Bank- en effectenrecht

Aansprakelijkheid voor trading bots in het toekomstig privaatrecht | : Een nieuwe loot aan de stam van aansprakelijkheidskwesties / Broeckhuijsen, D. [Daan] van
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 75-105
Vraag aan | Informatie
   
Beslag leggen op non-fungible crypto tokens | : (on)mogelijk? / Lombardo, A. [Amber]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p.107-128
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen in een veranderende wereld / Verstegen, P.F.M. [Peter]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 15-24
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van het bouwcontractenrecht en algemene voorwaarden | : harmonisatie en standaardisatie / Bruggeman, E.M. [Evelien]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 79-89
Vraag aan | Informatie
   
Een bouwplicht ter bevordering van woningbouw? / Veen, G.A. [Gerrit] van der
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 201-210
Vraag aan | Informatie
   
Het aanbesteden van een werk zonder vaste prijs, of hoe de prijs het werk volgt / Chao, A.M.B. [Andrea]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 119-128
Vraag aan | Informatie
   
Het borgen van duurzaamheid van bouwprojecten door garanties | : van theorie naar praktijk / Beker, M.E.G.W. [Mirte]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 91-102
Vraag aan | Informatie
   
Het bouwteam als ideaal samenwerkingsmodel voor een duurzame gebouwde omgeving? / Gulijk, S. [Stéphanie] van
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 69-78
Vraag aan | Informatie
   
Onevenwichtige voorwaarden en de normering van privaatrechtelijk overheidshandelen | : Terug naar de basis / Kwaak, R.J. [Robert Jan]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 25-35
Vraag aan | Informatie
   
Van bescherming naar bevordering van biodiversiteit in de bouw / Vlaanderen-Schüttenhelm, S.E. [Sara]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 103-117
Vraag aan | Informatie
   
Veranderende handhaving onder de Wet kwaliteitsborging | : Bouwtechnische voorschriften worden belangrijker / Haan, P.M.J. [Peter] de
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 147-161
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Toekomstig Privaatrecht / Groot, M. [Melissa] de | Scheltema, M.W. [Martijn] | Zalm, I. [Ilona] van der
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 13-20
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Beslag leggen op non-fungible crypto tokens | : (on)mogelijk? / Lombardo, A. [Amber]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p.107-128
Vraag aan | Informatie
   
De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen in een veranderende wereld / Verstegen, P.F.M. [Peter]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 15-24
Vraag aan | Informatie
   
De bijdrage van een supermarktconcern aan een gezonde voedselomgeving | : juridisch afdwingbaar? / Veld, S.H. [Sophie] in 't
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 159-184
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De bijdrage van een supermarktconcern aan een gezonde voedselomgeving | : juridisch afdwingbaar? / Veld, S.H. [Sophie] in 't
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 159-184
Vraag aan | Informatie
   
Zelfbeschikking overboord in een volgende pandemie? | : Het verkrijgen van informed consent bij vaccinaties in een pandemie / Bosch, R.S.M. [Rebecca]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 185-216
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De mogelijke inzet van AI-systemen van private partijen onder de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden | : Een risico voor de bescherming van persoonsgegevens? / Lichtenberg, R. [Rick]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 21-44
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

(De toekomst van) online gepersonaliseerde reclame in het licht van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken / Verloop, T. [Tessa]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 45-74
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

(De) toekomst voor de Commissie van Aanbestedingsexperts? / Versteeg, D.R. [Daan]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 37-52
Vraag aan | Informatie
   
Het aanbesteden van een werk zonder vaste prijs, of hoe de prijs het werk volgt / Chao, A.M.B. [Andrea]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 119-128
Vraag aan | Informatie
   
Past performance als uitsluitingsgrond | : overheid sta op! / Terlien, T.A. [Tjinta]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 1-14
Vraag aan | Informatie
   
Veranderende rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht / Houweling, M.S. [Marc]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 53-67
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Due diligence en klimaat | : Een onderzoek naar de grenzen en mogelijkheden van de due-diligenceverplichting bij het afdwingen van emissiereductie bij individuele ondernemingen en in hun waardeketens, in het licht van het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence / Schreuder, J. [Julia]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 129-157
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De schaduw wordt donkerder | : Over de schaduwwerking van de publiekrechtelijke mogelijkheden van kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet op overeenkomsten / Bregman, A.G. [Arjan]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 223-234
Vraag aan | Informatie
   
Due diligence en klimaat | : Een onderzoek naar de grenzen en mogelijkheden van de due-diligenceverplichting bij het afdwingen van emissiereductie bij individuele ondernemingen en in hun waardeketens, in het licht van het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence / Schreuder, J. [Julia]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 129-157
Vraag aan | Informatie
   
Een bouwplicht ter bevordering van woningbouw? / Veen, G.A. [Gerrit] van der
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 201-210
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van zorgplichten onder de Omgevingswet / Woestenenk, M. [Minou]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 211-221
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden om sneller te bouwen, ondanks de Omgevingswet / Deutekom, C. [Claes] van
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 259-271
Vraag aan | Informatie
   
Noodzakelijke versnelling van klimaat- en energieprojecten in de beroepsfase | : Terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de Crisis- en herstelwet? / Brans, M.C. [Marloes]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 129-146
Vraag aan | Informatie
   
Plannen met zekerheid. De gevolgen van het verdwijnen van de ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet / Korsse, D. [Daan]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 235-248
Vraag aan | Informatie
   
Realisatie van de groene waterstofinfrastuctuur gedoogd onder de Omgevingswet / Oosten, J.C. [Jan] van
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p.189-200
Vraag aan | Informatie
   
Van bescherming naar bevordering van biodiversiteit in de bouw / Vlaanderen-Schüttenhelm, S.E. [Sara]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 103-117
Vraag aan | Informatie
   
Van inspraak als sociale techniek naar de sneller-en-beteraanpak | : De Omgevingswet en de geschiedenis van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure / Wertheim, R.S. [Rob]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 163-188
Vraag aan | Informatie
   
Veranderend bouwrecht | : schaarse rechten in het omgevingsrecht / Berg, I.H. [Irma] van den
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 249-257
Vraag aan | Informatie
   
Veranderende handhaving onder de Wet kwaliteitsborging | : Bouwtechnische voorschriften worden belangrijker / Haan, P.M.J. [Peter] de
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 147-161
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

(De toekomst van) online gepersonaliseerde reclame in het licht van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken / Verloop, T. [Tessa]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 45-74
Vraag aan | Informatie
   
De mogelijke inzet van AI-systemen van private partijen onder de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden | : Een risico voor de bescherming van persoonsgegevens? / Lichtenberg, R. [Rick]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 21-44
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid voor trading bots in het toekomstig privaatrecht | : Een nieuwe loot aan de stam van aansprakelijkheidskwesties / Broeckhuijsen, D. [Daan] van
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 75-105
Vraag aan | Informatie
   
Onevenwichtige voorwaarden en de normering van privaatrechtelijk overheidshandelen | : Terug naar de basis / Kwaak, R.J. [Robert Jan]
In bundel: Veranderend Bouwrecht : 25 jaar VBR-A, p. 25-35
Vraag aan | Informatie
   
Standaardisering van het smartengeld | : Over knelpunten bij de begroting van het smartengeld en standaardisering aan de hand van een regressieanalyse van het Smartengeldboek / Beets, R. [Rogier]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p.245-274
Vraag aan | Informatie
   
Toekomstbestendig de toekomst voorspellen | : vaststellen van de rekenrente in personenschadezaken / Smit, W. [Willemijn]
In bundel: Toekomstig privaatrecht, p. 217-244
Vraag aan | Informatie