Algemeen recht

De inzet van Duitse waterwerpers in Den Haag / Jong, W. [Wouter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
De uitingsvrijheid van de advocaat | : Aansprakelijkheid van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigen / Bijleveld, H.C.
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een weerbare Nederlandse rechtsstaat / Kuypers, M.R.A. [Chiel] | Tinnevelt, R.B.J. [Ronald]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Effect invoer kiesdrempel op Provinciale Staten en waterschappen / Vissers, N. [Nora]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Genuine link en verlies van nationaliteit | : Een herstelwetje en een nieuwe draai / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer experts zelf onderwerp van onderzoek zijn | : Aansprakelijkheid van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigen / Bordewijk, S.M. [Suzanne] | Colsen, S.[Suzanne]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wat als de Founding Fathers naar de Mensen van het Lange Huis hadden geluisterd? / Korthals Altes, F. [Frits]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Automatische waardeoverdracht klein pensioen mislukt vaak omdat de pensioengerechtigde niet meer actief is als werknemer / Luiten, W.A. [Wim] | Kok, L. [Lucy]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De bewijslast bij arbeidsongevallen / Wulp, D. [Dirk] van der
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen / Lintsen, I. [Imke]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De relatie tussen het mededingingsrecht en platformarbeid | : effent de Europese Commissie de weg naar meer onderhandelingsmacht voor platformwerkers? / Kloostra, J. [Jorn]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Evenredigheid nieuwe stijl, een oude bekende? | : Bijdrage naar aanleiding van o.a. CRvB 22 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2790, TAR 2023/182 / Jansen, A.M.L. [Sander]
TAR: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verder met de kinderopvangtoeslag? / Jansen, J.J.M. [Sjaak]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7478,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale aspecten van de Wtp / Dieleman, B. [Bas]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intrekking van de verplichtstelling: wanneer mag of moet het? / Heemskerk, M. [Mark] | Lieshout, R. [Ramon] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek arbeidsrecht / Hillebrandt, K.J. [Karol] | Oberman, C.C. [Christiaan] | Hendriks, P.R. [Peter] | Adnani, N. [Nadia] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioenrecht / Bodewes, B. [Bastian] | Cramer, A.W. [Annemiek] | Hoef, J.A. [Jan Aart] van de | Putting, M. [Mark] | Thijssen, W.P.M. [Wim] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiële ondernemingen | : Een overzicht van de regulering van aandelen in beloningen aan werknemers van financiële ondernemingen / Koolstra, C.H. [Charlotte] | Pieters, M.J.J.W. [Willemijn]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Retentiebonussen in de financiële sector | : wat kan wel en wat niet? / Disseldorp, P. [Phinney]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor afschaffing van het bijzonder partnerpensioen? / Mulder, M.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Financiële inclusiviteit in een mondiaal, Europees en Nederlands perspectief / Bierens, B. [Bart]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiële ondernemingen | : Een overzicht van de regulering van aandelen in beloningen aan werknemers van financiële ondernemingen / Koolstra, C.H. [Charlotte] | Pieters, M.J.J.W. [Willemijn]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Noot bij uitspraak rechtbank Rotterdam 16 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11948 / Ramsanjhal, S. [Soeradj]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Retentiebonussen in de financiële sector | : wat kan wel en wat niet? / Disseldorp, P. [Phinney]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingheffing in internationale handelsketens | : Recente ontwikkelingen met betrekking tot de btw, douanerechten, accijnzen en duurzaamheid / Abswoude, K.S.A. [Kevin] van | Nellen, F.J.G.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7478,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingheffing in internationale handelsketens | : Recente ontwikkelingen met betrekking tot de btw, douanerechten, accijnzen en duurzaamheid / Abswoude, K.S.A. [Kevin] van | Nellen, F.J.G.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7479,
Vraag aan | Informatie
   
Dankbaarheid / Ruijschop, M.H.C. [Michel]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7479,
Vraag aan | Informatie
   
De aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten ex art. 53a AWR / Baranska, J.M. [Julia] | Kamerling, R.N.J. [Robert]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7478,
Vraag aan | Informatie
   
De aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten ex art. 53a AWR / Baranska, J.M. [Julia] | Kamerling, R.N.J. [Robert]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7479,
Vraag aan | Informatie
   
Geschil met de Belastingdienst. Aansprakelijkheid belastingadviseur? / Jong, S. [Sander] de
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verder met de kinderopvangtoeslag? / Jansen, J.J.M. [Sjaak]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7478,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verder met de kinderopvangtoeslag? / Jansen, J.J.M. [Sjaak]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7479,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Optopper als spil van het woningtekort en de energietransitie? | : Een rondgang langs het huurrecht, goederenrecht en intellectueel eigendomsrecht bij het gebruik van deze modulaire woonoplossing / Gulijk, S. [Stéphanie] van | Ham, N. van der
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een passende procedure voor flexwoningen / Bregman, A.G. [Arjan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaalrechtelijke aspecten van flexwonen / Broekman, M.A. | Petri, N.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Flexwonen, modulair bouwen en de bouwregelgeving / Huijzer, J.C. | Pothuis, J.P.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Flexwoningen en de Woningbouwimpuls | : Flexibilisering gewenst / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Flexwoningen en modulaire woningen in het goederenrecht / Hoops, B. [Björn]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het woningtekort en het stikstofprobleem | : Twee vliegen in één klap slaan met modulair bouwen en flexwoningen? / Frins, R.H.W. [Ralph]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Locatieonderzoek en grondbeleid voor flexwoningen / Hobma, F.A.M. [Fred]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Modulair bouwen - een nieuw financieel risico voor de particuliere opdrachtgever? / Cassel-van Zeeland, F.M. [Frank] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De gereedschapskist van de erfpachter | : Wijziging van het erfpachtrecht als remedie tegen misbruik van omstandigheden / Tweehuysen, V. [Valérie]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift W.G. Huijgen bij reactie L. Admiraal / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op 'Erfpacht en hypotheek in het licht van art. 5:91 lid 1 BW' van W.G. Huijgen, JBN 2023/7 / Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Relevantie van de ontstaansvolgorde voor uitoefening en afstand van afhankelijke beperkte rechten / Everaars, K. [Kirsten]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verkrijging door verjaring van overheidsgrond / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

ChatGPT in juridibus: over kansen en tekortkomingen / Groenewoud, D.A. [Daan] | Kouwenberg, M.E.A.M.
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten ex art. 53a AWR / Baranska, J.M. [Julia] | Kamerling, R.N.J. [Robert]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7478,
Vraag aan | Informatie
   
De bewijslast bij arbeidsongevallen / Wulp, D. [Dirk] van der
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forumkeuze en algemene voorwaarden | : Luxemburg betreedt de 21e eeuw / Spanjaard, J.H.M. [Jan]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht van de zwakste | : Zonder advocaat naar de rechter, en dan? / Kuipers, L. [Lars]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
In hoeverre heeft een derde recht op informatie over civiele procedures? / Horstman, M. [Marloes] | Maas, M. [Martijn]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Lokale orden te duur en onnodig / Bosman, J.W. [Jan Willem]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing van lagere regelgeving aan rechtsbeginselen | : Waarom de burgerlijke rechter explicieter moet aansluiten bij de toetsing van algemeen verbindende voorschriften door de bestuursrechter / Demper, C.W. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Sociale advocatuur verslikt zich in menukaart Weerwind / Huijting-Mebius, F. [Francisca]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De Hoge Raad en de toepassing van het Europese non-discriminatiebeginsel bij eigen onderdanen / Engelen, T.C.J.A. [Dick] van
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De belangenafwegingen van artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM bij kerngezinsleden: potato-potato? / Boekestein, T.L. [Tom]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële inclusiviteit in een mondiaal, Europees en Nederlands perspectief / Bierens, B. [Bart]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Balanceren tussen veiligheid en zorg | : Drie visies van penitentiair inrichtingswerkers over hybride werken / Geenen, M.J. [Marie José] | Kaddouri-Tedeschi, D. [Diana]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensische zorg(en) / Wilsem, J.A. [Johan] van | Maasacker, M. [Marco] van | Sonnaville, J. [Jooske] de
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Medische missers tussen straf en schade / Sijmons, J.G. [Jaap]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De Verzamelwet Gegevensbescherming: een duidelijke behoefte aan duidelijkheid / Krul, R. [Ruben] | Schets, F. [Femmie]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Demonstratierecht onder druk, ook online / Leerssen, P.J. [Paddy]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 2) / Zwenne, G.J. [Gerrit-Jan] | Hanhart, M.J.A. [Maxime] | Graafeiland, M.M.C. [Marte] van
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Draagvlakvereiste geldt niet voor groepsmaatschappij breed akkoord / Mouthaan, M. [Mark]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een korte beschouwing van drie insolventierechtelijke verrekeningsvraagstukken / Dieren-Muller, L. van | Gamliel, N. [Noa]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Geen hoger beroep mogelijk tegen afgewezen WHOA-verzoek. / Beerens, J. [Jelle]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Griffierechten voor WHOA-verzoeken (1) / Lakwijk, I.F.M.
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Griffierechten voor WHOA-verzoeken (2) / Lakwijk, I.F.M.
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Griffierechten voor WHOA-verzoeken (3) / Lakwijk, I.F.M.
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Opsporing van boedelactiva: de Europese wetgever komt in actie / Moeliker, M. [Merijn]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Prejudiciële vragen omtrent de draagplicht bij hoofdelijke verbondenheid / Harmsen, I. [Ilse]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verruiming ontzenuwing causaliteitsvermoeden art. 2:248 lid 2 BW / Bertelink, J. [Jessie]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waar is het voertuig van gefailleerde gebleven? Europese voorstellen om de opsporingsbevoegdheden van insolventiefunctionarissen te versterken. / Eveleens-van der Zwaag, M. [Margreet]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

De belangenafwegingen van artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM bij kerngezinsleden: potato-potato? / Boekestein, T.L. [Tom]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De stuurloze stichting | : de rechtbank schiet te hulp / Rietvelt, L.E.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
ESG en bestuurdersaansprakelijkheid / Laar, K. [Karlijn] van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Europese duurzaamheidswetgeving | : van los zand naar vaste grond / Jurgens-Boot, A.A. | Wisse, T.B. [Timo]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad over draagplicht ex art. 6:10 BW in concernverhouding / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naast woorden meer daden | : Naar een 'due diligence'-klimaatplicht voor ondernemingen? / Engelhard, E.F.D. [Esther]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Des Pudels Kern van de latente AB-claim / Jonge, G.H.P. [Geert] de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een eerste verkenning van de resultaten in de nieuwe procedure gezamenlijk toegang ouders / Jeppesen de Boer, C.G. [Christina] | Valk, I.E. van der | Branje, S. | Schrama, W.M. [Wendy]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderalimentatie voor de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf niet hebben; hoe zit dat? / Coolwijk, R. [Rob] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wettelijke verdeling en legaat tegen inbreng | : de legitimaris buiten spel? / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

'No net land take' of net niks? / Boeve, M.N. [Marlon]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Daar zit een luchtje aan: Over de civielrechtelijke kwalificatie van stikstofdepositieruimte in vergelijking met die van fosfaatrechten / Steentjes, D. [Diede]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gokken met geleend geld: Het arrest van het Europese Hof van 5 mei 2022 over tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit / Woldendorp, H.E. [Hans Erik]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling van delen van een bestemmingsplan onder de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet: de eerste inzichten van de Afdeling en de A-G / Oosten, J.C. [Jan] van | Span, A.M. [Anne Marie]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wet versterking regie volkshuisvesting (consultatieversie) / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Sportrecht

Buit en spel | : Handel in voetbaldromen / Heems, J. van | Romeijn, N.
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Compliance en witwassen in het betaald voetbal | : (g)een Belgisch wondermiddel? / Appermont, N. | Bull, W.
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van het 'Ye-systeem' | : Een wetenschappelijke analyse van de schade veroorzaakt door een van de grootste fraudeschandalen in de voetbalgeschiedenis / Vanwersch, L. | Hardyns, W. [Wim]
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De kop nog een stukje dieper in het zand? | : Financiële wanpraktijken in het professionele voetbal en hoe daarvan systematisch wordt weggekeken / Nelen, H.
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Er verandert niets als je 't niet recht in de ogen kijkt | : Enkele overwegingen van leden van de Commissie Mijnals op het gebied van de bestrijding van racisme en discriminatie in de (voetbal)sport / Olfers, M. [Marjan] | Lieuwes, J.
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het integriteitsvraagstuk in de moderne sport als 'learning journey' / Meeuwsen, S.
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kickboksen 2.0 | : Over de positieve doorstart van een vechtsport / Gemert, F.H.M. [Frank] van
Justitiële verkenningen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuurlijk rechtsoordeel, tien jaar jurisprudentie / Kaam, S. [Saskia] van
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De bestuursrechter en de toetsing van de wet aan rechtsbeginselen / Sillen, J.J.J. [Joost]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over regels voor het samenspel tussen overheid en belangenbehartigers: Waarom effectieve lobbywetgeving meer is dan transparantie en integriteit / Braun, C. [Caelesta] | Fraussen, B. [Bert]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Overtredingsbegrip is aan herziening toe / Dotsios, D. [Daphne]
Advocatenblad 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Balanceren tussen veiligheid en zorg | : Drie visies van penitentiair inrichtingswerkers over hybride werken / Geenen, M.J. [Marie José] | Kaddouri-Tedeschi, D. [Diana]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De relatie tussen criminaliteit in de familie en criminaliteit van Nederlandse jongeren | : Een toepassing van nieuwe netwerkdata van het CBS / Joustra, A. [Anke] | Driesen, Z. [Zoë] | Nieuwbeerta, P. [Paul]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminatie als oogmerk | : Een duiding van het bestanddeel oogmerk in de zoektocht naar een criterium voor discriminatiemotieven / Hellemons, S.V.
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een zelfstandige strafbaarstelling van psychisch geweld | : Voor- en tegenargumenten, en hoe nu verder? / Timmers, R.W. [Robert] | Dreissen, W.H.B. [Wilma] | Janssen, J. [Janine]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensische zorg(en) / Wilsem, J.A. [Johan] van | Maasacker, M. [Marco] van | Sonnaville, J. [Jooske] de
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Medische missers tussen straf en schade / Sijmons, J.G. [Jaap]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsingskader #MeToo: brengt het #JusticeForAll? / Dierx, J. [Janny] | Eijbergen, R. [Rob] van
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Van Provo tot Extinction Rebellion | : bevelen tot handhaving van de rechtsorde; OvJ, burgemeester, of toch ook de rechter? / Mevis, P.A.M. [Paul]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Weg met de scherpe kanten van de gevangenisstraf / Claessen, J.A.A.C. [Jacques]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wijken waar gepraat wordt | : Een onderzoek naar de percepties van het contact tussen bewoners en politie op de Oostelijke Eilanden / Peeters, M.P. [Marlijn] | Smeenk, A. [Anouk]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Aan de slag met de Code voor Duurzaamheidsreclame | : een goed begin is het halve werk! / Roelofs, J.A. [Jellien] | Filemon, A. [Anne-Fleur]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Demonstratierecht onder druk, ook online / Leerssen, P.J. [Paddy]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het bepalen van de omvang van een elektronisch communicatienetwerk | : Van wie is de kabelgoot? / Noordeloos, G.
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 2) / Zwenne, G.J. [Gerrit-Jan] | Hanhart, M.J.A. [Maxime] | Graafeiland, M.M.C. [Marte] van
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Allocatie van kosten van verweer tegen een deels wel en deels niet gedekte aanspraak / Leerink, P.M. [Pieter]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de reikwijdte van het dwalingsleerstuk / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De implementatie van de Richtlijn representatieve vorderingen: nieuw speelveld voor collectieve acties namens consumenten in Nederland? / Lieverse, C.W.M. [Kitty] | Bosselaar, M. [Marit] | Bloemen, I. [Irene]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsrapportering door de verzekeringssector / Jong, G. [Gerard]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forumkeuze en algemene voorwaarden | : Luxemburg betreedt de 21e eeuw / Spanjaard, J.H.M. [Jan]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geschil met de Belastingdienst. Aansprakelijkheid belastingadviseur? / Jong, S. [Sander] de
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad over draagplicht ex art. 6:10 BW in concernverhouding / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kan een pandhouder een kwaliteitsrekening aanhouden ter zake van de inning van aan hem verpande vorderingen? / Linden, T. [Teun] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: Hoge Raad 19 juni 1959 - De Kantharos van Stevensweert / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Koop van honderd jaar oud schip. Non-conformiteit (art. 7:17 BW). Onvoldoende aandacht voor gezichtspunten / Westrik, R. [Roel]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van de EU Richtlijn Productaansprakelijkheid op komst / Schothorst-Gransier, E.J.P. [Eva]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Over moraal en terugvordering / Jonkers, T. [Tobias]
Ars Aequi 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over onmogelijkheid van nakoming, (schuldeisers)verzuim en (contractuele) klachtplicht: een spel van momenten / Hartog, J. [Joris] den
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verkrijging door verjaring van overheidsgrond / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Duurzaamheidsrapportering door de verzekeringssector / Jong, G. [Gerard]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Premierestitutie bij schending van de mededelingsplicht te goeder trouw; de nieuwe regeling in artikel 7:930 lid 4 BW treedt per 1 juli 2023 in werking / Leerink, P.M. [Pieter]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie