Algemeen recht

'Qui mieux abreuve, mieux preuve' / Zwalve, W.J. [Willem]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeid over de grenzen heen / Even, J.H. [Zef] | Wirtz, M.S. | Wind, E. [Els] de | Maes, B.J. [Bart]
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsongeschiktheid herschikt / Berg, L. [Lucy] van den | Faas, W.A. [Jim] | Goossens, A.M.L. | Kleine, M. de | Roozendaal, W.L. [Willemijn] | Wits, E.B.
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
De onafhankelijkheid van vakorganisaties / Jansen, N. [Niels] | Poelstra, R.D. | Verhulp, E. [Evert]
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming | : het handhavingstekort in het arbeidsrecht / Sick, P.T. [Pauline] | Wetzels, W.J.J. [Wim]
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
Scholing als arbeidsmarktinstrument / Kruit, P. [Pascal] | Schouten, B. [Bjorn]
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
Toespraken tijdens lustrumcongres VvA / Samsom, D.M. | Gennip, C.E.G.
In bundel: Transitie en arbeid : Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging VvA,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De turboverdeling revisited / Sonneveldt, F. [Frans] | Kroon, B.B.A. de
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling in het belastingrecht en de leer van eenheid der rechtsorde / Boer, J.P. [Koos] | Lubbers, A.O. [Allard]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Alice in erfpachtland | : over conversie van een in appartementsrechten gesplitst erfpachtrecht / Es, P.C. [Peter] van
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het bouwen van luchtkastelen / Ploeger, H.D. [Hendrik]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De codificatiegedachte vóór dertig jaar en thans | Ons Burgerlijk Wetboek in het traditionele licht van fundamenten, rechtsbronnen en methoden / Dongen, E.G.D. [Emanuel] van | Milo, J.M. [Michael]
In bundel: Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022,
Vraag aan | Informatie
   
Een rots van rechtszekerheid; de notaris en de verplicht notariële transportakte / Roes, J.S.L.A.W.B. [Sebastiaan]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Hercodificatie en rechtsvorming | : De rol van het NBW in de dialoog tussen rechter en wetgever / Deursen, S. van [Stijn] | Giesen, I. [Ivo]
In bundel: Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022,
Vraag aan | Informatie
   
Het Centavos-arrest | : betaling van de koopprijs na levering van vastgoed op basis van een vonnis / Heyman, H.W. [Hans]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Iets over de ruimschoots toereikend-verklaring / Breemhaar, W. [Willem]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Zinnig eigenzinnig / Lekkerkerker, G.J.C. [Geert]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Zoo ik iéts ben ... ben ik een Hagenaar / Waaijer, B.C.M.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Novitaris, begrenzing van notariële beroepsaansprakelijkheid en de (civielrechtelijke en tuchtrechtelijke) beoordelingsruimte van de notaris / Biemans, J.W.A. [Jan]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Placement and protection of transgender persons in prison | : An exploration of the human rights standards as developed by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) / Jacobs, P. [Pauline]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Vermenging en art. 5:117 lid 2 BW / Vonck, F.J. [Fokke Jan]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Girale betaling door gefailleerde; positie crediteur bij betaling ten laste van een debetsaldo / Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het bestaansrecht van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Balanceren tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid in het huwelijksvermogensrecht / Verstappen, L.C.A.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de aandeelhouder bij de uitgifte van aandelen door de besloten vennootschap / Timmermans, R.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontslag van de stichtingsbestuurder / Verburg, L.G. [Leonard]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op overdracht van aan beroep of bedrijf dienstbare goederen en van aandelen in een NV of BV op basis van Boek 4 BW / Koster, H. [Harold]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Inschrijving in het aandeelhoudersregister als constitutief vereiste voor levering van aandelen en vestiging van beperkte rechten daarop in besloten vennootschappen / Zaman, N.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

'Nature' of 'nurture' in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek / Michels, M. [Michelle] | Punselie, E.C.C. [Lies]
In bundel: Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022,
Vraag aan | Informatie
   
De rancuneuze onterfde erfgenaam / Hoog, L.M. de
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het huwelijk verdient een plaats in de rechtsorde / Punselie, E.C.C. [Lies]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het nietige legaat van een goed van een ander in het Burgerlijk Wetboek 1838 / Boelens, G.G.B.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Over door de vereffenaar in de uitdelingslijst op te nemen schulden van de nalatenschap / Perrick, S. [Steven]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
The times they are a changin' / Schonewille, F. [Fred]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Vermindering van legaten is niet bedoeld om een ruimschoots saldo in een beneficiair aanvaarde nalatenschap te creëren! / Stollenwerck, A.H.N. [Fons]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Waar staan wij nu? / Stoltz, H.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer is ingrijpen in het gezinsleven gerechtvaardigd? | : Een overzicht van de ontwikkeling van de maatregel van ondertoezichtstelling in de afgelopen dertig jaar / Huijer, J. [Joost]
In bundel: Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022,
Vraag aan | Informatie
   
Zwarte gaten in het erfrecht / Kortlang, E.I. [Erna]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Autonomous environmental crimes and ecocide / Faure, M.G. [Michael]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The EU and the protection of the environment through criminal law / Lavrysen, L. [Luc] | Bouquelle, F. [Farah]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
When the transgressor is an office-holder: Could criminal liability of public officials help to enforce EU environmental law more effectively? / Wasmeier, M. [Martin] | Gattinara, G. [Giacomo]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Autonomous environmental crimes and ecocide / Faure, M.G. [Michael]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Criminal law, social justice, and social exclusion / Reyes Alvarado, Y. [Yesid]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Criminalising ecocide / Uhm, D. [Daan] van | Ryngaert, C.M.J. [Cedric]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Demarcation-free thinking in criminology: The case of undermining criminality or criminal undermining / Duyne, P.C. [Petrus] van | Vorm, B. [Benny] van der
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Domestic violence as a new mitigating factor: recognition, reform, and resentencing / Becker, S.W. [Steven]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
EPPO versus national prosecution office | : A conflicting case of competence with broader dimensions / Bachmaier Winter, L. [Lorena]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Economics, scientific solipsism, and punitive power / Zaffaroni, E.R. [Raul] | Santos, I.D. [Ilison Dias] dos
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Effective judicial protection in the EU - Towards an acquis in transnational horizontal enforcement proceedings? / Vries, A. [Aart] de | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Extended confiscation in Spanish law / Cuesta, J.L. [Jose Luis] de la
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Fighting the laundering of cultural goods on the antiques market / Lazar, A. [Augustin]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
How to deal with rule of law-concerns in surrender procedures? / Luchtman, M.J.J.P. [Michiel] | Tosza, S [Stanislaw]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Icarus' flight and other Central American experiences in fighting corruption fostered by transnational criminal organizations | : The role of international commissions in Guatemala, Honduras and El Salvador / Olásolo, H.O. [Hector] | Freydell Mesa, F. [Federico]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Inflation of crimes and punishments and deflation of human rights and fundamental freedoms / Pastor, D.R. [Daniel]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Judicial cooperation and the right to an effective remedy / Panzavolta, M. [Michele]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Mandatory and optional refusal grounds in mutual recognition instruments / Böse, M. [Martin]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Modernity and danger / Jong, F. [Ferry] de
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Mutual recognition of confiscation orders in the EU: Squaring the circle? / Grandi, C. [Ciro]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Of simple doors and impenetrable borders | : AFSJ agencies and the Western Balkans / Omicevic, E. [Elmin]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Placement and protection of transgender persons in prison | : An exploration of the human rights standards as developed by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) / Jacobs, P. [Pauline]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Principle of legality and European justice | : Ab unfinished road / Terradillos, J.M. [Juan]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Right to silence in the EU Directive on the presumption of innocence / Caianiello, M. [Michele]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Strengthening the rights of detained persons in the European Union as a result of the adoption of Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings / Aranguena Fanego, C. [Coral]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The (EU) perspective on crime victims' compensation: (no) room for retribution? / Kool, R.S.B. [Renée]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The Dutch public prosecutor under siege | : European challenges for the prosecutor's position in the new Code of Criminal Procedure / Lent, L. [Leonie] van | Sikkema, E. [Eelke]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The EU and the protection of the environment through criminal law / Lavrysen, L. [Luc] | Bouquelle, F. [Farah]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The Europeanisation of modern Russian criminal law / Filatova, M. [Maria]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The chilling effect of prosecution of defamation on the right to freedom of expression: An urgent call to decriminalize defamation / Voorhoof, D. [Dirk]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The current prison crisis in Ecuador / Villagomez Moncayo, B. [Byron]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The innocence of the unknown? / Allegrezza, S. [Silvia]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The power of forgiveness / Corstens, G.J.M. [Geert]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The preventive turn in European criminal law | : Counterterrorism, risk, and the rule of law / Mitsilegas, V. [Valsamis]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The protection of the environment by means of criminal law in the European Union: recent trends and future perspectives / Giuffrida, F. [Fabio] | Csonka, P. [Peter]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The rise of universal jurisdiction cases in Europe and the appeal of joint investigation teams / McGonigle Leyh, B. [Brianne] | Nidel, D. [Deborah] | Fedorova, M.I. [Masha]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
The role and position of public prosecutors in the application of the European Investigation Order. A view from the Netherlands / Geelhoed, P. [Pim] | Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
To have your cake and eat it too | : A short history of the EU's failure to harmonise pre-trial detention / Lindeman, J.M.W. [Joep]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Towards internationalization and regionalization of criminal policy and criminal justice - The experience of Finland in a Nordic and European context / Lahti, R. [Raimo]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
When the transgressor is an office-holder: Could criminal liability of public officials help to enforce EU environmental law more effectively? / Wasmeier, M. [Martin] | Gattinara, G. [Giacomo]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Why do criminal courts refer questions for preliminary rulings to the Court of Justice? / Klip, A.H. [André]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Witwassen / Doelder, H. [Hans] de
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Zur Unanwendbarkeit des mit Art. 325 AEUV unvereinbaren Strafverfahremsrecht / Dannecker, G. [Gerhard]
In bundel: Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization : Liber amicorum prof.dr. J. Vervaele,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Conformerende uitleg van de NVM-koopakte / Breedveld-de Voogd, C.G. [Clementine]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
De opschortende en ontbindende voorwaarde bij de koop van onroerende zaken - over de korenwolf, stikstof en Martin Garrix / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Krans, B. [Bart]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Het vrije gebruik van de Amsterdamse zaagmolen De Otter in 1638 en nu / Koops, E. [Egbert]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Is de regeling van de verdeling in het Burgerlijk Wetboek een succes? / Sikkema, T.H.
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Op welk moment begint (en eindigt) de bedenktijd van art. 7:2 lid 2 BW? / Heuvel, W.H. van
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Openbare registers van afdeling 3.1.2 BW en rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv / Snijders, H.J. [Henk]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   
Schade door schending van de NVM-meetinstructie / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
In bundel: Hulde aan Huijgen : Liber Amicorum Pim Huijgen,
Vraag aan | Informatie
   

Bank- en effectenrecht

De bancaire zorgplicht, klimaatverandering en het Europese Actieplan: duurzame groei financieren / Bierens, B. [Bart]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 173-206
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiele sector / Busch, D. [Danny]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 1-34
Vraag aan | Informatie
   
De toetsing van oneerlijke bedingen in kredietovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten aan Richtlijn 1993/13 / Lieverse, C.W.M. [Kitty]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 63-122
Vraag aan | Informatie
   
Drie arresten over renteswaps dwaling en zorgplicht / Seriele, V.P.G. [Victor] de
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 35-62
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfondsen en zorgplichten | : uitdijen of indammen? / Maatman, R.H. [Rene]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 141-172
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank / Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost] | Diamant, Y. [Yael]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 123-140
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit | : De War on Drugs vermomd als aanpak ondermijning / Bruijn, L.M. [Michelle]
In bundel: Ondermijning, p. 81-116
Vraag aan | Informatie
   
Met het goede belang voor ogen | : Preadvies over adequate aanpak van ontwrichtende effecten van ondermijning in de gemeente / Kort, J.V. de
In bundel: Ondermijning, p. 47-80
Vraag aan | Informatie
   
Ondermijning: een nieuw kwaad of oude wijn in nieuwe zakken? | : Een onderzoek naar de Amsterdamse aanpak van ondermijning / Wilschut, A.J.
In bundel: Ondermijning, p. 9-46
Vraag aan | Informatie