Algemeen recht

Klare taal | : Preadviezen / Boom, W.H. [Willem] van | Bruggen, G.G. [Geerke] van der | Cramwinckel, T.A. [Thirza] | Pander Maat, H.L.W. [Henk] | Sanders, T.J.M. [Ted] | Verburg, D.A. [André
ISBN: 9789013172331 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Handel met voorwetenschap bij cryptoactiva / Meulen, I.W.E. [Iason] van der
ISBN: 9789088633409 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Rechtsbescherming in het douanerecht | : Een kritische beschouwing / Boersma, B.J.B. [Bart]
ISBN: 9797090142475 - Customs Knowledge : Heerenveen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Parlementaire geschiedenis ­grondbeleidsinstrumentarium ­Omgevingswet / Bregman, A.G. [Arjan] | Kurt, A. [Ayça]
ISBN: 9789463150842 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Procederen bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen / Berg, L.C. [Leendert] van den | Henriquez, J.M. [Jacob] | Kosterink, M.D. [Melanie] | Ronner, F. [Frank] | Rutten, S.J.H. [Sjoerd] | Spanje-van Klaveren, C.F. [Caroline] van
ISBN: 9789463150859 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Het rechterlijk bevel en verbod als remedie / Helm, J.J. [Joost] van der
ISBN: 9789013171952 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het rechterlijk bevel en verbod als remedie / Helm, J.J. [Joost] van der
ISBN: 9789013171952 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Procederen bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen / Berg, L.C. [Leendert] van den | Henriquez, J.M. [Jacob] | Kosterink, M.D. [Melanie] | Ronner, F. [Frank] | Rutten, S.J.H. [Sjoerd] | Spanje-van Klaveren, C.F. [Caroline] van
ISBN: 9789463150859 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechterlijke onafhankelijkheid / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul] | Lemmens, P. [Paul] | Ransbeeck, R. [Raf] van | Trotman, T.B. [Tamara]
ISBN: 9789464662061 - LeA Uitgevers : Leuven
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Grondrechten in het vermogensrecht / Bakker, P.S. [Sjoerd]
ISBN: 9789493199941 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Law of the European Convention on Human Rights / Harris, D.J. [David] | O'Boyle, M. [Michael] | Bates, E. [Ed] | Buckley, C. [Carla] | Kamber, K. [Kresimir] | Bryanston-Cross, Z. [Zoë | Cumper, P. [Peter] | Green, H. [Heather]
ISBN: 9780198862000 - Oxford University Press OUP : Oxford
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Business and Private International Law in the EU / Wolde, M.H. [Mathijs] ten | Henckel, K.C. [Kirsten]
ISBN: 9789462513181 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Business and Private International Law in the EU / Wolde, M.H. [Mathijs] ten | Henckel, K.C. [Kirsten]
ISBN: 9789462513181 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek Jaarrekening 2023 | : Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS / Bakker, D. [Dewi] den | Pronk, M. [Maarten] | Visser, S. [Sonja]
ISBN: 9789013172003 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Actuele ontwikkelingen in het familierecht | : Zeventiende UCERF Symposium / Jeppesen-de Boer, C. | Mol, C.R. [Charlotte] | Schuthof, F. [Fiore] | Schrama, W.M. [Wendy] | Stelma-Roorda, H.N. [Rieneke] | Cannoot, P. [Pieter] | Bou-Sfia, S. [Soraya] | Hogendoorn, B. [Bram]
ISBN: 9789493199835 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) | : Het Besluit kwaliteit leefomgeving becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht / Broek, J.H.G. [Jan] van den
ISBN: 9789462127326 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob) | : Het Omgevingsbesluit becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht / Broek, J.H.G. [Jan] van den
ISBN: 9789462127241 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Parlementaire geschiedenis ­grondbeleidsinstrumentarium ­Omgevingswet / Bregman, A.G. [Arjan] | Kurt, A. [Ayça]
ISBN: 9789463150842 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Canon van het bestuursrecht | : Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters / Assink, B. [Bob] | Bots, A.M.M.M. [Annette] | Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
ISBN: 9789493199644 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Caribische wetgevingstechniek | : Het opstellen van wetgeving in Aruba, Curacao en Sint Maarten / Zijlstra, S.E. [Sjoerd]
ISBN: 9789462128101 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechtsbescherming in het douanerecht | : Een kritische beschouwing / Boersma, B.J.B. [Bart]
ISBN: 9797090142475 - Customs Knowledge : Heerenveen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Democratie als strafrechtelijk te beschermen belang / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
ISBN: 9789462127937 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Een ruimer novum-criterium bij herzieningen in het strafrecht | : een kwalitief onderzoek naar het draagvlak en de effectiviteit van een breder novum / Bulckaen, H. [Hermien]
ISBN: 9789088633393 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handel met voorwetenschap bij cryptoactiva / Meulen, I.W.E. [Iason] van der
ISBN: 9789088633409 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen | : Preadvies voor de vergadering van de Christen Juristen Vereniging op 7 oktober 2022 / Hirsch Ballin, M.F.H. [Marianne]
ISBN: 9789462513143 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Digitalisering en recht / Jansen, C.J.H. [Corjo] | Biemans, M. [Michelle] | Bouwmeister, F. [Floris] | Hendricks, T. [Thalia] | Hemert, K. [Kai] van | Hoebe, K. [Kyona] | Hordijk, M. [Marijne] | Houweling, M. [Mirte] | Jansen, L. [Lisa] | Kooijman, L. [Lisanne] | Lindsen, T. [Thomas] | Smeets, P. [Perry] | Stevens, H. [Huub]
ISBN: 9789493199934 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
ICT en recht op het snijvlak van legal security en tech / Engelfriet, A.P. [Arnoud]
ISBN: 9789083095738 - Ius Mentis : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Contractenrecht | Verbintenissenrecht : Deel 1 / Dunn? J.M. [Jan] van
ISBN: 9789462513167 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
En de veroorzaker dan? | : Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk / Ruitenbeek-Bart, F.M. [Femke]
ISBN: 9789462128088 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten in het vermogensrecht / Bakker, P.S. [Sjoerd]
ISBN: 9789493199941 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie