Bank- en effectenrecht

Koersen door de Wet op het financieel toezicht | : Deel IV - Beleggingsondernemingen / Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
ISBN: 9789462127524 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Personenvennootschappen / Kempen, M.L.M. [Thil] van | Stevens, A.J.A. [Ton]
ISBN: 9789013171662 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Vermogensrecht algemeen : | Deel I : Europees recht en Nederlands vermogensrecht / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Hartkamp, A.S. [Arthur]
ISBN: 9789013168631 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Volmacht / Schaick, A.C. [Bert] van
ISBN: 9789013171754 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Minderheden in het recht | : Rechtsbescherming van culturele en religieuze minderheden / Maduro, G.A.S. [Gerard]
ISBN: 9789088633324 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechtsmiddelen | : Enkele gedachten over de rechtspraak in drie instanties / Verkerk, R.R. [Remme]
ISBN: 9789462127579 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Improving the European Arrest Warrant / Da Silva Althayde Barbosa, R. [Renata] | Glerum, V.H. [Vincent] | Kijlstra, H. [Hans] | Klip, A.H. [André] | Peristeridou, C. [Christina]
ISBN: 9789462363274 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Minderheden in het recht | : Rechtsbescherming van culturele en religieuze minderheden / Maduro, G.A.S. [Gerard]
ISBN: 9789088633324 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering | : Pre-pack en buitengerechtelijk akkoord / Buchem-Spapens, A.M.J. [Annemarie] van | Pouw, Th.A. [Theo]
ISBN: 9789013170603 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Personenvennootschappen / Kempen, M.L.M. [Thil] van | Stevens, A.J.A. [Ton]
ISBN: 9789013171662 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Omgevingswet : Tekst & Commentaar | : De tekst van de Omgevingswet en andere omgevingsrechtregelgeving, voorzien van commentaar / Backes, C.W. [Chris] | Nijmeijer, A.G.A. [Tonny] | Uylenburg, R. [Rosa] | Veen, G.A. [Gerrit] van der
ISBN: 9789013145304 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Omgevingswet : Tekst & Commentaar | : De tekst van de Omgevingswet en andere omgevingsrechtregelgeving, voorzien van commentaar / Backes, C.W. [Chris] | Nijmeijer, A.G.A. [Tonny] | Uylenburg, R. [Rosa] | Veen, G.A. [Gerrit] van der
ISBN: 9789013145304 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit | : Over de toerekening van grondexploitatiekosten / Baardewijk, E.J. [Evert Jan] van
ISBN: 9789012408523 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht | : De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest / Barkhuysen, T. [Tom] | Emmerik, M.L. [Michiel] van
ISBN: 9789013170993 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Recht in de marge / Vols, M. [Michel]
ISBN: 9789462127500 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname / Haakmat, A.R. [André]
ISBN: 9789083247557 - Iustitia Scripta : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie | : Nederlandse en Europese aspecten / Haijer, F.A. | Hoving, R.A. [Rolf]
ISBN: 9789462127234 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Improving the European Arrest Warrant / Da Silva Althayde Barbosa, R. [Renata] | Glerum, V.H. [Vincent] | Kijlstra, H. [Hans] | Klip, A.H. [André] | Peristeridou, C. [Christina]
ISBN: 9789462363274 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Recht in de marge / Vols, M. [Michel]
ISBN: 9789462127500 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Taakstraffen en reisverboden in Nederland, Curaçao en Bonaire / Maduro, G.A.S. [Gerard]
ISBN: 9789088633331 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht / Hendrikse, M.L. [Marc] | Huizen, P.H.J.G. [Flip] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
ISBN: 9789013166583 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie