Arbeidsrecht / Sociaal recht

Socialezekerheidsrecht in kort bestek / Klosse, S. [Saskia] | Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
ISBN: 9789462127425 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Rara avis / Marres, O.C.R. [Otto] | Weber, D.M. [Dennis]
ISBN: 9789013170221 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw / Jacobs, A.F.J. [Arno] | Meesters, J.W.A. [Janet] | Giles, P.M. [Paul] | Farrant, H.C. [Harriet] | Rushton, C.E. [Clare]
ISBN: 9789463150828 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Grondslagen van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de klachtplicht in rechtsvergelijkend perspectief / Spronck, L. [Linda]
ISBN: 9789462127449 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De integere rechter | : Ethiek en praktijk van het rechterlijk beroep / Kwak, A.J. [Arie-Jan] | Venema, D. [Derk]
ISBN: 9789462127401 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Procesrecht | : Bewijs / Asser, W.D.H. [Daan]
ISBN: 9789013164053 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Bescherming van persoonsgegevens / Brouwer, N.M. [Nynke] | Jansen, M. [Mark]
ISBN: 9789493199743 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Religieuze beledigingen | : De geprivilegieerde positie van religieuze groepsbeledigende uitspraken / Anscher, M. [Meike] ten
ISBN: 9789088633294 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Jaarboek Corporate Governance 2022-2023 / Lückerath-Rovers, M. [Mijntje] | Ees, H. [Hans] van | Kaptein, S.P. [Muel] | Wuisman, I.S. [Iris]
ISBN: 9789013169966 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet / Havekes, H.J.M. [Herman] | Putter, P.J. [Peter] de | Wensink, W.J. [Willem]
ISBN: 9789462127203 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Zonder visie geen transitie | : Het recht als accelerator van de klimaat- en energietransitie / Dieperink, M.A.M. [Marjolein]
ISBN: 9789462127432 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Politieke overheidscommunicatie / Geldof, T.D. [Tjebbe]
ISBN: 9789462127517 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bijzonderheden in het strafrecht | : Liber Amicorum Henny Sackers / Eggen, B.V.G. [Bjorn] | Fedorova, M.I. [Masha] | Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van | Machielse, A.J.M. [Ad ook A.J.] | Vegter, P.C. [Paul]
ISBN: 9789013169942 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Bescherming van persoonsgegevens / Brouwer, N.M. [Nynke] | Jansen, M. [Mark]
ISBN: 9789493199743 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Hoofdzaken verzekeringsrecht / Wery, P.L. | Mendel, M.M. [Rinus]
ISBN: 9789013168853 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Smartengeld 2023 | : Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade / Donkerlo, M. | Kolder, A.
ISBN: 9789083029948 - ANWB : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie