Algemeen recht

Brabantse navolging van het Leeuwarder arrest / ZurnÚ, J.J.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De rechter en zijn plicht om de rechtsstaat te verdedigen | : Een schending van de vrijheid van meningsuiting of een statement aan de wereld? / Dijkstra, S. [Sietske]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrecht in de zorg / IJsendoorn. S.J. van | Laat, I.J. [Inge] de
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en artikel 7:613 BW / Roozendaal, W.L. [Willemijn]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)macht van het recht bij de beteugeling van topbeloningen / Houwerzijl, M.S. [Mijke]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De cassatiekronieken van Rogier Duk 2008-2019 / Sick, P.T. [Pauline]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De ondernemingsraad en het adviesrecht over milieumaatregelen | : het terra incognita van de WOR / Sprengers, L.C.J. [Loe] | Terpstra, A.A.W.
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De ontslagvergoedingen in de Wwz, eindelijk gelijkheid of toch niet echt? / Groot, E.W. [Ellen] de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De verplichting tot het creÙren van een nieuwe functie - middels jobcarving - voor de zieke werknemer / Wiele, F. van der | Kleine, C.N.E.
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Doorstarters | : opgelet! / Avci, A. [Ayseg³l]
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een brede blik op de toekomst van de medezeggenschap / Bekker, S. [Sonja]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een verstoorde arbeidsverhouding maar geen ontslag? | Over de invloed van het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) op het ontslagstelsel / Heinen, J.B.B. | Mauser, P.J.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het afwegen van appels en peren: inhoudelijke toetsing ex artikel 26 WOR van ondernemersbesluiten / Keizer, A. [Arnold]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het wonder der wendbaarheid / Peters, S.S.M. [Saskia]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Komt het arbeidsrecht van de eenentwintigste eeuw van de Europese sociale partners? / Pennings, F.J.L. [Frans]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rogier Duk en de Amsterdamse School / Staal, H.W.M.A. [Harry]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van Stoof/Mammoet naar IFF: zit er bij wijziging van arbeidsvoorwaarden nog licht tussen art. 7:611 en 7:613 BW? (I) / Sagel, S.F. [Stefan]
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Welke rechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen eigenrisicodragers (ZW of WIA)? / Zijl, J.P.M. [Joop] van
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werken waar je wilt? / Soentjens, J.W.M.
ArbeidsRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Credit Rating Agency Liability in Europe: Bespreking van het proefschrift van mr. D.J. Verheij / Peek, S.M. [Simone]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De baas betaalt de boodschappen! | : En de btw is aftrekbaar? / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7466,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van monitoring in het TCF / SiglÚ, M.A. [Maarten]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7466,
Vraag aan | Informatie
   
Het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties | : lang gewacht, toch gekregen, het nieuwe Besluit gewikt en gewogen / Kramer, S.P.M. | Kraakman, D.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7467,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificerend belang, doorslaggevende zeggenschap en voorwerp van de regeling | : Hoe EU-proof zijn de Wet bronbelasting 2021 en de liquidatieverliesregeling? / Korving, J.J.A.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7467,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Eisen aan het DSO voor een goede ontsluiting van het omgevingsplan / Korsse, D. [Daan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Extreme prijsstijgingen en º 47 UAV | : tijd voor een nieuwe benadering? / Leeuwe, T.L.de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2021-22 / Strang, H.P.C.W. [Hugo] | Heijnsbroek, P. [Paul] | Heuverling, O. [Otis] | Tichelaar, S.G. [Simon]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek over kostenverhogende en onvoorziene omstandigheden in het bouwcontractenrecht 2022 / Springelkamp, J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw | : planvorming in snelkookpansessies / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Raad van State schrapt de bouwvrijstelling / Bõcker, R.J.G. [Remco] | Donkervoort, A.C.
Bouwrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Update Wet kwaliteitsborging voor het bouwen / Haan, P.M.J. [Peter] de
Bouwrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming, verdienstelijking en vervaging in het bijzondere overeenkomstenrecht | : Jaarrede uitgesproken op 8 december 2022 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht / Gulijk, S. [Stéphanie] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Warmte-infrastructuur in publieke handen | : goed voor het publieke belang of onrechtmatige onteigening? / Klapwijk, C.L. [LÚone] | Pustjens, L. [Loes]
Bouwrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Koranverscheuring als ongehoorde meningsuiting / Sasse van Ysselt, P. van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (XI) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Recht, plicht, remedie: Bespreking van het proefschrift van ¡mr. W. Th. Nuninga / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Haentjens, M.H. [Matthias] | Jansen, K.J.O. [Kasper] | Keirse, A.L.M. [Anne] | Krans, H.B. [Bart] | Mak, V. [Vanessa] | Verheij, A.J. [Albert]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Serie: De procespraktijk en het wapen van cassatie, deel 3: Valkuilen in hoger beroep en de procedure na vernietiging en verwijzing / Steenhoven, M. [Maartje] van den | Janssens, C. [Caspar]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wie vraagt, die draagt: over de kosten van het voorlopig getuigenverhoor / Andes, R.M. [Robert] | Malssen, T. [Tom] van
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De ontwikkelende constitutionele identiteit van de Europese Unie / Schyff, G. [Gerhard] van der
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkelende constitutionele identiteit van de Europese Unie / Schyff, G. [Gerhard] van der
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtsstaatrechtspraak van het Hof van Justitie | : een overzicht / Leloup, M. [Mathieu]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtsstaatrechtspraak van het Hof van Justitie: een overzicht / Leloup, M. [Mathieu]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
NextGenerationEU | : controle van de uitgaven door de Europese Rekenkamer / Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex] | Moonen, A.F.W. [Gaston] | Verhasselt, L. [Lisa] | Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
NextGenerationEU: controle van de uitgaven door de Europese Rekenkamer / Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Hebben mensen met uitgestelde zorg recht op schadevergoeding? / Hendriks, A.C. [Aart] | Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Wallage, B. [Bastiaan] | Hellemondt, R.E. [Rachel] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

'Botsende' mensenrechten in klimaatbeleid | : een pleidooi voor een inclusieve energietransitie / Dam-de Jong, D.A. [Daniélla]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De kolonie Nederlands-IndiÙ | : allesbehalve een rechtsstaat / Sewandono, I.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De verwerker in de (semi-)publieke sector / Andelbeek, W. [Wilko] | Ebbers, C.W.J.M. [Corrie] | Michels, G. | Nouwt, J. [Sjaak]
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek uitoefening AVG-rechten door betrokkenen (mei 2020-oktober 2022) / Erents, G.C.J. [Chris] | Fonville, E.Z. [Esmée] | Groenhart, N.W. | Jong, H.A.J. [Huub] de
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlandse oorlogs misdrijven in IndonesiÙ / Wisse, C.J. [Cornelis]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Oorlog, oorlogsrecht en oorlogsmisdrijven 1945-1949 / Roos, T.A. [Theo] de | Pen, J.S. [Jurjen] | Meuwese, S. [Stan]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens: Bespreking van het proefschrift van mr. T.F. Walree / Berlee, A. [Anna]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verwarring voor de verwerkingsverantwoordelijke / Gardeniers, H.J.M. [Huib]
Privacy en Informatie PenI 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De huurder/onderverhuurder van zelfstandige woonruimten en de rekening van de energiecrisis / Wijkerslooth, G.K.L. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het grijze gebied van de toerekenbare ernstige tekortkoming / Kickken, J.R.L.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: | Hoofdverblijf / Thijssen, M.B.J.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Snelle en tijdige rechtspraak in WHOA-zaken / Bosch, M.C.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voorrechten van werknemers - waarom eigenlijk? / Pijl, J. [Job] van der
Tijdschrift voor Insolventierecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Robotkunst en auteursrecht / Visser, D.J.G. [Dirk]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Intergenerationele rechtvaardigheid in besluitvorming over het klimaat | : een wereldreis door de zich ontwikkelende jurisprudentie / Wewerinke-Singh, M.J. [Margaretha] | Bookman, S. [Sam]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Concernondernemingen kunnen worden uitgesloten wegens afstemming van een aanbesteding | : Ondernemingen die tot ÚÚn concern behoren kunnen worden uitgesloten wegens afstemming van een aanbesteding. / Maasdam, Y.A. [Yvonne]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De lange weg naar een maatschappelijk verantwoord aanbestedingsbeleid | : is het einde in zicht? / Essers, M.J.J.M. [Maurice] | Burzacconi, S.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Overzicht EU-inbreukprocedures Aanbesteding 2021-2022 / Heijnsbroek, P. [Paul]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

DORA - een Europees kader voor de beheersing van ICT-risico's binnen de financiÙle sector / Uiterwijk, S. | Willems, J. V.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse UBO-registers - een update / Kuipers, C.W. [Corinne]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De commanditaire vennootschap in het Tweede ambtelijk voorontwerp voor de modernisering van het personenvennootschapsrecht / Tervoort, A.J.S.M. [Arie]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
De openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid in de overdrachtsbelasting / Kempen, M.L.M. [Thil] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
De taakstelling en -opvatting van de benoemingscommissie in de RvC vanuit juridisch en empirisch perspectief belicht / Galle, J.G.C.M. [Annika] | Smits, A.H.H. [Arno]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vennootschap als band en als verband. Contract en rechtspersoonlijkheid in het voorontwerp personenvennootschap / Blanco Fernßndez, J.M. [José]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Franchising na 1 januari 2021: rechts- en forumkeuze in Europese franchiseverhoudingen / Jansen, T.S. | Hemel, J. van
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geen rechtsvormschennis bij de personenvennootschappen, graag! / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Herstructurering van personenvennootschappen naar het voorontwerp 2.0: the bigger the better or the tighter the sweater? / Waals, S.R. van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Het tweede Voorontwerp modernisering personenvennootschappen; 'een ontwerp in aanbouw' / Hamers, J.J.A. [Jos]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorontwerp modernisering personenvennootschappen en de inkomsten-, vennootschaps- en bronbelasting / Dijkstra, W.E.J. | Geerse, P.I.M.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Hink-stap-sprong: hoe een beursgenoteerde vennootschap Europa kan verlaten / Buiten, L.G. [Lars] | Wielinga Carvajal, M.A.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Interne aspecten - bestuur en draagplicht / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuwe ordening van personenvennootschappen: Totstandkoming en rechtsvormen van personenvennootschappen in het voorontwerp / Boschma, H.E. [Hylda]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Norm en sanctie bij aansprakelijkheid van ondernemingen voor toekomstige uitstoot van broeikasgassen / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ontbinding en vereffening in titel 7.13 / Meijers, V.A.E.M. [Victor]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Opstalrecht - Eigendom - Roerend/Onroerend - Natrekking - Overdrachtsbelasting | Over de heffing van overdrachtsbelasting bij sale-and-leaseback van een machine in een fabriek / Straaten, J.C. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7403,
Vraag aan | Informatie
   
Overgang van aandelen krachtens algemene titel naar vreemd recht / Veen, W.J.M. [Wino] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Redelijke toerekening en de begrenzing van aansprakelijkheid van de accountant jegens aandeelhouders ('derden') / Heij, D.J.B. op
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7403,
Vraag aan | Informatie
   
Vertegenwoordiging, aansprakelijkheid en verhaal volgens het tweede voorontwerp van titel 7.13 / Veen, W. van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? / Olffen, M. [Martin] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Wederom de gemoderniseerde personenvennootschappen: huwelijksvermogens- en erfrecht / Burgerhart, W. [Wouter]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 2-3,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Autonomie in het personenrecht: de rol van artikel 8 EVRM en het EHRM in een samenleving in beweging - deel 2 / Wuyts, T. [Tim]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De (aangepaste) forfaitaire berekening van de draagkracht en andere wijzigingen in het rapport Alimentatienormen, versie januari 2023 / Wieren, A.R. [Agnes] van | Verlijsdonk, R.A.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De indieningstermijn van stukken in familiezaken / Ackermans-Wijn, J.C.E. [Hanneke]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een beschouwing over het begrip inkorting en de gevolgen daarvan / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht TE 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een vernieuwde IPR-Verordening: Brussel II-ter / Vlas, P. [Paul] | Ibili, F. [Fatih]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7402,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele vraagpunten bij de quasi-wettelijke verdeling, mede in het licht van het besluit van 15 juni 2022 / Boelens, G.G.B. [Guus]
Tijdschrift Erfrecht TE 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Erfpacht en hypotheek in het licht van art. 5:91 lid 1 BW / Huijgen W.G.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het aangaan van een huwelijk door een curandus en het maken (of wijzigen) van huwelijkse voorwaarden (voor of staande huwelijk) door een curandus / Jonge, H.J.C. [Hendrik] de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is er voor birdnesting een wettelijke basis? / Loonstein, H. [Herman]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Relatievermogensrecht / Koopman, C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Levenstestament en change of control / Tempelaar, J.M.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift op reactie M.H.M. van Oers inzake 'Vaststelling waarde AB-claim in het kader van de verdeling of verrekening', EB 2022/74 / Schilder, S.C.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdelijke rechtsbescherming gezocht / Hoeven, J. [Just] van der
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat heeft het IVRK ons gebracht? / Limbeek, M.M.C. [Manuela]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

'Botsende' mensenrechten in klimaatbeleid | : een pleidooi voor een inclusieve energietransitie / Dam-de Jong, D.A. [Daniélla]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Aardse opwarming | De ijzingwekkendste uitdaging voor de mensheid / Philipse, H.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 2 lid 1 Klimaatwet en art. 8 lid 1 EVRM / Koeman, N.S.J. [Niels]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet; de positie van de notaris onder het nieuwe onteigeningsrecht / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7402,
Vraag aan | Informatie
   
Intergenerationele rechtvaardigheid in besluitvorming over het klimaat | : een wereldreis door de zich ontwikkelende jurisprudentie / Wewerinke-Singh, M.J. [Margaretha] | Bookman, S. [Sam]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal klimaatrecht. | Een kolkende stroom / Schrijver, N.J. [Nico]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Norm en sanctie bij aansprakelijkheid van ondernemingen voor toekomstige uitstoot van broeikasgassen / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Systeemtransities in de Europese Green Deal | : op weg naar sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid? / Zeben, J.A.W. van | Alblas, E.C. [Edwin]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekerd van of tegen klimaatschade / Faure, M.G. [Michael]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De inzet van identificerende gezichtsherkenningstechnologie in de publieke ruimte: vragen die moeten worden gesteld / Stevens, L. [Lonneke]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De jongerenrechtbanken als herstelrechtelijk initiatief / Spek, W. [Wouter] van der | Slump, G.J. [Gert Jan] | Grotenhuis, S. [Saskia] | Roelofs, K. [Kim]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische nasleep van de ramp met de MH17 / Langstraat, P. [Peter]
VerkeersRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe strategie tegen wapengeweld naar Zweeds voorbeeld / Dieleman, J. [Jolanda]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Is artikel 44a Wet op de rechtsbijstand van toepassing op de piketzaak? / Jebbink, W.H. [Willem]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Mogen wij even binnen kijken? Over toestemming als grondslag voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden / Bemelmans, J.H.B. [Joeri] | Graaf, F.C.W. [Fanny] de
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Secundaire aansprakelijkheid: Bespreking van het proefschrift van mr. K.L. Maes / Tavernier, P.C.J. [Pieter] de
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Seksueel kindermisbruik en puberteit: Systematische literatuurreview over het verband tussen slachtofferschap van seksueel kindermisbruik en aanvang van de puberteit bij meisjes / Nijmeijers, L. [Lotte] | Koning, A. [Anneke]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Seksuele misdrijven: vijf ontwikkelingen / Voorde, J. ten
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtoffers van partnergeweld over strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden / Cleven, I. [Irma]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tactieken die uitbuiters gebruiken om hun slachtoffers aan te zetten tot onvrijwillige prostitutie / Uchelen, I. [Inga] van | Malsch, M. [Marijke]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tatoeages onder dwang bij slachtoffers van mensenhandel / Blom, C. [Christel] | Janssen, J. [Janine]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgangspunten voor een vereenvoudigde afwikkeling van letselschades / Giesen, I. [Ivo] | Blaeij, M. de
VerkeersRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Brengt 2023 Nederland een wettelijke regeling van de doorverkoop van tickets voor evenementen? / Cauffman, C.A.N.M.Y. [Caroline]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht: Bespreking van het proefschrift van mr. P.A. Fruytier / Jong, E.R. [Elbert] de
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele gedachten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2022: Annotatie bij HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1174 / Blom, R.A. | Jacobs, E. [Els]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geschilbeslechting voor consumenten onder de Digital Services Act | : Online dispute resolution 3.0 / Mak, V. [Vanessa]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad verschaft duidelijkheid over 'in-wezen-nieuwbouwcriterium' in de btw / Wulp, M.D.J. van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7402,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Privacyrecht / Hennekens, M.P.M. | Jagt-Vink, F.C. van der
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over de grens van de onrechtmatige daad: Bespreking van het proefschrift van mr. M.E. Franke / Molkenboer, G.J.P.
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Pandgebruik en de geest van vernieuwing: Bespreking van het proefschrift van mr. R. Bobbink / Koops, E. [Egbert]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reviewing the Information Paradigm: Bespreking van het proefschrift van mr. M. Barreto Torres de Mendonca Narciso / Schaub, M.Y. [Martien]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens: Bespreking van het proefschrift van mr. T.F. Walree / Berlee, A. [Anna]
Maandblad voor Vermogensrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vruchtgebruik als instrument voor de financieringspraktijk: een analyse van HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 en een verkenning van de mogelijkheden / Lemmen, J.W.H.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De juridische nasleep van de ramp met de MH17 / Langstraat, P. [Peter]
VerkeersRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgangspunten voor een vereenvoudigde afwikkeling van letselschades / Giesen, I. [Ivo] | Blaeij, M. de
VerkeersRecht 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Verzekerd van of tegen klimaatschade / Faure, M.G. [Michael]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie