Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2023.1 | : Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd / Tienstra, A.F. | Pijper, B. [Bert] de | Wildenburg, A. | Norp, P.R. | Graaf, M. van de | Huijgens, P.G.C. | Aalders, F. | Berhitu, C. | Zanden, R. van der | Ramaekers, G. | Willemsen, H. | Huitema, J.
ISBN: 9789013170894 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Hoofdzaken vennootschapsbelasting / Elsweier, F.J. [Frank] | Stevens, S.A. [Stan]
ISBN: 9789013170207 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Omzetbelasting / Doesum, A.J. [Ad] van | Norden, G.J. [Gert-Jan] van
ISBN: 9789013169430 - Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Bouw- en aanbestedingsrecht - deel 1 | : Algemene inleiding; de oplevering; de onderhoudsperiode; herstel en schadevergoeding / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462513150 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Veranderend Bouwrecht | : 25 jaar VBR-A / Moesker, H.C.W.M. [Eric] | Heijltjes, W.M.J.M.
ISBN: 9789463150835 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Toekomstig privaatrecht / Groot, M. [Melissa] de | Scheltema, M.W. [Martijn] | Zalm, I. [Ilona] van der
ISBN: 9789462127487 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Macht en machtsverhoudingen bij openbare biedingen / Kemperink, G.N.H. [Guus]
ISBN: 9789013170955 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Commentaar & Context Omgevingswet | : De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht / Broek, J.H.G. [Jan] van den
ISBN: 9789462127180 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Toezicht | : Beschouwingen over inspecties en autoriteiten / Muller, E.R. [Erwin] | Vries, F. [Femke] de | Winter, H.B. [Heinrich]
ISBN: 9789013170542 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Strijden tegen crimineel gewin | : een actiegerichte beschouwing over de samenwerking tegen de ondermijnende werking van de drugseconomie / Hermans, C. [Caspar] | Bouttellier, J.C.J. [Hans]
ISBN: 9789462363380 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verhalend strafrecht | : De rol van narrativiteit in de strafrechtelijke toerekening / Schut, M. [Maarten]
ISBN: 9789088633355 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Toekomstig privaatrecht / Groot, M. [Melissa] de | Scheltema, M.W. [Martijn] | Zalm, I. [Ilona] van der
ISBN: 9789462127487 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie