Algemeen recht

Bronverwijzingen / Zanten, T.T. [Thijs] van
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Chatgpt voor juristen, het papieren boek en de stay-at-home-girlfriend / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Hoge Raad zet de wekker op 20 juli 2018, óók voor (semi-)diepslapers en verlate slapers / Mannetje, L. 't | Dekker, F.M. [Frank]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Niemand kan twee heren dienen? Ontslag wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden / Zekic, N. [Nuna]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Seksuele intimidatie niet uit de schijnwerpers verdwenen sinds #MeToo / Andriessen, H. [Heleen]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Duidelijk, transparant en rechtvaardig: Over de richtlijnen voor aanstelling, benoeming en ontslag van curatoren, bewindvoerders, HD's en observatoren in het insolventierecht / Boot, S.W. | Bosch, M.C. | Frima, J.C.A.T. [Jacqueline] | Harten, H.J. [Herman] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

BOR: bedrijfsopvolging met preferente aandelen en de (rigide) landingsplatformbenadering / Beer, A.M.A. [Almer] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7464,
Vraag aan | Informatie
   
Basisbeginselen van belastingwetten doen ertoe! / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet minimumbelasting 2024 en de verhouding tot artikel 1 EP EVRM / Fibbe, G.K. [Gijs] | Makkinje, M.M. [Mike]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7464,
Vraag aan | Informatie
   
De doeleis en toerekeningsbepaling van art. 4 Wet BRV 1970; een lastige combinatie / Haar, J.H.M. [Hans] ter | Visser, I. [Irene]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7400,
Vraag aan | Informatie
   
De kruistocht tegen dividendstripping / Franssen, D.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7464,
Vraag aan | Informatie
   
Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao, enkele signalen in de gewenste richting / Rekwest, G.D. [Germaine]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7465,
Vraag aan | Informatie
   
Energiecrisis en enkele fiscale gevolgen in de winstsfeer / Bruijsten, C. [Charlie] | Elsweier, F.J. [Frank]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7465,
Vraag aan | Informatie
   
Ontbrekend kruisje leidt tot omkering: een kritische analyse / Blomen, A.H.G.M.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Overbruggingsrecht box 3 in een bekend jasje / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Pijler 2 | : enkele verdragsaspecten / Goudsmit, J.R. | Hulten, L.C. [Loes] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7465,
Vraag aan | Informatie
   
Toch nog maar een keer | : de caleidoscoop van Hamamatsu Photonics / Slooten, G.J. [Gooike] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7464,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De strafjury en haar taak / Koppen, P.J. [Peter] van
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties: Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de advocaat / Pulles, G.J.W. [Gerrit Jan]
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De WHOA en het herstructureren van syndicaatsfinancieringen / Rollfs, S.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het commissievoorstel voor een nieuwe insolventierichtlijn / Schuijling, B.A. [Benedict]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen... / Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid bij BV's tien jaar later / Haar, J.H.M. [Hans] ter | Visser, I. [Irene]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7400,
Vraag aan | Informatie
   
Het vrouwenquotum in de Women on Company Boards Directive / Asscher-Vonk, I.P. [Irene]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Bijstandsverhaal | : Welke keuzes maken gemeenten? / Hüsen, M.J.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Finaal verrekenbeding, vergoedingsvorderingen en HR 7 oktober 2022 | : Een eerste verkenning / Breederveld, B. [Bart]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Omgangsrecht met een meerderjarige (deel 2) / Stut, M.C.G. [Martine] | Dijk, E.A.C. van
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Preferentie vordering kinderalimentatie in zicht / Haar, J.H.M. [Hans] ter | Visser, I. [Irene]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7400,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op S.C.M. Schilder, 'Vaststelling waarde AB-claim in het kader van de verdeling of verrekening', EB 2022/74. / Oers, M.H.M. [Marc] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten | : Deel 1: huwelijkszaken / Frohn, E.N. [Lisette] | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Als geurhinder stankoverlast wordt, zou de wetgever moeten ingrijpen / Velden, J.A.M. [Jos] van der
Milieu en Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet; een eerste verkenning / Haeser, W.J. [Wouter] | Vogelaar, E.P.H.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7401,
Vraag aan | Informatie
   
De bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
De stand van de stelselherziening | : wanneer treedt er wat in werking? / Vos, H.W. [Wilco] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Een gehavend schip in zwaar weer / Groothuijse, F.A.G. [Frank]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Een vol elektriciteitsnet: Maatregelen voor een optimaal gebruik van het Nederlandse elektriciteitsnet / Asperen, P. [Peter] van
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving / Veen, G.A. [Gerrit] van der
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoera, het EU-ETS is bijna 20 jaar! Een overzicht van de ontwikkeling van het systeem aan de hand van de rechtspraak / Kieft, I. [Iris] | Bavinck, E.A. [Elise] | Glen, S.J.
Milieu en Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
UN-Waterconferentie 2023: naar internationale regulering van watergebruik? Verslag van het VMR-webinar op 17 november 2022 / Robesin, M.A. [Marga]
Milieu en Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Versnelling van procedures van rechtsbescherming in het omgevingsrecht / Graaf, K.J. [Kars] de | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Tolsma, H.D. [Hanna] | Wever, M. [Marc]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Wet open overheid in een omgevingsrechtelijke context / Sluis, C.N. [Cornelis] van der
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Wet op de politieke partijen | : een eerste blik / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet op de politieke partijen, de democratie en het partijverbod / Cliteur, P.B. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De alternatieve voorbereidingsprocedure van Pakkert & Ypinga | : a shot in the dark? Bespreking van het preadvies "Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late?" van Meike Pakkert en Jelmer Ypinga / Frins, R.H.W. [Ralph]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De maatschappelijke tender als vreemde eend in de bijt in het omgevingsrecht? / Kegge, R. [Rogier]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Dienen en bediend worden: burgerinitiatieven en het dienstbaarheidsbeginsel | : Bespreking van het preadvies "De dienstbare overheid en het ondersteunen van burgerinitiatieven" van Esmée Driessen / Lange, C.J. de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verhoudt de EU-rechtelijke weigeringsgrond 'bescherming van de openbare orde' zich tot de Grondwet? / Vleugel, A. | Duffelen, T.N. van
De Gemeentestem 2023, afl. 7551/7552,
Vraag aan | Informatie
   
Liever kwijt dan rijk: de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 wet natuurbescherming / Kole, S.D.P. [Sander]
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Bakker, D.E. [Dorien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Driessen, E.M.M.A. [Esmée]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Pakkert, M.C. | Ypinga, J.H.N.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht: de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet / Vorm, B. [Benny] van der
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Partijverbod? Geen verkiezingsdeelname! / Kooijman, R. [Rob]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbod ondemocratische politieke partijen is wenselijk en vooral noodzakelijk / Kuijper, R.P. [Robert Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag Jonge VAR-vergadering - 18 november 2022 / Adriaanse, M.E.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Betere Start? / Rodermond, E. [Elanie]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De jeugdstrafmaat in Nederland, bezien vanuit internationaal perspectief, gelet op rellen tijdens en buiten de coronapandemie / Verhoeven-Vos, D.A.H.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste ervaringen met v.i.-verlening onder de Wet straffen en beschermen / Ernst, E. [Eline] | Plas, L. [Leon]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Inspecties over de JJI's: kritische grens bereikt / Herweijer, M.A.C. [Marjolein]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht: de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet / Vorm, B. [Benny] van der
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Over de dubbeltjes in het recht | : De snelle afdoening van rechtszaken / Malsch, M. [Marijke]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal: de rechtercommissaris als waakhond / Moezel, Z.L. [Zenzi]
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Ongehoord nederland! underdog en waakhond / Hins, A.W. [Wouter]
Ars Aequi 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Exonereren van aansprakelijkheid; waar staan we? / Ruygvoorn, M.R. [Marcel]
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Incasso in consumentenzaken blijft problematisch ondanks nieuwe wet / Duin, J.M.L. [Anna] van | Leone, C. [Candida]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 5,
Vraag aan | Informatie