Algemeen recht

De lange weg naar huis | Rechtsherstel voor Nazi-roofkunst in de Lage Landen / Gardeyn, A.
Pro Memorie PM 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Desinformatie en publieke omroep / Hins, A.W. [Wouter] | McGonagle, T. [Tarlach] | Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Een pleidooi voor een amnestiewet voor Indiëweigeraars / Roos, T.A. [Theo] de | Pen, J.S. [Jurjen] | Meuwese, S. [Stan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Het privilege van Filips de Goede aan de vrije schippers van Gent / Paemel, J. van
Pro Memorie PM 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ketelmuziek bij de zuiderburen | : Het Belgisch Grondwettelijk Hof ligt onder vuur / Adams, M.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Moeten overheidsinstanties meer gegevens uitwisselen? / Borst, W.L. [Wim]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
W.L. Lutkie (1887-1968), priester-publicist-fascist, en de Nederlandse W.P.J. Pompe (1893-1968), J.C. Baak (1897-1945) en P.P.J.M. Gerardts (1892-1974) / Jansen, C. [Corjo]
Pro Memorie PM 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek in de Wtp / Kok, D.L.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad 'delivers': een nieuw kwalificatiehoofdstuk / Neut, N.M.Q. van der
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
De toezichthouder op de stoep bij de werkgever: wat nu? (II) / Boot, T.O. | Disseldorp, P. [Phinney]
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
De zuiverende werking van artikel 10 lid 4 Wet LB 1964 / Stam, R. [Ruben]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame inzetbaarheid door de ogen van werkgever en werknemer / Marabini, C. [Camilla] | Solinge, H. van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Getuige X - de waarde van de anonieme verklaring in het arbeidsrecht / Volmer, N.D. | Schwartz, D. [Dennis]
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Goede raad is duur / Herbert, H.J.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van adequate keuzebegeleiding: casus 'bedrag ineens' / Linders, F.W. | Mertens, I. [Ingrid]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Invaarverzoek onder WTP vergt GEEN voorafgaande wijziging opgebouwde aanspraken / Marwijk Kooy, A.G. [Albert] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Lacune in ontslagbescherming bij de 'weigerachtige' werknemer deels gedicht / Knaap, J.
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Nogmaals aandacht voor de WW-perikelen bij tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / Wolff, D.J.B. [Diana] de
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek DNB transitie-effecten: Van wetgeving naar impact voor deelnemers / Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de | Irwin, M. [Michael]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Psychische stoornissen in het ontslagrecht / Mantel, J.H. [Julia]
ArbeidsRecht 2023, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie: Invaren zonder wijziging van de pensioenovereenkomst ook voor opgebouwde aanspraken en rechten werkt niet / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
TAR 2023/mei, Over de Wet compensatie transitievergoeding en de overheidswerkgever / Berg, L.T.D. [Lionel] van den
TAR: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De complexe verhouding tussen publiek- en privaatrecht in de financiële sector - doorwerking in drievoud / Busch, D. [Danny]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het beoordelingskader voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij Kifid | De publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets als een zelfstandige toets? / Cherednychenko, O.O. [Olha ook: Olga]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

BTW-corvee, weg ermee / Cornielje, S. [Simon]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7484,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlandse investeerders en het fbi-regime, een tussenstand van de jurisprudentie / Schäfer, D.G.W. | Dik, L.P.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2023, afl. 7485,
Vraag aan | Informatie
   
De 'online' zitting in belastingzaken / Cramwinckel, T.A. [Thirza] | Boer, R.A. [Reinout] de
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7484,
Vraag aan | Informatie
   
De herkarakterisering van een transactie onder de OECD Transfer Pricing Guidelines en de jurisprudentie van de Hoge Raad / Dam, J.K.H. [Harmen] van | Mulder, Q.M.M. | Jongebloed, D.F.H.
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7484,
Vraag aan | Informatie
   
De inkomensverlagende inkomensverhoging wegens hulpbehoevendheid: Deel 1 | Individueel en buitensporig óf structureel probleem? / Linden, A.T.H. van der | Meijerman, V.L. [Vincent]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2023, afl. 7485,
Vraag aan | Informatie
   
Doel en strekking van artikel 10 lid 4 Wet LB 1964 | : Recente jurisprudentie legt bommetje onder beoogde werking / Kappelle, H.M. [Herman]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2023, afl. 7485,
Vraag aan | Informatie
   
Geldt voor uitbreiding gerechtigdheid tot een objectieve onderneming een nieuwe bezitstermijn voor de BOR? / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad fiscaal recht 2023, afl. 7484,
Vraag aan | Informatie
   
Inzage in het eigen belastingdossier: wat is het juiste toegangspoortje? / Sar, B.M. [Bram] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kennisgroepstandpunten over inkomstenbelasting /
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kennisgroepstandpunten over overdrachtsbelasting /
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kennisgroepstandpunten over schenk- en erfbelasting /
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Problemen met een partiële vermogensaanwasbelasting / Cnossen, S. [Sybren] | Jacobs, B. [Bas]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2023, afl. 7485,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Actualiteiten Varkens in Nood / Korsse, D. [Daan]
Bouwrecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De 'back-to-back' clausule op zijn retour? / Boogaart, S. van den | Houting, J.S.O. den
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een kritisch geluid! | Geluidhinder in het planschade- en nadeelcompensatierecht / Berns, S. | Berg, G.P. van den | Beer, de E.H.A.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Warmte(wet) / Noordhoek, H.E. | Martines, R.M.F. de | Meijering, K. [Keesjan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Over wijzigingen en gedeeltelijke opzegging / Herber, W.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De afnemende populariteit van civiele rechtspraak | : Een empirische beschouwing van mogelijke oorzaken vanuit een access to justice-perspectief / Vennmanns, T.J.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
De combinatie van publiekrecht en privaatrecht in de Dienstenrichtlijn en de gevolgen daarvan voor het contractenrecht / Schaub, M.Y. [Martien]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De overgang van vergunningen en subsidies / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van publieke doelen en belangen in het privaatrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper] | Swinnen, K.K.E.C.T. [Koen] | Tweehuysen, V. [Valérie]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De verpubliekrechtelijking van eigendom van warmtenetten in Nederland en België / Reynebeau, M. [Maja]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conviction based confiscatie vanuit EU-rechtelijk perspectief | : Ofwel vier redenen waarom het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding / Buisman, S. [Sanne]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Bestuursprocesrecht / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Heusden, L. [Louise] van | Lange, C.J. de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Afnemen zonder strafrechtelijke veroordeling. Het wetsvoorstel confiscatie criminele goederen beschouwd in straf- en Europeesrechtelijk perspectief / Bemelmans, J.H.B. [Joeri] | Timmerman, M.A.P. [Mikhel]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Data Governance Act (DGA) | : Eigentijds of irrelevant? / Gerritsen, J.B.A. (Joost)
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
De combinatie van publiekrecht en privaatrecht in de Dienstenrichtlijn en de gevolgen daarvan voor het contractenrecht / Schaub, M.Y. [Martien]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Effectieve rechtsbescherming onder de Dublinverordening: een vorm van incrementalisme? / Zwaan, K.M. [Karin]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat / Dekker, C.T. [Cees]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Gasregulering in onzekere tijden / Crespo van de Kooij, A. | Winters, B.M. [Marinus]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest Luxembourg Business Registers - Beperking van de mogelijkheid tot openbare registers? / Honée, L. [Louis] / Os, C. [Carla] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Beëindiging van de huurrelatie bij contractuele medehuur | : Eenzelfde toepassing van de zogeheten 'scheidingsregel' als bij wettelijke medehuur / Dolen, L. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Raad voor Onroerende Zaken presenteert: het nieuwe model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte | : Wat zijn de belangrijkste veranderingen? / Boumans, V.G.J. | Rijn, H. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Draagt de Wet goed verhuurderschap bij aan de bescherming van arbeidsmigranten? / Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de | Böcker, A.G.M. [Anita] | Beckers, P.J. [Pascal]
De Gemeentestem 2023, afl. 7558,
Vraag aan | Informatie
   
In de schaduw van globale opwarming en woningnood. | Hoe eigendomsregulering en privaatrechtelijke verhoudingen elkaar vormgeven / Bouzoraa, N.L. [Nora] | Hoops, B. [Björn]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: betalen van de huur / Acar, V.T. [Violet]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vernietiging van de huurovereenkomst woonruimte wegens bedrog of dwaling / Oord, M. van den
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

'Opening the black box: Company Valuation and Value Allocation in distress' - Verslag van de najaarsvergadering 2022 van de NVRII / Hollander-Arntz, J.R.R. [Joost] den
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Drie dringende wetswijzigingen voor natuurlijke personen met schulden / Wibier, R.M. [Reinout]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Duidelijk, transparant en rechtvaardig? De nieuwe Recofa-richtlijnen 2023 / Jansen, J.B.A.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Jaarverslag Rechters-WHOA-Pool 2021 en 2022 / Damsteegt-Molier, F. [Femke] | Vink, M.J. [ Maurits Jan]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Partrust: het faillissement van een piramidefonds met uitlopers naar Zuid-Amerika / Pool, J.M.W. | Berends, B.T.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor waardering voor reflectie, juridische kennis en moreel oordeelsvermogen | : Wat het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag ons leert / Oomkens, R.F. [Rosanne] | Jungmann, N. [Nadja] | Muda, J.
Schuldsanering 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Shareholders: End Game: Gedwongen afname aandeelhoudersbelang bij financiële moeilijkheden / Lok, M.E.C. [Marjon]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wetswijzigingen Wsnp: een onvoorziene stevige verbouwing van het stelsel / Jungmann, N. [Nadja] | Dijk, E. [Edwin] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De DSA en de DSM-richtlijn: hoe verhoudt de lex generalis zich tot de lex specialis? / Vries, C. [Caroline] de
Auteursrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kunstmatige intelligentie: de opmars voorbij / Gompel, S.J. [Stef] van
Auteursrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA / Eechoud, M.M.M. [Mireille] van
Auteursrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tariefafspraken door en voor (creatieve) zzp'ers: lente uit Brussel? / Kreyger, P.
Auteursrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Marktwerking als publiek belang bij onvoorziene omstandigheden | : Schaarste, contractuele gebondenheid en de hoedanigheid van contractspartijen / Oosterhuis, J. [Janwillem]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Adequate (nood)opvang van asielzoekers: niet onmogelijk / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Nationaliteitsrecht 2020-2023 / Groot, G.R. [Gerard-René] de | Baaren, L.J. [Luuk] van der
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kunnen afgewezen asielzoekers ook na toelating nog worden uitgezet op grond van een 'removal order' uit het Verdrag van Chicago, annex 9? / Galen, S. [Shane] van | Berger, E. [Eva]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtoffers van seksueel geweld | : Blinde vlek in de asielprocedure? / Donse, A.L. [Anouk] | Safi, M. [Mouska]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
VN-Kinderrechtencomité veroordeelt Franse leeftijdsbepaling - en na 2024 de Nederlandse? / Alting von Geusau, M.C.P. [Marie-Christine]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Artikel: nieuw ROZ-model winkelruimte | : Een bespreking van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de versie uit 2012 / Strijen, J.A. [Jorieke] van | Vogelaar, E.P.H.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van kennis en inzicht op de aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW / Burgers, D.E. [Daniel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
EU Foreign Subsidies Regulation - Bijkomende verplichtingen voor bedrijven bij fusies, overnames en openbare aanbestedingen / Groot, M. [Maarten] | Haans, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op tegenstaking / Slooten, J.M. [Jaap] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Met het profijtbeginsel laveren tussen rechtvaardigheid en rechtszekerheid | : Een exercitie vermogensrechtelijk denken in concernverband. / Oostrum, C.H.A. van [Christiaan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfonds en ESG / Maatman, R.H. [René] | Broekhuizen, K.W.H. [Kleis]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Shareholders: End Game: Gedwongen afname aandeelhoudersbelang bij financiële moeilijkheden / Lok, M.E.C. [Marjon]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Technologie (AI & blockchain) en ESG; de Europese benadering van de digitaliseringstransitie - Deel I / Wuisman, I.S. [Iris]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel herziening G20/OECD Principles of Corporate Governance / Viersen, E.H.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Jeugdhulpverlening 'met zachte drang' | De belangrijkste bevindingen van een promotieonderzoek naar het snijvlak van vrijwilligheid en dwang binnen het jeugdhulpverleningsstelsel / Verkroost, D.S. [Denise]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ouderschap in Overleg | : Een aanbod van de RvdK-Rotterdam dat werkt / Kuhn, J.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over seks, bescherming en autonomie / Moerdijk, L.J.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wet gezamenlijk gezag door erkenning: praktische problemen (deel 1) / Zonneveld-De Kwant, H.M. | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wie heeft er belang bij? | : Belanghebbenden in kinderbeschermingsprocedures / Smulders, D.A.C. | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De verpubliekrechtelijking van eigendom van warmtenetten in Nederland en België / Reynebeau, M. [Maja]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een gedragscode voor de verduurzaming van woningen: of toch een ander instrument? / Kole, S.D.P. [Sander]
Milieu en Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het omgevingsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht: de (exceptieve) toetsing van het bestemmingsplan, licht in de bestuursrechtelijke duisternis? / Kegge, R. [Rogier]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ontneming in milieustrafzaken moet geen pinautomaat voor het OM zijn / Croes, R.
Milieu en Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de geldigheid van overeenkomsten na Didam / Thorborg, N. [Nadie] | Triet, N. [Nikky] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursprocesrecht / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Heusden, L. [Louise] van | Lange, C.J. de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De complexe verhouding tussen publiek- en privaatrecht in de financiële sector - doorwerking in drievoud / Busch, D. [Danny]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De overgang van vergunningen en subsidies / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van publieke doelen en belangen in het privaatrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper] | Swinnen, K.K.E.C.T. [Koen] | Tweehuysen, V. [Valérie]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Draagt de Wet goed verhuurderschap bij aan de bescherming van arbeidsmigranten? / Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de | Böcker, A.G.M. [Anita] | Beckers, P.J. [Pascal]
De Gemeentestem 2023, afl. 7558,
Vraag aan | Informatie
   
Een onbegrijpelijke juridisch-wetenschappelijke leegte ... / Bruggeman, C.W.C.A. [Kees-Willem] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
De Gemeentestem 2023, afl. 7558,
Vraag aan | Informatie
   
Het omgevingsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht: de (exceptieve) toetsing van het bestemmingsplan, licht in de bestuursrechtelijke duisternis? / Kegge, R. [Rogier]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
In de schaduw van globale opwarming en woningnood. | Hoe eigendomsregulering en privaatrechtelijke verhoudingen elkaar vormgeven / Bouzoraa, N.L. [Nora] | Hoops, B. [Björn]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Inzage in het eigen belastingdossier: wat is het juiste toegangspoortje? / Sar, B.M. [Bram] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Is de Wet open overheid minder open dan de Wet openbaarheid van bestuur? / Honée, L. [Louis]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Kruisbestuiving / Peters, J.A.F. [Hans]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Zwanenzang van een toetsingsverbod: Een beschouwing naar aanleiding van L.A. van Heusden, 'Rechterlijke toetsing van de rationaliteit van algemeen verbindende voorschriften' / Koenraad, L.M. [Rens]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Afnemen zonder strafrechtelijke veroordeling. Het wetsvoorstel confiscatie criminele goederen beschouwd in straf- en Europeesrechtelijk perspectief / Bemelmans, J.H.B. [Joeri] | Timmerman, M.A.P. [Mikhel]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Anti-witwasmiddel als medicijn tegen vele kwalen / Huisman, W. [Wim]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De herstelgerichte straf | Naar een strafconcept geënt op verantwoordingszin / Stokkom, B.A.M. [Bas] van
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Eind goed, al goed? De eindezaakverklaring na mediation in het strafrecht / Sijtsma, P. [Prisca] | Kool, R.S.B. [Renée]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geen consequentialisme, maar fatsoen en verzoening | Een reactie op Christian Gades 'Herstelrecht als straf' / Geeraets, V.C. [Vincent]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelrecht als straf | Een paradigmaverschuiving binnen de herstelrechtelijke beweging? / Gade, C.
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Is een nieuw strafparadigma bevorderlijk voor het herstelrecht? / Chapman, T.
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
M. Lochs, Contempt of court - Een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland? (diss. Leiden), Den Haag: Boom juridisch 2019 / Sluiter, G.K. [Göran]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Maximaal strafrecht? | Enkele reflecties op Gades strafbegrip / Voorde, J. ten
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in de politiefase van het strafproces | : De juridische mogelijkheden gelet op het vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel / Vries, J.J. de
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Meer dan een formaliteit; Aandacht voor termijnen / Wees, M.E. [Martijn] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rondetafelgesprek over de tbs /
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terbeschikkingstelling; is er nog behoefte aan maximering? / Hovens, F.J.H.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Welke plaats voor bestraffing? | : Enkele reflecties over de strategische positionering van het herstelrecht / Aertsen, I. [Ivo]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgconferenties: een reflectie vanuit de praktijk / Klein Haneveld, E.L.M.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Een review over de wet omtrent misleidende reviews / Blokhuis, F.F. [Fulco] | Dings, N.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Glasvezelaanleg in Nederland: gedoogplicht versus graafrust / Nijs - Klein, D. de
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internetproletariërs aller landen verenigt u! / Dommering, E.J. [Egbert]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de geldigheid van overeenkomsten na Didam / Thorborg, N. [Nadie] | Triet, N. [Nikky] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
En vader is (g)een 'derde' / Bosch, R.S.M. [Rebecca]
Letsel en Schade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Handreikingen voor de afwikkeling van kindschades / Peters, M.
Letsel en Schade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het beoordelingskader voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij Kifid | De publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets als een zelfstandige toets? / Cherednychenko, O.O. [Olha ook: Olga]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Marktwerking als publiek belang bij onvoorziene omstandigheden | : Schaarste, contractuele gebondenheid en de hoedanigheid van contractspartijen / Oosterhuis, J. [Janwillem]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Marktwerking als publiek belang bij onvoorziene omstandigheden | : Schaarste, contractuele gebondenheid en de hoedanigheid van contractspartijen / Oosterhuis, J. [Janwillem]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegging van bancaire relaties | : Van ING/De Keijzer Beheer naar ING/Yin Yang / Haasjes, A.J. [Allart] | Heezen, M.
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Post-COVID syndroom toegelicht voor letselprofessionals / Jurgens, J.E.
Letsel en Schade 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding bij bevrijdende verjaring, iets nieuws onder de zon? / Wal, B. [Bas] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Twee uitspraken van de Hoge Raad over het recht van de consument-verzekerde op vergoeding van zijn expertisekosten (art. 7:959 lid 1 BW) / Engel, K. [Kees]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van titel 7.12 BW vanwege de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen / Jansen, C.E.C. [Chris]
Maandblad voor vermogensrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Aanmerkelijke schuld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 - wat is de maatstaf? / Wolswijk, H.D. [Hein]
VerkeersRecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van rijbewijssancties / Fijnslijper
VerkeersRecht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Aandacht voor de EVR-registratietermijn / Engel, K. [Kees]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemist 'zwartwerk' als vermogensschade nogmaals onder de loep / Dort, R.M.J.T. [Raoul] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Over de grenzen van werkgeversaansprakelijkheid / Kolder, A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie