Algemeen recht

De U(H(L))D als docent - niks mis mee | : Naar een herwaardering van academisch (juridisch) onderwijs / Vries, B. de | Lent, L. [Leonie] van
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De procesinleiding als nieuw scharnierpunt | : Modernisering Wetboek van Strafvordering / Brouwer, D.V.A. [Dian]
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Groningen en de Toeslagenaffaire | : Wat kunnen we leren uit de achtergronden van systeemfalen? / Malsch, M. [Marijke]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Leren omgaan met manipulatieve cliënten / Dijk, D. [Daphne] van | Nguyen, C.
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtswetenschappen en impact maken / Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Civielrechtelijke vergoeding van letselschade door een werkgever en fiscale (on)belastbaarheid van een uitkering uit een door een werkgever afgesloten ongevallenverzekering. | : Een kwestie van voordeels­toerekening? / Weterings, W.C.T. [Wim]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdend gedrag door Kamerleden / Dirksen, D. [Daniëlle] | Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van de product­aansprakelijkheidsrichtlijn | : innovatief en baanbrekend? / Jelsma, K.A. | Amiri Bavandpour, M.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Opkomst en ondergang van de schadefondsen voor personenschade? / Hartlief, T. [Ton]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op het artikel 'Evaluatie van de IWMD-vraagstelling causaal verband bij ongeval - resultaten van een enquête en opties voor revisie' (TVP 2022, p. 1-14) / Graaff-Bosch, M.G.F. de | Winden, J.I. van der | Wolf, A.M.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Opzegging van bankrekeningen / Hekman, T.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

BOFfen met de aangekondigde wijzigingen van de BOR / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7482,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingen als duurzaamheidsonderwerp in het bestuursverslag / Funken, M.D.G.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7483,
Vraag aan | Informatie
   
ESG: een integraal onderdeel van de tax functie van de toekomst? / Betjes, M. | Hoyng, R.M.A. | Zegers, A.T.M. | Moret, J.P. | Gerrevink, B.A. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7483,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaliteit en impact verantwoording | : De toekomst van duurzaamheidsrapportages en fiscaliteit / Enden, E.M.E. [Eelco] van der | Klein, B.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7483,
Vraag aan | Informatie
   
Hybridemismatches met een vaste inrichting in het licht van de oorsprongseis van ATAD2 / Versluis, J. [Jeroen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7482,
Vraag aan | Informatie
   
Leerzaam leesvoer / Kavelaars, P. [Peter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7482,
Vraag aan | Informatie
   
Opties uitoefenen is keuzes maken / Halem-van der Linden, A. [Rianne] van | Agterhof, S. [Sander]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van tax governance / Gribnau, J.L.M. [Hans]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7483,
Vraag aan | Informatie
   
Wet versterking waarborgfunctie Awb nader en door een fiscale bril bezien / Roij, W.A.P. van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Bij de beesten af? | : Over de vrijheid van meningsuiting in verenigingsverband / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Europees recht op schadevergoeding als grondslag van privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht / Verhulst, M.
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Het doel van het doel van de rechtspersoon / Oost, O. [Olivier]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het eeuwigdurende opstalrecht als instrument voor duurzaam grondgebruik | : aandachtspunten vanuit het vastgoed- en omgevingsrecht / Debusscher, C. | Gruyaert, D.
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht | : Een overkoepelende analyse van de werking van prikkels / Weber, F.
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2023, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Stemmen door de tijd | : Over intergenerationele zorgplichten in het aansprakelijkheidsrecht / Loth, M.A. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

'Schorsing Weski is een ordemaatregel, geen strafmaatregel' / Dijk, D. [Daphne] van
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De mythe van de 3%-norm / Sluis, M. van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De begrippen 'uitzichtloos' en 'redelijke andere oplossing' in de Euthanasie­Code 2022 van de RTE, bezien in het licht van de wetsgeschiedenis / Matthijssen, T.J. [Theo]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Inzage in calamiteitenrapportages / Legemaate, J. [Johan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek wetgeving gezondheidsrecht 2023 / Wel, W.F. [Willemijn] van der | Jannink, M.E.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verplichte anticonceptie op basis van de Wvggz en de juridische status van het toekomstige kind / Haaf, L. ten
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de rol van het recht als er iets misgaat in de gezondheidszorg? / Laarman, B.S. [Berber]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG / Barkhuysen, T. [Tom] | Bastiaans, S. [Steven] | Hofman, J.A. [Janita] | Reijneveld, M.D. [Minke]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Geitenpaadjes, gatenkaas en grondrechtengemarchandeer | : Uitholling van de rechtsstaat door de Nederlandse staat / Krommendijk, J. [Jasper]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Keuzevrijheid ten aanzien van het eigen levenseinde: Straatsburgse perspectieven / Lawson, R.A. [Rick]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
People, planet, panic | : duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving / Roorda, L. [Lucas]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Procesregelingen introduceren in Oekraïne en Griekenland / Langbroek, P.M. [Philip]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Zwangerschapsdiscriminatie bij de rechter: een kwalitatieve en kwantitatieve analyse / Hoogenboom, A. [ Alexander] | Jans, H. [Hannah]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De handhaving van de energielabel C verplichting bij kantoren / Boumans, V.G.J.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan | : Een vergelijking met het omgevingsplan / Alphen, C.W.M. [Kees] van
De Gemeentestem 2023, afl. 7557,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuw ROZ-model voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte / Cammelbeeck, B.N. [Bas]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Buitengerechtelijke incassokosten: hoe zat het ook al weer? / Verhoeff, N.R. [Renske]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De richtlijn consumentenkrediet geüpdatet / Poelgeest, J.M. [Jonneke] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Fostering cross border investment by enhancing transparency of national insolvency laws | : magic potion or plaster for a wooden leg? /
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Harmonisation of European Insolvency Law | : Operation Patchwork has Commenced, but Where Will it Take Us? / Pool, J.M.W. | Boon, J.M.G.J. [Gert-Jan] | Vriesendorp, R.D.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het maximumbedrag in de hypotheekakte / Alkema, D.A.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Proposal for European rules on pre-pack proceedings should be supported / Zanten, M.R. [Marc] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
The Directors' Duty to File for Insolvency Proceedings in the European Commission's Proposal for Harmonising Insolvency Law | : the Dutch Perspective / Karapetian, A. | Lennarts, M.L. [Loes]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
The European harmonisation of avoidance rules, a Dutch perspective on reshaping an age-old instrument / Pannevis, N.B. [Niels]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
The creditors' committee under the Proposal / Galen, R.J. [Robert] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Tracing assets by insolvency practitioners / Moeliker, M. [Merijn]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Nieuwe rechtbank maakt octrooigeschillen echt Europees / Zevenbergen, B. | Kamphuis, E.
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Politieke en sociaaleconomische (on)gelijkheid in Caribisch en Europees Nederland / Hoogers, H.G. [Gerhard] | Karapetian, G. [mw. Gohar]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Een bruikbaar middel in het migratierecht? / Pas, K. [Kris] van der
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het risico van terugdeinzende lagere rechters / Krommendijk, J. [Jasper]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nood breekt geen wet | : Drie uitspraken over nareismaatregel: ABRvS 8 februari 2023 / Nissen, E. [Ellen]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Uitstel overdrachtstermijn in Dublinzaken geen regel, maar uitzondering | : HvJ EU 30 maart 2023, S.S., N.Z., S.S. (C-338-21) en E.N., S.S., J.Y. (C-556/21) / Berger, E. [Eva]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Worden van mensen alleen de schaduwen gezien? | : Verslag promotie Mary Dickson / Werkman, P. [Petra]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De (geconflicteerde) bestuurder met een corporate opportunity: Spreken is zilver, zwijgen is goud? / Senden, S.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
De implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn: een update / Rehr, L. [Lard]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gedachten over risicoaansprakelijkheid van moedervennootschappen voor onrechtmatige gedragingen van hun dochters: De Bhopal-zaak en rechtspolitiek / Jonasse, S.B.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7418,
Vraag aan | Informatie
   
Het Monitoring Rapport Corporate Governance Code over boekjaar 2021 en het Slotdocument: Een laatste terug- en vooruitblik door de commissie-Van der Meer Mohr / Rietveld, S. [Sandra]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorstel voor omzetting van personenvennootschappen onderzocht. Veel goeds te behouden! / Kelterman, L.W. [Laurens]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Komt een accountant in de algemene vergadering / Harmsen, C.M. [Karen]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Opvolging van tokenhouders in Decentralized Autonomous Organizations: een vennootschapsrechtelijke duiding / Bouwmeister, F. [Floris] | Hemert, K. [Kai] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Toegang tot de informatie in het UBO-register / Weele, J. van der
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Vormvoorschriften binnen het tweede ambtelijke voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen / Steensel, M.A.M. [Martijn] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

20 jaar Boek 4 BW / Redactie
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7418,
Vraag aan | Informatie
   
Afrekenen alsof men in de algehele gemeenschap van goederen is gehuwd? / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse rechter en conflictoplossing | : De Kamer voor minnelijke schikking in België / Zonneveld, A. | Labohm, A.N. [Alexander]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl.6,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de duomoeder in de erkenningsprocedure / Dijk-van Oosterhout, I. van | Groen, N.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl.6,
Vraag aan | Informatie
   
De versterkte rechtspositie van de legitimaris in rechtspraak en wetgeving / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een verkenning van de mogelijkheden en juridische grenzen van AI binnen het notariaat / Reijneveld, M.D. [Minke] | Walree, T.F.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijke normvorming en de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm | : Een gezichtspuntencatalogus / Hoekstra, C.O. [Coen]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7419,
Vraag aan | Informatie
   
Recht doen aan kinderen en ouders? / Hendriks, A.G. | Vledder, I.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl.6,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar 'wettelijke verdeling' en geen dag spijt! / Mourik, M.J.A. [Martin-Jan] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7418,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aan de slag met de Omgevingswet! De preadviezen in debat op het komende KNB/WPNR-congres / Mus, J. [Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische instrumenten voor een effectiever en efficiënter stikstofbeleid / Backes, C.W. [Chris]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke ondersteuning voor energiekosten van ondernemingen | : Over energiesubsidies, verpanding van subsidies en afsluiting van energie bij wanbetaling / Asperen, P. [Peter] van
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Vechten tegen windmolens | : Het representativiteitsvereiste bij ideële vorderingen als idee-fixe / Bauw, E. [Eddy]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuur en privaatrecht / Scheltema, M.W. [Martijn] | Neuteboom-Klink, G.M.C. [Marijse]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrechtelijk toezicht op gepaste zorgvuldigheid (buiten de EU) / Scheltema, M.W. [Martijn]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Constitutionalisering van het bestuursrecht: naar een verdere grondwettelijke verankering van grondslagen en rechtsbeginselen / Huisman, P.J. [Pim] | Jak, N. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG / Barkhuysen, T. [Tom] | Bastiaans, S. [Steven] | Hofman, J.A. [Janita] | Reijneveld, M.D. [Minke]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Bestuursrechtelijk toezicht op advocaten / Pulles, G.J.W. [Gerrit Jan] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Op hoop van zegen: de Omgevingswet zal in werking treden / Blomberg, A.B. [Aletta]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Rechter, het spijt me.' Beïnvloedt het de sanctie? | : Een onderzoek naar de rol van schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen in de straftoemeting / Verdickt, M.
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijven vangen in een net van regulering | Effectieve regulering van mensenrechtenschendingen en milieuschade in theorie en praktijk / Baar, A. [Annika] van | Huisman, W. [Wim]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van het feit: gebrek aan een duidelijke visie / Huls, E. [Eva] | Hepping, K.E. [Kristien]
Ars Aequi 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Halt-interventie in het licht van het recht op participatie | : theorie, werkwijze en de ervaringen van jeugdigen / Linden, M. [Marloes] van der | Jeltes, M. [Marije]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De effectieve uitoefening van procedurele waarborgen in het kader van verdachtenverhoren | : een analyse op basis van criminologisch-psychologische inzichten / Mergaerts, L. [Lore]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De moeizame weg naar een modern gevangeniswezen / Dijk, D. [Daphne] van
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtspleging door de bril van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak / Lindeman, J.M.W. [Joep]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Evalueren van justitieel sanctiebeleid langs meerdere criteria | : Doen mensenrechten ook mee? / Laan, A.M. [André] van der | Zeijlmans, K.
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek tuchtrecht / Cieremans, T. [Tjitske] | Mooibroek, M.F. [Maurice] | Sanders, R. [Robert] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Meisjes in de jeugdstrafrechtspleging: een status aparte? | : Over het gelijkheidsbeginsel en de behandeling van meisjes in het Nederlandse jeugdstrafrecht / Brink, Y.N. van den [Yannick] | Slotboom, A.M. [Anne-Marie]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mensenrechten als toetssteen in het criminologisch onderzoek / Laan, A.M. [André] van der | Pleysier, S. [Stefaan] | Liefaard, T. [Ton]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Never waste a good complaint | : Een empirisch kinderrechtenperspectief op het Vlaamse klachtrecht in jeugdinstellingen / Graaf, E. de | Dumortier, E.
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over de grenzen van de wet | : het spanningsveld tussen de bestuurlijke aanpak van 'outlaw motorcycle gangs' en fundamentele rechten / Ruitenberg, T. van | Koornstra, J. [Joep]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Participatie in het jeugdstrafrecht | : in hoeverre ervaren jongeren procedurele rechtvaardigheid? / Rap, S.E. [Stephanie]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Participatie van minderjarigen in de jeugdrechtbank | : getuigenissen over de Vlaamse praktijk / Bondt, W. [Wendy] De | Vercruysse, N. [Noel]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op een eerlijk proces voldoende gewaarborgd? | Empirisch onderzoek naar de onderliggende beleidslogica van de Wet raadsman bij het politieverhoor en het handelen van politie en advocatuur / Verhoeven, W.J. [Willem-Jan] | Geurts, T. [Teun]
Tijdschrift voor criminologie 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zedenzaak voor de rechter | : Een nachtmerrie voor alle betrokkenen / Wijk, A. [Anton] van | Olfers, M. [Marjan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Een verkenning van de mogelijkheden en juridische grenzen van AI binnen het notariaat / Reijneveld, M.D. [Minke] | Walree, T.F.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld tussen feitenvergaring en geheimhouding | : Verslag van de najaarsvergadering 2022 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht / Mourik, J. van | Ruitenbeek, M. van de
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
NIS2 | : nieuwe regels tegen cyberaanvallen / Barensen, J. | Aardenne, H. van
Advocatenblad 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schadelijke content en toegang tot recht op onlineplatforms | Een empirisch onderzoek naar ervaringen en behoeftes van benadeelden / Duin, J.M.L. [Anna] van | Appelman, N. | Zarouali, B. [Brahim] | Kosian, M.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Technologiekennis voor een eerlijk proces | : Fair trial vereist ook van rechters enige kennis van complexe technologie / Custers, B.H.M. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aanvaarding van een nalatenschap door de meerderjarigenbewindvoerder / Hillen-Muns, M.I.W.E. [Madeleine]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegging van bankrekeningen / Hekman, T.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie