Algemeen recht

Consumentenrechtelijke stukjes in de circulariteitspuzzel / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
De advocaat-generaal en duurzaamheidmisstanden in het enquêterecht / Bekkum, J. [Jaron] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
De bescherming van de mensenrechten van de burgerbevolking van Indonesië 1945-1949 / Meuwese, C.L.M. [Stan]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheid in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht | : De belofte van drie Europese wetgevingsvoorstellen / Verbruggen, P.W.J. [Paul] | Vliet, J.J.G. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Goederenrecht en duurzaamheid / Hoops, B. [Björn] | Akkermans, B. [Bram]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Onderneming en duurzaamheid | : Over ondernemen, mensenrechten, milieu en klimaat mede in Europees perspectief / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar een duurzaam belastingstelsel | : belastingen en ESG / Stevens, S.A. [Stan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Toegang tot 'remedy'; recht(vaardigheid) in mondiale waardeketens / Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

'Gericht Op Oplossing', de toverformule voor effectieve rechtspraak? / Groot, E.W. [Ellen] de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De kogel is door de kerk: aanzeggen moet schriftelijk / Bruinewoud, J.M. [Jolien]
ArbeidsRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De ontknoping: (semi-)diepslapers, verlate slapers en de compensatieregeling. Is dit wat de wetgever voor ogen stond? / Barentsen, B. [Barend] | Groot, E.W. [Ellen] de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling bij totstandkoming van de beÙindigingsovereenkomst: het speelveld / Cuppen, N. [Noor]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het (tussentijds) afrekenen van opgebouwde verlofuren en inhalen van niet-gewerkte uren / Doorn, H.L. [Henrick] | Mzaoui, M. [Mehdi]
ArbeidsRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het begrip 'verdragswerkgever' en de relatie met de inhoudingsplicht / Spauwen, S. | Baaren, N. [Niels] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7470,
Vraag aan | Informatie
   
Informele klachtbehandeling: tussen hulpverlening en formele klachtprocedures / Boven, H.J. van | Klep, K.F.M. [Katrien]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Maakt het ESH een wijziging van het systeem van het pensioenontslag noodzakelijk? / Helm, I. [Ivo] van der | Zanden, J.J. [Jorik] van
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Slapende dienstverbanden: een overzicht van Wwz tot Xella 2.0 / Kruit, P. [Pascal]
ArbeidsRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Thuiswerkperikelen: de keukentafel als heffingsobject / Babuni, E. [Tina] | Vedder, M.J.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
Van Stoof/Mammoet naar IFF: zit er bij wijziging van arbeidsvoorwaarden nog licht tussen art. 7:611 en 7:613 BW? (II) / Sagel, S.F. [Stefan]
ArbeidsRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging klokkenluiderswetgeving: praktische gevolgen voor werkgevers / Hagen, E.A. [Eline] van
ArbeidsRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Bankentuchtrecht en samenloop / Heel, N. [Nikki] van | Eenennaam, R.J. van | Koning, A.M. [Anne Marie] de
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuwe maatmens in het financieel recht? / Kleef, D.P. [Diana] van
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

(On)duidelijkheid over afgekochte erfpacht / Albers, M. [Martijn]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Aftrek tvvdb in box 3: onnodig ingewikkeld / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
Arrest nr. 103/2022 van het Belgisch Grondwettelijk Hof | Wat brengt de zuidenwind DAC6 in Nederland? / Schäfer, D.G.W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7471,
Vraag aan | Informatie
   
De Wwft-meldplicht voor belastingadviseurs: aanpassingen zijn gewenst! / Kan, A.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
De draagkracht van gezond boerenverstand / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7473,
Vraag aan | Informatie
   
De perikelen van het cryptovirus: Fiscale aspecten van cryptovermogen op het gebied van de erf- en schenkbelasting / Burgzorg, D.S. [Deanté]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
Een voorwaardelijk geschonken notarieel perpetuum mobile / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Geen inhoudingsvrijstelling bij een vergelijkbare functie met een beleggingsinstelling | : Een onnodig struikelblok in de dividendbelasting / Schäfer, D.G.W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7471,
Vraag aan | Informatie
   
Gezocht: blonde studente met vooruitziende blik / Groot, I. [Isabella] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
Het begrip 'verdragswerkgever' en de relatie met de inhoudingsplicht / Spauwen, S. | Baaren, N. [Niels] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7470,
Vraag aan | Informatie
   
Het fiscale legaliteitsbeginsel in Europees perspectief en de relatie met representatie: Een toekomstig knelpunt in fiscale harmonisatie? / Vlugt, S.J. [Sam] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7473,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij Reactie / Rozendal, A. [Aad]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
Onroerende zaken en de Wet bronbelasting 2021 | : Bronheffing met een volkenrechtelijk gewoonterechtelijke nexus - een reactie op WFR 2023/12 / Heijningen, L. [Lex] van | Baaren, N. [Niels] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7470,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van op een ANBI-taak betrekking hebbende schulden / Straaten, J.C. [Jaap] van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Piersons keuze: hoe bij de Vermogensbelasting 1892 het burgerperspectief verloren ging / Vording, H.J. [Henk]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7473,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "De doeleis en toerekeningsbepaling van art. 4 Wet BRV 1970; een lastige combinatie" / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
The effect of directives within the area of direct taxation on the interpretation and application of tax treaties / Vergouwen, T.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
Thuiswerkperikelen: de keukentafel als heffingsobject / Babuni, E. [Tina] | Vedder, M.J.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7472,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag achtste Fiscale Conferentie Tax Talents NOB - Belastingdienst / Edel, A.D.E. [Emma] | Zhang, X.Y. [Silvia]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7473,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

(On)duidelijkheid over afgekochte erfpacht / Albers, M. [Martijn]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwen in tijden van stikstofimpasse | . Wat kan er nog wel? / Collignon, A. [Anna] | Berkouwer, E.C. | Ypinga, J.H.N.
Bouwrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet; het voorkeursrecht | De positie van de notaris onder de regeling van het voorkeursrecht in de Omgevingswet: oude wijn in nieuwe zakken? / Werf, W.J.E. [Willem] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7406,
Vraag aan | Informatie
   
Een voorwaardelijk geschonken notarieel perpetuum mobile / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Planschade en nadeelcompensatie / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van op een ANBI-taak betrekking hebbende schulden / Straaten, J.C. [Jaap] van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Splitsingswijzigingen na 24 februari 2023 / Vonck, F.J. [Fokke Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7406,
Vraag aan | Informatie
   
Toegang tot 'remedy' | : recht(vaardigheid) in mondiale waardeketens / Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne]
,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De Erfgoedwet en de Tweede Wereldoorlog | : Over een opgegraven Spitfire, een niet opgegraven nazi-schat en de definitie van cultureel erfgoed / Jansen, J.E. [Jelle]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Rangwijziging van pandrechten / Mellenbergh, R. [Rik]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

'Sterkste schouders krijgen zwaarste lasten' / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
'Zelfs in de gevangenis doet Gadling goede dingen' / Sillevis Smitt, E.T. [Eveline]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Conclusies in civiele cassatiezaken: een systematische analyse / Oppatja, J. [Jarmo]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De openbaarheid van de civiele rechtspleging; een veelkoppig monster? Enkele gedachten naar aanleiding van de rede van C.J.J.C. van Nispen / Wisman, W.I. [Wemmeke]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Door de kat of de hond... samenloop met het advocatentuchtrecht / Sanders, R. [Robert]
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Europese rechters bepalen kader van hun uitingsvrijheid / Korthals Altes, W.F. [Willem]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Helaas, u bent te laat. Komt de beroepsbeoefenaar een beroep toe op een vervalbeding? / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het goedschrift in het geding | : de reikwijdte van de uitzondering van art. 158 lid 1 Rv / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe sneller, des te beter en hoe beter, des te sneller (?) / Snijders, H.J. [Henk]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Homemade online-tool voor echtscheidingen / Biesheuvel, S. [Sanne] van den | Loeffen, G. [Ger]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking / Oers, S. [Sanne] van
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Notarieel tuchtrecht als voorportaal van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris / Reijnen, T.F.H. [Theo] | Takken, B.N.
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Procederen met behulp van crowdfunding / Huijting-Mebius, F. [Francisca] | Jans, J.P. [Jean-Pierre]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Supranationaal procesrecht: Brussel I-bis-Verordening / Zilinsky, M. [Marek]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toepasselijk tuchtrecht voor de beroepsbeoefenaar in de rol van mediator / Schaberg, A. [Aai]
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening van derdengeld door gerechtsdeurwaarders getoetst door de tuchtrechter en door de civiele rechter / Vlastuin, J.D. van
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat een behoorlijk advocaat-onderzoeker betaamt / Hox, L.C.H.J. [Lodewijk]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Bird & Bird leidt EU-project voor blockchain / Heijden, M. van der
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
EU-wetgevingskroniek 2019 / Douma, W.T. [Wybe]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Enige beschouwingen over samenloop van EVRM en tuchtrecht / Mooibroek, M.F. [Maurice]
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Erkenning van beroepskwalificaties van beginnende professionals in zaak C-577/20 | : Versterking van hun positie onder Europees recht / Kortese, L.S.J. [Lavinia]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Privaatrechtelijke aspecten van het Europees sanctierecht: Een verkenning van enkele gevolgen die het sanctierecht kan hebben voor privaatrechtelijke aangelegenheden / Amar, Y. [Yvo]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Productaansprakelijkheid in het digitale tijdperk | : De Richtlijn productaansprakelijkheid bij de tijd gebracht / Wassink, J. | Loos, M.B.M. [Marco]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wet Vifo tegen de achtergrond van de Europese regelgeving / Oosterhuis, G. [Gerrit] | Korneeva, O.V. [Olga]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Een uitleg en een gedachte over hoe het beter kan | : Aansprakelijkheid in geval van netwerkzorg / Wijne, R.P. [Rolinka]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS) / Dekker, R.C. | Hooghiemstra, T.F.M. [Theo]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Inbreuken op data protection by design in de zorgsector | : Leidt handhaving tot verbetering van eHealth? / Hof, J.P. [Jessica] | Oden, P.A.T. [Petra]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kiembaanmodificatie | : goed geregeld in de Embryowet? / Spaander, M.M. [Merel] | Ploem, M.C. [Corette] | Wert, G.M.W.R. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Wet marktordening gezondheidszorg / Sijmons, J.G. [Jaap] | Beijering-Beck, A.C. | Koelewijn, S. [Simone]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Letselschade en kinderorthopedie | : Epidemiologie van traumata bij kinderen / Kempink, D.R.J. [Dagmar]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Preconceptiescreening op dragerschap | : verantwoorde innovatie? / Wert, G.M.W.R. de | Hout, S.H. van der
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tuchtrecht in de gezondheidszorg en samenloop met andere procedures / Die, A.C. [Mieke] de
Tijdschrift Tuchtrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van Gedragsregels naar een Gedragscode / Nunes, O.L. [Oswald] | Jong, S.F. de
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De bescherming van de mensenrechten van de burgerbevolking van Indonesië 1945-1949 / Meuwese, C.L.M. [Stan]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht / Swart, N.J.L. [Noor] | Roorda, B. [Berend]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Privacyrecht 2022 / Zwaan, V.A. [Vita] | Tilanus, F. [Floris] | Velde, J. van de | Schaik, J. van | Stapel, S. [Sarah] | Gommer, M. [Minke]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ook veroordeelde terroristen hebben mensenrechten / Myjer, B.E.P. [Egbert]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Waar bescherming van mensenrechten en milieu samenkomt | : Het recht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu / Duin, M.R.J. [Michelle] | Tan, F. [Floris]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
We staan er gekleurd op | : Het Hof Den Haag oordeelt dat de Koninklijke Marechaussee zich schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie / Terlouw, A.B. [Ashley] | Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Artikel 3 IVRK, een zware taak voor de rechter bij ontruimingsvorderingen / Duijnstee-Van Imhoff, Z.H. | Waal, C.L.J.M. [Kees] de
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Due Diligence in het huurrecht | ; red flags en andere aandachtspunten / Sloot, M. [Marlies]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte | : een praktische handleiding / Reimert, I.E. [Ingrid] | Timmerman, M.L. [Marlou]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen / Kruitwagen, L.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Opvang, onderdak & opzegging | : Over de beëindiging van intermediaire zorg- en huurovereenkomsten / Hoek, F. [Frank] van der
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop franchise & huur | : implicaties van de Wet franchise / Verdurmen, K.M. [Katinka] | Wolde, S. [Simone] ten
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Banksaldo bij aanvang WSNP en spaarsaldo bij dwangakkoord / Lankhorst, G.H. [Geert]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De taak van de curator en de legeboedelproblematiek / Leferink, V.G.M. [Vera] | Moeliker, M. [Merijn]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Effectief begeleiden van delinquenten met schulden / Beek, G. [Gercoline] van
Schuldsanering 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Inleiding over het consultatiedocument betreffende het insolventierecht / Wolffram-van Doorn, A.M. [Ilona]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is er nog ruimte voor de surseance- en faillissements- akkoorden naast de WHOA? / Galen, R.J. [Robert] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Liquiditeit en debiteurenverpanding / Steneker, A. [Sander]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op de curator, de rol van de rechter-commissaris en de crediteuren: hier géén crisis / Mouthaan, M. [Mark] | Leeuwenburgh, R.M.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Het modellenrecht 'next level' / Bronneman, M. [Marjolein]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De energietransitie, het economisch publiekrecht en de Utrechtse School / Janssen, W.A. [Willem] | Knook, A.D.L. [Allard]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Energietransitie en het aanbestedingsrecht | : kan het één zonder het ander? / Terlien, T.A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Staatssteun en de energietransitie | : het nieuwe klimaat-, milieu- en energiesteunkader / Besselink, E.[Emma]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing door de ACM van duurzaamheidsinitiatieven na haar Conceptleidraad Duurzaamheidsafspraken / Jansen, P. [Pim] | Weber, J.D.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Begrijpen we elkaar wel? | : Hoe een licht verstandelijke beperking en andere vormen van laaggeletterdheid kunnen leiden tot afwijzing van een asielaanvraag / Kollen, M.E.J. [Meeuw]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Beëindiging Tijdelijke Bescherming van ontheemden die in Oekra´ne tijdelijk verblijfsrecht hadden is onrechtmatig / Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenschuldbeleid schiet nog altijd tekort | : Knelpunten van een veilheidsventiel / Oene, R. [Robin] van
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hof maakt nationaliteitsrecht van lidstaten afhankelijk van Unierecht | : Veel opmerkingen naar aanleiding van HvJ EU 18 januari 2022, JY versus Wiener Landesregierung / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Asiel en Migrantenrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig enquêteverzoek / Vader, W.A.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Assertieve autoriteiten, verminderende rechtszekerheid en innovatieve schadetheorieën | : concentratiecontrole anno nu / Baneke, M.R. [Mattijs] | Grondman, E.A.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurdersaansprakelijkheid als regel | : Het Berghuizer vermoeden / Vught, K. [Koen] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Civil Liability in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal: A Law and Economics Analysis / Pacces, A.M. [Alessio Maria]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Civil Liability of Companies for Failure to Conduct Corporate Sustainability Due Diligence throughout their Value Chains - Is Art. 22 CSDDD Fit for Purpose? / Lennarts, M.L. [Loes]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate Sustainability and the Duty of Care of Directors / Olaerts, M. [Mieke]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Herziene Corporate Governance Code 2022 | : Vernieuwend of toch een politiek compromis? / Rietveld, S. [Sandra]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gedelegeerd commissaris: Deel I | : Van status quo naar ad hoc in twee eeuwen rechtsontwikkeling / Burggraaf, C.M.J.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gedelegeerd commissaris: Deel II | : de gedelegeerd commissaris als ad hoc 'gemandateerd' commissaris anno 2023 / Burggraaf, C.M.J.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De goedkeuring van aandeelhoudersbesluiten bij de verpanding van aandelen / Renshof, A.S. [Sebastian]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe corporate governance code: duurzaamheid, diversiteit & inclusie en dialoog / Leeuw, D.M.H. de
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Familiestichting in de praktijk / Noordeloos, G. (AU) / König, P.H.F.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
From Company Law to "Value Chain Law": Observations and Dilemmas on the CSDDD Proposal / Hijink, J.B.S. [Steven] | Jongh, M. [Matthijs] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Mandatory Corporate Sustainability Due Diligence in Global Value Chains: The Long-Awaited European Solution Compared to Existing International Standards / Lafarre, A. [Anne]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Medezeggenschap van de ondernemingsraad van de insolvente onderneming / Mierlo, J.J.M. [Joost] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering personenvennootschappen | : het tweede voorontwerp Titel 7.13 BW in vogelvlucht / Veen, W.J.M. [Wino] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
OK grijpt stevig in in governancestructuur Reinier Haga Groep: Governance debet aan ernstige en structurele tegenstrijdige belangen die ontvlechting in de weg staan / Holterman, S.W. [Stefan] | Dijkhuizen, T.C.A. [Tom]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Practical Implications of the CSDDD: A Threat to its Effectiveness / Roessingh, D. | Bruggencate, H.F. ten | Baks, L.J.M. | Dumoulin, S.H.M.A. [Sven]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Sketching the Wider Context for Introducing the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) / Lambooy, T.E. [Tineke]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Steering Towards Sustainability / Robe, J.P. [Jean-Philippe]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Supervision and Enforcement under the CSDDD / Baks, L.J.M. | Lieverse, C.W.M. [Kitty]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
The Corporate Climate Transition Plan: How to Ensure Companies are Paris-Proof / Arons, T.M.C. [Tomas] | Lokin, E.C.H.J. [Emmanuel ook: Manuel]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
The Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Background and Latest Developments / Garcia Nelen, S.B.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar flex-bv: Over winstuitkering en aandeelhoudersovereenkomst / Gun, L. van der
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wet toekomst pensioenen naar Eerste Kamer | : selecte vraagstukken / Maatman, R.H. [René]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Het onderwijsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht | : over studentenperspectief en burgerperspectief / Claessens, M. [Machteld]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De dga in de vermogensafwikkeling financieel beschouwd / Barselaar, F. [Frank] van den
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De draagkracht van de dga financieel beschouwd / Barselaar, F. [Frank] van den
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De meerderjarigheidsgrens gepasseerd | : kunt u nog worden geadopteerd? / Jansen, D [Daniëlle]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtspositie van het gewonde kind / Sap, J. [Jaap]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Jeugdrecht / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Onderhoudsverplichting stiefouder: kunnen we het domino-effect van alimentatiewijzigingen afschaffen? / Ramparichan, M.D.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen op het gebied van internationale kinderontvoering / Brouwer, L.A.J.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schriftelijkheidsvereiste niet-wijzigingsbeding partneralimentatie / Verschuren, M.M. | Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van rechtsvorderingen tussen echtgenoten / Flos, A.G.F.M. [Alexander] | Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkomen en genezen | : hoe blijft spaargeld bij de kinderen en hoe kan het indien nodig worden teruggehaald? / Campen, G.V. [Geeske] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aanscherping en vergroening van de regelgeving voor de industrie | : Het Voorstel tot wijziging van de Richtlijn industriÙle emissies / Boeve, M.N. [Marlon] | Lam, V.M.Y. [Valérie] van 't
Milieu en Recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De energietransitie, het economisch publiekrecht en de Utrechtse School / Janssen, W.A. [Willem] | Knook, A.D.L. [Allard]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Energietransitie en het aanbestedingsrecht | : kan het één zonder het ander? / Terlien, T.A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Staatssteun en de energietransitie | : het nieuwe klimaat-, milieu- en energiesteunkader / Besselink, E.[Emma]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing door de ACM van duurzaamheidsinitiatieven na haar Conceptleidraad Duurzaamheidsafspraken / Jansen, P. [Pim] | Weber, J.D.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waar bescherming van mensenrechten en milieu samenkomt | : Het recht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu / Duin, M.R.J. [Michelle] | Tan, F. [Floris]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

BBB en de rechtsstaat / Kaaks, M. [Matthijs]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De hobbelige weg naar een open overheid / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De wetgever als Zeeuws Meisje: Over misplaatste zuunigheid bij de voorgenomen verruiming van bezwaartermijnen in het bestuursrecht / Kortmann, C.N.J. [Tijn]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Demonstratieverboden voor coronabeleidscritici erbarmelijk onderbouwd / Wisse, C.J. [Cornelis]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het Indische slavernijverleden: Dit publieke debat mist focus / Sewandono, I.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Het onderwijsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht | : over studentenperspectief en burgerperspectief / Claessens, M. [Machteld]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb / Winter, H.B. [Heinrich] | Hoogers, H.G. [Gerhard] | Graaf, K.J. [Kars] de | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Tollenaar, A. [Albertjan] | Tolsma, H.D. [Hanna] | Wever, M. [Marc] | Herregodts, R.L. [Rianne] | Kleef-Ruigrok, L.D. [Hati ook: L.D. of Hati Ruigrok] van | Laninga, A.M.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Menselijke maat en maatwerk gaan hand in hand! / Meijer, J. [Jolanda]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Berg, J.Th.J. [Joop] van den
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Natuurherstel en -bescherming: wÚlke natuur? / Teunissen, J.M.H.F. [Jos]
De Gemeentestem 2023, afl. 7554,
Vraag aan | Informatie
   
Onafhankelijk toezicht en publieke verantwoording - de AP 'revisited' / Hustinx, J.P. [Jan Pieter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaar voor allen of voor ÚÚn? | : De drie bijzondere verstrekkingsvormen van de Wet open overheid / Ifzaren, O.Y. [Olaf] | Molendijk, R. [Roos]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid en behoorlijkheid / Pietermaat, E.C. [Elisabeth] | Bontje, N.N. [Nina]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Joop van den Berg, 'Grenzen aan het parlementaire debat' / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming: hoe regel je dat (niet)? | : De bijzondere wet en het systeem van rechtsingang en bestuursprocesrecht van de Awb / Zijlstra, S.E. [Sjoerd]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimte voor resultaatgericht indiceren in de Wmo 2015? Juridische aandachtspunten voor een nieuw wetsvoorstel en gemeentelijk beleid / Imkamp, R. [Renske] | Vermaat, M.F. [Matthijs]
De Gemeentestem 2023, afl. 7554,
Vraag aan | Informatie
   
Toegang tot het bestuursrecht / Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Was Emma in 1884 terecht tot Regentes over Wilhelmina benoemd? / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb / Moorsel, M. van | Lam, T.E.P.A. [Tycho]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Wetten verbeteren zonder affaire / Kortmann, C.N.J. [Tijn]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bescherming van de geest in het materiële strafrecht: Een verkenning / Ligthart, S.L.T.J. [Sjors] | Oploo, L.E. [Laura] van | Nauta, E. [Esther] | Bijlsma, J. [Jent]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Consistente straftoemeting / Verrest, P.A.M. [Pieter] | Trotman, T.B. [Tamara]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Contant geld | : hoe rechters omgaan met een witwasvermoeden en de verklaring van verdachte / Regtering, R.A.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Erfgoedwet en de Tweede Wereldoorlog | : Over een opgegraven Spitfire, een niet opgegraven nazi-schat en de definitie van cultureel erfgoed / Jansen, J.E. [Jelle]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De effectiviteit van sancties voor jeugdigen veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven | : Een pleidooi voor gecontroleerd effectonderzoek / Creemers, H.E. | Asscher, J.J. [Jessica]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling van automatische nummerplaatherkenning voor opsporingsdoeleinden in Nederland / Berkel, J.J. van | Uden, A. van | Poot, C.J. [Christianne] de
VerkeersRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De voorgestelde rechterlijke toetsing bij hoge transacties: een rechtsvergelijking met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk | : hoe rechters omgaan met een witwasvermoeden en de verklaring van verdachte / Oldhoff, P.H.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het ondervragingsrecht ten aanzien van belastende deskundigen in strafzaken | : Over post-Keskin, Thijs H. en de Rosmalense 'flatmoord' / Ligthart, S.L.T.J. [Sjors] | Bemelmans, J.H.B. [Joeri] | Bijlsma, J. [Johannes]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe handhaafbaar wordt de nieuwe IMVO-wetgeving en welke lessen biedt de handhavingspraktijk van de Europese Houtverordening? / Verkerk, S.A.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kansgrootte en ervaringsregels bij voorwaardelijk opzet / Haar, R. [Rob] ter | Brink, S.E. van den
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Meer grip op art. 6:101 BW in personenschadezaken | : Over de billijkheid(scorrectie) en de ernst van het letsel / Kolder, A.[Arvin]
VerkeersRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij 'Reactie op Duijst (NTS 2022/06) | : Geweldhandelingen tegen het hoofd' / Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Neuro-interventies in het sanctierecht | : Over negatieve en positieve vrijheden / Ligthart, S.L.T.J. [Sjors]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Duijst (NTS 2022/06) | : Geweldhandelingen tegen het hoofd / Botter, D. | Van Driessche, P.M.I. | Berger, C.E.H. [Charles]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtvaardige én billijke straftoemeting / Buruma, Y. [Ybo]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafverzwaring vanwege de persoon van het slachtoffer. Kanttekeningen bij een ontwikkeling / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor een coherente herziening van het wettelijk sanctiestelsel, of blijven we pleisters plakken? / Struijk, S. [Sanne]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen plan en aanpak | : Over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen / Ipenburg, D.C.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Twijfels bij nieuw Wetboek van Strafvordering / Huijting-Mebius, F. [Francisca]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is vergelding ons waard? / Blokland, A.A.J. [Arjan] | Schuyt, P.M. [Pauline] | Wermink, H.T. [Hilde]
Boom Strafblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
We staan er gekleurd op | : Het Hof Den Haag oordeelt dat de Koninklijke Marechaussee zich schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie / Terlouw, A.B. [Ashley] | Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Bird & Bird leidt EU-project voor blockchain / Heijden, M. van der
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Cybersecurity in Europa | :De herziene Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS 2) / Brouwer, N.M. [Nynke] | Mil, J.J.H. [Juriaan] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling van cyberveiligheid in Europa | : Voorstel voor de Cyber Resilience Act / Brouwer, N.M. [Nynke] | Reijneveld, M.D. [Minke]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Inbreuken op data protection by design in de zorgsector | : Leidt handhaving tot verbetering van eHealth? / Hof, J.P. [Jessica] | Oden, P.A.T. [Petra]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek IT-Recht 2022 / Tilanus, F. [Floris] | Schaik, R.H.G. [Robert] | Druenen, V. [Veerle] | Weijland, W. [Wieger]
Advocatenblad 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van telex en kaartenbak naar ChatGPT en Deliveroo / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel voor de Europese Dataverordening | : sluitstuk van een tussentijdse reguleringsrevolutie / Geus, M.J. [Marjolein] | Sickinghe, F.P. [Feyo]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

'Recht, plicht, remedie', bespreking van het proefschrift van mr. W.Th. Nuninga / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
De franchiseovereenkomst zonder (zware eisen aan) knowhow / Dolphijn, A.W.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe GOMA / Roth, J.F. [John]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De rafelranden van de vernietiging van algemene voorwaarden / Spanjaard, J.H.M. [Jan]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtspositie van het gewonde kind / Sap, J. [Jaap]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De waardering van de letselschadezitting: een verkenning / Eekeren, P.J. [Ellen] van
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & tricks: wat als maar ÚÚn van de schuldenaren de schikking aangaat? / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een uitleg en een gedachte over hoe het beter kan | : Aansprakelijkheid in geval van netwerkzorg / Wijne, R.P. [Rolinka]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Haviltex voor drafters / Brons, M.J.R. [Matthijs]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Helaas, u bent te laat. Komt de beroepsbeoefenaar een beroep toe op een vervalbeding? / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid: Maakt het herzieningsvoorstel de gestelde doelen waar? / Dröge, L.F. [Lucas] | Tijhuis, O.J.
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Haags Vonnissenverdrag 2019: (r)evolutie van internationale erkenning en tenuitvoerlegging? / Schier, Q.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het goedschrift in het geding | : de reikwijdte van de uitzondering van art. 158 lid 1 Rv / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe consumentenkooprecht: wat betekent het voor de praktijk? Een overzicht (deel 2) / Santen, T.J.K. van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het vereiste van een onjuiste voorstelling van zaken bij een beroep op dwaling / Doorn, M.E.A. van | Bakker, I.M.G. [Ilse]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Letselschade en kinderorthopedie | : Epidemiologie van traumata bij kinderen / Kempink, D.R.J. [Dagmar]
Letsel en Schade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conformiteit en het Koftjalk-arrest / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ook letselschadeslachtoffers gebaat bij IPS-methode voor re-integratie / Audenaerde, E. [Erwin]
Afwikkeling Personenschade 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Opkomst van de bekendheidsuitzondering en 'ondergang' van de terhand­stellingsplicht van algemene voorwaarden: Over de vraag of 'toedoen' van de gebruiker vereist is voor bekendheid met de algemene voorwaarden naar aanleiding van HR 11 november 2022, ECLI / Zippro, E.J. [Erik-Jan]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Privaatrechtelijke aspecten van het Europees sanctierecht: Een verkenning van enkele gevolgen die het sanctierecht kan hebben voor privaatrechtelijke aangelegenheden / Amar, Y. [Yvo]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Relativiteit en rechtstoekenning: wie klaart de lucht in Europa? / Jansen, K.J.O. [Kasper]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van rechtsvorderingen tussen echtgenoten / Flos, A.G.F.M. [Alexander] | Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vriendendiensten zijn doorgaans zaakwaarneming: Over de aansprakelijkheid van de belanghebbende / Gennep, H. [Hans] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De ontwikkeling van automatische nummerplaatherkenning voor opsporingsdoeleinden in Nederland / Berkel, J.J. van | Uden, A. van | Poot, C.J. [Christianne] de
VerkeersRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Meer grip op art. 6:101 BW in personenschadezaken | : Over de billijkheid(scorrectie) en de ernst van het letsel / Kolder, A.[Arvin]
VerkeersRecht 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie