Algemeen recht

Begrijpelijke overheidscommunicatie | : Een communicatief-juridisch evaluatiekader / Cramwinckel, T.A. [Thirza] | Pander Maat, H.L.W. [Henk] | Sanders, T.J.M. [Ted]
In bundel: Klare taal : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse Juristen-Vereniging en taal | : Over de kloof tussen recht en volk aan het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw / Jansen, C. [Corjo]
In bundel: Klare taal : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Duidelijk en begrijpelijk | : Over teksten en transactiebesluiten in het privaatrecht / Boom, W. van
In bundel: Klare taal : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Zo goed en helder en menselijk mogelijk | : Een pleidooi voor sprekende uitspraken / Bruggen, G.G. [Geerke] van der | Verburg, D.A. [André]
In bundel: Klare taal : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Executoriaal beslag op bitcoins: onbegonnen werk? / Biemans, M. [Michelle] | Hoebe, K. [Kyona]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Kan de EU de black box openen? | Een analyse van de Europese concept AI-verordening als toetsingskader voor de transparantie van AI-risicotaxatie in het licht van recidivevoorspelling / Hordijk, M. [Marijne] | Lindsen, T. [Thomas]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Kan de EU de black box openen? | Een analyse van de Europese concept AI-verordening als toetsingskader voor de transparantie van AI-risicotaxatie in het licht van recidivevoorspelling / Hordijk, M. [Marijne] | Lindsen, T. [Thomas]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Normering van de toegang tot de smartphone in de opsporing | : Het voorgestelde criterium van de stelselmatigheid in het nieuwe wetboek van strafvordering tegenover een 'container based approach' / Stevens, H. [Huub] | Oostendorp, K. [Kai]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De financiële gevolgen van scheiding | : verdelingseffecten / Hogendoorn, B. [Bram]
In bundel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : Zeventiende UCERF Symposium,
Vraag aan | Informatie
   
Een wettelijke regeling voor het levenstestament? | De vraag opnieuw gesteld / Stelma-Roorda, H.N. [Rieneke]
In bundel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : Zeventiende UCERF Symposium,
Vraag aan | Informatie
   
Kiekeboe! Hier ben ik | : identiteitsrechten van kinderen in het familierecht / Bou-Sfia, S. [Soraya]
In bundel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : Zeventiende UCERF Symposium,
Vraag aan | Informatie
   
Over social media en minderjarigen / Schrama, W.M. [Wendy]
In bundel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : Zeventiende UCERF Symposium,
Vraag aan | Informatie
   
What's in a name? De voornaam van trans personen in het licht van het recht op genderautonomie / Cannoot, P. [Pieter]
In bundel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : Zeventiende UCERF Symposium,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Algoritmische besluitvorming | : Een leemte in de bestuurlijke rechtsbescherming / Houweling, M. [Mirte] | Kuijl, L. [Lotte]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Normering van de toegang tot de smartphone in de opsporing | : Het voorgestelde criterium van de stelselmatigheid in het nieuwe wetboek van strafvordering tegenover een 'container based approach' / Stevens, H. [Huub] | Oostendorp, K. [Kai]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Algoritmische besluitvorming | : Een leemte in de bestuurlijke rechtsbescherming / Houweling, M. [Mirte] | Kuijl, L. [Lotte]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Executoriaal beslag op bitcoins: onbegonnen werk? / Biemans, M. [Michelle] | Hoebe, K. [Kyona]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Instagram-account: een goed of niet? | Een beschouwing van de goederenrechtelijke positie van een Instagram-account / Smeets, P. [Perry] | Hendricks, T. [Thalia]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Kan de EU de black box openen? | Een analyse van de Europese concept AI-verordening als toetsingskader voor de transparantie van AI-risicotaxatie in het licht van recidivevoorspelling / Hordijk, M. [Marijne] | Lindsen, T. [Thomas]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Opvolging van tokenhouders in decentralized autonomous organisations | : een vennootschapsrechtelijke duiding / Bouwmeister, F. [Floris] | Hemert, K. [Kai] van
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Trekt Europa de teugels van TikTok aan? | Over de bescherming van de consument tegen schadelijke inhoud op sociale media platforms op grond van de DSA en titel 7:1aa BW / Jansen, L. [Lisa] | Kooijman, L. [Lisanne]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Instagram-account: een goed of niet? | Een beschouwing van de goederenrechtelijke positie van een Instagram-account / Smeets, P. [Perry] | Hendricks, T. [Thalia]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie
   
Trekt Europa de teugels van TikTok aan? | Over de bescherming van de consument tegen schadelijke inhoud op sociale media platforms op grond van de DSA en titel 7:1aa BW / Jansen, L. [Lisa] | Kooijman, L. [Lisanne]
In bundel: Digitalisering en recht,
Vraag aan | Informatie