Algemeen recht

Epistemische bedreigingen van de rechtsstaat / Mackor, A.R. [Anne Ruth]
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het canonieke recht in de Nederlandse rechtsorde | : Twee probleemgevallen en een rechtsvergelijking / Mauer, Q.
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Berekeningen nieuwe pensioenstelsel, zin of onzin? / Heemskerk, M.W. [Marc]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Compensatieregelingen voor beroepsziekten als alternatieve route voor het aansprakelijkheidsrecht: twee gedachtes / Overheul, A.M. [Marlou]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De commissie Heerts | : wie, wat, waarom? En waartoe heeft het geleid? / Klaassen, C.J.M. [Carla]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De effecten van inflatie voor het oude versus nieuwe pensioencontract / Arts, J. [Jori] | Beetsma, R. | Vos, S.J.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het kenbaarheidsvereiste bij de mededelingsplicht bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering / Pluymen, M. [Manon]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het partnerpensioen volgens de Wet toekomst pensioenen / Lutjens, E. [Erik] | Kapelle, H.M.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
PPI's | : nichemarkt en luis in de pels / Klijn, A. [Aram] | Vuuren. D.J. [Daniel] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfondsbestuurders moeten benchmarking de maat nemen / Slager, A.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Retentievergoedingen in de financiële sector / Disseldorp, P. [Phinney]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Richtlijnen voor WIA-zaken vormen goed begin / Hendriks, A.C. [Aart]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgever aansprakelijk voor covid-19-besmetting werknemer / Cuijpers, I. [Iris]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten ex art. 7:658 BW anno 2023 | : versterking van de procespositie van de werknemer is gewenst / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wet bescherming klokkenluiders: nieuwe wet met bekende gebreken. | Vervolgwet vraagt andere aanpak / Meij, P. [Peter] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Buy Now, Pay Later in de schijnwerpers / Mielekamp, V. [Valerie]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Dividendstripping | : beleggen voor gevorderden met een kwade reuk / Arts, J.H.M. [Hans]
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Key Dutch regulatory aspects of financial sector acquisitions / Bierman, B. [Bart] | Kuilman, M. [Marijke]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Noot bij Hoge Raad 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1804 / Bruin, P. [Petra] de
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Richtlijn betalingsdienstaanbieders | : waar financieel toezicht en fiscaliteit elkaar ontmoeten / Bolkenstein, M.A. | Zutt, J.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Alsnog recht gedaan aan de privacy van de UBO | : Openbare vorm UBO-registratie niet noodzakelijk en dus disproportioneel / Tydeman-Yousef, M. [Mitra] | Anthoni, P.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7469,
Vraag aan | Informatie
   
De gemeente als fiscale proeftuin | : lokale inkomstenbelastingen (1865-1890) / Vording, H. [Henk]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7468,
Vraag aan | Informatie
   
Doorkijkbenadering in de overdrachtsbelasting / Rozendal, A. [Aad]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale handhaving, duaal of integraal? / Hofman, C. [Claire]
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het fiscale genietingsmoment van pensioen als notarieel aandachtpunt? / Hoens, F.M.H. [Frank]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlandse antimisbruikbepaling voor de dividend- en bronbelasting in internationaal perspectief / Mierlo, S.P. [Sjoerd] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7469,
Vraag aan | Informatie
   
Rol van de advocaat in hersteloperatie toeslagen / Engwirda, I. [Ilse]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkoopregulerende bedingen bij de verkrijging van aandelen / Albers, M. [Martijn]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ruziesplitsing / Rozendal, A. [Aad]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie heeft de bewijslast bij de uitzondering op een BTW-vrijstelling? / Soltysik, M.W.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7468,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet / Brand, J.A.M. [Joop] van den
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

'Rem op OM bij kroongetuigendeal' / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Advocaat in oorlogstijd / Sillevis Smitt, W.G. [Trudeke]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Artificial Intelligence bij het schrijven van teksten / Wilde, M.J.P.A. de
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De executoriale levering van het aandeel in een nalatenschap / Vlastuin, J.D. van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fel verweer tegen geldigheid en toepassing van arbitragebeding slaagt niet / Bouman, A. [Aaron]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe een luchtkasteel geleidelijk in het niets verdween: Stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad wijzigt maatstaf voor terugkomen op akte niet-dienen / Broer, T. [Thom]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Is executoriaal derdenbeslag mogelijk voor toekomstige alimentatietermijnen? / Loonstein, H. [Herman]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek BPR 2022 / Hendrikse, R.G. [Robert] | Schoenmakers, A. | Linden, J. van der [Judith] | Hellenberg Hubar, L.E. [Lara] van | Zelst, B. [Bastiaan] van | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mr. X rekt verwijtbaar / Sillevis Smitt, W.G. [Trudeke]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Noot bij Hoge Raad 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1804 / Bruin, P. [Petra] de
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Procesrecht/sancties 2022 / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van | Deurvorst, T.E. [Titia]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechter benadrukt noodzaak om inzicht in kosten te bieden / Weeren, M. [Mark] van
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar speuren naar magistratelijke missers: Project Gerede Twijfel / Dijk, D.M.H.M. van
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verdediging in strafzaken: noodzaak tot verplichte advocaatbijstand / Groot, T. van der
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Een snoepwinkel voor corrupte politici | : Hoe belangenverstrengeling en corruptie aan te pakken in het Europees parlement? / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het Europees privaatrecht is dood (...) lang leve het Europees privaatrecht? / Janssen, A.U. [André]
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De behandelingsovereenkomst | : niet-aangaan en opzegging / Nijs, A. [Anna] de | Luijendijk, E. [Erik]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Richtlijnen voor WIA-zaken vormen goed begin / Hendriks, A.C. [Aart]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en de problematiek van bancaire massasurveillance / Oostveen, M.A.A. [Manon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Procesafspraken en LVB | : wanneer 'ja' ook 'nee' kan betekenen / Kluijve, E.C. [Elise] van | Jekilic, M. [Marco]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke toegang tot UBO-register strijdig met Europese grondrechten / Land, K. [Karin]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De ongebouwde onroerende zaak | ; een vogelvlucht door jurisprudentie en praktijk / Smithuis, P. [Peter] | Willemsen, J. [Janneke]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verhuurder mag huurder in schuldsaneringstraject ondanks ontruimingsvonnis niet uit woning zetten / Kersten, M. [Mark]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De curator als stakeholder | : Over financiële belangen van curatoren bij de aanpak van onregelmatigheden / Pool, J.
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het limitatieve karakter van artikel 2:248 lid 4 BW / Tiemensma, M. [Milou]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onrechtmatige turboliquidaties: onzekerheid alom / Renssen, S. [Samantha]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rangwisseling van zekerheidsrechten in de WHOA / Hooijdonk, B. [Bas] van
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schade door turboliquidatie? Wie stelt, moet ook (afdoende) bewijzen / Florijn, R. [Rowie]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toekomstige of bestaande vordering? Verpandbare of niet verpandbare vordering? / Straaten, J.C. [Jaap] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verhuurder mag huurder in schuldsaneringstraject ondanks ontruimingsvonnis niet uit woning zetten / Kersten, M. [Mark]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De stelling van Pythagoras | : De lumpsumoverdracht van muziekrechten aan investeringsmaatschappijen en het auteurscontractenrecht / Terpstra, S.T.M. [Syb] | Visser, D.J.G. [Dirk]
Auteursrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Doorontwikkeld design doorgezaagd / Visser, D.J.G. [Dirk]
Auteursrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving / Velde, E.R. van der [Edwin]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gebruikersrechten door de achterdeur | : Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Polen/EU (C-401/19) / Keller, J.P. [Paul]
Auteursrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2022 / Chalmers Hoynck van Papendrecht, R. [Roderick]
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruiksmodel - een oplossing voor het verkeerde probleem? / Engelen, D. [Dick] van
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Pro en contra herinvoering van een getoetst Nederlands octrooi / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
Berichten Industriële Eigendom 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Wat moet de notaris weten van het nieuwe Brussel IIter? / Heijning, S.H. [Sabine]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Kroniek Asiel- en vreemdelingenrecht 2022 / Bezem, E.E.M. [Eva] | Brouwer, D. [Dora] | Eik, A.M. [Marieke] van | Eikelboom, A.W. [Wil] | Krimpen, I.C. [Isa] van | Wijngaarden, M.F. [Marq]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Vreemdelingenbewaring / Thelosen, S. [Sjoerd] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Accountant aansprakelijk wegens schending deponeringsplicht: terecht? / Bask, R. [Rhea]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Alsnog recht gedaan aan de privacy van de UBO | : Openbare vorm UBO-registratie niet noodzakelijk en dus disproportioneel / Tydeman-Yousef, M. [Mitra] | Anthoni, P.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7469,
Vraag aan | Informatie
   
Code voor Duurzaamheidsreclame | : dé manier om te communiceren over duurzaamheid(sambities) / Roelofs, J.A. | Filemon, A.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De aandeelhoudersovereenkomst in het tijdperk van het gemoderniseerde bv-recht / Berg, J.A.M. [Jeroen] ten
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad: verbodenverklaring en ontbinding rechtspersonen Hells Angels onherroepelijk / Nijland, J. [Jelle]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlandse antimisbruikbepaling voor de dividend- en bronbelasting in internationaal perspectief / Mierlo, S.P. [Sjoerd] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7469,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De executoriale levering van het aandeel in een nalatenschap / Vlastuin, J.D. van
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het kind en privacy | : opvoeding of ongewenste controle? / Mosk, M.Q.M. [Mindy] | Weltak, M.N.
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Is executoriaal derdenbeslag mogelijk voor toekomstige alimentatietermijnen? / Loonstein, H. [Herman]
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Klachten ervaren als waardewerk / Tauran, I.J. | Lam, E.
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe berekening partneralimentatie / Monfrance, M. [Myrthe] | Verfuurden, C. [Christiane]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtbank acht halvering vordering wegens voorhuwelijkse meerinbreng onwenselijk / Hoog, L.M. [Laurens] de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wat moet de notaris weten van het nieuwe Brussel IIter? / Heijning, S.H. [Sabine]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aansprakelijkheid bij spuitwerkzaamheden met landbouwgif / Huitema, J. [Jitske]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet | ; de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen na inwerkingtreding Omgevingswet / Roes, B.H.J. [Ruben]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet; landinrichting | : eenvoudig beter voor de notariële praktijk? / Rozendal, A. [Aad]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Is een drijvend zonnepark roerend of onroerend? / Drunen, M.M.G.B. [Max] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet / Brand, J.A.M. [Joop] van den
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Zijn Didam-strijdige overeenkomsten nietig?" van prof. mr. S.E. Bartels in WPNR 2022/7392 / Bende, M.N. | Reijnen, T.F.H. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrechtelijk iets overtreden als grondeigenaar / West, M.A.J. [Mark]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Conclusie en grote kamer in het bestuursrecht als instrumenten om bij te dragen aan consistente en vertrouwenwekkende rechtspraak / Groot, G. [Dineke] de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Convergentie, inspiratie en de vooruitschaduwende werking / Verhoeven, M.J.M. [Maartje]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De 10-dagentermijn voor het indienen van stukken / Copier, M.J.O. | Moorsel, M. van
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet open overheid voor de vastgoedpraktijk / Sluis, C.N. [Cornelis] van der | Blok, D.J. [Daniël]
Vastgoedrecht VGR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De burgemeester: burgervader, handhaver van de openbare orde en sheriff van het internet? | (deel 2) / Buitenhuis, M. [Marietta] | Bantema, W. [Willem]
De Gemeentestem 2023, afl. 7553,
Vraag aan | Informatie
   
De conclusie en de grote kamer tussen de hoogste bestuursrechters / Simons, T.G.M. [Theo]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een grotere rol van de wetenschap bij conclusies en uitspraken van de grote kamer / Brink, J.E. [Jacobine] van den
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van bestuursrecht / Batting, M.L. [Marije] | Rond, C. [Carola] de | Winterink, K. [Katrien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische vlinders / Weerwind, F.M. [Franc]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
O jee of holadijee? 10 jaar bestuursrechtelijke A-G vanuit het perspectief van de advocatuur / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rol van de advocaat in hersteloperatie toeslagen / Engwirda, I. [Ilse]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag symposium '10 jaar conclusie en grote kamer in de Awb' / Tjepkema, M.K.G. [Michiel] | Verbeek, J. [Janette] | Heusden, L. [Louise] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wet bescherming klokkenluiders: nieuwe wet met bekende gebreken. | Vervolgwet vraagt andere aanpak / Meij, P. [Peter] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Rem op OM bij kroongetuigendeal' / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Anonieme valsemunters / Vries, M. [Marco] de
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De 'beweging naar voren' in strafzaken; over de modernisering en procesafspraken / Dubelaar, M.J. [Marieke]
Expertise en Recht EenR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en de problematiek van bancaire massasurveillance / Oostveen, M.A.A. [Manon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad: verbodenverklaring en ontbinding rechtspersonen Hells Angels onherroepelijk / Nijland, J. [Jelle]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Vreemdelingenbewaring / Thelosen, S. [Sjoerd] | Tilanus, F. [Floris]
Advocatenblad 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kwaliteitsborging Forensisch Deskundigen behoeft uitbreiding | : 12,5 Jaar NRGD in perspectief / Smithuis, M.M.A. [Michel]
Expertise en Recht EenR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ook in hoger beroep dertig jaar cel voor moord Wiersum / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Procesafspraken en LVB | : wanneer 'ja' ook 'nee' kan betekenen / Kluijve, E.C. [Elise] van | Jekilic, M. [Marco]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verdediging in strafzaken: noodzaak tot verplichte advocaatbijstand / Groot, T. van der
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Artificial Intelligence bij het schrijven van teksten / Wilde, M.J.P.A. de
BER : Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vernieuwde Who als gevolg van de Open data richtlijn | - / Bastiaans, S. [Steven] | Westerlink, B.
Computerrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel seksuele misdrijven | : Over online én offline sexchatten en het opsporen van het online seksueel benaderen van kinderen / Hingh, A.E. de
Computerrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kan ChatGPT een pleitnota schrijven? / Geukers, C. [Carmen]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor proportionaliteit / Wit, T.W.G. [Tim] de
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke handhaving en technologiereuzen | : de noodzaak voor transdisciplinaire samenwerking tussen autoriteiten / Beems, B.
Ars Aequi 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Robot / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid aan de zijlijn? / Cuijpers, I. [Iris]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Aansprakelijkheid bij spuitwerkzaamheden met landbouwgif / Huitema, J. [Jitske]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Accountant aansprakelijk wegens schending deponeringsplicht: terecht? / Bask, R. [Rhea]
HERO: Herstructurering en recovery online 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Accountant aansprakelijk wegens schending deponeringsplicht: terecht? / Bask, R. [Rhea]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Afdeling 8.5.3 BW (Overeenkomst van personenvervoer over zee) / Boon, M.J.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Compensatieregelingen voor beroepsziekten als alternatieve route voor het aansprakelijkheidsrecht: twee gedachtes / Overheul, A.M. [Marlou]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De commissie Heerts | : wie, wat, waarom? En waartoe heeft het geleid? / Klaassen, C.J.M. [Carla]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geen garanties / Zevenbergen, B.
Advocatenblad 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe consumentenkooprecht | : wat betekent het voor de praktijk? Een overzicht (deel 1) / Santen, T.J.K. van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is achteraf betalen een krediet en valt achteraf betalen onder de kredietregels? / Poelgeest, J.M. [Jonneke] van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: Hofland/Hennis | - de mogelijke juridische gedaantes van een advertentie / Spath, J.B. [Hanneke en/of Johanna Bernadine]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Niet te veel en niet te weinig | De omstandigheden van het geval in het overeenkomstenrecht / Haan, J.P. [Jurriaan] de
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Stuwadoorsschade en immuniteit van de terminal operator vanuit een rechtsvergelijkend perspectief / Krikke, A.V. [Anna]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten ex art. 7:658 BW anno 2023 | : versterking van de procespositie van de werknemer is gewenst / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Afdeling 8.5.3 BW (Overeenkomst van personenvervoer over zee) / Boon, M.J.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Stuwadoorsschade en immuniteit van de terminal operator vanuit een rechtsvergelijkend perspectief / Krikke, A.V. [Anna]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wat bracht 'De Toekomst'? / Hal, A. van | Broekhuisen, M. [Mark]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Het kenbaarheidsvereiste bij de mededelingsplicht bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering / Pluymen, M. [Manon]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzwijging en waarschuwingsplicht ten aanzien van beëindiging van premievrijstelling / Wijk, B.M. [Berry] van | Veldhuijsen, W. [Willianna]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie