Arbeidsrecht / Sociaal recht

De ondernemingsraad de maat genomen / Sprengers, L.C.J. [Loe]
In bundel: Een inspirerende Fase in het sociaal recht : Liber amicorum voor prof.mr. Wil Fase,
Vraag aan | Informatie
   
De zachte kern van het medezeggenschapsrecht / Duk, R.A.A. [Rogier]
In bundel: Een inspirerende Fase in het sociaal recht : Liber amicorum voor prof.mr. Wil Fase,
Vraag aan | Informatie
   
Democratisering van de top van de onderneming: Credo, Pugno! / Jacobs, A.T.J.M. [Antoine]
In bundel: Een inspirerende Fase in het sociaal recht : Liber amicorum voor prof.mr. Wil Fase,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Blik vanuit het Korte Voorhout / Tanja-van den Broek, T.H. [Tanja]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
Caseload Studies - How to Deal with Small Courts / Lienhard, A. [Andreas] | Kettiger, D. [Daniel]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 81-88
Vraag aan | Informatie
   
De Kamers van Beroep van Europese agentschappen: waarheen, waarvoor? / Oosterhuis, S. [Sofie] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 119-127
Vraag aan | Informatie
   
De dienaar van de rechtspraak / Stoepker, G.J. [Giel]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 161-169
Vraag aan | Informatie
   
De niet-vertegenwoordigde procespartij, een schim in de rechtspleging / Bauw, E. [Eddy]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 13-20
Vraag aan | Informatie
   
De prejudiciële procedure: troetelkindje (met waterhoofd)? / Heering, J.P. [Jan-Paul]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
De rechter in het publieke domein | : weerbaar door kwetsbaarheid / Mak, E. [Elaine]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 217-226
Vraag aan | Informatie
   
Doorwerking van prejudiciële procedure en prejudiciële beslissingen | : Twee deelstudies / Snel, M.V.R. [Marnix] | Vranken, J.B.M. [Jan]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
From New Public Management to Quality of Justice | : Tracks of Judicial Transformation / Contini, F. [Francesco]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 29-36
Vraag aan | Informatie
   
Kwaliteit is blijven vragen naar kwaliteit - Omzien met gemengde gevoelens | = Quality Is to Keep Asking for Quality - Looking Back with Mixed Feelings / Reiling, A.D. [Dory]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 139-144
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijke impact van rechtspraak en de 'spankracht' van de civiele rechter / Giesen, I. [Ivo] | Jong, E.R. [Elbert] de
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 63-71
Vraag aan | Informatie
   
Maximizing the Impact of Court Administration Interventions in the Emerging Democracies of Developing Countries / Zimmer, M.B. [Markus]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 211-216
Vraag aan | Informatie
   
Mediationwetgeving in Nederland | : de januskop van de wetgever blootgelegd / Thomas, M.A. [Marc Simon]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 153-159
Vraag aan | Informatie
   
Methodologische vraagstukken in juridisch onderzoek | : Naar kennisdeling onder rechters binnen de Europese context / Taal, S. [Sandra] | Velde, E.G. [Mandy] van der
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 171-175
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe ridders / Lieverse, L. [Lucas]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 89-96
Vraag aan | Informatie
   
Prejudiciële vragen in massaschadezaken / Hermans, R.M. [Ruud]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
Quality of Justice: Substantive Discussion / Ng, G.Y. [Gar Yein]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 109-115
Vraag aan | Informatie
   
Studying Courts | : Reflections on Methodology / Wallace, A. [Anne]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 201-209
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar inspraak van derden in de prejudiciële procedure: wie zijn de vrienden van de Hoge Raad? / Bock, R.H. [Ruth] de
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad: kroniek van een aangekondigde ondergang? / Giesen, I. [Ivo]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
What Managerial Powers Do Supreme Courts Have and Should They Have? / Expert-Foulquier, C. [Caroline]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 53-62
Vraag aan | Informatie
   
Witwassende rechters, wat een waanzin! | En meer ongefundeerde, zwakke en gekleurde kritiek op het inloopteam civiel / Verschoof, R.J. [Rick]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 189-200
Vraag aan | Informatie
   
Zoeken naar zaken | Over aanwezigheid, behoefte en beschikbaarheid van informatie over de rechtspraak / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 97-108
Vraag aan | Informatie
   
Zonder ons was het niets geworden / Jongeneel, R.H.C. [Han]
In bundel: Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog : Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De Kamers van Beroep van Europese agentschappen: waarheen, waarvoor? / Oosterhuis, S. [Sofie] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 119-127
Vraag aan | Informatie
   
Methodologische vraagstukken in juridisch onderzoek | : Naar kennisdeling onder rechters binnen de Europese context / Taal, S. [Sandra] | Velde, E.G. [Mandy] van der
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 171-175
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

David Icke, de Amsterdamse driehoek en de IND / Vleugel, J. [Jos] | Duffelen, T.N. [Thijs] van
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p.177-188
Vraag aan | Informatie
   
Do the views of the child matter? | : Het horen van jonge kinderen in de internationale kinderontvoeringsprocedure en de asielprocedure in Nederland. / Rap, S.E. [Stephanie] | Florescu, S.
In bundel: De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland : Perspectieven voor de rechtspraktijk,
Vraag aan | Informatie
   
Law, Constitution and Biosphere. | Some Reflections on the Question of Life in Symbiosis with Nature / Policastro, P. [Pasquale]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 129-137
Vraag aan | Informatie
   
Tussen gebruik en misbruik van migratierecht | : Verblijfsrecht op basis van een kind / Klaassen, M. [Mark] | Rodrigues, P.R. [Peter]
In bundel: De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland : Perspectieven voor de rechtspraktijk,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Law, Constitution and Biosphere. | Some Reflections on the Question of Life in Symbiosis with Nature / Policastro, P. [Pasquale]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 129-137
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Law, Constitution and Biosphere. | Some Reflections on the Question of Life in Symbiosis with Nature / Policastro, P. [Pasquale]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 129-137
Vraag aan | Informatie
   
Philip en het geld | : Gedachten over de bekostiging van het netbeheer, ge´nspireerd door het werk van Philip / Bauw, E. [Eddy]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 21-27
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'De kernbeginselen van onze Grondwet' | : De algemene bepaling in historisch-constitutioneel perspectief / Stremler, M. [Maarten]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 141-174
Vraag aan | Informatie
   
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. | Fundamenteel, divers, en toekomstbestendig / Assink, B. [Bob]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p.133-139
Vraag aan | Informatie
   
Beginselen in het bestuursrecht / Kiewiet, J. [Jeroen]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 73-79
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursdwang als oervorm van bestuurlijke handhaving / Jurgens, G.T.J.M. [Gerdy]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 149-155
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrecht als wetenschap | : de bijdrage van de wetenschap aan de ontwikkeling van het bestuursrecht / Schl÷ssels, R.J.N. [Raymond]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 99-108
Vraag aan | Informatie
   
Constitutionele verandering in Nederland? | De grondwetswijzigingen van 2022-2023 / Gerards, J.H. [Janneke] | Goossens, J. [Jurgen] | Vugt, E.Y. [Eva] van
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 1-13
Vraag aan | Informatie
   
David Icke, de Amsterdamse driehoek en de IND / Vleugel, J. [Jos] | Duffelen, T.N. [Thijs] van
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p.177-188
Vraag aan | Informatie
   
De Algemene wet bestuursrecht | : nog steeds een grote sprong voorwaarts / Damen, L.J.A. [Leo]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 173-178
Vraag aan | Informatie
   
De Grondwet 'revisited' | : geleidelijke aanpassing en verdiepende interpretatie / Verhey, L.F.M. [Luc] | Groen, L.C. [Lisanne] | Ernst, T.J. [Tom] van
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 53-93
Vraag aan | Informatie
   
De Grondwet van 1887 / Schreuder-Vlasblom, M. [Maria]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p.41-47
Vraag aan | Informatie
   
De Kamers van Beroep van Europese agentschappen: waarheen, waarvoor? / Oosterhuis, S. [Sofie] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 119-127
Vraag aan | Informatie
   
De bezwaarschriftprocedure / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p.179-184
Vraag aan | Informatie
   
De modernisering van artikel 13 Grondwet | : Een techniekonafhankelijke bescherming van het communicatiegeheim / Jansen, R.H.T. [Rowin]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 175-202
Vraag aan | Informatie
   
De opkomst van de bijzondere bestuurswetgeving | : Ongevallenwet en Hinderwet / Male, R.M. [Ron] van
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 29-40
Vraag aan | Informatie
   
De rigide Nederlandse Grondwet? | Een empirische analyse van de grondwetswijzigingen 1814-2023 / Goossens, J. [Jurgen] | Haex, K. [Koen]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 15-51
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht / Scheltema, M. [Michiel] | Scheltema, M.W. [Martijn]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 57-62
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen rechtspraak en bestuur / Hirsch Ballin, E.M.H. [Ernst]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 81-90
Vraag aan | Informatie
   
De wet Arob | : eenheidsvorming in de bestuursrechtspraak, op weg naar een algemene bestuursrechter / Bots, A.M.M.M. [Annette]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 109-115
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering / Wolswinkel, C.J. [Johan]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 221-226
Vraag aan | Informatie
   
Een constitutioneel hof in Nederland? / Schutgens, R.J.B. [Roel]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 121-140
Vraag aan | Informatie
   
From New Public Management to Quality of Justice | : Tracks of Judicial Transformation / Contini, F. [Francesco]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 29-36
Vraag aan | Informatie
   
Good governance in een rechterlijke context. | Over de beginselen van behoorlijkheid en verantwoording / Addink, G.H. [Henk]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 1-12
Vraag aan | Informatie
   
Het Benthem-arrest / Barkhuysen, T. [Tom] | Emmerik, M.L. [Michiel] van
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 233-239
Vraag aan | Informatie
   
Het Engel-arrest / Albers, C.L.G.F.H. [Karianne]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 227-232
Vraag aan | Informatie
   
Het Huis van Thorbecke ... en van de andere founding fathers / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 5-11
Vraag aan | Informatie
   
Het NTB in de ontwikkeling van het bestuursrecht / Peters, J.A.F. [Hans]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 165-172
Vraag aan | Informatie
   
Het Ostermann-arrest / Schutgens, R.J.B. [Roel]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 63-70
Vraag aan | Informatie
   
Het algemene bestuursrecht en zijn voorvaderen / Konijnenbelt, W. [Willem]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 13-25
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest Noordwijkerhout/Guldemond / Ravels, B.P.M. [Bruno] van
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 49-56
Vraag aan | Informatie
   
Het besluit als belangrijkste molecuul van het bestuursrecht / Ortlep, R. [Rolf]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 127-132
Vraag aan | Informatie
   
Het legaliteits- en specialiteitsbeginsel / Ommeren, F.J. van [Frank]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 117-126
Vraag aan | Informatie
   
Het straffende bestuur / Sackers, H.J.B. [Henny]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 157-163
Vraag aan | Informatie
   
Kopstukken van bestuursrecht / Timmermans, L.J.M. [Leon]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 249-258
Vraag aan | Informatie
   
Kruisbestuiving tussen bijzonder en algemeen bestuursrecht | : het omgevingsrecht als motor voor het algemene bestuursrecht / Hillegers, S. [Saskia] | Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 205-211
Vraag aan | Informatie
   
Ombudsprudentie in perspectief / Rijpkema, P.P. [Peter]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 145-152
Vraag aan | Informatie
   
Ontstatelijking | : uitbesteding van overheidstaken aan normalisatie- en certificatie-instellingen / Neerhof, A.R. [Richard]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p.213-220
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkeling van het bestuurlijk organisatierecht / Timmermans, L.J.M. [Leon]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 193-203
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid van bestuur / Daalder, E.J. [Eric]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 141-147
Vraag aan | Informatie
   
Recht op een eerlijk proces | : overbodige toevoeging of revolutionaire potentie? / Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 203-224
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing aan de grondwettelijke grondrechtenbepalingen | : daadwerkelijke meerwaarde verlangt meer dan het afschaffen van het toetsingsverbod / Leijten, A.E.M. [Ingrid] | Loven, C.M.S. [Claire]
In bundel: Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023, p. 95-120
Vraag aan | Informatie
   
SubsidiÙring: het uitdelen van publiek geld als sturingsinstrument / Brink, J.E. [Jacobine] van den
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 91-97
Vraag aan | Informatie
   
The Plea of Illegality in Romania in a Comparative Context / Dragos, D.C. [Dacian]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 37-43
Vraag aan | Informatie
   
Unierecht en bestuursrecht | : opkomst en betekenis van het EU-recht, verhouding tot het nationale bestuursrecht / Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 241-247
Vraag aan | Informatie
   
Van Voorste Stroom naar rustiger vaarwater | : debat tussen Bregstein en Drion / Tjepkema, M.K.G. [Michiel]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p. 71-79
Vraag aan | Informatie
   
Veranderende functies van de bestuursrechtspraak / Schueler, B.J. [Ben]
In bundel: Canon van het bestuursrecht : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters, p.185-192
Vraag aan | Informatie
   
Zoeken naar zaken | Over aanwezigheid, behoefte en beschikbaarheid van informatie over de rechtspraak / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 97-108
Vraag aan | Informatie
   
Zoekt en gij zult vinden? | Over een zoektocht naar een besluit en de weg naar de bestuursrechter / Duijkersloot, A.P.W. [Ton]
In bundel: Met recht, raad en daad : Liber Amicorum Philip Langbroek, p. 45-51
Vraag aan | Informatie