De Praktizijns-Sociëteit gaat de ideeën van het NOvA-project ‘Samenwerking binnen de balie’ verder implementeren en de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder uitbouwen. Die samenwerking krijgt vorm via een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur, abonnementen op vakliteratuur met korting en verdiepende cursussen. Door de betrokkenheid van de Praktizijn wordt een belangrijke stap gezet naar nog meer structurele samenwerking binnen de balie. Dit heeft de NOvA bekend gemaakt in een nieuwsbericht op 13 juni jl. Inmiddels is de Praktizijn gestart met de uitvoering van de projecten en zullen we in de komende tijd de eerste concrete resultaten presenteren. De Praktizijn is er trots op dit deel van de uitvoering te mogen verzorgen.