De VSAN fungeert als spreekbuis van sociaal advocaten bij media en politiek en behartigt hun belangen bij ketenpartners als de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand, het ministerie van justitie. De VSAN heeft de afgelopen jaren actief gelobbyd bij de politiek voor een noodzakelijke verhoging van vergoedingen en kaartte misstanden aan (denk aan de acute nood in de praktijken van het personen- en familierecht en het zelfredzaamheidsvraagstuk).

Met uw lidmaatschap kan de VSAN zich hard blijven maken voor de toegankelijkheid én aantrekkelijkheid van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Om van betekenis te kunnen blijven, is het belangrijk dat we mandaat houden van een substantieel aantal sociaal advocaten. Uw lidmaatschap is daarom zeer belangrijk. Ook wordt het erg op prijs gesteld collega’s met een sociale praktijk die geen lid zijn van de VSAN, opmerkzaam te maken op de VSAN en dit lidmaatschap. U kunt contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie: info@vsanadvocaten.nl.

Als VSAN-lid geniet u op dit moment niet alleen van het voordeel dat de lobby voor u wordt gedaan, ook geeft het lidmaatschap toegang tot praktische en financiële voordelen, waaronder:

  • VSAN-leden krijgen ruim 75 euro korting op het lidmaatschap van de Praktizijns-Sociëteit, u leest hier meer over op deze pagina. Met dit lidmaatschap krijgt u voordelen en kortingen op cursussen, GIO’s, informatievoorziening en intervisies en inmiddels ook op het account van Rechtsorde.
  • VSAN-leden krijgen altijd korting op intervisies gegeven door andere sociaal-advocaten en georganiseerd door de Praktizijns-Sociëteit.
  • VSAN-leden zijn met behulp van de zoekmachine op de website van de VSAN makkelijk vindbaar voor rechtzoekenden en nulde- en eerstelijns rechtshulpverleners. Deze zoekmachine krijgt het komende jaar een update waardoor de vindbaarheid van advocaten wordt verhoogd.

De ledenvergaderingen van de VSAN worden opgeluisterd door interessante sprekers. Op de twee voorgaande ALV’s waren respectievelijk Diana de Wolff en Bert Marseille aan het woord. Op de eerstvolgende bijeenkomst, maandag 26 juni 2023 is Franc Weerwind te gast.