Arbeidsrecht / Sociaal recht

Belonen in bitcoins | : waar wacht de moderne werkgever nog op? / Hoving, M.H. | Vijver, .D. van de | Exter, B. den
ArbeidsRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De spelregels van de tuchtrechter voor intern onderzoek door advocaten / Knijnenburg, S.F. | Rammeloo, L.H. [Leonie]
ArbeidsRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Neutraliteitsbeleid bij stagiaires / Nunes, P.C.H.R. [Peter] Vas
ArbeidsRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verlies van indexatieperspectief van ex-werknemers na het Euronext-arrest / Gerlach, V. [Vincent]
ArbeidsRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid van meningsuiting in de arbeidsverhouding | : een update / Laat, I.J. [Inge] de
ArbeidsRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Uncommitted of committed | : divergentie tussen civiel recht en toezichtrecht? / Uiterwijk, S. | Blaauwen, D.F. den
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Begrijpelijk ongeduld Hoge Raad leidt tot kostbare en gammele hersteloperatie / Stevens, S.A. [Stan] | Kluft, J. [Joop]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7462,
Vraag aan | Informatie
   
Certificering van box 3-vermogen / Leeuw, A.E. [Arianne] de
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De loonheffingen in 2023 / Mertens, A.L. [Ton]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Evaluatie van de FBI en de VBI | : beleidsmatig te laat gewogen en te snel politiek gecorrigeerd / Stevens, S.A. [Stan] | Kluft, J. [Joop]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7462,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2023 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fundamentele vereenvoudiging personenvennootschapsrecht in overdrachtsbelasting / Kempen, M.L.M. [Thil] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7463,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen certificeringen aanmerkelijkbelangaandelen / Broek, V.A.C. [Veronique] van den | Brouwers, C.L.M. [Corné]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het perpetuum mobile van de onrechtvaardige box 3-heffing, deel 2 / Hofman, P.W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7463,
Vraag aan | Informatie
   
Inlichtingenuitwisseling onder het Belastingverdrag met Colombia; de olifant in de Kamer | : Is art. 24 Verdrag Colombia AVG-proef? / Neve, L.E.C. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7462,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruikconcepten | : Is art. 24 Verdrag Colombia AVG-proef? / Steenbergen, J.J. [Jorn] | Win, C.C.S. [Claudia] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7462,
Vraag aan | Informatie
   
Ongelijke beïnvloeding van de rechter, wetgever en van belastingplichtigen / Barmentlo, D.G. [Dick] | Koele, I.A. [Ineke] | Lammers, M.H.W.N. [Marloes]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7463,
Vraag aan | Informatie
   
Periodieke gift op twee levens toch mogelijk / Hemels, S.J.C. [Sigrid]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming vóór, tijdens en na de onderlinge overlegprocedure / Bane, R.K. [Rhys]
Weekblad fiscaal recht WFR 2023, afl. 7463,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De loonheffingen in 2023 / Mertens, A.L. [Ton]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Erfgoedzorg onder de Omgevingswet / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2023 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Periodieke gift op twee levens toch mogelijk / Hemels, S.J.C. [Sigrid]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkeursrechten onder de Omgevingswet: aandachtspunten voor de praktijk / Mil, C.M.M. [Chantal] van
Bouwrecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Op zoek naar procedurele rechtvaardigheid in de stadionverbodenprocedure van de KNVB / Brekel, M.C.J. [Marion] van den | Zwart-Hink, A.M. [Andrea ook: A.M. Zwart] | Zebel, S. [Sven]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De metro als energiebedrijf / Lavrijsen, S. | Schefman, J. | Stolle, L.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Militaire aankopen en EU-defensiesamenwerking in een veranderende geopolitieke context | : meer miljarden, minder interne markt? / Meershoek, N.A.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Kroniek verplichte zorg / Baken, G.J.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voltooid leven of recht op leven / Brink, J. van den [Jaco]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De hoogste tijd | : In bestuurlijke en fiscale boetezaken schittert Salduz door afwezigheid / Feenstra, A.A. [Anke] | Smithuijsen, L.M. [Luce]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende risicoprofielen: Waarom er een verbod moet komen op het gebruik van afkomst als selectiecriterium in (geautomatiseerde) risicoprofilering / Eijk, G. [Gwen] van | Abdul-Aliyeva, T.
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

De Veiligheidsraad hervormen? Dat gaat zo maar niet / Riet, J.T.J. [Joris] van
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Gregoire, L. [Ludo]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

In rechtspraak over verwesterde asielzoekers is meer transnationale dialoog noodzakelijk / Pamir, S.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mvv-vrijstelling, 8 EVRM en evenredigheidsbeoordeling | : Een beetje willekeur is goed / Vreede, N.
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe CBS-bevolkingsindeling | : Troebel, selectief en gevaarlijk / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Uitspraken over nareis vluchtelingen | : geheel verwacht en gekomen / Hart, B. [Betty] de
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Waardering van iMMO- rapportages in de asielprocedure / Reneman, A.M. [Marcelle]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkwijze indien bekering in eerdere procedure ongeloofwaardig is geacht / Visscher, M. [Marnix]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Certificering van aandelen en de jaarrekening van de STAK / Zwaneveld, M-J. [Marc-Jan]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Commissaris met financieel belang | Aandachtspunten bij de taakuitoefening ten tijde van een overname / Beens, B.J. | Jong, G. de
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Consultatievoorstel voor Wijzigingswet toezicht financiële markten 2024 / Klooster, I. van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De board observer in de Nederlandse vennootschap | : Een verkenning van een Angelsaksische figuur in het Nederlandse ondernemingsrecht / Peters, W. [Wilbert]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van het primaire Unierecht op het Nederlandse nulliteitenrecht / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie? / Smelik, L.M.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
De vorm als norm? | : In de twilight zone van het recht. Over schijnbaar nietige uiterste wilsbeschikkingen, fusies en splitsingen / Verstappen, L.C.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling, de kern van de overeenkomst en de verhouding met onjuiste informatie | : Van oude wijn in nieuwe glazen / Rossum, M.M. [Madeleine] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Familiebedrijven | : het potentieel benut / Gosschalk, M. [Machiel] | Oomen, S.A. [Sjoerd]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gebrekkige wilsvorming en nieuwe vormen van beïnvloeding / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Informatieplichten bij misbruik van omstandigheden | : Voorkomen is beter dan genezen / Heij, D.J.B. op
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Is ons stelsel van remedies future-proof? | : Remedies in het kooprecht en de overgang naar een circulaire economie / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische aspecten van certificering van aandelen in een bv / Franken, R.H.A. [Robert]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
NBA-consultatie over het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering (Handreiking 1118) / Lazar, W.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Natuur en rechtspersoonlijkheid / Bos, R. [René] ten
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, een zeldzaam fenomeen / Mierlo, A.I.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuw nulliteitenrecht | : Enkele opmerkingen bij het gedachtegoed van Jaap Hijma / Hartkamp, A.S. [Arthur]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
The scheming Brits / Galen, R.J. [Robert] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing van stemgedrag door een pandhouder / Roelofs, M.M. [Mees]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag van het symposium '10 jaar flex-BV' van de Universiteit Utrecht / Peters, W. [Wilbert]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 10-11,
Vraag aan | Informatie
   
Waardering belangen zonder controlerende zeggenschap en belangen met beperkte rechten / Prooijen, M.J.J. [Marius] van
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

(Vervangende) Toestemming Coronavaccinatie voor kinderen in België en Nederland / Huijer, J. [Joost] | Hermans, E. [Emilie] | Jonker, M. [Merel]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Autonomie in het personenrecht | : de rol van artikel 8 EVRM en het EHRM in een samenleving in beweging - deel 1 / Wuyts, T. [Tim]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905: Van oude mensen, de verdragen, die (nog niet) voorbijgaan... / Lhoëst, B.F.P. [Brigitte]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek verplichte zorg / Baken, G.J.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Sportrecht

Op zoek naar procedurele rechtvaardigheid in de stadionverbodenprocedure van de KNVB / Brekel, M.C.J. [Marion] van den | Zwart-Hink, A.M. [Andrea ook: A.M. Zwart] | Zebel, S. [Sven]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De hoogste tijd | : In bestuurlijke en fiscale boetezaken schittert Salduz door afwezigheid / Feenstra, A.A. [Anke] | Smithuijsen, L.M. [Luce]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grenzen aan het parlementaire debat / Berg, J.Th.J. [Joop] van den
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden / Wisse, C.J. [Cornelis]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdig oog hebben voor tijdelijke crisisregelgeving / Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Datagedreven opsporing verzet de bakens in het toezicht op strafvorderlijk optreden / Hirsch Ballin, M.F.H. [Marianne] | Oerlemans, J.J. [Jan-Jaap]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De hoogste tijd | : In bestuurlijke en fiscale boetezaken schittert Salduz door afwezigheid / Feenstra, A.A. [Anke] | Smithuijsen, L.M. [Luce]
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe benaderingen in onderzoek naar het voorkomen of verminderen van criminaliteit en recidive / Rodermond, E. [Elanie] | Salet, R. [Renze] | Brands, J. [Jelle] | Roks, R.A. [Robby]
Delikt en Delinkwent DenD 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe voertuigeisen | : volle vaart vooruit? / Vellinga, N.E.
VerkeersRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
UBO-register mag niet langer opengesteld worden voor elk lid van de bevolking / Snijders-Kuipers, B.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkeersrecht en Autonome Voertuigen | : "zoek de fout" wordt problematisch / Bruin, R.W. [Roeland] de
VerkeersRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wwft-twijfel omtrent een betaling onvoldoende om executieverkoop voort te zetten of diensten te weigeren / Loonstein, H. [Herman]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De tien pijlers van het Nederlandse techniekbeleid / Sloot, B. [Bart] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2023, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Beschikken over een aandeel in een registergoed / Cavallé Medina, A.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Contracteren met de Staat - de Algemene Rijksvoorwaarden bij opdrachtovereenkomsten / Scholten, P.D.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De directe actie uit art. 7:954 BW | : ­(nog altijd) voer voor discussie? / Nelissen, T.W.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De verantwoordelijkheid van de notaris voor de inhoud van de akte (art. 17 Wna en art. 6 Vo Beroeps en gedragsregels) / Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips en tricks | : cursus De Graanschuur / Drion, C.E. [Coen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe limitatief zijn de matigingsgronden van art. 2:248 lid 4 BW nu écht? | Een bespreking van het arrest Import/Boersen q.q. en hoe feitenrechters (toch) tot matiging komen / Berends, B.T.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Matiging van boetes sinds Turan/Easystaff (2018) - Naschrift / Dunné, J.M. [Jan] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Matiging van een verbeurde boete - Reactie / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Oneerlijke wijzigingsbedingen in energieleveringsovereenkomsten / Kalisvaart, S.T.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Ongekende omstandigheden - de (on)mogelijkheden van een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden in het licht van de roerige energiemarkt / Bergervoet, G.J.L. [Guido] | Poolman, G. T.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van fosfaatrechten en andere productierechten / Duyster, J.C. | Tanja, P.J.
Bedrijfsjuridische berichten 2023, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Er zit geen (weef)fout in het Novitaris-arrest," WPNR 2022, 7394 (1) / Biemans, J.W.A. [Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Er zit geen (weef)fout in het Novitaris-arrest," WPNR 2022, 7394 (2) / Brinkman, R.E. [Ronald]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Subsidiaire notariële aansprakelijkheid bij medewerking aan wanprestatie of onrechtmatige daad," WPNR 2022/7394 / Biemans, J.W.A. [Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2023, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Wat iedere in de commerciële praktijk werkzame jurist moet weten van het Weens Koopverdrag / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Nieuwe voertuigeisen | : volle vaart vooruit? / Vellinga, N.E.
VerkeersRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkeersrecht en Autonome Voertuigen | : "zoek de fout" wordt problematisch / Bruin, R.W. [Roeland] de
VerkeersRecht 2023, afl. 1,
Vraag aan | Informatie