De Praktizijns-Sociëteit en Recht.nl organiseren sinds 2020 GIO-bijeenkomsten (Gestructureerd Intercollegiaal Overleg) voor de advocatuur. In februari 2023 starten we met GIO-groepen voor advocaten die zich veel bezighouden met de toeslagenaffaire. Door verspreid over het komende jaar 8 uur deel te nemen in een GIO-groep Toeslagenaffaire voldoet u aan de kwaliteitstoetsenverplichting van de NOvA. U neemt al deel vanaf € 100,- ex BTW.

Nadere informatie vindt u op  https://www.praktizijn.nl/kwaliteitstoetsen-gio/.

Direct aanmelden? https://www.recht.nl/groups