Algemeen recht

Erfdienstbaarheden en verplichtingen om te doen | : Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de regel servitus in faciendo consistere nequit / Heisterkamp, N.P. [Nikki]
ISBN: 9789462128163 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsovereenkomstenrecht in de praktijk van Aruba / Polkamp, G.E.M. | Veling, P.H.
ISBN: 9789462128118 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Transitiefunctie in het ontslagrecht en werkloosheidsrecht / Oldenhuis, G.R. [Gerdien]
ISBN: 9789013173147 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Financial crime scripting | : Inzicht in winstgedreven criminaliteit / Snaphaan, T. [Thom] | Kostense, M. [Manon] | Ruitenburg, T. [Teun] van
ISBN: 9789463714488 - Gompel en Svacina : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kifid, toegankelijk recht doen in financiële geschillen / Boomsma, N. [Nienke] | Knopper, R. [Rob] | Lambalgen, R.E. [Randolf] van | Molkenboer, G.J.P. [Gijs] | Blom, R.A. [Roos] | Faes, F. [Femke] | Fleskens, F.M.M.L. [Floor] | Gerdes, D.M.A. [Daniel] | Jitan, W.A.M. [Vijay] | Meerakker, R.P.W. [Ruud] van de | Rutten, S. [Sanne] | Stapel, L.P. [Liza] | Venker, I.M.L. [Irene]
ISBN: 9789462513235 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Aansprakelijkheid na oplevering; Garanties / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462513198 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Arbeidsovereenkomstenrecht in de praktijk van Aruba / Polkamp, G.E.M. | Veling, P.H.
ISBN: 9789462128118 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Burgerlijk Wetboek : Tekst & Commentaar | : De tekst van de Boeken 1,2,3,4,5,6,7,8, en 10 van het BW, voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving / Krans, H.B. [Bart] | Stolker, C.J.J.M. [Carel] | Valk, W.L. [Lodewijk]
ISBN: 9789013170023 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk Wetboek : Tekst & Commentaar | : De tekst van de Boeken 1,2,3,4,5,6,7,8, en 10 van het BW, voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving / Krans, H.B. [Bart] | Stolker, C.J.J.M. [Carel] | Valk, W.L. [Lodewijk]
ISBN: 9789013170023 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Erfdienstbaarheden en verplichtingen om te doen | : Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de regel servitus in faciendo consistere nequit / Heisterkamp, N.P. [Nikki]
ISBN: 9789462128163 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Meester in context | : Liber Amicorum Marc Loth / Wijntjens, L.A.B.M. [Lianne] | Gulijk, S. [Stéphanie] van | Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
ISBN: 9789462128224 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Executierecht / Jongbloed, A.W. [Ton]
ISBN: 9789013172676 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog | : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken / Hartlief, T. [Ton] | Dongelmans, D.H. | Makkink, G.C. [Gijs] | Schaafsma, S.J. [Sierd] | Thuijs, T. [Tess]
ISBN: 9789462128149 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Cooperation and Communication Obligations in European Insolvency Law / Nijnens, W.J.E. [Walter]
ISBN: 9789013171983 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Regulating Non-Existence | : The Legal Conceptualisation of the Future Child in the Regulation of Conception / Haaf, L. [Lisette] ten
ISBN: 9789462365827 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Regulating Non-Existence | : The Legal Conceptualisation of the Future Child in the Regulation of Conception / Haaf, L. [Lisette] ten
ISBN: 9789462365827 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Cooperation and Communication Obligations in European Insolvency Law / Nijnens, W.J.E. [Walter]
ISBN: 9789013171983 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Cross border restructuring & insolvency 2012-2022 | : cases and developments / Berg, S.W. [Sebastiaan] van den | Janssen, L. [Lynette] | Romo, I.J. [Iván]
ISBN: 9789013173062 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Visser's Annotated European Patent Convention | : 2023 edition - updated till 01-03-2023 / Suominen, K. [Kaisa] | Ferara, N. [Nina] | Lange, P.J. [Peter] de | Rudge, A.J. [Andrew John]
ISBN: 9789403536163 - Kluwer Law International : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Aanbestedingsrecht : tekst & commentaar | : De tekst van de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Wet NErpe, voorzien van commentaar / Heijnsbroek, P. [Paul] | Janssen, W.A. [Willem]
ISBN: 9789013170245 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Regulating Non-Existence | : The Legal Conceptualisation of the Future Child in the Regulation of Conception / Haaf, L. [Lisette] ten
ISBN: 9789462365827 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Constitutionele verandering in Nederland? | De grondwetswijzigingen van 2022-2023 / Gerards, J.H. [Janneke] | Goossens, J. [Jurgen] | Vugt, E.Y. van
ISBN: 9789462128262 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De departementale voorfase van het wetgevingsproces | : zwaarder, belangrijker, kwetsbaarder en meer gepolitiseerd? / Berg, C.F. van den | Dijkstra, G.S.A. [Gerrit]
ISBN: 9789462128019 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De formele wetgevingsprocedure als waarborg | : democratische legitimatie, zorgvuldigheid, transparantie / Geertjes, G.J.A.
ISBN: 9789462128019 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeentewet Provinciewet Wet Gemeenschappelijke regelingen : tekst & commentaar | : De tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorzien van commentaar / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko] | Greef, R.J.M.H. [Rob] de
ISBN: 9789013170283 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondwet en Statuut : tekst & commentaar | : De tekst van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, voorzien van commentaat / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul] | Broeksteeg, J.L.W. [Hansko] | Bunschoten, D.E. [Derk] | Fleuren, J.W.A. [Joseph] | Hoogers, H.G. [Gerhard]
ISBN: 9789013170269 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Transparantie en openbaarheid | : Verslag van de algemene vergadering gehouden op 20 mei 2022 /
ISBN: 9789462127890 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Financial crime scripting | : Inzicht in winstgedreven criminaliteit / Snaphaan, T. [Thom] | Kostense, M. [Manon] | Ruitenburg, T. [Teun] van
ISBN: 9789463714488 - Gompel en Svacina : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kleine vissen, grote vissen | : De verbreding van de kroongetuigenregeling / Bijl, E.D. [Eline]
ISBN: 9789088633423 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Handboek ICT-contracten | : Editie 2023/24 / Engelfriet, A.P. [Arnoud] | Vos, B. [Bram] de
ISBN: 9789083095752 - Ius Mentis : Utrecht
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Vermogensrecht : tekst & commentaar | : De tekst van de boeken 3,5,6,7, titels 1, 1A, 1AA, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 7, 7A, 7B, 9, 14, 15 en 16 en Boek 10, titels 1, 9, 10, 11, 13 en 14 van het BW, voorzien van commentaar / Krans, H.B. [Bart] | Stolker, C.J.J.M. [Carel] | Valk, W.L. [Lodewijk] | Wissink, M.H. [Mark]
ISBN: 9789013170092 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie