Algemeen recht

Beperkt de burgemeester de betogingsvrijheid te vergaand? | : Een analyse van de rechtspraktijk inzake demonstraties bij abortusklinieken / Swart, N.J.L. [Noor] | Roorda, B. [Berend]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbitrages in Nederland waarop de Nederlandse rechter geen toezicht kan houden / Struycken, A.V.M. [Teun]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
CROW-richtlijnen | : richtinggevend of doorslaggevend? / Oskam, P.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Consent in dispute resolution agreements | : The Pechstein case law and the effort to protect weaker parties / Mouttotos, N.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke vervolging als ontbindende voorwaarde / Koevoets, M.M. [Miranda]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Goed-werkgeverschap en informatieverplichtingen / Laat, J.J.M. [Sjef] de
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest van de Hoge Raad inzake Deliveroo | : iets om bezorgd over te zijn? / Seghrouchni, J.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het benoemingsbesluit en de bestuurder | : de stand van zaken / Harchaoui, Y. [Youssef] el | Wiersma, K. [Klaas]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijke belangen in het aansprakelijkheidsrecht / Franken, A.C.H. [Stijn]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een evenwichtig compensatiestelsel misdrijfschade | : Denkrichtingen naar aanleiding van het rapport van de commissie Donner / Schijns, A.J.J.G. [Arlette]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Parallel actions in cross-border mass claims in the EU | : a (comparative) lawyer's paradise? / Touw, N. [Nicky] | Tzankova, I.N. [Ianika]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vogelvrij werken in de cloud? / Buisman, D.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkeursbeleid | : meer ruimte voor werkgevers / Arkel, R. [Ruben] van
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De mogelijkheid tot het leggen van een derdenbeslag uit kracht van een schadestaatveroordeling / Vlastuin, J.D. van | Lierop, M.P.M. van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe incassodagvaarding als onderdeel van (alweer) een verbetering van de incassoprocedure / Nocco, S. [Stefano]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een te dichten lacune in verband met de vaste beroepstermijn (ex art. 996 Rv)? / Keur, A.I. [Aranka]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen Verzamelwet voor het beslag- en executierecht / Dijks, E.J.
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Altijd recht op Irimierente bij terugbetaling van btw? / Soltysik, M.W.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7477,
Vraag aan | Informatie
   
Buy-and-buildstrategie; ook voor het familiebedrijf van toegevoegde waarde / Vries, C. de [Chris]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De BOR-voortzettingseis op aandelen en toetreden: 'Heeft de wetgever willen bereiken wat hij niet heeft willen bereiken?' / Beer, A.M.A. [Almer] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7476,
Vraag aan | Informatie
   
De behandeling van managementparticipaties in de loon- en inkomstenbelasting / Stevens, S.A. [Stan]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De vermogensrendementsheffing | : van pretbox tot rampenkist / Dusarduijn, S.M.H. [Sonja]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal procederen in belastingzaken: een update / Boer, R.A. [Reinout] de | Cramwinckel, T.A. [Thirza]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7476,
Vraag aan | Informatie
   
Excessief lenen bij de eigen BV voor de notariÙle praktijk / Hoogwout, T.C. [Theo]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale conferentie 'Vastgoed' / Kremer, L.P. | Goede, K.J. [Kirsten]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7476,
Vraag aan | Informatie
   
HR 13 januari 2023, bodemlozeputleningen en onzakelijke geldleningen / Bavinck, C.B. [Bernard] | Cornelisse, R.P.C. [Rob]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7477,
Vraag aan | Informatie
   
Het familiebedrijf kraakt onder externe marktomstandigheden / Fl÷ren, R.H. [Roberto] | Bles-Temme, L.D.L. [Laura]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe kan een jonge fiscalist het vertrouwen tussen burger en fiscale overheid herstellen? / Riphagen, H.W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7477,
Vraag aan | Informatie
   
Komt een man bij de notaris... / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea] | Vries, S.E. [Suzanne] de
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mandatory disclosure en het verschoningsrecht - een update / Bruijsten, C. [Charlie]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Onuitvoerbaar herstelbeleid box 3 / Bavinck, C.B. [Bernard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7476,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegging van een bancaire relatie: een overzicht op hoofdlijnen / Lustermans, L. P. [Lucas] | Kool, J.T. [Joost]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafheffing overdrachtsbelasting | : hinken op twee gedachten / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensstructurering onder de Overbruggingswet box 3 / Leeuw, R.D.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Excessief lenen bij de eigen BV voor de notariÙle praktijk / Hoogwout, T.C. [Theo]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mandatory disclosure en het verschoningsrecht - een update / Bruijsten, C. [Charlie]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafheffing overdrachtsbelasting | : hinken op twee gedachten / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De pandhouder en de WHOA | : De invloed van de klassenindeling en de (niet zo) absolute priority rule op de positie van de pandhouder en andere zekerheidsgerechtigden / Welling-Steffens L.F.A. [Lilian]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De rang van vorderingen / Pannevis, N.B. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Derdenwerking van rangordeafspraken omtrent de verdeling van de executieopbrengst na uitwinning van gemeenschappelijke zekerheden / Rongen, M.H.E. [Martijn]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De mogelijkheid tot het leggen van een derdenbeslag uit kracht van een schadestaatveroordeling / Vlastuin, J.D. van | Lierop, M.P.M. van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een te dichten lacune in verband met de vaste beroepstermijn (ex art. 996 Rv)? / Keur, A.I. [Aranka]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De implicaties van het Didam-arrest voor de huurpraktijk / Farahani, A.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het wapen van David bij huur van een vaste staanplaats / Wijkerslooth, G.K.L. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen voor woonboten / Tonen, A.P.W.
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : onderhuur van woonruimte / Meurs-Janssens, C.C. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Aandeelhouders weer als 'uiteindelijke risicodragers'? | : De weging van argumenten voor en tegen achterstelling van aandeelhoudersleningen in faillissement / Weijs, R.J. [Rolef] de
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Curator en griffierecht: rechtseenheid bijna bereikt? | : Een bespiegeling over de (financiÙle) positie van de procederende curator / Leferink, N.J.H.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe incassodagvaarding als onderdeel van (alweer) een verbetering van de incassoprocedure / Nocco, S. [Stefano]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De zekerheidsgerechtigde in het grensoverschrijdende WHOA-traject / Broek, S. van den | Schols, S.H.A.M.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Factoring en de reikwijdte van de Wwft / Oosten, M. [Maurice] van | Riekerk, C. [Casper]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het spraakmakende faillissement van Van der Moolen - een interview met curatoren Schaink, Gelderloos en De Coninck / Schreurs, M.R. | Verboom, J.C.M.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
WHOA in de praktijk | : eerste ervaringen en inzichten in beeld / Adriaanse, J.A.A. [Jan] | Broekema, M.J.R. [Marc Jacques Robert] | Bunk, L.R. | Pool, J.M.W.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen Verzamelwet voor het beslag- en executierecht / Dijks, E.J.
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Consorzio Italian Management | : irrelevantie, acte clair en acte ÚclairÚ verhelderd / Speyart, H.M.H. [Herman]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek over 2022 / Speyart, H.M.H. [Herman]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van de intellectuele eigendom / Visser, D.J.G. [Dirk]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het gezondheidsrecht / Hendriks, A.C. [Aart]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Kroniek van het Internationaal Publiekrecht / Schrijver, N.J. [Nico]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Arbitrages in Nederland waarop de Nederlandse rechter geen toezicht kan houden / Struycken, A.V.M. [Teun]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Consent in dispute resolution agreements | : The Pechstein case law and the effort to protect weaker parties / Mouttotos, N.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Parallel actions in cross-border mass claims in the EU | : a (comparative) lawyer's paradise? / Touw, N. [Nicky] | Tzankova, I.N. [Ianika]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Kroniek van het mededingingsrecht / Knibbeler, W. [Winfred] | Helfteren, T.C. [Tim] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De Corporate Governance Code 2022, een duurzame actualisatie? / Nagtegaal, C.R. | Olffen, M. [Martin] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de effectenhandel en de regulering daarvan | : De toekomst van het ondernemingsrecht (1) / Giltjes, M.J. [Mathijs]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdend herstructureren onnodig begrensd / Veen, W.J.M. [Wino] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
Het trustregister in de praktijk (2) / Kootstra, A.B.D.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7412,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het ondernemingsrecht | : Over belangen en zorgplichten in het ondernemingsrecht en uitdagende afwegingen in een duurzaamheidsperspectief / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een minimumbelasting voor grote multinationals / Smit, D.S. [Daniel]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Per 1 mei 2023 | : Eenheid en duidelijkheid in gerechtelijke civiele procedures / Mierlo, A.I.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7412,
Vraag aan | Informatie
   
Structurering van de bedrijfsopvolging in het B.V.-recht / Schwarz, C.A. [Kid] | Wolf, mr. dr. R.A.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Begrenzing, dwang en drang in de behandeling van complexe scheiding / Oenen, F.J. van | Boschman, M.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De erfrechtelijke positie van het stiefkind en het quasi-stiefkind (2) / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van | Keizer, J.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7412,
Vraag aan | Informatie
   
Het legaat onder voorwaarde of tijdsbepaling in de vereffening | : lang leve het legaat? / Brinkman, R.E. [Ronald] | Anken, J.M. [Joe] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
Jeugdbeschermingsstelsels | : een blik over de grens / Bruning, M.R. [MariÙlle] | Capelleveen, N.U. [Nina] van | Onclin, D.R. | Stegeman, I.L. | Passschier, R. [Rosa]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Onder druk van het alfabet | : Hoe staat het met ons vakjargon? / Rietbergen, M. [Marjolein]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Steeds groter gewicht aan de mening en het individuele belang van het kind in internationale kinderontvoeringszaken / Tuinstra, R.M.H.H. [Ruud]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten | Deel 2: Ouderlijke verantwoordelijkheid / Frohn, E.N. [Lisette] | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten | Deel 3: Internationale kinderontvoering / Frohn, E.N. [Lisette] | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van vergoedingsrechten staande de samenleving | : een onaangename verrassing / Schuijt, M. [Mieke]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Geen ruimte meer voor toepassing van het voorzorgsbeginsel bij de omgevingsvergunning milieu / Poel, J. [Jelle] van de
Milieu en Recht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese richtlijn? | : Verslag van het VMR-webinar van 30 november 2022 / Bazelmans, J.M. [Janneke] | Teesing, N. [Natasja]
Milieu en Recht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bouwen aan een dienstbare informatiehuishouding. | : Hebben we met een Algemene Informatiewet het noodzakelijke instrument in handen? / Capkurt, F. [Fatma] | Prins, J.E.J. [Corien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Grijsaard en de Jongeling en de rechtsstatelijke zorgplicht / Ortlieb, E. [Eva]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een zorgvuldige invulling van de zorgplicht vraagt meer dan alleen een juridisch perspectief / Vries, F. [Femke] de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het algemeen bestuursrecht | : Over de menselijke maat en responsiever bestuursrecht in de Awb / Barkhuysen, T. [Tom] | Ouden, W. [Willemien] den
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgen over zorgplichten in het omgevingsrecht / Graaf, K.J. [Kars] de | Veen, G.A. [Gerrit] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De pro-Justitiarapportage en de tuchtrechter / Prinsen, M.M. [Merel] | Roelofs, L.M.N.F.
Expertise en Recht EenR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch onderzoek op activiteitniveau in de praktijk / Koeijer, J.A. de | Aarts, L.H.J. [Bart] | Kokshoorn, B. [Bas]
Expertise en Recht EenR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch onderzoek op activiteitniveau in de praktijk - een reactie / Meester, R. [Ronald]
Expertise en Recht EenR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het straf(proces)recht / Nan, J.S. [Joost] | Verrest, P.A.M. [Pieter] | Vis, C.L. [Chantal] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Big Tech vanuit democratisch rechtsstatelijk perspectief | : Een verkenning aan de hand van de Digital Services Act / Jak, N. [Niels]
Computerrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek technologie en recht / Chavannes, R.D. [Remy] | Strijbos, A. [Anke] | Verhulst, D. [Dorien]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een duidelijker juridisch kader voor geautomatiseerde data-analyse in de opsporing / Molder, R.M. te | Dubelaar, M.J. [Marieke] | Federova, M.J. | Lestrade, S.M.A. [Sjarai] | Walree, T.F.
Computerrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waar mondiale het lokale treft: de APV als instrument in de strijd tegen online aangejaagde ordeverstoringen / Bantema, W. [Willem] | Twickler, S.
Computerrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Borgtocht en concerngaranties | : Over misverstanden en drafting perikelen / Bertrams, R.I.V.F. [Roeland]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
CROW-richtlijnen | : richtinggevend of doorslaggevend? / Oskam, P.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2023 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
De Notarisklerk 2023, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het vermogensrecht / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijke belangen in het aansprakelijkheidsrecht / Franken, A.C.H. [Stijn]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een evenwichtig compensatiestelsel misdrijfschade | : Denkrichtingen naar aanleiding van het rapport van de commissie Donner / Schijns, A.J.J.G. [Arlette]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegrechten voor de consument | : met of zonder opzegtermijn? / Lankhaar, A.Z.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Vanwege de klerk voor de rechter (deel 2) | : De notariÙle aansprakelijkheid voor falende notarisklerken / Roes, J.S.L.A.W.B. [Sebastiaan]
De Notarisklerk 2023, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Afwikkeling van aansprakelijkheid NAM door de overheid / Kortmann, S.C.J.J. [Bas ook: Sebastian]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 15,
Vraag aan | Informatie