Algemeen recht

Michiel Scheltema, onvermoeibaar voorvechter van een werkbaar en rechtvaardig bestuursrecht / Zijlstra, S.E. [Sjoerd]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nevenfuncties en sponsoring van hoogleraren / Vleggeert, J. [Jan]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: de verlengingsvalkuil / Graaf, L.B. [Laurens] de | Bosma, C.A. [Caspar]
ArbeidsRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Goed werkgeverschap bij beëindiging van een gekoppelde arbeids- en opleidingsovereenkomst / Godschalx-Dekker, J. [Judith] | Creusen, L. | Mook, W.N.K.A. [Walther]
ArbeidsRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van de vaststelling en de wijziging van een beloningssysteem / Mitsinga, L. [Lise]
ArbeidsRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Klachtplicht in het arbeidsrecht: heldere lijn gewenst / Fenema, E.C. [Eylard] van
ArbeidsRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Van Stoof/Mammoet naar IFF: zit er bij wijziging van arbeidsvoorwaarden nog licht tussen art. 7:611 en 7:613 BW? (III) / Sagel, S.F. [Stefan]
ArbeidsRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verder op weg naar normale arbeidsverhoudingen / Janssen, L.H. [Luc]
TAR: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Bancaire klimaataansprakelijkheid onder invloed van duurzaamheidswetgeving / Heemskerk, P. [Pim] | Cox, R.H.J.
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
CBb 18 oktober 2022, 21/323 en 21/1108, ECLI:NL:CBB:2022:707 (bunq/De Nederlandsche Bank) / Bokkering, M.J.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De informatieverplichting van de Special Purpose Acquisition Company in Nederland | : afdoende of voor SPAC en bonen? / Diepeveen, J. [Jesper]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De leer van de formele rechtskracht voor belastingaanslagen (deels dan wel verder) 'ontkracht' / Tekstra, A.J. [Ton]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
EBA Richtsnoeren voor het cliÙntonderzoek op afstand: een verkenning / Vrolijk, R.P. [Roderik]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kunnen de Wwft en de Sanctiewet door één deur? Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. / Riemslag Baas, A.M.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
UBO-uitspraak: voorgeschreven openbaarheid van UBO-informatie is ongeldig / Nagelkerke, F.F. [Floortje]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De onevenredige gevolgen van recente wetswijzigingen in de winstsfeer voor de belastingheffing van gemeenten / Bogaert, F.J.W.M. [Floris-Jan] | Bresser, H.J. [Harrie]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7475,
Vraag aan | Informatie
   
De ontvanger en zijn geliefde onrechtmatige daad | : Een analyse van de onrechtmatige daadsactie jegens derden en de rechtsbescherming / Lemmen, J.W.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7475,
Vraag aan | Informatie
   
De vestigingsplaatsfictie | : enkele aandachtspunten / Hulten, L.C. [Loes] van | Spiekerman, F.A. [Fanny]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7475,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale olifanten in de meer mensgerichte Awb / Cramwinckel, T.A. [Thirza]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7474,
Vraag aan | Informatie
   
Het (belang van het) tijdstip van ontstaan van de belastingschuld voor de heffing van overdrachtsbelasting: De verkrijging van economische eigendom vraagt om een heldere wettelijke verankering daarvan / Seerden, J. | Kat, H. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7474,
Vraag aan | Informatie
   
Kabinetsreactie rapport toezicht anbi's - een belangrijke stap voorwaarts / Tydeman-Yousef, M. [Mitra]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kleine en middelgrote beleggers lijken op te draaien voor kosten rechtsherstel / Gradus, R.H.J.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7474,
Vraag aan | Informatie
   
Praktische testamentaire aandachtspunten met betrekking tot de bij de vererving van een aanmerkelijk belang verschuldigde inkomstenbelasting / Weerd-Van Joolingen, H.F. [Hedwig] van der
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Roma locuta, causa finita: geen nihilbeding partneralimentatie in voorhuwelijkse voorwaarden / Stollenwerck, A.H.N. [Fons]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Waarde economisch verkeer en marktwaarde bij de taxatie van kunst en antiek - theorie en praktijk / Jansma, P.M.A. [Patricia]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7474,
Vraag aan | Informatie
   
Welke derde hebben we daar? Enige gedachten over de aansprakelijkheid van professionele dienstverleners tegenover derden / Jong Schouwenburg, P.J. de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

(Tijdelijke) woningbouw en 'kruimelen' | : Wel of niet een stedelijk ontwikkelingsproject? / Wind-Middel, I.J. [Ingeborg] | Kok, M.G.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwen en belasting / Paardt, R.N.G. [René] van der
Bouwrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De wendbare projectorganisatie | : Onderdelen van een projectorganisatie die de wendbaarheid bevorderen en de aanwezigheid daarvan in verschillende bouworganisatievormen / Koolwijk, J.S.J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een steeds bredere toepassing van het voorzorgsbeginsel in het omgevingsrecht / Smits, P.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' | : Een papieren tijger uit de oude doos? / Groothuijse, F.A.G. [Frank]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek mediation in de bouw / Schouten, C.E. [Casper] | Thiel-Wortmann, N. [Nelleke] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Leidraad vertraging en verstoring in de bouw | Bespreking vanuit juridisch perspectief / Rijckevorsel, M.R. [Michael] van | Brenders, E.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht binnen het VGBouw 1992 en KBNL 2021 bouwteammodel / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Triches, S. [Sandro]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Snel, sneller, toch niet zo snel? | : Versnelling van beroep in het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting / Boeve, M.N. [Marlon] | Jong, K.A.W.M. de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Twee zien meer dan één, maar wat als niemand iets zegt? | : Over de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer binnen het DG2020 Bouwteam Model / Chao, A.M.B. [Andrea]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (XII) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De algemeenbelangactie in strijd met het algemeen belang? Over de representativiteit van algemene belangenbehartigers / Stolk, R. [Rowie]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De gang op gestuurd / Steenberghe, H.M.M. [Hans]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Moderne bewijslevering door videobeelden / Verkijk, R. [Richard]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
No Pay, No Cure: over de implicaties van HvJ EU 12 januari 2023, C-395/21 voor de relatie tussen advocaten en consumenten in Nederland / Braspenning, J.J.A. [Jurgen]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Algoritmische prijsbepaling en het EU-mededingingsrecht | : hoe rekbaar is artikel 101 VWEU? / Cleynenbreugel, P.J.M.M. [Pieter] Van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
En attendant l'unanimité / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Het overbruggen van de kloof - gelijke beloning 65 jaar na het Verdrag van Rome / Andriessen, S.M.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wat was de meerwaarde van de Conferentie over de Toekomst van Europa? / Lancksweerdt, E. [Eric]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Naar een nieuwe afwikkeling van medische schade? | : Over openheid en de afwikkeling van schade onder de Wkkgz / Laarman, B.S. [Berber]
VerkeersRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen: jongleren met evenredigheidsnormen? / Emre, H.S. [Hakan]
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nemo tenetur | : naar de ontwikkeling van een nationaal theoretisch beginsel? / Ligthart, S.L.T.J. [Sjors]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nog een suggestie: smartengeld / Franken, H. [Hans]
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Privacy vs. corruptiebestrijding en de verwerking van indirect bijzondere categorieën persoonsgegevens / Hoekzema, D. [Danny] | Jong, R.D.J. [Roan] de
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

'Nieuw' tuchtrecht voor de makelaardij / Sanders, R. [Robert]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechtelijke toetsing van contractuele bedingen in het huurrecht / Baggen, S. [Stan]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurprijsvermindering bij loden leidingen in bedrijfsruimte | : de nieuwe norm? / Notkamp, M.A.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificatieperikelen in het huurrecht | : 230a-ruimte of toch 290-bedrijfsruimte? / Moosa, M.S.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nog meer onvrede en onbehagen in de ruimtelijke ordening?! / Kegge, R. [Rogier]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering middenhuur | : schiet het voornemen zijn doel voorbij? / Heugten, J.L.H. | Blum, L.E.
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : Bescherming woonklimaat / Vries, D. [Daniël]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming in het appartementsrecht / Siewers, C.N. [Claudia]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Verplichtingen uit het beperkte recht | : aard en status in faillissement / Oppatja, J. [Jarmo]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel? / Vrendenbarg, C.J.S. [Charlotte]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2022 / Mulder, J. [Jotte] | Jonkheer, S. [Sanne] | Heemskerk, W.H. [Willem]
Markt en Mededinging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek concentratiecontrole 2022 / Berg, P. [Paul] van den | Roscam Abbing, F. | Warning, R. [Rosa]
Markt en Mededinging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek economie in het mededingingsrecht 2022 / Veer, J.P. [Jan Peter] van der | Dijk, T.W.P. [Theon] van | Bouten, J. [Joost] | Dharmavasan, V.N. [Laxshmi] | Heijmans, A. [Aidan] | Oeveren, A.C.M. [Alexander] van
Markt en Mededinging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2022 / Goffau, J.C. [Jori] de | Dijkstra, V.E.J. [Victorine] | Krooshof, K.M. [Karmijn] | Best, A.M. [Arnoud]
Markt en Mededinging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Massaclaims en mededingingsrecht / Drijber, B.J. [Berend Jan]
Markt en Mededinging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Bij inburgering in buitenland is selectie op grond van nationaliteit onvoldoende gemotiveerd / Terlouw, A.B. [Ashley] | Vries, K.M. [Karin] de
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De minderjarige vreemdeling | : Het kind van de rekening? / Rodrigues, P.R. [Peter]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Inburgeringsexamen in het buitenland bij gezinshereniging met Turkse burgers is onrechtmatig / Groenendijk, K. [Kees]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Belofte maakt schuld: geef ESG een plek in de aandeelhou- dersovereenkomst / Dudink, M.G. [Maurice] | Belder, B. [Bas]
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De les van Eggens / Kroeze, M.J. [Maarten]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het trustregister in de praktijk (1) / Kootstra, A.B.D.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7411,
Vraag aan | Informatie
   
Non-financial covenants in public M&A: A survey of prevalence and trends of non-financial covenants in public offers since 2015 / Crain, L.G. [Lennart] | Alberts, R.B. [Renée]
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De erfrechtelijke positie van het stiefkind en het quasi-stiefkind (1) / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van | Keizer, J.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7411,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de rechter bij illegale adopties / Hazelhorst, M.I. [Monique]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De ruimschoots toereikend-verklaring, de erfgenamen en de tuchtrechter / Breemhaar, W. [Willem]
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Digitale rechtszittingen; van crisiswetgeving naar een permanente regeling? / Beukers, M. [Mark] | Ridderbos-Hovingh, C.M. [Chantal]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Formele rechtskracht en schadevergoeding in het asielrecht / Groenewegen, F.T. [Taco]
Overheid en Aansprakelijkheid 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Herstellen als je vastzit / Wolthuis, A. [Annemieke] | Genabeek, M. van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Erfrecht / Koopman, C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe werkwijze en afscheid van Masha Antokolskaia / Redactie
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Praktische testamentaire aandachtspunten met betrekking tot de bij de vererving van een aanmerkelijk belang verschuldigde inkomstenbelasting / Weerd-Van Joolingen, H.F. [Hedwig] van der
Tijdschrift Erfrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Scheiden zonder Schade: waar staan we nu? / Beckers, M.F.G.H. [Marion]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Landbouwtransitie: fiscale aspecten bij uitkoop en onteigening / Gassler, Y.E. [Yves] | Vissers, L. [Laura] | Karimi, N.
Bouwrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

ATR en toetsing van regelgeving | : geen onnodige regeldruk / Janse de Jonge, E.J. [Eric]
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Evaluatie Tijdelijke wet Groningen geëvalueerd / Broring, H.E. [Herman]
Overheid en Aansprakelijkheid 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
G.J.A. Geertjes, Staatsrecht en conventie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, diss., door mr. dr. P.J.P.M. van Lochem / Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Geschikt, evenredig en uitvoerbaar | : Wetgevingsadvisering door de Afdeling advisering van de Raad van State / Ernst, T.J. van | Tweel, R.J.M. [Ronald] van den
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Groningse lessen voor Limburgse schade / Tjepkema, M.K.G. [Michiel]
Overheid en Aansprakelijkheid 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Britse Hooggerechtshof over de Schotse onafhankelijkheid / Karapetian, G. [mw. Gohar]
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Impact van de adviesverlening in de Vlaamse wetgevingscyclus / Martens, L.
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Versterking van de parlementaire wetgeving | : Een nieuwe poging na 'Ongekend onrecht' / Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
WetGPT? | : Kan een Large Language Model wetten schrijven? / Meuwese, A.C.M. [Anne]
RegelMaat 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen: jongleren met evenredigheidsnormen? / Emre, H.S. [Hakan]
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Risicovolle GVM-toepassing / Struijk, S. [Sanne]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Sancties: hoofdlijnen van het parlementaire jaar 2022 / Kommer, M.M. [Max]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafdoelen en motiveringsvereisten in het licht van de Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamerzitting / Aksay, R.F. [Ruben]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tegenspraak in strafzaken | : essentieel voor de waarheidsvinding in het contradictoire proces? / Lochs, M. [Marianne] | Iqbal, S.E.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De hackbevoegdheid in de praktijk / Eeden, C.A.J. [Claire] van den | Uden, A. van
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Digital cloud services and higher education | : the quest for data autonomy / Gstrein, O.J.
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
In het moeras der rechtsvorming | : De regels over de rechterswisseling in de civiele procedure / Haan, J. [Jurriaan] de
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Informatieverstrekking door de overheid, op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht / Triet, N. [Nikky] van
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Proportionaliteit en abstractie van gegevensverwerking / Jacobs, B. [Bart]
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Reclame gericht op kinderen en de DSA: wel een wezenlijke beperking, maar geen volledig verbod op het targeten van minderjarigen / Duivenvoorde, B.B. [Bram]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waar gaat het heen met de digitale nalatenschap? / Geld, L. van der [Lucienne]
Ars Aequi 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Het juridische wonderdoekje: titelzuivering nader bekeken: Afbakening, actualiteiten en derdenbescherming / Rheinfeld, J.W.A. [Jeroen] | Jansen, W.J.M. [Marco]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuwe afwikkeling van medische schade? | : Over openheid en de afwikkeling van schade onder de Wkkgz / Laarman, B.S. [Berber]
VerkeersRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
No Pay, No Cure: over de implicaties van HvJ EU 12 januari 2023, C-395/21 voor de relatie tussen advocaten en consumenten in Nederland / Braspenning, J.J.A. [Jurgen]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Reclame gericht op kinderen en de DSA: wel een wezenlijke beperking, maar geen volledig verbod op het targeten van minderjarigen / Duivenvoorde, B.B. [Bram]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Secundaire victimisatie bij letselschade / Becx, I.M. | Elbers, N.A. [Nieke]
VerkeersRecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wet inperking contractsvrijheid / Wibier, R.M. [Reinout]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
Zorg(plicht) bij tegenstrijdige informatie bij de koop van een woning: Een analyse van Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3091 (Pand uit 1948 met energieprestatiecertificaat F) / Tigelaar, L.B.A. | Visser, I. [Irene]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Boek 8 titel 9 Bemanning van een binnenschip / Ooijkaas, Y.M.M. [Ynke]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Floating Degassing on Dutch Rivers: International Rights and Obligations of the Dutch State / Erol, A. [Abdurrahman] | Arcuri, A.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie