleg in bindende besluiten van de EDPB / Huting, S.E.
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het vertrouwensbeginsel: een heet hangijzer: Over het interstatelijke vertrouwensbeginsel bij het JIT in de SkyECC-operatie / Moezel, Z.L. [Zenzi]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hof van Justitie EU: AVG | -inzagerecht gaat ook over de identiteit van de ontvangers / Ruiter, A.IJ.
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Interacties tussen de Data Governance Act, de Data Act en de Algemene Verordening Gegevensbescherming | : een nieuwe koers of een geÙffend pad? / Deschuyteneer, L. | Meulebroucke, A. van de
Computerrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Keyboard warrior of cybercombattant? | De gevolgen van deelname aan online oorlogvoering in het conflict tussen Rusland en Oekra´ne / Vermeer, A. [Arjen] | Arnold, K.L. [Kraesten]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Kunstmatige intelligentie en de Colombiaanse rechter / Karapetian, G. [mw. Gohar]
RegelMaat 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Amerikaanse commerciÙle contracten / Dousi, J.W.A. [Jochem]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Authenticity and art forgery: recent cases and legal implications / Bolz, A.K.J. [Anna]
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
De NOM-clausule en het lot van de daarmee strijdige rechtshandeling / Hafez, Y.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De elektronisch ondertekende koopakte bij de koop van een woning / Breedveld-de Voogd, C.G. [Clementine]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De kunst van het kopen: de wondere wereld van kunstaankopen door de Staat / Hardy, E.M.J.
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & tricks | : de grenzen van een exoneratie / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een novum van wetgeving getoetst in de Parlementaire enquÛte aardgaswinning Groningen | : De bestuursrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade naar civiel aansprakelijkheidsrecht. Geldt hier: 'Operatie geslaagd, patiÙnt overleden'? / DunnÚ, J.M. [Jan] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Forumkeuze in algemene voorwaarden bij internationale handelstransacties | : hoe zit dat nu een beetje, zo ongeveer precies? / Wechem, T.H.M. van
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Goede trouw bij de koop van kunstvoorwerpen / Vliet, L.P.W. [Lars] van
Ars Aequi 2023, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Haviltexhaters / Drion, C.E. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Herziening van de Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten | : relevantie voor distributieovereenkomsten / Rijke, B. de | Vries, L.E. de
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Didam-arrest praktisch belicht (deel II) / Bosma, W.J. [Willem] | Ligtenberg, P.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het veranderende speelveld voor procesfinanciering / Leedekerken, J.W. | Schoenmakers, E.A.J.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Huurprijsproblematiek bij WKO-installaties / Lochem, J. [Justine] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7420,
Vraag aan | Informatie
   
Imputatie | : Wat is het en hoe kan je er het beste mee omgaan? / Klomp, R.J.Q. [Renu]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Jurisdictieperikelen na Skanska en Sumal / Hoyer, T.S.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Keuzestress: enige aantekeningen bij de keuze van de aansprakelijk te stellen producent / Sap, J. [Jaap]
VerkeersRecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek aansprakelijkheidsrecht / Janssen, C. | Taptik Salman, F.D. [Ferah] | Poortvliet, Z. [ZoÙ]
Advocatenblad 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe productaansprakelijkheidsregels en AI: goed voor innovatie en acceptatie? / Bruin, R.W. [Roeland] de
VerkeersRecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Productaansprakelijkheid bij massaschade / Hiemstra, J.T. [Jantina]
VerkeersRecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Tokens as objects of property law: a technical approach / Setten, L.D. van
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verhaal en feiten | : Over de vergoeding van aardbevingsschade in Groningen / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel nieuwe richtlijn productaansprakelijkheid | : Naar een toekomstbestendig productaansprakelijkheidsrecht? / Wees, K.A.P.C. [Kiliaan] van | Vellinga, N.E.
VerkeersRecht 2023, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Waarderingsvoorschriften voor woningen in de Successiewet 1956 / Reijnen, T.F.H. [Theo]
De Notarisklerk 2023, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Zeker, het gaat om de feiten / Kortmann, S.C.J.J. [Bas ook: Sebastian]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Collective insurance structures in the non-life insurance sector following two recent ECJ judgements / Kiers, A. [Aline] | Boekhout, Y. [Yaul]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Update over de behandeling van Whiplash Associated Disorder (WAD) / Reitsma, A.M. | Elbers, N.A. [Nieke] | Akkermans, A.J. [Arno] | Brouwer, S.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorspellers van chronische aspecifieke klachten na een verkeersongeluk | Een onderzoek onder schadebehandelaars en belangenbehartigers / Becx, I.M. | Elbers, N.A. [Nieke] | Akkermans, A.J. [Arno] | Buitenhuis, J. | Van, A.J. [August]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie