Arbeidsrecht / Sociaal recht

Bezorgt de Hoge Raad iets nieuws? - Over het kwalificatievraagstuk na Deliveroo / Heinen, J.B.B. | Mauser, P.J.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De gewijzigde ontslagbescherming van de klokkenluide / Hidajat-Engelsman, S.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De toenemende problematiek van de overlappende verplichtstel- lingsbesluiten: Is het huidige wettelijk kader nog afdoende? / Smit, L.H.R.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontslagrecht in België / Becker, A. [Alexander] de
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Representativiteit bij avv-cao nader beschouwd / Mulder, J. [Hans]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Schending van privacy en bewijsuitsluiting in ontslagzaken / Baijens, I. [Ilse] | Boomen, R. van der
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De (on)toereikende volmacht binnen het VBI-regime | : probleem of uitkomst? / Iven, E.A.H. [Eliane] | Dijkstra, C.M. [Carl]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7480,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Aanpak no cure, no pay / Poelmann, E. [Eric]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7480,
Vraag aan | Informatie
   
Cum/Ex(it)? / Franssen, D.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7480,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)toereikende volmacht binnen het VBI-regime | : probleem of uitkomst? / Iven, E.A.H. [Eliane] | Dijkstra, C.M. [Carl]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7480,
Vraag aan | Informatie
   
De notariële kwaliteitsrekening en box 3: een nieuwe fiscale fictie nodig? / Schoenmaker, F.A.M. [Martin] | Reijnen, T.F.H. [Theo]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijk geven kan kostbaar zijn / Albers, M. [Martijn]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe ruim is artikel 12 lid 1 WBRV? / Straaten, J.C. [Jaap] van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Is de in wezen nieuwbouw-jurisprudentie aan een verbouwing toe? / Soltysik, M.W.C.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Orakelachtige fraus-legisoordelen? / Vries, R.J. [Rudolf] de | Kok, Q.W.J.C.H. [Reinout]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7481,
Vraag aan | Informatie
   
Rendement box 3 zeventien maal zo hoog als eigenwoningforfait / Meijer, H.J. [Henry]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7481,
Vraag aan | Informatie
   
Vervaardiging bij verbouwingen van vastgoed naar de vuilnisbak? / Berkhuizen, P.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7481,
Vraag aan | Informatie
   
Zzp'ers: werk aan de winkel voor de wetgever en de rechter / Korst, P.J. [Pieter] van der
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Is de in wezen nieuwbouw-jurisprudentie aan een verbouwing toe? / Soltysik, M.W.C.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kostenverhaal en financiële bijdragengrondexploitatie / Baardewijk, E.J. [Evert Jan] van
Bouwrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wet betaalbare huur voor woonruimte schiet zijn doel voorbij / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Leiden alle wegen naar Straatsburg? | : Arbitrage en EVRM / Ly, F.J.M. [Filip] De
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbij het puntjesgepeuter / Buruma, Y. [Ybo]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Bestuursorgaanbegrip en woningcorporaties | : beslissende mate van zeggenschap als nieuw criterium voor openbaar gezag? / Jak, N. [Niels]
De Gemeentestem 2022, afl. 7555/7556,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Het patent als gebroken sociaal contract bij dure geneesmiddelen / Canoy, M.F.M. [Marcel]
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

ACM-concentratiebesluiten in de meldingsfase - verkort of tekort? / Kuipers, P. [Pauline]
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
COVID-steun aan de luchtvaartsector; een overzicht van de besluiten en jurisprudentie in de periode 2020-2022 / Dekker, C.T. [Cees]
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De geografische reikwijdte van een enkele voortdurende inbreuk: Kartelaansprakelijkheid buiten de Uniegrenzen / Oostenbrink, J.F.
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het patent als gebroken sociaal contract bij dure geneesmiddelen / Canoy, M.F.M. [Marcel]
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts 2022 / Berge, I.J. [Ingrid] van den | Jasarevic, V. [Vanessa] | Visser, M. A. [Mirthe] | Meent, S.A.M. van de
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Afbakening door het vennootschappelijk winstoogmerk / Roo, K.H.M. [Koen] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 2:8 BW, zorgplichten en de rol van de rechter / Timmerman, V. [Vino]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Biedt zorgplicht wel voldoende bescherming aan de minderheidsaandeelhouder? | : Een pleidooi voor een betere uittredingsregeling / Haanschoten, S.L.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De digitale algemene vergadering. | : Hinweise aus Deutschland / Oost, O. [Olivier] | Vught, K. [Koen] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gewenste tool in de estateplanningsgereedschapskist | : de erfovereenkomst omtrent de legitieme portie bij familiaire bedrijfsopvolgingen / Doormalen, J.M.H. van
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Wwft 10-stappenplan / Snijders-Kuipers, B.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het Wwft compliance en audit 10-stappenplan / Snijders-Kuipers, B.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe anti-witwasregelgeving en het UBO-register / Wouda, E. | Snijders-Kuipers, B.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Twee rechtsgebieden op één kussen, daar slaapt de duivel tussen | : Samenloop van strafrecht en ondernemingsrecht bij schikkingen wegens niet-naleven van de Wwft / Dijkhoff, R.G. | Snijders-Kuipers, B.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zzp'ers: werk aan de winkel voor de wetgever en de rechter / Korst, P.J. [Pieter] van der
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele huwelijksvermogensrechtelijke overpeinzingen bij symbolische stortingen op aandelen uit te verrekenen inkomsten / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Gewenste tool in de estateplanningsgereedschapskist | : de erfovereenkomst omtrent de legitieme portie bij familiaire bedrijfsopvolgingen / Doormalen, J.M.H. van
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het erfrechtelijke inkortingsvirus: is de incubatietijd voorbij? | : Niet-opeisbaarheidsclausule en de inkortingsvolgorde / Schols, F.W.J.M. [Freek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Meerouderschap en de familierechtelijke betrekking / Winterwerp, E.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts 2022 / Berge, I.J. [Ingrid] van den | Jasarevic, V. [Vanessa] | Visser, M. A. [Mirthe] | Meent, S.A.M. van de
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij: van nobel streven tot witwassen / Visser, S. [Sako] | Regtering, R.A.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van besparen naar verduurzamen. | Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten / Graaf, K.J. [Kars] de | stoetman, A. | Tolsma, H.D. [Hanna]
Milieu en Recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Begrijpelijke boodschappen / Hubertse, M.W.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
De kunst van het financieren | : financiering van de kunst / Hardy, E.M.J.
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De procedure bij de bestuursrechter | : toernooi- of overlegmodel? / Outhuijse, A. [Annalies] | Kraan, D. van der [Dafne]
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Enige observaties over de doorwerking van evenredigheid 'nieuwe stijl' in de Bibob-jurisprudentie van de Afdeling uit 2022 / Vorm, B. [Benny] van der
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondwet begrepen door gewone mensen: Empirisch onderzoek naar internalisering van het constitutionele recht / But, J. [Jelle]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Lex certa | : recente ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak / Duijkersloot, A.P.W. [Ton]
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over finalisering en regie - het einde in zicht? / Meulder, K. [Koen] de | Moed, R.C. [Rosa] | Stoov? M.C.
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over rechtspolitieke vloedgolven, maatwerk en verbouwingen aan de Algemene wet bestuursrecht / Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Albers, C.L.G.F.H. [Karianne]
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke-taakjurisprudentie in perspectief / Kleef-Ruigrok, L.D. [Hati ook: L.D. of Hati Ruigrok] van
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Terugkoppeling aan de bestuurswetgever | : uitspraakbevoegdheden van de bestuursrechter bij de toetsing van algemeen verbindende voorschriften / Heusden, L.A. van
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Beperking van beslag? / Zanger, W. [Wouter] de
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Cum/Ex(it)? / Franssen, D.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7480,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet plan van aanpak witwassen: een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens / Emre, H.S. [Hakan]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De bescherming van algoritmische groepen bij profilering en datagedreven politiewerk | : Van individuele naar group privacy? / Schermer, B.W. [Bart] | Galic, M. [Masa]
Boom Strafblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De impact voor data gedreven bedrijven van het e-evidence pakket / Boonstra, J. [Jaap]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Denken als een boef om slimmer te zijn dan een boef | : Een verkenning van de knelpunten bij een eventuele 'verbreding' van de kroongetuigenregeling / Groothoff, B. [Bram] | Castelijn, T.I. | Bourahtouf, I.
Boom Strafblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het slachtoffer en de maatregel tbs | : De invloed van de uitbreiding van slachtofferrechten op resocialisatie en herstel / Knoppers, M. | Dalhuisen, L. [Lydia]
Boom Strafblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij: van nobel streven tot witwassen / Visser, S. [Sako] | Regtering, R.A.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtvaardigende zwaailichten en sirenes? | : Over de grondslag van straffeloosheid in geval van ongevallen waarbij voorrangsvoertuigen zijn betrokken / Bakker, S.R. [Sven] | Ondracek, L.R.I.G. [Lara]
VerkeersRecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Waar zijn de menselijke belangen gebleven? | : Hoe de strafvorderlijke belangenafweging zich afkeerde van de maatschappelijke realiteit en waarom dat in de vroegsporing een probleem is / Das, A. [Abhijit]
Boom Strafblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Germany; a legal report | : trade marks, designs, patents and unfair competition / Hildebrandt, U. [Ulrich]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Octrooirecht 2022 / Duijn, A.H. van [Allard] | Feenstra, E.P.W. [Erwin] | Mooij, B.J. | Velden, M. [Marc] van der | Rodriguez Arigon, N.C. [Nathalie]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De prioriteitsregel en de gemeenschap / Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Duidelijkheid en begrijpelijkheid als regulatief idee: Enkele opmerkingen bij het preadvies van Willem van Boom / Loth, M.A. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Het begrip 'producent' verduidelijkt / Zijp, L.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het intreden van verzuim door het verstrijken van een fatale termijn / Koops, L.M.H.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kan een pandhouder een kwaliteitsrekening aanhouden ter zake van de inning van aan hem verpande vorderingen? / Linden, T. [Teun] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Preventieve toetsing van algemene voorwaarden / Loos, M.B.M. [Marco]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

COVID-steun aan de luchtvaartsector; een overzicht van de besluiten en jurisprudentie in de periode 2020-2022 / Dekker, C.T. [Cees]
Markt en Mededinging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtvaardigende zwaailichten en sirenes? | : Over de grondslag van straffeloosheid in geval van ongevallen waarbij voorrangsvoertuigen zijn betrokken / Bakker, S.R. [Sven] | Ondracek, L.R.I.G. [Lara]
VerkeersRecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie